Raulandsområdet

Totakvegen 1425

Prisantydning

560 000 kr

Omkostninger: 15 222 krTotalpris: 575 222 kr
Byggeår
1955
Soverom
2
Areal (P-ROM/BRA)
44 m² / 44 m²
Tomteareal
448 m²
Type / Eierform
Hytte / Eiet

Rauland - "Gamlestoga" på Heimestøyl. Rett mot vest. Mektig snaufjell og langstrakt innsjø. Et lite stykke Telemark

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Hytta ligger med utsikt mot omfangsrike Totak som er 37 km² stort, mer enn to mil langt, og på det dypeste over 300 m. Totak er en flott innsjø med både ørret  og røye, også kjent for sin storørretstamme. Det er mange beretninger om godt fiske i Totak - enten det er om sommeren eller på isen om vinteren. Totak fiskelag selger kort som også gir rett til isfiske og stangfiske i Tansåi og Bituåi opp til Fossemarkfossen. Bak hytta stiger høyfjellet, vider seg ut og blir til Hardangervidda.

Hytta er intim og standarden er enkel. Det er innlagt strøm og vann. Det følger hygge og avslappet atmosfære med denne type hytter som ikke er så stor og rikt utrustet. En koselig hytte på den enkle måten. "Gamlestoga" er et rolig sted utenfor de trange hyttefeltene.

Eiendommen

Totakvegen 1425, 3864 RAULAND 
Gårdsnummer 130, bruksnummer 54, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3825

Områdebeskrivelse

Gamlestoga ligger langs Fv 362 ca 10 km vest for Raulandsgrend med Raulandsfjell alpinsenter og nærmeste skitrekk. Derfra går preparert løype ut i det 15 mil lange løypenettet som Rauland er så kjent for.

Fra hytta er det ca 15 km østover til Krossen, dvs. Rauland sentrum. Fv 362 går fra Rauland langs østsiden av Totak, forbi hytta og videre gjennom bygdene Vaa og Arabygdi. Der endrer veien navn til Arabygdvegen som klatrer over eidet for så å falle ned til Edland. Der kommer Arabygdvegen inn på E134 som går videre vestover til Vågsli og over Haukelifjell. 

Fra hytta er det ca 26 km til Edland og E134.

Fra bygda Vaa som ligger 3 km vest for hytta, går bygdeveien fra Totak (687 moh) opp Vaadalen til veien stopper ca 930 moh. Der oppe, tett opp mot tregrensa, er det et gammelt seterområdene. Derfra ligger et vilt og vakkert snaufjell, og et fantastisk turområde vestover mot Songavatnet og inn nordvestover mot Hardangervidda. Det er en flott topptur å gå fra setervollene øverst i Vaadalen og østover opp Husnuten 1609 moh. Husnuten kan man også utmerket bestige fra andre siden av fjellet ved å gå opp stien som begynner rett ved hytta.

Lengst vest i enden av Totak ligger Urdbøurdi. En voldsomt naturfenomen med steinblokker store som hus slengt hulter til bulter rundt i landskapet. Der ble Tors-vegen brukt som ferdselsvei gjennom den enorme ura i mange hundre år fram til bilveien kom i 1959.

Hytta er skilt ut fra gården Heimestøyl, og for å komme opp til hytta kjører man inn gårdsveien og svinger til høyre bort til hytta. Beliggenheten er fin der hytta ligger helt inntil fjellfoten på en moreneavsats med utsikt mot flotte Totak. Stien som går til fjells starter ved hytteveggen og følger ryggen opp ovenfor elva nede i Bergligjuvet. Oppe i tregrensa flater terrenget ut og den bratte, skogkledde stigningen blir til åpent snaufjell. Der ute på kanten mer enn 1000 moh. ligger støylen Steinbui, og lenger opp og inn i fjellet Ørnestøyl. Der oppe er fjellet fantastisk flott, og i fjellet videre østover ligger Raulandsfjell bl.a. med Breidalseggi 1568 moh. og de kjente landemerkene Skardsnut og Austare Skardsnut hhv. 1495 og 1517 moh.

