Komplett salgsoppgave

Bratten terrasse

2 300 000 kr
538 m² (eiet)
Kart
Del
Thomas Johan Nilsen
Presenteres av
Thomas Johan Nilsen
Bamble - Langesund
Attraktiv tomt med fin beliggenhet, gode solforhold og særdeles flott utsikt utover den vakre skjærgården i Langesund.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 300 000 kr
 • Omkostninger
  58 670 kr
 • Totalpris
  2 358 670 kr
 • Tomteareal
  538 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bratten terrasse, 3970 LANGESUND
Kommunenummer 3813, gårdsnummer 106, bruksnummer 1128, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr. 1044778, tinglyst 11.11.2016, type heftelse: Bratten terrasse 5B (gnr. 106 og bnr. 757) har tinglyst adkomstrett med bil over denne eiendommen.
Servitutten vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte servitutt.

Diverse

Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave-, og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten har svært attraktiv og barnevennlig beliggenhet. Langesund er et av Bambles flotteste områder med sine idylliske og sjønære omgivelser. I sentrum er det vakker trehusbebyggelse langs smågatene og mange velstelte hus. Sommerstid preger Wrightegaarden med sitt unike konsertmiljø bybildet. Langesund er under utvikling, og fremstår i dag som et attraktivt boområde. Fine turmuligheter til Barfotkollen, langs skjærgården i området, i koselige smågater i sentrum, til Furustranda eller ut til Tangen fort. Kort gangavstand til Krogshavn med flere flotte badeplasser, langstrakte svaberg og stor gressplen. En annen flott badeplass i Langesund er Steinvika. Nærmeste dagligvarebutikker er Spar og Coop Extra. Rett ved Spar ligger Badeparken og Skjærgårdshallen med aktiviteter både for barn og voksne, samt treningssenteret Nr1 Fitness. Det er gode bussforbindelser i nærheten til Stathelle, Porsgrunn og Skien.

Adkomst

Fra Langesund sentrum: Kjør nedre vei mot Stathelle. I rundkjøringen ved Badeparken tar du tredje avkjøring. Følg veien rett frem i ca. 290 meter og ta til venstre inn på Bratten Terrasse. Hold til høyre der hvor veien deler seg. Kjør i ca. 380 meter, hvor eiendommen ligger på venstre side av veien merket med salgsplakat fra Krogsveen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Fra eiendommen er det flere barnehager innenfor 5,1 kilometers avstand. Det er ca. 1,3 kilometer til Langesund barneskole på trygge gangveier. Det er ca. 6,2 kilometer til Bamble ungdomsskolen, som er et nytt fantastisk skoleanlegg med to idrettshaller og svømmeanlegg. I tillegg er det opparbeidet et stort uteområde med skateanlegg, ballbinge, tuftepark og bane for sandvolleyball og sandhåndball. Bamble videregående skole ligger rett ved siden av den nye ungdomsskolen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 538 kvm. På tomten har du gode solforhold og flott utsikt utover den vakre skjærgården i Langesund. Tomten består hovedsakelig av lett skrående terreng med gressplen, furutrær og gruset innkjørsel.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Kommunen opplyser at engangsgebyret for tilknytning til offentlig vann og avløp er kr. 250,- for 2022.
Bamble kommune har startet et stort vann- og avløpsprosjekt i boligområdet som vil pågå fram til sommeren 2023. Kommunen skifter ut og oppgraderer vann- og avløpsnettet. Det vil være omkjøringer for beboerne etter hvert som entreprenøren jobber seg gjennom de forskjellige veiene i boligområdet.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål og annen veigrunn i henhold til reguleringsplan Bratten datert 25.01.1956 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Iht. eldre reguleringsplanen skal i utgangspunktet bebyggelsen være åpen villamessig med våningshus på ikke over to fulle etasjer. Unntak fra denne bestemmelse kan innenfor rammen av bygningsloven tillates av bygningsrådet, når forslaget er utarbeidet av arkitekt og skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig. Bebyggelsens plassering skal være i samsvar med den stadfestede regulerings- og bebyggelsesplan. Mindre forskyvning av husene kan tillates av bygningsrådet. Avstand fra hus til tomtegrense skal være minst 4 meter. Husenes størrelsesforhold skal tilnærmet være slik som angitt i planen, hvor ikke særlige hensyn krever det, skal gesimshøyden ikke overskride 7 meter og mønehøyden 9 meter. Saltak på vanlige 2. etasjers hus skal ha takvinkel 27 grader. Bebyggelsen inndeles i grupper etter bygningsrådets bestemmelse. Innen hver gruppe skal husene være av samme hovedtype. Husene kan være av tre, mur eller betong. Frittliggende uthus eller frittliggende garasjer tillates ikke. Garasjer må enten planlegges som direkte tilbygg til våningshuset eller oppføres i rekkebygg etter gjeldende bestemmelser på det sted hvor kommunen har avsatt plass.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

