Komplett salgsoppgave

Filtvetveien 10

6 980 000 kr
123 m²
3 soverom
Velkommen til Filtvetveien 10
Velkommen til Filtvetveien 10
Kart
Filtvet
Sjarmerende villa med Atelier og flere uthus på 4.555 kvm vakker tomt som gir følelsen av småbruk

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  6 980 000 kr
 • Omkostninger
  176 342 kr
 • Totalpris
  7 156 342 kr
 • Byggeår
  1909
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  123 m²
 • Bruksareal
  123 m²
 • Tomteareal
  4 555,1 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Filtvetveien 10!
Eneboligen ble oppført i 1909 med generøs takhøyde og er et tiltalende hjem med småbrukfølelse, sjarm og sjel beliggende i et tun på stor 4555 kvm tomt.
Boligen er betydelig renovert og oppgradert de siste årene med vekt på å ivareta den originale byggestilen - bla synlige tømmervegger som setter et historisk preg på boligen. Det er en stor luftig stue med peis og utgang til den store hagen med titalls frukttrær, urtehage og diverse beplantning. På tunet ligger det 3 innholdsrike uthus hvorav 2 benyttes til Atelier, det ene med ildsted.
- Tomt på 4.555 kvm
- Atelier
- Stor opparbeidet frukthage
- Skogen som nærmeste nabo
- Gode solforhold
- Småbrukfølelsen med flere innredede uthus.
- Gangavstand til Oslofjorden samt Villa Malla med badestrand

