Komplett salgsoppgave

Prinsessevegen 1A

6 990 000 kr
126 m²
3 soverom
Velkommen til Prinsessevegen 1A - Stor og attraktiv eiendom i svært ettertraktet område
Velkommen til Prinsessevegen 1A - Stor og attraktiv eiendom i svært ettertraktet område
Jan Vidar Lysbakken
Presenteres av
Jan Vidar Lysbakken
Ranheim
Innholdsrik, innbydende vert.delt halvpart m/stor tomt og hage | Meget attraktiv og familievennlig beliggenhet | Solrikt

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  6 990 000 kr
 • Omkostninger
  176 092 kr
 • Totalpris
  7 166 092 kr
 • Byggeår
  1962
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  126 m²
 • Bruksareal
  130 m²
 • Tomteareal
  555,5 m² (eiet)
 • Type
  Halvpart vertikaldelt bolig
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Prinsessevegen 1A! - Tiltalende og familievennlig eiendom med svært attraktiv beliggenhet i et rolig og etablert boligfelt på Ranheim. Verdt å nevne
 • Stor og flott eiendom i meget barnevennlig og ettertraktet område.
 • Meget stor og flat tomt samt pent opparbeidet hage med både bær og frukt.
 • Innredet leilighet i kjelleretasje som i dag benyttes til utleie. Denne er ikke søkt godkjent, og således ikke godkjent til varig opphold.
 • Meget solrikt med flere uteplasser. Morgensol og ettermiddagssol på terrasse i 2.etg., formiddags- og ettermiddagssol på platting i 1. etg.
 • Rikelig med bodplass
 • Flere oppgraderinger de senere årene: Bl.a vinduer, tak, etterisolering, kjøkken, bad med mere.
 • Easee elbil-lader
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Prinsessevegen 1A, 7056 RANHEIM
  Kommunenummer 5001, gårdsnummer 21, bruksnummer 288, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 130 kvm.
  Totalt primærrom: 126 kvm.
  Første etasje:
  Totalt bruksareal: 53 kvm.
  Totalt primærrom: 49 kvm.: Entre, trapperom til kjeller, gang, 3 soverom, wc og bad.
  Totalt sekundærrom: 4 kvm.: Bod
  Andre etasje:
  Totalt bruksareal: 44 kvm.
  Totalt primærrom: 44 kvm.: Stue og kjøkken
  Kjelleretasje:
  Totalt bruksareal: 33 kvm.
  Totalt primærrom: 33 kvm.: Gang, bad, soverom og kjøkken/stue.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 29.08.2022 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Kjelleretasjen er ikke søkt godkjent for varig opphold, se pkt. ferdigattest og pkt. om utleie for nærmere beskrivelse.
  Boligen disponerer 2 utvendige boder oppmålt til ca 22 kvm og ca 5 kvm. Bodene ligger utenfor hoveddelen og er derfor utelatt fra arealoppmåling.
  Deler av arealet i gang i kjeller er ikke måleverdig grunnet lav romhøyde, og er derfor ikke medregnet i boligens arealberegning (gulvflate er målt til ca 6 kvm).

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner.
  Yttertak er utvendig tekket med takstein. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Oppsummering tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten fra Anticimex AS, datert 29.08.2022:
  - Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser på badet i kjelleretasjen.
  - Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen og stedvise sprekker/knuste gulvflis på badet i første etasje, samt at lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk i samme rom, er på tilfeldig sted målt til ca. 11 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet.
  - Gulvets overflatemateriale på kjøkkenet i kjelleretasjen har tegn til svelleskader i skjøter. Forhøyede fuktverdier registreres. Kjøkkeninnredningen, i samme rom, har stedvise skader i overflaten. Svelleskader i sokkel og dekkside.
  - Enkelte kjøkkenskrog på kjøkken i andre etasje bærer preg av alder/slitasje.
  - Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser og drenering fra innebygget toalettsisterne på toalettrom er ikke registrert.
  - Det registreres stedvise gliper og skader i gulvets overflatemateriale i entre og bod.
  - Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje.
  - Avleiring av salt/kalkutslag på grunnmur/gulv mot grunn.
  - Overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument ble gjennomført, og det ble registrert forhøyede verdier. Det kan ikke utelukkes at det er fukt/fuktoppsug i grunnmuren.
  - Riss og sprekker stedvis påvist i kjeller.
  - Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale i kjeller.
  - Det observeres tegn til utettheter i dampsperren mot kald sone på loftet.
  - Trapp kjeller: Trappen har ingen håndløpere. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m.
  - Trapp 1. etasje: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Trappens håndløper er lavere enn 0,8 meter. Trappen mangler stedvis rekkverk som kan medføre fallfare. Tiltak må påregnes.
  - Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
  - Avløpsrør av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Luftingen til avløpssystemet er ikke ført over tak.
  - Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget.
  - Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget.
  - Beslag mangler i underkant av kjellervindu på østsiden av huset.
  - Punktert vindu registrert i vindu ved trapp i 2. Etasje.
  - Ytterdør til kjellerleilighet: Døren kommer i kontakt med karm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
  - Snøfangerutstyr er ikke etablert på taket.
  - Grunnmuren har stedvis ingen utvendig fuktsperre. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder.
  - Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand.
  Utebod: Overordnet forenklet vurdering av tilstanden er at det er relativt høy slitasjegrad.