De kommunale avgiftene er ikke fastsatt da det ikke er oppført en bolig på eiendommen. I de kommunale avgiftene inngår vanligvis gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.
De kommunale avgiftene for 2022 kan eksempelvis fordele seg på følgende måte:
Vann, fast pr. år kr. 2.733,-.
Vann, forbruksgebyr pr. m3 kr. 11,63,-.
Avløp, fast pr. år kr. 3.321,-.
Avløp, forbruksgebyr pr. m3 kr. 19,71,-.
Feie- og tilsynsgebyr kr. 565,-.
Renovasjon grønn dunk 240 l kr. 475,-.
Renovasjon sort dunk 240 l kr. 6 875,-.
Eiendomsskatt, se eget punkt i salgsoppgaven.
Årlig forbruk vil variere utfra bruk og antall personer. Priser og gebyrer bestemmes av kommunens gebyrregulativ. Ta kontakt med Bamble kommune for mer informasjon om de kommunale avgiftene eller les mer på https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/gebyreravgifter/.

Formuesverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var kr. 1.500.000,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

Beregning av eiendomsskatt for 2022. Det er 70 % av eiendomsskattetaksten som ligger til grunn for beregningen av eiendomsskatt. I tillegg er det et bunnfradrag på kr. 350.000,-. Av skattegrunnlaget skal det betales 3 ‰ i eiendomsskatt for alle bolig- og fritidseiendommer. Beregningen av eiendomsskattetakstgrunnlaget påvirkes av flere faktorer som blant annet sjablongtakst og sakkyndig nemds vedtatte takst, utfra beliggenhet (sonefaktor) og vurdering av eiendommen (indre og ytre vurderingsfaktorer). Informasjonsbrev om hvordan lese tilsendt skjema for beregning av eiendomsskatt kan fås ved henvendelse til megler. For mer informasjon: https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/eiendomsskatt-2021/#eiendomsskatt.
Eksempel på utregning av eiendomsskatt for 2022:
Eiendomsskattetakst: kr. 5.000.000,-.
70 % av eiendomskattetaksten: 0,7 * 5.000.000 = 3.500.000,-.
Bunnfradrag: 3.500.000 – 350.000 = 3.150.000,-.
3 ‰ i eiendomsskatt: 0,003 * 3.150.000 = 9.450,-.
Det vil si at eiendomsskatt for 2022 blir eksempelvis kr. 9.450,-.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning er kr. 2.358.670,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler to virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jorunn Kristine Sekse

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Bamble kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring – i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp – definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2 % eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10.000,- (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5 % av salgssummen.
Oppgjør: kr. 5.550,-.
Markedspakke: kr. 19.400,-.
Oppslag eiendomsregister: kr. 1.350,-.
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 27-0059/22
Oppdragets KR-kode KR27.2259

Dato

Sist oppdatert: 18. oktober 2023 kl. 13:30

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.