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Filtvetveien 10, 3480 FILTVET
Kommunenummer 3025, gårdsnummer 339, bruksnummer 129, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 123 kvm
Totalt primærrom: 123 kvm
Primærrom:
1. etasje 66 kvm: Entré, gang, kjøkken, stue og bad
2. etasje 57 kvm: Gang, bad og 3 soverom
Bryggerhus:
30 kvm: 2 hobbyrom, gang m kjøkken.
Anneks / Atelier:
35 kvm: 1 rom - Atelier i ombygd garasje
Snekkerbod i sidebygg - 6kvm
Uthus:
11 kvm: To boder
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 2/9-2022 utført av Taksering Norge AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det er bygget bad i 2. etasje. Det er ikke søkt kommunen. Det er krav om byggemelding/søknad til Plan- og bygningsetaten i kommunen for bygging av nytt våtrom tidligere ikke-eksisterende våtrom.
Snekkerboden er ikke byggemeldt og søkt Asker kommune dog er den bygd nærmere nabogrensen enn 4 meter. Det er krav om byggemelding/søknad til Plan- og bygningsetaten i kommunen for tiltak som er nevnt ovenfor.
Annekset/ Atelieret er opprinnelig byggemeldt som en garasje, endring av bruken er ikke byggemeldt kommunen samt det er satt inn vinduer og terrassedør på vegg mot øst. Kjøper overtar ansvar og risiko.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i: Bolig over to etasjeplan med henholdsvis 1.- og 2. etasje, med grovkjeller og kryperom. Bygningen er oppført med ringmur av gråstein. Tilbygg med ringmur av lettklinkerbetong. Øvrige etasjer med yttervegger i tømmer og bindingsverk, kledd med stående malt tømmermanskledning. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med skifer.
Bryggerhus/anneks med ringmur av gråstein. Yttervegger i trekonstruksjon, kledd med stående malt trepanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med takstein.
Anneks/atlie med støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverkskonstruksjon, kledd med stående malt trepanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med shingel.
Utebod med fundamenter av trekonstruksjon. Yttervegger i tømmer, øvre del av gavlvegger kledd med liggende trepanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med takstein mot nord, og takplater mot syd.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Punktene som har fått Tg3:
- Døren inn til badet i 2.etg har fått TG3 grunnet alder og det mangler dørhåndtak. Anbefalingen er å bytte ut døren.
- Eier informerer om sprekk i kobberrør til utekran. Utekran er midlertidig tettet med armert gummislange, men har behov for utskifting.
- Eier informerer i sin egenerklæring om løst avløpsrør under krypekjeller. Dette dreier seg om avløp fra vaskevann fra kjøkken/badekar. Det er midlertidig utbedret med tape, men bør festes bedre.
- Det mangler rekkverk på støttemuren og anses som en risiko med at det kan oppstå skade ved fall. Det bør dermed utbredes.
- Gulv samt membran på bad i 1.etg grunnet alder
- Ingen avtrekk på ventilasjon på badet i 2.etg.
Totalestimat for utbedringer på TG3 er satt til kr 39 000 – 83 000,- av takstmann.
Punktene som har fått Tg2:
- Det er bygget bad i 2. etasje. Det er ikke søkt kommunen. Det er krav om byggemelding/søknad til Plan- og bygningsetaten i kommunen for bygging av nytt våtrom i tidligere ikke-eksisterende våtrom.
- Vinduer på soverom da det er avvik fra brannteknisk forskrift. Vinduer som i åpen stilling har en fri åpning hvor høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 m, kan godkjennes til rømming. Høyden må ikke være
mindre enn 0,6 m og bredden ikke mindre enn 0,5 m. I dette tilfelle holder vinduer kravet med unntak av bredde som er målt til ca. 0,40 og 0,45 m.
- Krypekjeller under tilbygg grunnet det bare er friskluftventiler på to vegger. Det bør etableres tilstrekkelig med luftventiler i krypkjeller for å forhindre fuktproblematikk. Det er ikke observert saltutslag eller
fuktmerker på innside av grunnmuren under befaring.
- påvist indikasjoner på fukt utover vanlige verdier på støpt betonggulv på grunn i grovkjeller.
- Drennering på grunnmuren grunnet alder.
- Terrenget rundt bygningen skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. I dette tilfelle er det fall mot bygningen enkelte steder, og det er av den grunn gitt Tg 2. Det anbefales å gjøre tiltak for å forhindre fuktpåkjenninger i grunnmuren.
- Yttervegger grunnet alder samt er det gitt Tg 2 grunnet det må på generelt grunnlag påregnes at eldre trebygninger har noe skjevheter.
- Etasjeskiller i trebjelkelag fra krypekjeller og grovkjeller er gitt Tg 2 det bør på generelt grunnlag påregnes noe skjevhet i eldre bygninger. Det er enkelte merkbare skjevheter på enkelte gulv i etasjene. Dimensjonering er ikke vurdert.
- Ikke tilstrekkelig lufting i kryploft.
- Det er observert noen fuktmerker på enkelte punkter på krypeloft. Det ble benyttet fuktmåler med pigger i treverk på aktuelle punkt og det ble ikke påvist fukt utover normale verdier under befaringen. Samt er det gitt tg 2 på yttertaket grunnet alder tatt i betraktning.
- Takrenner og nedløp i metall med utkast på tomten grunnet alder.
- U- trapp i tre med rekkverk i trekonstruksjon grunnet alder og normal bruksslitasje, samt trapper skal ha håndløpere på begge sider av trappen. I dette tilfelle er det kun håndløper på en av sidene.
- Rekkverk på trapp grunnet høyde på rekkverk er for lavt samt er åpningen mellom rekkverket for stort for å forhindre klatring.
- Ytterdør grunnet alder og normal bruksslitasje.
- Det er gitt Tg 2 grunnet alder på vindu i: Kjeller: Vindu i tre med enkelt glass. 1. etasje: Blyglassvindu i bad. 2. etasje: Blyglassvindu i trappeoppgang.
