Prosjekt

Sørby - Virik

1 675 000 kr
60 m²
3 rom
Velkommen til Hestesvingen
Velkommen til Hestesvingen
Andreas Haraldsen
Presenteres av
Andreas Haraldsen
KUN 1 IGJEN
KUN 1 IGJEN! Nye flotte leiligheter med tilhørende garasje. 3 og 4 roms. Beliggende på Sørby/Bugården med flotte solforhold.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 675 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  1 675 000 kr
 • Omkostninger
  17 622 kr
 • Totalpris
  3 367 622 kr
 • Rom
  3 rom
 • Primærrom
  60 m²
 • Type
  Andelsleilighet
 • Eierform
  Andel

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom60 m²2.etg1,68 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Velkommen til Hestesvingen!
Dette blir din nye adresse når du flytter hit til Sørby.
Her skal Usbl bygge til sammen cirka 120 boliger: Det vil bli stor variasjon med tanke på bebyggelse i feltet.
Rekkehus, firemannsboliger, seksmannsboliger, i tillegg til leiligheter i blokk med heis og garasjekjeller er tenkt bygget. På den måten kan alle finne sitt nye drømmehjem her, enten du skal kjøpe din aller første bolig, flytte sammen med kjæresten, har barn og ønsker en romslig og trivelig bolig til hele familien, eller vil downsize fra en stor enebolig til en mer lettstelt og splitter ny bolig.
Området er hyggelig, grønt og solrikt, og ligger rett ved eksisterende villabebyggelse og Bugårdsparken. Du kan spasere, sykle eller ta kollektivtransport inn til sentrum. Det blir også flere lekeplasser på det nye boligfeltet.
Flytter du med hunden på lasset? I nærområdet finner du en hundeklubb! Er det tennis eller golf som opptar fritiden din kan du glede deg over å ha både golf- og tennisbane like i nærheten. Sandefjord har også en egen skatepark.
Siden det er gåavstand til matbutikker, skoler og barnehager samt kollektivtilbud, er du ikke avhengig av å ha egen bil når du bor på Sørby. Det er heller ikke langt til kjøpesenter, bibliotek, frisør, kino og dyreklinikk.
Kort avstand til alt du trenger gir deg bedre tid og mindre stress i hverdagen. Grønne nærområder og kort vei til naturen, enten du velger skogen eller kysten, høyner trivselsfaktoren og gjør det enkelt å komme seg ut i friluft.
Velkommen hjem!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hestesvingen , 3244 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 127, bruksnummer 128, ideell andel 1/1
Andelsnummer undefined, undefined, organisasjonsnummer undefined

Konstruksjon

Innvendige gulv mot grunn utføres som støpt plate på mark med isolasjon. Alle yttervegger blir levert i tre. Øvrige bærevegger blir levert i tre. Yttervegger/fasadevegger utføres i hovedsak i 250 mm isolert bindingsverk. Etasjeskille over første etasje blir levert i tre med isolert påstøp under parkett.
Utvendig består veggene av liggende og stående trekledning som vist på utvendig illustrasjon. Ytterkledning blir levert ferdig beiset fra fabrikk. Innvendige lettvegger har tre- eller stålstendere og er kledd med gipsplater. Vegger blir sparklet og malt. På bakkenivå foran inngangsdører blir det støpt dekke. På markterrasser og balkonger leveres gulvet i impregnert trevirke. Balkonger/markterrasser er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær. Balkonggulv leveres i trykkimpregnert tre, som ikke er malt eller beiset. Balkongrekkverk leveres med frostet glass. Yttertak bygges opp som saltakskonstruksjon.

Sanitær

Vannstoppsystem stenger hovedvannkran dersom det skulle oppstå lekkasje.

Brannsikring

Brannslukningsutstyr leveres i henhold til forskrifter. Røykvarsler er seriekoblet og tilkoblet strømnettet. Over komfyren er det en komfyrvakt som stenger strømmen til koketoppen/komfyren ved varme og damp

Boder

Det er mulig å sette inn vegg med dør i garasjen slik at man kan benytte innerste del som bod.

