Komplett salgsoppgave

Utsikten 8

3 000 000 kr
2 065,7 m² (eiet)
Drone
Drone
Anniken Øderud
Presenteres av
Anniken Øderud
Ellingstadåsen - Fjellstrand
Vestvendt utsiktstomt på idylliske Ellingstadåsen
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 000 000 kr
 • Omkostninger
  76 170 kr
 • Totalpris
  3 076 170 kr
 • Tomteareal
  2 065,7 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen har gangavstand til matbutikk, blomsterforretning, hyggelig kafé og frisør, barnehager og barneskole samt bussholdeplass med buss som korresponderer med båt til Aker Brygge og Lysaker. Umiddelbar nærhet til nydelig natur, både ved sjøen og i skogen. Fjellstrand vel har en flott badeplass med sandstrand, svaberg og Fjellstrand brygge.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Utsikten 8, 1458 FJELLSTRAND
Kommunenummer 3023, gårdsnummer 9, bruksnummer 100, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser:
Dagboknr. 1359, tinglyst 24.04.1942
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om opparbeidelse og vedlikehold av vei, forbud mot handel, plikt for kjøper til å tilbakebetale selgeren gjenpart av utlegg til brygge, båthavn, vedlikehold av hovedvei og vei til sjøen, forbud mot utgraving av tomten utover hva som er nødvendig for dens bebyggelse, forbud mot bedrift som kan være sjenerende for naboene. m.fl. bestemmelser.
Dagboknr. 2835, tinglyst 14.07.1960
Bestemmelse om vannrett
Rett for Ellingstadåsen vel til å anlegge og vedlikeholde felles brønn for dets medlemmer å denne eiendommen.
Rettighetshaver: Ellingstadåsen Vel
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomt beliggende landlig og idyllisk til på Ellingstadåsen. Gangavstand til matbutikk, blomsterforretning, hyggelig kafé og frisør ved Fjellstrandkrysset. Området er barnevennlig med kort vei til barnehage, skole på Fjellstrand. Umiddelbar nærhet til nydelig natur, både ved sjøen og i skogen. Fjellstrand vel har en flott badeplass med sandstrand, svaberg, brygge, badeflåte og stupebrett. Ca. 7 minutters gange til buss som korresponderer med båt til Aker Brygge og hurtigbåt til Lysaker. Med bil til Oslo tar det ca. 40 minutter og til Vinterbro og Drøbak ca. 20 minutter.

Adkomst

Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen. Ta til venstre i rundkjøringen ved Nesodden kirke og følg Kirkeveien over til Fjellstrand. Ta til høyre i Fjellstrandkrysset og følg fv 157 nordover. Ta inn Åsenveien på venstre hånd og deretter til venstre inn Solveien. Følg Solveien innover og ta inn Svartskogvei på venstre hånd. Ta deretter inn Utsikten på høyre hånd. Eiendommen ligger innerst på venstre side. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Se også google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Det er flere barnehager, samt barneskole på FJellstrand. Ungdomsskole på Fagerstrand, Steinerskole på Skoklefall og videregående skole på Berger/Hellvik.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2 065,7 kvm som består av naturtomt.

Vei, vann og avløp

Vei:
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Vann/avløp:
Det er ikke noe vann- eller avløpsordning på tomten pr. dags dato.
Det må påregnes tilknytningsavgift til fremtidig vann- og avløpsordning.
Kjøper er selv ansvarlig for opparbeidelse av dette.
Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan for 2018-2042.
Kommuneplan for 2022-2046 er under arbeid.
Før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 innenfor eiendommen som ligger i felt felt B og BFS9 skal det foreligge vedtatt detaljreguleringsplan for området.
Utsnitt fra arealplaner:
3.1 Detaljregulering
Før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 innenfor felt B og BFS9 skal det foreligge vedtatt detaljreguleringsplan for området. Fremføring av vann- og avløpsnett er unntatt fra plankravet.
3.2 Før rammetillatelse
a) Før det kan gis rammetillatelse til bolig innenfor hensynssone H410 skal trykk- og avløpsanlegg være bygget. Trykk- og avløpsanlegget skal bygges og driftes av Nesodden kommune.
b) Før det igangsettes tiltak på og langs fylkesveien skal byggeplan for gang- og sykkelvei, buss stopp, kryss mm. være godkjent av Statens vegvesen.
c) Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §20 -1 pkt. a, b, d og g kan ikke gis innenfor planområdet uten at bruksenheten kan tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. Innenfor hensynssone H410 medfører dette opparbeidelse av felles privatledningsnett i samsvar med godkjent VA plan.
d) Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §20 -1 pkt. a, b, d og g kan ikke gis innenfor planområdet før ny adkomstvei (o_SF og o_SKV2) fra fv. 157 med tilhørende kryss er etablert.
e) Før det gis tillatelse til bruksendring og nye boliger innenfor planområdet, så må gang- og sykkelveg fra boligområdet og ned til Fjellstrand (Bråtenveien) være etablert.
Området er under regulering.
Reguleringsplan:
Navn: Ellingstadåsen, id 20150191
Plantype: Områderegulering
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 13.02.2019
Bestemmelser: - https://www.arealplaner.no/3023/dokumenter/10182/20150191_Reguleringsbestemmelser.pdf
Delarealer:
Delareal: 2 066 kvm
Formål: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn: B
Delareal: 859 kvm
Bestemmelsesområde: vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg
Delareal: 74 kvm
RPHensynsonenavn: H320_
Faresone: Flomfare
Delareal: 2 066 kvm
RPHensynsonenavn: H410
RPInfrastruktur: Krav vedrørende infrastruktur
Delareal: 1 206 kvm
Bestemmelsesområde: krav om detaljregulering
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter)
Id 20200219
Navn GSV- Fv.157 Bleksli – Alværn
Status Planlegging igangsatt
Plantype Detaljregulering
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven og interessenter bes lese igjennom dette.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er pt ikke registrert noen kommunale avgifter på den ubebygde tomten.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3 076 170,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Marit Weberg

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mange
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring ombudgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen.
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 51-0083/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nesodden
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR51.2283

Dato

Sist oppdatert: 24. november 2022 kl. 09:15

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.