Næringsoppgave

Solbergveien 5

20 000 000 kr
916 m²
Fasade
Fasade
Kart
Del
Børge Finneid
Bjørn Sørum
Presenteres av
Børge Finneid og Bjørn Sørum
Institusjonsbygg/ utviklingseiendom til salgs
 • Prisantydning
  20 000 000 kr
 • Totalpris
  20 000 000 kr
 • Etasje
  3
 • Bruttoareal
  916 m²
 • Tomteareal
  6 371,1 m² (eiet)
 • Type
  Næring kombinert eiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Gul C

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Institusjonsbygget har vært brukt av BUFETAT om barnevernsinstitusjon og har vært i begrenset bruk de siste årene. Bygget har en grunnflate på ca. 312 kvm i to etasjer i tillegg er det råloft på 138 kvm og kjeller på 156 kvm.
I henhold til tinglyst erklæring/ skjøte fra 1972 skal eiendommen brukes til psykiatrisk behandlingshjem for barn og ungdom, og kan ikke tas i bruk til annet formål uten samtykke fra Bærum kommune.
I verdivurdering foretatt av Veridian Analyse har de vurdert eiendommens verdipotensial ved utvikling til andre formål.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Solbergveien 5, 1365 BLOMMENHOLM
Kommunenummer 3024, gårdsnummer 5, bruksnummer 87, ideell andel 1/1

Innhold

Eiendommen er bebygget med et institusjonsbygg, stabbur og boder/søppelskur.
Hovedbyggets 1. etasje består av kjøkken, stue, kontorer, møterom bad m.m. 2: etasje er innredet med soverom, gjesterom, venterom bad m.m. I kjeller er det vaskerom, lager, verksted og tekniske rom. Loftet er et råloft med lager og ventilasjonsanlegg. Sivilforsvaret har et signalanlegg på loftet.
Stabburet er avsperret og har behov for omfattende renovasjon.

Standard

Bygget bærer preg av generell bruksslitasje. det vises for øvrig til rapporter i salgsmateriell.

Oppvarming

Det er installert varmepumpe tilknyttet energibrønner.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3024/5/87:
14.01.1972 - Dokumentnr: 300294 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om benyttelse
Med flere bestemmelser
18.03.2008 - Dokumentnr: 229821 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:5 Bnr:129
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
13.12.1971 - Dokumentnr: 308542 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3024 Gnr:5 Bnr:4
24.02.1988 - Dokumentnr: 6290 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:5 Bnr:112
18.03.2008 - Dokumentnr: 229811 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3024 Gnr:5 Bnr:129
01.01.2020 - Dokumentnr: 1211411 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0219 Gnr:5 Bnr:87

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger nordøst for Sandvika i et veletablert område bestående av småhusbebyggelse i form av både eneboliger og flermannsboliger. Mot nord er det også noe annen institusjonsbebyggelse. Offentlig kommunikasjon med buss 130 i Solbergveien, eller buss 230 i Engervannsveien, som kjører via Sandvika stasjon. Sandvika stasjon er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon i Bærum med buss, tog og Flytog.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 6.371 kvm. Tomten er bebygget i den vestre delen og arealet på sydsiden av hovedbygget er planert og asfaltert. Det er god parkering på eiendommen. Naboeiendommen, bnr. 19, har kjøre- og adkomstrett over eiendommen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er i hovedsak omfattet av reguleringsplan for Solberg gård, Syd Østre del, med plan-ID 1986008 datert 29.04.1987. I planen utgjør eiendommen den østre delen av felt O2 som er avsatt til offentlig bebyggelse. Det er ikke angitt egne bestemmelser knyttet til dette feltet i planen. En mindre stripe langs eiendommens søndre grense er avsatt til kjørevei i planen.
Videre er en mindre del av tomten avsatt til tilkjørselsvei (felt K) i henhold til plan 2012021, detaljregulering for Solbergveien 7, datert 23.10.2014.

Økonomi

Kommunale utgifter

Se vedlegg til salgsmateriell.

Annen viktig informasjon

Eier

Statsbygg

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 25-0021/22
Krogsveen Næring, LINK Næringsmegling AS
NO 986 746 358 MVA
Oppdragets KR-kode KR25.2221

Dato

Sist oppdatert: 11. november 2022 kl. 09:39

Dokumenter

Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende objekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██