Det er ingen overdrivelse og si at Gamlestoga ligger med mektige naturelementer rundt seg. Østover løfter fjellet seg bratt flere hundre meter opp før de ville fjellområdene brer seg vestover mot Hardangerkysten. Vestover skaper Totak nydelig utsikt med bevegelse og lysrefleksjoner. Totak strekker seg omfangsrikt 23 km fra Rauland i sørøst til Arabygdi i nordvest.

"Gamlestoga" er et rolig sted, og helst for de som vil ha et fristed utenfor tette hyttefelte

Veibeskrivelse

Adkomst til hytteeiendommen fra Fv 362, via gårdsveien opp til Heimestøyl. Fra gårdsveien går det stikkvei (115 m) forbi nabohytta Totakvegen 1431 og bort til Gamlestoga. Hytta ligger 15 km vestover fra Raulandsgrend, og 26 km østover fra Edland og E134.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 50 m²
Totalt bruksareal: 44 m²
Totalt primærrom: 44 m²

Primærrom:
Stue/Kjøkken. 2 soverom. Dusjbad/vaskerom/Do.

Vedlagte plantegning er ikke målbar De oppgitte arealer er stipulert. Mindre avvik (+/-) kan forekomme.

Tomten

Eiet tomt på 448 m²

Parkering

Bilippstilling på egen tomt framfor hytta. Eiendommen har også tinglyst rett til parkering for to biler på hovedbølet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Brøyting og eventuelt vedlikehold av vei fra Fv 362 og fram til hytta må bekostes forholdsmessig  av de som har hytte langs veien og som bruker veien. 

Det er ikke innlagt vann og avløp. Toalettløsning har vært porta potti kjemisk toalett.

Bebyggelse

Hytta er fundamentert på stedlige masser med betongstøpt ringmur og krypkjeller. Etasjeskille i tre. Hytta er bygget som bindingsverk, kledd utvendig med stående tømmermannspanel. Saltak med innvendig synlige takåser i stuedel. Taket er isolert og bygget opp av undertak, papp, knotteplast og torv. Takrenner montert. Eldre, doble vinduer av tre, koblet og med sprosser. Inngangspartiet er overbygget med ca 6 m².

Det er registrert noe råteskader i kjeller samt noe skader i ringmuren. Noe vedlikehold må derfor påregnes. Takåsene er telefonstolper, kreosotbehandlet som kan avgi lukt. "Med hensyn til å puste inn eller kjenne lukten av kreosot er det ingen studier som tyder på at det er kreftfremkallende. De kreosotstoffene man kan puste inn kan imidlertid virke irriterende for luftveiene og kan dermed gi ubehag, særlig for de som har astma eller andre luftveisplager" (www.miljodirektoratet.no).

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden byggeår.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Hytter bygget før dette regnes som
lovlig oppført og tatt i bruk iht. tillatelser gitt den gang hytta ble bygget. Hytta er lovlig oppført.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Eventuell adgang til utleie

Det er anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Hytta har ikke separat utleiedel.

Standard

Innvendig består gulv av lakkerte gulvplank. Vegene er panelt. Delvis åpen himling med panel pg synlige, malte takåser i stue og kjøkkendel. Innvendige dører er hovedsakelig heltre. Skorstein er oppført i teglstein og betongpusset innvendig.

I inngangspartiet var det opprinnelig et soverom med egen inngang. Det er omgjort til Dusjbad/toalett med hytte-dusjkabinett, og enkelt porta potti kjemisk toalett. 

I kjelleren er det montert varmtvannsbereder. Hytta er ikke tilknyttet vann/avløp. Det har tidligere vært tatt sommervann i ledning fra gården Heimestøyl (hovedhuset).

Enkel og eldre kjøkkeninnredning med finérdører. Heltre benkeplate og utslagsvask.

Oppvarming

Oppvarming med ved og elektrisitet. Det er åpen peis og Jøtul vedovn i stua.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Dagboknr 952911 tinglyst 04.09-2017:
HEFTELSER:
Hovedbølet gnr 130 bnr 2 og 9, samt gnr 131 bnr 11, har veirett for bil over gbnr 130/54. Det samme gjelder for tomter som skilles ut fra hovedbølet iht. reguleringsplan. (I praksis betyr dette at to hytter kan få veirett forbi hytta.)