- Profilerte innvendige dører i 1- og 2.etg grunnet alder og normal bruksslitasje.
- Innvendige gulv i 1- og 2.etg grunnet slitte overflater med merker, riper og enkelte sprekker.
- Innvendige vegger i 1- og 2.etg grunnet generelt noe slitte overflater med merker og rifter.
- Innvendige himlinger i 1- og 2.etg grunnet generelt noe slitte overflater med merker og rifter.
- Målt noe skjevheter på pipen, noe som ikke er unormalt på eldre teglsteinspiper.
- Ledningsnett for vann i kobber grunnet alder.
- Elektrisk oppvarming grunnet alder.
- Elementpeis grunnet alder, sant mangler det plate under peisovn.
- Det ble montert ny varmtvannspreder i kjelleren i 2019. Ved tidspunkt for montering av ny varmtvannsbereder var det krav om automatisk vannstopper i forbindelse med vanninstallasjoner i rom uten sluk. I dette tilfellet er det ikke montert automatisk vannstopper og derfor gitt tilstandsgrad 2.
- Sydvendt terrasse grunnet det er observert sprekkdannelser i terrassebord. Rekkverkshøyden fraviker fra gjeldende forskrifter, rekkverk skal være 1,0 m over gulv og er i dette tilfelle målt til 80 cm. Tg 2 er gitt på bakgrunn av generelt slitte overflater og høyde på rekkverk.
- Plassbygget garderobeskap med glatte fronter, montert i to soverom er gitt Tg 2 grunnet alder og normalbruksslitasje.
- Mambran i vegger på badet i 1.etg grunnet alder.
- Speil og vegghyller på badet i 1.etg grunnet alder og normal bruksslitasje.
- Sanitærinstallasjoner på badet i 1.etg grunnet alder og bruksslitasje. dusjen har i følge eier ikke vært i bruk.
- Avløpsrør og kobberrør for vann på badet i 1.etg grunnet alder.
- Ventilasjon på badet i 1.etg grunnet alder.
- Bad 2.etg: Badet er i følge eier pusset opp i 2015. I følge eier er membran på gulv og vegger, og flislegging utført ved egeninnsats. Det er fremvist faktura fra rørlegger. Det er ikke fremvist faktura eller annet dokumentasjon fra elektriker. Eier har oversendt bilder i forbindelse med forsterking av gulvkonstruksjonen i bad. Det ble lagt ekstra sett av bjelker i konstruksjonen, med sponplater over bjelkelag. Bilde av varmekabler er også fremvist.
- Rørleggerarbeid våtrom. Utført av Hurum Bad og Kjøkken AS. Fakturadato 25.05.2015 og 08.07.2015.
- Bad 2.etg: det er registrert noe svakt fall mot sluk i dusjsonen. I hjørner på badet er det benyttet fugemasse. Det er krav om at det skal benyttes silikonfuge i hjørner, for at fliser og fuger i hjørner ikke skal sprekke. Det anbefales at alle hjørnefuger skiftes fra fugemasse til silikonfuger.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten.
Selger opplyser i egenerklæringsskjema følgende:
- Sprekker i gulvbelegg og våtromstapet løsnet på toalett i 1etg/utbygg
- 2015: Oppgraderte/utvidet bad i 2.etg. Eier la ekstra 2"8" gulvbjelker i tillegg til eksisterende tømmerbjelker + sponplater + AquaPanel, elektriker la varmekabler, rørlegger monterte sluk + avløp fra vask + rør-i-rør-vann, murer støpte gulv, eier la smøremembran og fliser, rørlegger monterte ekstra kobberrør + blandebatteri + monterte vask og badekar. Deler av jobben ble gjort av Hurum Bad og kjøkken AS.
- Hurum Bad & Kjøkken AS montere ny sluk, eier la smøremembran
- Kobberrør utenpå vegg til utekran sprukket p.g.a. frost for ca 5 år siden, dette er kappet og skjøtet med armert gummislange (dette har holdt, men kobberrøret bør byttes).
- Vannavløprør (fra kjøkken + badekar) i jordkjeller under utbygg fra grunnmur løsnet når jeg dultet borti det for 4-5 år siden. Dette ble festet med med bl.a. teip. Dette har holdt, men bør overvåks/festes ytterligere.
- Fyringsforbud i 2019 etter pipebrann. Pipe derfor rehabilitert med stålrør desember 2019.
- Har vært mus i kjeller og på loft. Av og til maur i stuen. Fjernet et fluebol på loftet. Observerte ved 2-3 tilfeller en vinter ett enkelt sølvkre på toalett i 1etg/utbygg. Forrige eier skal ha fått sprøytet mot borebiller i kjeller rett før salg i 2012 (visstnok med 10 års garanti).
- Lekkasje fra tak inn på loft i gammelt anneks 1, utbedret av eier i 2013.
- Garasje fra 80-tallet endret til anneks 2 i 2020. Isolert vegg + tak med 10cm Glava, la furupanel-tak, satt inn inngangsdør + terassedør + store vinduer mot skog og bygget terrasse/platting på 2 sider av bygget. Satt opp en snekkerbod på ca 7kvm inntil denne i 2021.
- Askestad-Aas Elektro AS: 2013: Opplegg på kjøkken bl.a. ny kurs til oppvaskmaskin (Askestad-Aas), 2015: Monterte varmekabler på bad 2.etg (Elektriker rekvirert av Hurum Bad & Kjøkken, ref. pkt 2) 2019: Ryddet opp
gammelt skjult anlegg, koblet til ny varmtvannstank + nytt støpsel for fryser og lysbryter i kjeller, ekstra støpsler i gang+stue+termostat til varmekabler toalett 1etg (Askestad-Aas), 2020: La inn strøm i Anneks 2 + støpsler, spotter med dimmer, utelampe + utestøpsler + byttet lysbrytere i Anneks 2 (Askestad-Aas). 2022: Monterte 6+2 støpsler kontorplass mm. etter pålegg fra eltilsynet etter kontroll 2021 (Askestad-Aas).
- Finner info om arbeid fra 2019 og 2020 i boligmappa på nett. Angående det elektriske anlegget.
- Kontroll av el-anlegg 2021, et par mindre avvik som ble utbedret og godkjent 2022,
- Nye krysspostvinduer med isolerglass i samme størrelse og utseende som opprinnelig ved byggeår i hovedhus. (erstattet husmorvinduer fra 80tallet) 2021/2022. Utført av eier. Vedovn i Anneks 1 ble koblet til av eier i 2014.
- Det vil bli flere hyttetomter lenger ned mot Filtvet gård, men dette rammer ikke skogen nedover langs eiendommen vår.
- Det ble foretatt radonmåling vinteren 2014. Sporingsfilm fra RadonLab. Indikerer årsmiddel 76 på soverom/2.etg og 209 i stue/1.etg.
Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Standard