Ferdigattest/brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Det kan bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, fordi arbeider på fellesarealer utomhus ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger. Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtagelse av boligen. Borettslagets styre, interimsstyre eller valgte beboerrepresentanter vil representere hver andelseier på overtagelsesforretning av fellesarealer. Overtagelse av fellesarealer kan også gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
Borettslaget har 1. prioritets pant i andelen med inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp.
Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom offentlig myndighet krever det eller selger anser at det er nødvendig i forbindelse med opprettelse av borettslaget eller deling/annen strukturering av eiendommen. Slike servitutter/heftelser kan være veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse av vei og avståelse av grunn til formålet, erklæringer om bruksrett til å disponere utearealene og erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk eller lignende. Kjøper må også akseptere at slike servitutter/heftelser tinglyses under pengeheftelser i grunnboken. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses pantobligasjoner som sikkerhet for fellesgjelden, og fellesobligasjon til sikkerhet for innskuddene i borettslaget
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Energimerking

Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A til G.
Boligene vil erfaringsmessig ha energimerke A eller B. Det utarbeides energiattest for hver leilighetstype før innflytting.

Generell orientering om areal og innhold

I første byggetrinn på Sørby kan du velge mellom 12 helt nye, lekre og lettstelte tre- og fireromsleiligheter i ulike størrelser, fra 64 m² til 85 m².
Arkitektene har valgt å gi boligene på Sørby ulik størrelse, for å sikre et mer variert bomiljø med beboere i alle aldersgrupper

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Når du kjøper bolig på Sørby vil du bo landlig og idyllisk, omkranset av grøntarealer som jorder, parker og skogområder.
Her er det stille og rolig, men likevel sentrumsnært. Det er tre kilometer til sjøen der du finner kysthavn og strandpromenade. Det er kort vei til kollektivtransport, og både E18, buss, fly, ferje og tog ligger i nærheten. Enten du kjører egen bil, satser på kollektivtransport, sykler eller tar bena fatt, er det praktisk og enkelt å bo her på Sørby.
Sørby er et av Sandefjords største utbyggingsområder. Dette blir et nabolag tilpasset både nyetablerte, småbarnsfamilier og eldre. Det er gangavstand til barnehager, barneskole, ungdomsskole samt videregående skole, noe som forenkler hverdagen for hele familien. Du kan også rusle bort for å handle mat, like ved ligger både Coop og Meny. Er du glad i å trene eller gå tur, kan du stikke bort til Bugårdsparken. Dette er et supert område for naturopplevelser og rekreasjon, og særlig for deg som liker en aktiv fritid og vil holde deg i form. Her kan du spille badminton, svømme, stupe, gå på skøyter, spille fotball, bedrive friidrett og turn, for ikke å snakke om tennis. Ungene vil også trives her, for Bugårdsparken inneholder så klart en lekeplass, i tillegg til å være et flott turområde året rundt. For deg som er glad i snø og vinteraktiviteter, byr området på fine skiløyper og skøytebaner.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiet tomt.
Hjemmelshaver til tomten er Boligbyggelaget Usbl.
Tomten har gårdsnummer 127 og bruksnummer 128 i Sandefjord kommune.
Tomtestørrelsen totalt er ca. 30 500 m². Tomten vil bli delt opp, tilpasset de forskjellige salgstrinn.
Endelig tomtestørrelse avhenger av antall byggetrinn, og om byggetrinnene eies av ett eller flere boligselskaper eller organiseres på en annen måte. Det kan bli tinglyst bestemmelser for å gi eiendommene gjensidig rettigheter og forpliktelser. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling.
Selger og kjøper må akseptere arealet etter denne kommunale oppmålingen som bindende for seg, det vil si uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Selger forbeholder seg retten til å utføre tomtefradeling utfra det som vil være hensiktsmessig. Kjøper gir selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering etc.
Tomten vil bli et fellesareal for borettslaget.
Det er kommunal vei. Internveiene driftes av borettslaget
Den endelige utomhusplanen er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene vises i prosjektet. Planen viser hvordan arealene planlegges disponert, men planen er ikke bindende for selger når det gjelder utforming, detaljering og materialer. Utomhusarealet skal leveres med alminnelig god kvalitet.
Utearealene planlegges disponert i fellesskap av boligene. Leilighetene på bakkeplan får imidlertid eksklusiv bruksrett til eget uteareal/markterrasse og disponerer dette arealet alene. I borettslagets vedtekter vil det bli fastsatt at styret må samtykke til at det kan foretas endringer av utearealet slik som at det settes opp gjerder, faste innretninger, utvidelse av terrasse med videre og at andelseier må vedlikeholde dette arealet.
Under boligene er det et ca. 1,5 meter tykt lag bestående av sand og grus. Laget under er bestående av middels fast siltigleire blandet med sand og grus. Fjellet ligger fra 12 til 40 meter under terrenget. Det ligger derfor godt til rette for enkel fundamentering av boligene på 2 etasjer.

