Komplett salgsoppgave

Helmer Hanssens gate 4D

2 090 000 kr
68 m²
2 soverom
Fasade
Fasade
Kart
Del
Kåre Å. Sørnes
Presenteres av
Kåre Å. Sørnes
Saxamarka
Leilighet med 2 soverom i 1. etasje, med stor innglasset balkong
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 090 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  505 439 kr
 • Omkostninger
  8 604 kr
 • Totalpris
  2 604 043 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1958
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  68 m²
 • Type
  Andelsleilighet
 • Eierform
  Andel
 • Fellesutgifter
  4 357 kr
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

- 2 soverom
- Innglasset balkong
- Felles vaskerom i kjeller.
- Flotte turområder og gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Helmer Hanssens gate 4D, 4019 STAVANGER
Kommunenummer 1103, gårdsnummer 57, bruksnummer 547
Andelsnummer 24, Saxemarka 2 Borettslaget, organisasjonsnummer 932305453

Innhold

Totalt bruksareal: 88 kvm
Totalt primærrom: 68 kvm
Bruksareal:
Leilighet 88 kvm
Primærrom:
1. etasje 68 kvm: Entré, kjøkken, stue, soverom, bad, soverom 2
Sekundærrom:
1. etasje 20 kvm: Uisolert innglasset balkong, kott
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 23.09.2022, utført av Rogaland Takstpartner AS.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført: mur, etasjeskiller av betongdekke, vegger og himlinger med malte plater og malt betong . Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Rapporten inneholder 1 TG3, og 9 TG2.
Det er gitt TG3 på følgende:
- Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokkingsutstyr evt er apparatet eldre enn 10 år. Det er mangler på røykvarsler iht. forskriftskrav.
Det er gitt TG2 på følgende:
- Innvendig > overflater: ett par plasser mangler "avslutninger" som f.eks terskel list. Stedvis litt slitasje på overflater.
- Våtrom > overflater vegger og himling > bad: det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist andre avvik: dør er plassert i våtsone-dusj, fliser bærer preg av ufagmessig utførelse, det er ikke fuge i overgang vegg/himling.
- Våtrom > Ventilasjon > bad: rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det anbefales kontroll av elektriker.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Våtrom > Overflater gulv > Bad: det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Fliser har stedvis noe ufagmessig utførelse. Noen silikonfuger har sprekker.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten.

Standard

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 17.12.1958. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger ferdigattest på nedgravde avfallscontainere, datert 19.01.2015.
Det foreligger ferdigattest på riving og oppføring av innglassede balkonger, datert 02.09.2022.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Dagboknr: 2544, tinglyst 30.08.1943 - Bestemmelse om gjerde
Dagboknr: 2353, tinglyst 24.08.1954 - Skjønn
Dagboknr: 3759, tinglyst 15.11.1958 - Rettigheter ifg. skjøte
Dagboknr: 3032, tinglyst 01.09.1959 - Best. om vann/kloakkledn
Dagboknr: 4306, tinglyst 07.12.1956 - Fradelingsdokument

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Leiligheten har en hyggelig plassering i et rolig område i Saxemarka. Her bor man i nærheten til flotte turområder som Mosvannet og Sørmarka. Ved Mosvannet ligger også Gamlingen - en utendørs svømmestadion.
Det er kort avstand til flere dagligvarebutikker og Joker Brustadbua, som også holder søndagsåpent. Ønsker man et bredere tilbud har man kjøpesenteret Kilden like i nærheten.
Både UiS og SuS ligger like ved og man har enkel adkomst til E39. God bussforbindeler fra hovedveien med hyppige avganger til UiS, SuS og Stavanger sentrum.
Treningssenteret Sats på Hillevåg ligger også i kort avstand fra leiligheten.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Bekketunet familiebarnehage (0-6 år) 0,5 km
Barnehagen for hørselshemmede (0-5 år) 0,6 km
Barnas Hus barnehage (0-6 år) 0,6 km
Skoler:
Auglend skole (1-7 kl.) 0,6 km
Tjensvoll skole (1-7 kl.) 1,4 km
Steinerskolen i Stavanger (1-13 kl.) 1,8 km
Ullandhaug skole (8-10 kl.) 0,3 km
Wang Ung Stavanger (8-10 kl.)
Wang Toppidrett Stavanger 1,6 km
St. Svithun videregående skole 1,9 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3 183,3 kvm som tilhører borettslaget.

