Solgt: 325 000 kr

Hådilivegen 49

600 000 kr
77 m²
4 soverom
Velkommen til Hådilivegen -
Sondre Leine
Robert Iversen
Presenteres av
Sondre Leine og Robert Iversen
Lesja/Dalsida
Fritidsbolig med 4 soverom og hems | Beliggende i friluftseldorado | Behov for vedlikehold og oppgraderinger
 • Prisantydning
  600 000 kr
 • Omkostninger
  17 564 kr
 • Totalpris
  342 564 kr
 • Byggeår
  1993
 • Soverom
  4 soverom
 • Primærrom
  77 m²
 • Bruksareal
  77 m²
 • Tomteareal
  1 753 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje E

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Ønske om din egen fritidsbolig i fantastisk friluftsområde? Kanskje dette er noe deg!
Her selges en Thøringhytte som ligger i naturskjønne omgivelser i Dalsida, Lesja kommune. Dalsida og områdene rundt byr på en rekke gode jakt- og fiskemuligheter og ellers flotte tur- og sykkelområder hele året!
Fritidseiendommen ligger ca 60 km nord for Otta og ca 45 km sydvest for Bjorli. Hytten består av gang, mulldo-rom, 4 soverom, baderom, stue og kjøkken i tillegg til hems. Med tanke på hyttens alder vil det generelt være påregnelig med endel vedlikehold og oppgradering. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
Ta kontakt med megler for avtale om visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hådilivegen 49, 2665 LESJA
Kommunenummer 3432, gårdsnummer 124, bruksnummer 18

Innhold

Totalt bruksareal: 77 kvm
Totalt primærrom: 77 kvm
Hytte
Bruksareal: 77 kvm
Primærrom: 77 kvm: Gang, mulldo-rom, baderom, stue, kjøkken og 4 soverom.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 16.07.2020 utført av Ole Romslo Traasdahl. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i maskinlaftet tømmer og tilbyggene i isolert bindingsverk med liggende kledning. Takkonstruksjon består av rundstokker, tilbygget har sperretak. Takktekkingen er tekket med bane-papp belegg. takrenner og nedløp er av både stål og plast.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder tilstandsgrad 3(TG3). Det er ellers endel punkter som har tilstandsgrad 2. Anbefaler alle å sette seg inn i tilstandsrapporten fra takstmannen.
TG3:
- Grunnmur: Fundamenter under hytte og tilbygg - Generell tendens er at hele fundamenteringen er i ferd med å sige nedover tomta.
- Drenering: Drenering av grunn og tomt - Grunnen oppleves som fuktig, selv langt under hytta.
- Vinduer og dører: Dårlige vinduer og uisolerte dører er lite energieffektive. Levetid begynner å nærme seg slutt på deler av disse.
- Terrasse, balkonger: Fundamentene under terrassene siger på samme måte som hytta. Flere skjeve søyler synes, og enkelte fundamet har kollapset.
- Etasjeskillere: I hovedhytten er det registrert høydeforskjell på inntil 3 cm. Skyldes trolig setninger i fundamentene og kan forsøkes justert når fundamenter er stabile. I tilbyggene er det høydeforskjell på inntil 15 cm i nedre tilbygg og 12 cm i øvre.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Hovedhytten består av maskinlaftet tømmer(Thøringhytte) Hytten har 4 soverom og hems.
Innvendige overflater består av tømmervegger samt trepaneler i bindingsverksdelene.
Himlingene av glattpanel og skyggepanel.
Gulv lakkerte tregulv fra byggeår.
Det er solcelleanlegg med batteri og sentral på badet. Solcellepanelet er festet på pipen.
Kjøkkenet har furuinnredning fra byggeår. Det er god skap og benkeplass. Gasskjøleskap og gasskomfyr. Det er utslagskum i den ene benken, gråvannet går i grunnen under hytten.
Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.
Badet er ikke bygget som våtrom(tidligere soverom) har trevegger og tregulv. Det er montert dusjkabinett og en enkel servant. Både servant og dusjkabinett har avløp i grunnen under hytten.
Toalettrommet har installert mulldo med tank. Rommet fungerer greit men har storeskjevheter etter svikt i fundamentene.
Ber interessentene sette seg inn i tilstandsrapporten fra takstmannen.

Oppvarming

Vedovn.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Byggetillatelse for oppføring av hytte ble gitt 01.07.1977. Byggemelding for tilbygg hytte godkjent 16.08.1993. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
21.12.1998 - Dokumentnr: 5151 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3432 Gnr:124 Bnr:6
21.12.1998 - Dokumentnr: 5151 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:0512 Gnr:124 Bnr:6 Fnr:2
01.01.2020 - Dokumentnr: 263556 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0512 Gnr:124 Bnr:18

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Hytten ligger i et etablert hyttefelt i Hådili. Området rundt byr på fantastiske muligheter for de friluftsinteresserte! Dalsida- og Lordalen statsallmenning har ca. 230 fiskevatn og rundt 180 km elver og bekker med fisk. I tillegg er det gode muligheter for småviltjakt i området. Tur- og sykkelmulighetene er mange og tilbudet er godt både sommer og vinter!
se visitlesja.no for mer informasjon!

Adkomst

Avkjørsel ved Aurstad, sør for Lesja sentrum. Følg Auravegen oppover (bomvei) til du kommer til Røde Kors hytta på Myrin.
Her tar du av til høyre og følger Reindølsvegen ca 550 m. Ta deretter av til høyre og følg Hådilivegen 450 m(Privat vei). Kort vei opp til høyre.

Barnehager, skoler og fritid

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Stor tomt som ligger i skrånende terreng. Selve hovedhytta ligger på en arrondert liten flate i terrenget.
Kort traktorvei fører opp til nedkant av hytta, fra Hådilivegen. Utsikt fra hytta nordover mot Reindøl og Svartdalen

Parkering

Vei frem til hytten om sommer og høst. Brøytet vintervei frem til parkeringsplassen på Myrin. Kort skitur frem til hytta.

Vei, vann og avløp

Fritidseiendommen har ikke innlagt vann eller avløp. Mulldo går i tank. Denne tanken er ganske skeiv ihht tilstandsrapport.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbolig i henhold til reguleringsplan for Hådi - Bø i Lesja kommune datert 07.09.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 1.203,- for 2020. I dette inngår gebyr for hytterenovasjon og feiing.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 186 281,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 617.564.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger/hytter med seksjonsnummer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Janne Karin Pettersen

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Lesja kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet selgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Selgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.950,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0104/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.20104

Dato

Sist oppdatert: 29. juli 2021 kl. 19:30

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 253 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre fritidsboliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.