Garasje/parkering

Hver bolig vil få egen garasje. Garasjene kles med samme type kledning som boligene. Innvendig blir kledning synlig. Det vil skilles med tett vegg i rupanel eller OSB – plater mellom garasjene. Dekke i garasjen blir støpt. Det er mulig å sette inn vegg med dør i garasjen slik at man kan benytte innerste del som bod. Det leveres kabel for elbil-lader som kan tilknyttes fellesanlegget.

Vei, vann og avløp

Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnett via stikkledninger som vedlikeholdes for borettslagets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig/tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål, gang- og sykkelstier, torg og uteoppholdsarealer.
Reguleringsplan: Sørby/Virik, planid. 3904 20150004, vedtatt 20.06.2017.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt ramme- og igangsettingstillatelse for prosjektet.
Bane Nor planlegger også nye dobbeltspor på strekningen Tønsberg/Larvik, en strekning som i henhold til gjeldende Nasjonal transportplan vil ligge sørøst for Sandefjord Hageby, ca. 800 meter i luftlinje fra dette prosjektet. Se Bane Nor for mer informasjon
Det foreligger planer om bygging eller planinitiativ fra Sandefjord kommune. Usbl har et tomteområde hvor det skal bygges ca. 120 enheter. På nabotomtene er det pågående byggeprosjekt i regi av PEAB.

Økonomi

Stipulering av fellesgjeld

Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget vil bli finansiert med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Renter og avdrag på felleslånet betales av borettslaget gjennom deler av de månedlige felleskostnadene som betales av andelseierne. Felleslånet er planlagt som et annuitets-
lån med flytende rente. Det betyr at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Det kommer frem av gjeldende prisliste hvilken nominell rente som er lagt til grunn for beregningen av felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.
Annuitetslånet er planlagt med flytende rente med 40 års løpetid hvor de 10 første årene er avdragsfrie.
Kapitalkostnadene vil dermed øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Se gjeldende prisliste for informasjon om felleskostnader etter endt avdragsfri periode.
Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I denne perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men som gjeninnføres etter fastrenteperiodens utløp. Se mer om IN-ordning i eget avsnitt.
Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at andelseier kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året etter innflytting, med minimum
kr 100 000 per innbetaling. Det påløper et gebyr ved benyttelse av IN-ordning.
Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet, og fellesgjelden er etablert med nødvendig sikkerhet. Ordningen er også betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører.
Sikring av felleskostnader:
Borettslaget vil bli sikret i finansieringsselskapet Klare Finans AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Premien er lagt inn i felleskostnader basert på dagens satser. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av partene.

Stipulering av felleskostnader

Felleskostnader for borettslaget består av kapitalkostnader knyttet til borettslagets gjeld, samt drifts- og vedlikeholdskostnader i borettslaget. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.
Drifts- og vedlikeholdskostnader:
Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført. Det er også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene, slik som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og produktene som borettslaget har. Borettslaget vil også kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter.
Drifts- og vedlikeholdskostnadene er ment å dekke blant annet (ikke uttømmende liste):
•Kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp, feiing)
•Snøbrøyting
•Drift og vedlikehold av fellesareal
•Forretningsførerhonorar
•Revisjon
•Forsikring av bygninger
•Styrehonorar
•Energi til fellesarealer
•Premie for sikring av felleskostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader fordeles slik at ca. 60 % fordeles etter størrelsen på boligene, mens resterende 40 % fordeles med et likt beløp per bolig.
Flere forhold påvirker størrelsen på felleskostnadene, blant annet endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenestene/produktene som borettslaget har eller velger å inngå avtaler om.
Dagens stipulerte driftskostnader er lagt til grunn for beregning av total månedlig felleskostnad. Det tas forbehold om endringer i stipulerte beløp da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører.
Utgifter i hver bolig for strøm, oppvarming, telefon, bredbånd/tv og innboforsikring dekkes direkte av andelseier.
Selger har på vegne av borettslaget anledning til å inngå bindende serviceavtaler som er nødvendig eller anses hensiktsmessig for drift av bygget. Disse avtalene kan ha ulik bindingstid/oppsigelsestid.
Der det foretas lading av elbil i borettslaget, dekker bileier strømkostnadene m.m. for dette etter nærmere avtale.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Betalingsbetingelser

Etter kontraktsignering skal det innbetales 10 % av kjøpesum, så fremt garanti i henhold til bustadoppføringsloven § 12, andre ledd, første setning er stilt av selger. Beløpet må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet vilkår for innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum, samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 2 virkedager før overtagelse.
Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringsloven § 47.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, andelen er overskjøtet eller borett er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nummer 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).
Ved forsinket betaling av forskuddet med mer enn 6 uker fra garantistillelse og signert kjøpekontrakt, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Forsinket betaling av sluttoppgjør med mer enn 30 dager gir selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger kan nekte kjøper å overta inntil betaling av sluttoppgjør skjer. Denne bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Annen viktig informasjon