RETTIGHETER:
Veirett og rett til parkering:

* Denne eiendommen har rett til to
parkeringsplasser på hovedbølet ved
Totakvegen eller på anvist plass.
* Denne eiendommen har rett til adkomst
fra offentlig vei og over hovedbølet.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen inngår i reguleringsplan:
"Reguleringsplan for del av Heimestøyl, gnr. 130 bnr 2 Vinje kommune"
Plan ID: 20040007

Bebyggelse på eiendommen og evt. nye tomter iht. planen reguleres i føresegner av 1/7-04 der det bl.a. står:

1)
På kvar tomt kan det byggast hytte inntil 80 m² BYA. Breidda på bygget skal ikkje overstige 6 meter. Bygningen skal ha saltak med gesimshøgde på maks 3 meter, og mønehøgde på maks 5,5 meter målt fra terreng.

2)
Til kvar hytte kan det oppførast uthus med areal inntil 20 m². Bygningen skal ha saltak med gesimshøgde maks 2,5 meter, målt frå terreng.

3)
Hyttene skal ha en tradisjonell utsjånad og form, med ståande kledning eller tømmer.

4)
Hyttene skal ha saltak 25-30 grader, kraftig vindski og rikeleg takutstikk.

5)
Taket skal vera tekt med mørke bord eller torv.

6)
Hyttene skal ha mørke jordfargar.

7)
Uthus skal ha same stil og materialbruk som hytta.

8)
Hyttene kan få middels sanitær standard, med innlagt vatn, godkjente renseanlegg for grått avløpsvatn, og biologisk toalett.

9)
Hyttene skal ha innlagt straum via jordkabel.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. For å få tinglyst skjøte på eiendommen må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er fordi boplikten i Vinje kommune ikke gjelder for hytter.

Diverse

Megler har innhentet og kontrollert følgende dokumentasjon:

Grunnboken (hjemmel, heftelser, m.m.)
Rettigheter tinglyst 4/9-17, dbnr. 952911
Selgers egenerklæring
Formuesverdi
Planløsning (skisse)

Vinje kommune:
Kommunale avgifter
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Matrikkelrapport

Alle dokumentene er tilgjengelig som
PDF via epost.

Overtagelse

Eiendommen overtas av kjøper på dato som etter avtale via megler fastsettes på tidspunkt for budsaksept. Eiendommen overleveres av selger slik den er framvist hva gjelder ren- og ryddiggjøring. Selger fjerner det av innbo og løsøre som selger ønsker. Eventuelt gjenstående i hytta overtas vederlagsfritt av kjøper.

Oppdragets KR-kode

KR27.19107

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunal renovasjonsavgift for 2019 er kr 2.480,- . I tillegg påløper kr 345,- for feiing og tilsyn.

Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt i Vinje kommune.

Selgers el.forbruk er minimalt og anslås til ca kr 5000,-/år.

Bygningsforsikring anslås til ca kr 2000,-/år.

Utgifter til brøyting må avtales med grunneier eller andre. Tidligere har en lokal bonde tatt seg av brøytingen for selger.

Driftsutgiftene varierer normalt med bruken.

Formuesverdi

Det framkommer ikke formuesverdi på eiendommen ved oppslag altinn.no. Generelt opplyses at formuesverdi på hytter vanligvis fastsettes til 30 % av eiendommens markedsverdi. 

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen, samt:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 575.222,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-, eller ordinær Boligkjøperforsikring kr 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det tas forbehold om selger i forbindelse med salget tegner Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis. Når selger tegner boligselgerforsikring dekkes selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger.
Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Selger betaler meglers vederlag som er:
Provisjon: kr 54.000,-
Tilrettelegging: kr 15.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedsføringspakke: kr 13.500,-
Visninger: kr 1.875,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Fakturering: kr 250,-/stk
Megler skal i tillegg ha dekket utlegg.

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF

Torbjørn Meli

Telefon
Mobil 99242499

Lurer du på noe

Torbjørn svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.