Komplett salgsoppgave

Hartoll Setergrend

8 990 000 kr
12 000 m² (eiet)
Hartoll ligger med kort avstand fra sentrum og skisenteret.
Hartoll ligger med kort avstand fra sentrum og skisenteret.
Eivind Bjorå
Tommy Vatslid
Presenteres av
Eivind Bjorå og Tommy Vatslid
SOLRIKT TOMTEOMRÅDE 12 MÅL MED FLOTT UTSIKT. REGULERT TIL 9 DOBLE TOMTER.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  8 990 000 kr
 • Omkostninger
  223 842 kr
 • Totalpris
  9 213 842 kr
 • Tomteareal
  12 000 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Her er 9 selveiet tomter for utnyttelse til 9 doble hytter. Tomtene ligger solrikt til, med utsikt ut over Hartevann, Enden og mot Hovdenut og Nos. Gåavstand opp til sentrum av Hovden, med butikker spisesteder, til oppkjørte skiløyper på vinter og flotte turveier om sommer og høst. Det er også gåavstand til Hegni friområde hvor det er badestrand, volleyball-bane og kafe/ kiosk. Hartevann som ligger rett på nedsiden av tomtene, har også godt med fisk. Et perfekt utgangspunkt for avslapping, eller aktiviteter hele året.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hartoll Setergrend, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1179, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 133, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 154, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4222/2/1179:
25.02.2009 - Dokumentnr: 134856 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
11.10.2017 - Dokumentnr: 1117960 - Jordskifte
Rettighetshaver: Agder Jordskifterett Arendal
Org.nr: 974 702 703
Jordskiftesak 17-023540REN-JARD HARTOLL SETERGREND
Gjelder rettsfastsettende sak
Gjelder denne registerenheten med flere
10.01.2008 - Dokumentnr: 22629 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:8
01.01.2020 - Dokumentnr: 461475 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:2 Bnr:1179
Tomtene ligger i nord også på g/bnr 2/17
Kjøper bekoster infrastruktur som gratis kan anlegges på mine direkte tilgrensende 13 mål grøntarealer: "Hartollvegen" (tils. 3 mål til varig fri bruk for oss), jordnedleggelse av høyspentledningen med EL og V/A til alle hyttene, også frem til grensen for "gamlehytta Hartoll", innen 2 år.
Hartollvegen som anlegges på selgers eiendom, skal være til varig kostnadsfri bruk for gamlehytta Hartoll.

Diverse

Selger og eier av eksisterende hytte på gnr. 2 bnr. 17 avsetter 3 mål av sin tomt slik det er vist i reguleringsplanen. Høyspentledningen må legges ned i jorden i forbindelse med graving av veien. EL og V/A til alle hyttene, også frem til grensen for "gamlehytta Hartoll", innen 2 år. Samtidig beholder selger P-plass ved Rv 9 med stien opp til eksisterende hytte. Hartollvegen som anlegges på det regulerte område og på selgers eiendom, skal være til varig gratis bruk for gamlehytta Hartoll

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomtene ligger solrikt til, med utsikt ut over Hartevann. Ca. 2 km sør for Hovden sentrum. Gåavstand opp til sentrum og til oppkjørte skiløyper på vinter og flotte turveier om sommer og høst. Det er også gåavstand til Hegni friområde hvor det er badestrand, volleyball-bane og kafe/ kiosk.

Adkomst

Fra Hovden sentrum, kjører man ca. 2 km sørover, så ta av mot venstre med skilt Hartevasstrondi. Ta så rett til venstre igjen, og man får tomtene mot nord.

Beskrivelse av tomt

Her er 9 selveiet tomter for utnyttelse til 9 doble hytter. 12 mål. Tomtene ligger solrikt til, med utsikt ut over Hartevann. Gåavstand opp til sentrum og til oppkjørte skiløyper på vinter og flotte turveier om sommer og høst. Det er også gåavstand til Hegni friområde hvor det er badestrand, volleyball-bane og kafe/ kiosk. Det selges i alt 12 mål tomter som vist i reguleringsplanen beliggende som del av gnr/bnr: 2/17-133-154-1179

Vei, vann og avløp

Tilrettelagt for vei, vann og kloakk opp i feltet. Kjøper må selv stå for opparbeidelse av vei og legging av rør for vann og kloakk.

Regulerings-og arealplaner

PlannavnHartoll Setergrend, DETALJREGULERING FOR HARTOLL SETERGREND, PLANID 201311.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke er bygd og det foreligger historiske tall på kommunale avgifter kan det forekomme avvik på følgende estimat:
Kom. Avgifter: ca 13.000 Kommunale avgifter som inkluderer renovasjon. Brøyting stipulert til ca 3500-4000 årlig. Kommunalt vann og avløp, men med privat stikkledning hvor eier har ansvaret for det private ledningsnettet.
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Erfaringsvis er kostnadene for internett og tv kr 500,- månedlig.
Pliktig medlemskap i velforening antas ca 1000 - 1500 årlig
Strømforbruk og kostnad er meget vanskelig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 8 til 10 000 kwt årlig

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 9.123.842,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 9.900,- for hytter/tomt.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Henrik Ludvig Barstad

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Det vil bli etablert en velforening med pliktig medlemskap når feltet er ferdig solgt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 32-0026/22
Krogsveen avd. Hovden AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR32.2226

Dato

Sist oppdatert: 15. juli 2022 kl. 12:53

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.