Eier

USBL Utbygging AS

Vedtekter/Husordensregler

Selger vedtar vedtekter som følger vedlagt, men tar forbehold om å vedta endringer som selger anser hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til overtakelse. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter. Som medlem i borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper kunne få rettigheter og forpliktelser. Styret i borettslaget kan beslutte at det skal utarbeides husordensregler.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Avhengig av tilstrekkelig salg blir boligområdet bygget ut fortløpende. Byggetiden per 6-mannsbolig er stipulert til ca. 12 måneder fra fysisk igangsettelse av byggearbeidene forutsatt kontinuerlig bygging. Det vil bli etappevis overlevering. Se for øvrig vilkår under “Selgers forbehold om igangsetting”.
Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 2. til 3. kvartal 2023. Dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og det utløser ikke krav på dagmulkt. Selger har tatt forbehold for gjennomføring av kontrakten, og bygge-arbeidene blir ikke igangsatt før forbeholdene er frafalt. Se kapittel om «forbehold om igangsetting» i prospektet. Dersom selger frafaller forbeholdene, skal selger gi kjøper skriftlig melding om bindende overtagelses-
periode på 4 måneder. Slik melding skal gis senest 14 dager etter at selger har frafalt forbeholdene. Meldingen skal inneholde opplysninger om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne overtakelsesperioden. Selger skal senest 8 uker før ferdigstillelse av boligen gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
Overtakelsesperioden og overtakelsesdatoen er forpliktende og dagmulktsbelagte frister.
Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll, har selger krav på fristforlengelse, i henhold til bustadoppføringslova § 11.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen.
Utomhusarbeider kan ferdigstilles senere, avhengig av årstid. Ferdigstillelse av utomhusområdene påvirkes også av eventuelt senere byggetrinn.
Inngås kjøpekontrakt etter vedtatt igangsetting, er kjøper kjent med at frist for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta eventuelle forbehold vedrørende tilvalg og endringer i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt.
Boligene skal leveres i byggrengjort stand, og ferdigstilte fellesareal i ryddet stand