Eneboligen som er oppgradert med nyere kjøkken og bad, og nylig monterte vinduer. Deler av boligen bærer preg av alder og har behov
for oppgraderinger. Boligen inneholder 3 soverom, 2 bad, stue og kjøkken, samt er der flere innredet utehus og pent opparbeidet hage med titalls frukttrær, bærbusker, kjøkkenhage, prydbusker og diverse beplantning.
Boligen ligger meget pent til med marka som nabo, samt kort vei til både dagligvare og Villa Malla med en idyllisk badestrand.
Kjøkken:
IKEA kjøkken fra 2013. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Belysning under overskap. Fliser på vegg over benkeskap. Heltre benkeplate med nedfelt kum i keramikk. Ventilator med avtrekk gjennom yttervegg. Induksjonstopp, stekeovn og oppvaskmaskin er integrert i innredningen.
Stue:
Koselig stue med en flott peis og nytt gulv i furu fra 2016. Her er det plass til både sofagruppe og spisebord. Fra stuen er det utgang til uteområdet.
Bad:
1.etg: Innredningen består av Servant med speil over, vegghyller, dusj i forbindelse blandebatteri, klosett og opplegg for vaskemaskin. Badet har behov for enkelte oppgradering.
2.etg: badet ble pusset opp i 2015. Baderomsinnredning bestående av benkeskap og veggskap med glatte fronter og speilfronter, samt dusj i badekar og to servanter. Det er støpt ned et avløpsrør i gulvkonstruksjonen for et evt. fremtidig klosett i rommet.
Soverom:
Alle tre soverommene av god størrelse med plass til dobbeltseng og garderobeløsning.
Uteområde:
Bryggerhus/anneks:
Yttervegger i laftet tømmer, kledd med stående malt trepanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med takstein. Det er i følge eier sommervann i tilknytning til bygningen. Vannet har ikke vært i bruk i
nåværende eiers eie. Ildsted i ett rom er montert ved egeninnsats av eier og nabo i 2014. Ildsted og pipe er kontrollert og godkjent av feier. Bygningen er SEFRAK-merket. Byggeår er anslått til 1900 tallet, første kvartal. Omgjort ca. 1965 i forbindelse med et tilbygg
Atelieret/ Anneks:
Anneks med dekke i betong. Yttervegger i bindingsverkskonstruksjon, kledd utvendig med malt tømmermannskledning. Saltak i trekonstruksjon, tekket med shingel. Strøm og belysning er innlagt. Vegger og tak er isolert med 10cm mineralull. Det er lagt panel i himling, satt inn inngangsdør, terrassedør og vinduer mot øst). Bygget terrasse på to sider (mot nord og øst) I tilknytting til bygningen er det bygget ett tilbygg som i dag benyttes som snekkerbod. Bygningen er opprinnelig bygget og godkjent som garasje men er de siste årene benyttet som atelier.
Uthus:
Yttervegger i laftet tømmer, kledd med liggende malt trepanel øverst på gavlvegger. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med takstein mot nord og takplater mot syd. Bygningen er SEFRAK-merket. Byggeår er anslått til 1900 tallet, første kvartal.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Stekeovn, Induksjonstopp og Oppvaskmaskin vil medfølge.
Kjøleskap vil ikke medfølge.