  Moderniseringer og påkostninger

  Oversikt over utbedringer de senere årene, iflg. selger:
  2008:
  - Ny drenering på nordsiden av huset.
  2012:
  - Takstein yttertak.
  - Balkongdør.
  2013:
  - Nye vinduer.
  - Oppgradert bad i første etasje.
  2010 - 2014:
  - Etterisolering inkl. skifte av utvendig panel.
  - Ny taktekking.
  2021:
  - Oppgradert bad og oppholdsrom i kjelleretasjen.
  - Etablering av egen inngang til kjelleretasjen.
  - Etablering av lader for elbil.
  - Ny innredning på kjøkkenet i kjelleretasjen.
  - Ny varmtvannsbereder.
  2022:
  - Oppgraderinger av kjøkken i andre etasje, opprinnelig innredning fra ca . 2005. Skifte av fronter, sokkel, vask, blandebatteri og benkeplater.
  - Nymalte vegger og himling i 1. og 2. etasje.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Det foreligger bruksattest, datert 22.08.1962.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjelleretasjen er ominnredet siden byggeår. Den er i dag innredet som en egen leilighet. Originaltegningene viser vask- og tørkerom hvor det i dag er kjøkken og stue, og bod hvor det i dag er bad og soverom. Etasjen er ikke omsøkt til varig opphold og er således ikke godkjent. Tidligere inngangsparti ble revet og bygd opp på nytt, og noe utvidet. Terrasser på den siden er nye. Det foreligger ingen tegninger fra kommunen rundt dette tiltaket.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
  1963/300951-1/107 18.02.1963 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  - Felles vegg med nabo skal være uten åpning og betraktes som felles eiendom med felles vedlikeholdsplikt.
  1963/303601-1/107 18.06.1963 ERKLÆRING/AVTALE
  Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig.
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  - Rett til gjensidig adkomst og felles vedlikeholdsplikt av evt. felles ledninger. Grensen mellom boligene følger skilleveggen.
  Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

  Eventuell adgang til utleie

  Den del av boligens kjelleretasje som er innredet som en utleiedel er ikke søkt godkjent til varig opphold eller som separat boenhet av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring og dermed heller ikke kan leies ut. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.»
  Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling på denne boligen.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Fantastisk flott tomt, skjermet og lunt beliggende på attraktive Ranheim. Boligfeltet er velholdt, veletablert og svært familievennlig. Feltet ligger sentralt med flere dagligvarebutikker og servicefasiliteter i nærområdet. I tillegg er det kort vei til et flertall barnehager og skoler.
  Fra boligen har du også kort vei til sentrumskjernen av Trondheim med alle fasiliteter det medfølger. I nærområdet finner du flere butikker og Grillstadporten kjøpesenter hvor det er dagligvarehandel (søndagsåpen), apotek, frisør, treningssenter, post, blomsterbutikk m.m. Beveger du deg ut til Grilstad Marina finner du Flipper som er en hyggelig restaurant i et maritimt miljø.
  I Reppemarka ligger sportshytta Tjønnstuggu ved foten av Solemsvåttan. Stedet er et eldorado både til fots, sykkel og på ski. Estenstadmarka med Estenstadhytta, og Stokkanbakken alpinanlegg ligger heller ikke langt unna og byr på fin rekreasjon. For Golfentusiaster kan Ranheim Golfklubb by på nyere treningspark med 6 hull. Fra eiendommen er det kort gangavstand til Ranheim skole, samt Grilstad FUS barnehage og Sjøskogbekken barnehage. Bydelen har et aktivt idrettsmiljø med et bredt tilbud innen ski, håndball, fotball og friidrett. Ranheim Friidrettshall og fotballanlegg ligger like ved.
  Ladestien er antageligvis den mest populære turstien på denne siden av byen, og går langs Trondheimsfjorden. Ladestien går fra Grilstadfjæra til Ladehammeren, og langs stien ligger det flere badeplasser, samt serveringsstedene Sponhuset og Ladekaia. Etter en tur på Ladestien kan du nyte et bedre måltid på den populære Flipper Kafé på Grilstad Marina.