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
1. At alle nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av den prosjekterte bebyggelsen foreligger.
2. At det for selger oppnås tilstrekkelig forhåndssalg med 50 % av salgsverdi per byggetrinn, avbestilte boliger regnes ikke som solgt.
3. Selger anser at det foreligger en tilfredsstillende finansiering fra byggelånsbank
4. Selger har inngått en tilfredsstillende entreprisekontrakt
5. Styret beslutter igangsetting
Senest 14 dager etter at ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging er besluttet igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om bindende overtakelsesperiode på 4 måneder. Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 1. juli 2022.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen denne fristen, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. § 12-garantien vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig melding om når forbehold er bortfalt/frafalt. Ved enighet mellom partene, kan fristene for å avklare forbeholdene forlenges på samme vilkår.
På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart.
Det gjøres derfor oppmerksom på at alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, eksempelvis på grunn av offentlige krav og godkjenninger.
Leveransebeskrivelsen og romskjemaer skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift av 2017.
Det gjøres oppmerksom på at endelig detaljprosjektering ikke er avsluttet. Detaljprosjektering av byggets bæresystem, ventilasjonssjakter, rørføringer med mer kan medføre mindre endringer i plassering og størrelser på vinduer, bærekonstruksjoner, innkassinger av tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Det samme gjelder kjøkken og bad som vil kunne få endringer når det gjelder plassering av installasjoner som følge av tilpasning mot sjakter med videre. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen, og det kan derfor forekomme endringer av lengde og/eller bredde på disse. Videre kan vindu- og dørplasseringen i den enkelte bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, og branntekniske krav.
Arealer er oppgitt i BRA, inklusive innvendige sjakter. Mindre avvik kan forekomme i boligens areal grunnet endring i bærekonstruksjon, sjakter etc. Forutsatt at dette ikke fører til vesentlige endringer av leveransen, vil dette ikke medføre grunnlag for prisreduksjon eller prisavslag.
Selger har rett til å foreta endringer som nevnt ovenfor, men vil alltid tilstrebe at endringer utføres på en slik måte at boligens generelle bruksverdi og standard ikke påvirkes vesentlig. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene og kan foretas uten forhåndsvarsel til kjøperne. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte forhold, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, fargevalg, dør- og vindusform, antall vinduer, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, manglende inntegning av sjakter/innkassinger/rørføringer/dragere/søyler, detaljer på fellesarealer, materialvalg, beplantning etc. Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på boligtegningene, tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.
Komplett salgsmateriell omfatter prospekt med vedlegg som også inneholder plantegninger og romskjema, grunnboksutskrift, reguleringsplan med bestemmelser, utkast til vedtekter, kjøpekontrakt, utkast til budsjett, prisliste og forbrukerinformasjon om budgivning. Ved avvik i prospektet, illustrasjoner og tegninger på internettsiden, er det angivelsen i romskjemaet i prospektet som gjelder.
Plantegninger er ikke gitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og lignende. Selger og megler tar forbehold om eventuelle
trykkfeil i prospektet og øvrige dokumenter.
Eventuell fradeling, sammenslåing og etablering/registrering av eiendommen, kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen og dersom dette ikke er på plass til overtakelse gir det ikke grunn til å nekte overtakelse.
Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er funnet i flere boliger i Norge. Skjeggkre kan komme inn i boliger på en rekke forskjellige måter, både i forbindelse med oppføring av boligen, men også i forbindelse med innredning, bruk med videre. Det er ikke et funksjonskrav under denne kjøpekontrakten at boligen skal være oppført på et vis som fjerner risikoen for forekomst av skjeggkre i boligen, samt fellesarealer.
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i overtakelsestidspunkt. Ved forsinket overtakelse etter endelig varslet overtakelse, har kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen.
Kontraktenes frister gjelder med følgende forbehold: Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av koronaviruset eller tiltak iverksatt i forbindelse med dette, gir dette rett til forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet.
Dette gjelder både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Fristene justeres automatisk.
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen i henhold til borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper full råderett over boligen og andelen bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Andelen skal overføres til kjøper senest to år etter at første borett i borettslaget er overtatt.
Toleransekrav for utførelse er i henhold til NS 3420. Selger skal levere arbeidet med normal håndverks-
messig kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin årsak i normal krymping av betong, treverk eller plater og derav påfølgende sprekkdannelser i tapet, maling eller lignende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Boligene selges til fast pris i henhold til prisliste. Den totale kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. I tillegg kommer omkostninger, samt andelskapital. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene.
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene
Selger står fritt til - når som helst og uten varsel - å endre prisene på usolgte leiligheter. Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøper, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.
Kjøpetilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper.
Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper.
Selger stiller garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12 på 3 % av kjøpesummen fram til overtakelse, og 5 % etter overtakelse. Garantien gjelder i 5 år etter overtakelse.
Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Etter kontraktsignering skal det innbetales 10 % av kjøpesum, så fremt garanti i henhold til bustadoppføringsloven § 12, andre ledd, første setning er stilt av selger. Beløpet må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet vilkår for innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum, samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 2 virkedager før overtagelse.
Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringsloven § 47.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, andelen er overskjøtet eller borett er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Salg av kontraktsposisjoner

Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper og kan ikke transporteres.
Transport av kontrakt til nær familie, jamfør burettslagsloven § 4-12 (1), krever selgers forutgående samtykke. Ved aksept av transport i henhold til overstående, påløper et transportgebyr på kr 15 000 til selger samt meglerhonorar (konferer megler

Organisasjonsform

Leilighetene blir organisert som ett borettslag tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. I et tilknyttet borettslag må man være medlem i Usbl for å være andelseier. Som andelseier i et borettslag har man enerett til bruk av egen bolig og rett til å nytte fellesarealene til det de er tenkt eller vanlig brukt til.
Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for borettslaget. Det er inngått en avtale med bindingstid på 3 år. Selger vil også inngå avtale om vaktmestertjeneste og andre avtaler som selger anser nødvendig for borettslaget. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet.
Forretningsfører vil innkalle andelseierne til ekstraordinær generalforsamling med blant annet valg av nytt styre etter at leilighetene er ferdigstilt/overtatt
Selger planlegger å oppføre 12 leiligheter fordelt på 2 stk 6-mannsboliger i første byggetrinn. Det er planlagt en lavblokk på 3 etasjer med totalt 9 leiligheter i byggetrinn 2. Disse boligene er tenkt som et borettslag. Selger tar forbehold om antall leiligheter i borettslaget.
Medlemmer i Boligbyggelaget Usbl har forkjøpsrett ved fremtidige salg av andeler i borettslaget. Ved bruk av forkjøpsrett til ny bolig kan samme medlemskap ikke brukes til ny forkjøpsrett ved kjøp av bolig før 24 måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl bestemmer. Ved tildeling fordeles boligene basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmene må være ajour med kontingentbetalingen ved tildeling.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.21296

Dato

Sist oppdatert: 30. januar 2022 kl. 00:45
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.