Oppvarming

1.etg: varmekabler i bad, elementpeis og panelovner forøvrig.
2.etg: Varmekabler i bad, peisovn og panelovner forøvrig.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1909.
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført.
Det foreligger godkjente tegninger for boligen datert 04.12.1971
Det foreligger godkjent byggetegning av tilbygg av inngangsparti datert 19.12.1982
Det foreligger godkjente tegninger for nytt utehus datert 06.07.1976
Det foreligger godkjente byggetegninger for tilbygg av 2.etasje dater 25.02.1986, dette er ikke gjennomført.
Uteboden til knyttet anneks er ikke byggemeldt og godkjent, kjøper overtar ansvar og risiko,
Badet i 2.etasje er innredet i ettertid og ikke godkjent av Asker kommune. Samt at det ikke foreligger tegninger på innredning i 2.etasje.
Det ene annekset er Sefrak registrert.
Tidligere garasje er i dag omgjort til anneks. Endringen er ikke byggemeldt og godkjent av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre. Bygget er byggemeldt som garasje
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3025/339/129:
23.05.1978 - Dokumentnr: 403119 - Erklæring/avtale
avtale mellom festeren av tomt nr. 1 og festeren av gnr. 39
bnr. 52 om vedlikehold av felles septiktank
Overført fra: Knr:3025 Gnr:339 Bnr:129 F
Gjelder denne registerenheten med flere
02.07.2010 - Dokumentnr: 493274 - Bestemmelse om gjerde
19.05.2010 - Dokumentnr: 357381 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3025 Gnr:339 Bnr:1
19.05.2010 - Dokumentnr: 357381 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:0628 Gnr:39 Bnr:1 Fnr:4

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Tiltak som er utført på boligen:
Hovedhus:
* Nytt kjøkken 2013
* Nytt bad 2.etg 2015
* Nytt stuegulv i Furu 2016
* 2012-2019: Fjerning av senkede tak og plater på vegger og
dører i 1etg for å hente frem tømmer og originale vegg og
takpanel som ble overflatebehandlet samt legging av nye
profilerte lister, gulv og tak - videre Elektriker for å rydde
opp i gammelt skjult anlegg i 2019
* Nytt pipeløp i stål, Ny feieluke og ny peisinnsats i 1etg. og
etablering av vedovn i 2.etg. desember 2019.
* Ny varmtvannstank 2019 i kjeller samt etablering av nytt
støpsel for fryser og ny lysbryter.
* Ny termostat for varmekabler og ny lysbryter toalett 1.etg.
samt lysbryter og støpsel for taklampe i gang 2019.
* Nye krysspostvinduer med isolerglass i samme størrelse
og utseende som opprinnelig ved byggeår. (erstattet
husmorvinduer fra 80tallet) 2021/2022.
Anneks 1:
* Utbedring av deler av undertak som var råteskadet 2013.
* Byttet råteskadet bjelke og vindski på takoverbygg
inngangsparti/uteplass 2013.
* Fjerning av gamle plater og gulvbelegg for å hente frem
originale tregulv 2013.
* Forlengelse av pipe i teglstein 2014.
* Tilkobling av Vedovn 2014
* Nye lysbrytere 2020
* Generelt vedlikehold av de 6 vakre originale vinduer
2012-2022
Anneks 2: (tidligere garasje)
* Fjerning av Garasjeport og bygging av vegg og ny
inngangsdør 2020.
* Isolert vegger og tak m 10cm glava samt legging av
furupanel i tak og sparklede OSB plater vegg. 2020
* Innsetting av store vinduer ( fra 80tallet) og
dobbelverandadør (fra 90tallet) på vegg mot skogen 2020.
* Bygging av terrasse/platting rundt bygget samt trapp
2020
* La inn strøm via jordkabel samt installerte 5 støpsler i tak til
5 spotskinner med 2 separate brytere med dimmer funksjon,
2 doble støpsler ved gulv og 2 doble utestøpsler på hver side
av bygget samt utelampe med bryter. 2020
Uteområde:
* Generelt opparbeiding av hageområdet og nedplanting av
nyttevekster, urter, roser, stauder, prydbusker og blomster
gjennom 10år. Hagen har eldre steinbelagt/innrammet
urtehage.
* Bygd/flettet rund kaldkompost av naturmaterialer.
* Bygd/ Kvistegjerde på innsiden av hekken mot vei -
et levende gjerde og kompost på en gang! Praktisk ved
beskjæring av frukttrær og annen rydding av kvist og kvast
på tomten.
* Snekkerbod på ca 7kvm inntil Atelier/Anneks 2 oppført i 2021