  Adkomst

  Fra sentrum: Kjør mot Pirbrua og ved rundkjøring kjører du inn i Strindheimstunnelen og fortsetter rett frem til Riksveg 706. I rundkjøring tar du rett frem ut på Kockhaugvegen, v/Skovgård, og tar av til venstre inn på Askeladdvegen. Ta til venstre inn Huldervegen, og første til høyre inn Prinsessevegen. Boligen ligger på høyre hånd.

  Barnehager, skoler og fritid

  Grilstad FUS barnehage (0-6 år) 3 min til fots
  82 barn, 5 avdelinger 0.3 km
  Sjøskogbekken barnehage (0-6 år) 7 min til fots
  80 barn, 4 avdelinger 0.6 km
  Presthus Gård/Vikåsen bhg. (Presthu... 12 min til fots
  Skoler
  Ranheim skole (1-7 kl.) 8 min til fots
  414 elever, 26 klasser 0.7 km
  Jakobsli skole (1-7 kl.) 22 min til fots
  200 elever 1.8 km
  Charlottenlund barneskole (1-7 kl.) 5 min med bil
  620 elever, 24 klasser 2.3 km
  Charlottenlund ungdomsskole (8-10 kl.) 5 min med bil
  380 elever, 9 klasser 2.3 km
  Markaplassen skole (8-10 kl.) 7 min med bil
  320 elever 4.2 km
  Charlottenlund videregående skole 6 min med bil
  1100 elever, 76 klasser 2.9 km
  Lukas videregående skole 7 min med bil
  80 elever, 8 klasser 5 km
  Dagligvare
  Coop Extra Grilstad 12 min til fots
  Bunnpris Charlottenlund 15 min til fots
  Offentlig transport
  Askeladdvegen 6 min til fots
  Linje 25, 54, 70, 107, 116 0.5 km
  Ranheim stasjon 16 min til fots
  Linje 25, 26 1.3 km
  Trondheim S 9 min med bil
  Linje 21, 25, 26, 71, 72 6.7 km
  Trondheim Værnes 23 min med bil
  Varer/Tjenester
  Sirkus Shopping 6 min med bil
  City Lade 9 min med bil
  Vitusapotek Ranheim 12 min til fots
  Lade Vinmonopol 9 min med bil
  Valentinlyst Vinmonopol 9 min med bil
  Sport
  Ranheim idrettsanlegg 8 min til fots
  Gløshaugen - Aktivitetssal 17 min til fots
  3T-Ranheim 10 min til fots
  Impuls Treningssenter Grilstad 12 min til fots
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Stor eiet tomt på ca. 555,5 kvm. Eiendommen er meget pent opparbeidet med store plenareal, trær, busker og diverse beplantning. Stor opparbeidet oppstillingsplass og en frittstående garasje m/bodplass.

  Parkering

  Oppstillingsplasser på egen tomt.
  Garasjen benyttes i dag som bod/oppholdsrom. 2 parkeringsplasser foran garasjen og 2 parkeringsplasser i oppkjørselen.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan r0213 datert 08.7.1960 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen også er berørt av reguleringsplan k20200016 hvor det er igangsatt planleggingsarbeid.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 4 528,- for termin 2 av 4 i 2022. I dette inngår gebyr for vann, avløp og renovasjon. Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.
  Nåværende eier hadde et strømforbruk på 29 800 kwh i 2021 inkl. forbruk leietaker. Årlig nettleie ca. 13 500 i 2021.
  Boligen er forsikret i Storebrand med pris på kr. 6 000,- pr. år inkl. innbo.
  Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og internett.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2020 var kr 1 064 948,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 3 833 814,-/3 833 812,80.
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr 172,-.
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7 166 092,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Thorstein Gulbrandsen Øren

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 0,5% av salgssummen
  Tilrettelegging kr 12.500,-
  Oppgjør: kr 5.550,-
  Markedspakke: kr 18.400,-
  Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 68-0094/22
  Krogsveen avd. Trondheim AS
  NO 918 119 930 MVA
  Oppdragets KR-kode KR68.2294

  Dato

  Sist oppdatert: 28. september 2022 kl. 23:14

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende boliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.