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Filtvet er i dag et voksende tettsted i Asker kommune, mye takket være fantastisk natur og skjærgård, kombinert med kort avstand til Tofte som også har vinmonopol, samt variert forretnings- og servicetilbud. Filtvet tilbyr idyllisk kystlinje, flotte strender, deilige svaberg, og vakker natur, både mot marka og fjorden. Boligen har nærhet til marka med tur- og skiløyper.
Gangavstand til nærbutikken og den populære restauranten Villa Malla ligger også sentralt i Filtvet sentrum.
Aktivt kulturliv i kommunen med flere utstillinger på Filtvet fyr, Villa Malla, Tofte og Holmsbu.
Selger har benyttet følgende pendlerute til Oslo:
Ca 20 min med bil til innfartsparkering ved Frogn videregående skole (buss 500 og 505E til Oslo hvert 7.min)
Alternativt ca 30 min til innfartsparkering ved Tusenfryd (buss 505 til Oslo hvert 10. min)
Det er bussforbindelser i umiddelbar nærhet med avganger både til Drammen og Oslo.

Adkomst

Fra Asker: Følg skilting mot Heggedal og Røyken. Kjør deretter mot Drøbak (E 134). Ved tredje rundkjøring tar du av til høyre mot Tofte. Følg veien videre mot Tofte og Filtvet, kjør gjennom Filtvet sentrum. Når du har passert jokerbutikken ligger eiendommen på venstre side like før Filtvet kirke.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Tofte barne - og ungdomskole. Flere private og offentlige barnehager i nærområdet.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 4 555,1 kvm. Gruset adkomst og gardsplass. Hovedsakelig plenarealer opparbeidet med titalls frukttrær, bærbusker, kjøkkenhage, prydbusker og diverse beplantning. Det er noe fjell i dagen i ett hjørne av tomten. For øvrig noe naturtomt. Tomten er slakt skrånende mot sydøst.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommer er tilknyttet Tofte og Filtvet vannverk. Avløp er tilknyttet kommunalt ledningsnett via privat stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eier opplyser om at boligen har delt septiktank med Filtvetveien 8, men det har ikke hatt noe befatning med dette på de 10 årene dem har bodd der da overvann går til kommunalt rør.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område ihht. reguleringsplan men er i kommuneplan datert 04.09.2018 avsatt til 4 555 kvm LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 8 847,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Boligen er tilknyttet Tofte og Filtvet vannverk. Filtvetvannverk opplyser om at de har en fast avgift på kr 4.200,- pr .år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 26.218,- for 2021, inkludert nettleie / 13.699 kwh. for 2021.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 13.617,-
Boligen er tilknyttet Altibox/ viken fiber som leverandør av kabel-tv/internett og har avgift på
kr 1.159,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen er ikke tilknyttet alarmselskap.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 1 025 227,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 3 690 818,-/3 690 817,20.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.176.342.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Roy André Gundersen og Iren Gule

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0.80 % av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.900,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 16-0114/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Røyken
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR16.22114

Dato

Sist oppdatert: 04. november 2022 kl. 10:12

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.