Parkering

Parkering på felles utvendig oppstillingsplass.
Parkering kan bli midlertidig flyttet i forbindelse med bygging av sykkeltrasen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen følger kommuneplan KPL-1103
Kommuneplanens arealdel 2019-2034
Arealbruk boligbebyggelse, nåværende (3.183 kvm)
Eiendommen er regulert til blokkbebyggelse (2.944 kvm) i henhold til reguleringsplan 357 for Stavanger Arbeidsgård, byggefelt IX datert 07.01.1957 med tilhørende reguleringsbestemmelser
Samt reguleringsplan 2507 Sykkelstamvegen Schancheholen - Sørmarka. Hillevåg bydel, datert 09.05.2016
Plantype: Detaljeregulering
Status: Endelig vedtatt arealplan
Delarealer: midlertidig bygge- og anleggsområde (utgått) (239 kvm). Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (239 kvm)
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter):
Id 2728 - Områderegulering for Bekkefaret
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Områderegulering
Id 2756 - Peder Saxes gate 18
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr 4 357,- pr. mnd. og inkluderer: drift og vedlikehold, vaktmestertjenester, TV og/eller internett, utvendig bygg forsikring, kommunale avgifter m.m.
Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
Oversikt over fordelingen av felleskostnadene foreligger ikke fra forretningsfører.
Selger har ikke gitt opplysninger om andre løpende kostnader. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 624.508,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2.248.230,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 54.342,- pr. 28.09.2022
Andel fellesgjeld er kr 505.439,- pr. 28.09.2022
Total fellesgjeld for boligselskapet er 18.869.754,- pr. 28.09.2022 og lånevilkårene er:
Lånenummer: 32601332719, Sandnes Sparebank
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 28.09.2022: 2.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 119
Saldo per 28.09.2022: 18 869 755
Andel av saldo: 505 440
Første termin/første avdrag: 30.06.2022 ( siste termin 31.03.2052 )

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 480,-
- Refusjon av selgers utlegg i forbindelse med forhåndsutlysning av forkjøpsrett kr 7.644,- (BATE)
Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 2.604.043,-. Av dette beløpet utgjør kr 505 439,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Sør-Rogaland Tingrett

Informasjon om forkjøpsrett

Leiligheten er tilknyttet Saxemarka 2 Borettslaget.
Borettslaget består av en blokk med 39 andeler.
Forretningsfører er BATE.
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Dyrehold er ikke tillatt, men kan søkes om til styret.
Foretatt påkostninger de senere år:
Utarbeidet nye balkonger.
Arbeid med fellesområdet, sosialt område og lekeplass. Arbeid med lekeplass pågår enda i samarbeid med kommunen. Apparater er bestilt og er mottatt av kommunen, me det pågår en reklamasjon på lekeapparatene som ankom ødelagt.
Det er søkt om midler fra kommunen til parkbenker og grill som skal bygges plasseres i sammenheng med lekeplass. Ikke fått svar på søknad enda,
Planlagte påkostninger:
Jobbe videre med fellesområder i nærmiljøet.
I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.
Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette inntil 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen.
Borettslaget er tilknyttet Klare Finans AS sikringsfond som dekker manglende innbetaling av felleskostnader fra øvrige andelseiere. Avtalen om sikring er gyldig til [avtalen sies opp av en av partene.
Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg da kontraktspart er Tingretten og salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i regelverket og lese salgsdokumentasjonen nøye før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers muligheter for reklamasjon er redusert ved kjøp av bolig etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 35-0121/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR35.22121

Dato

Sist oppdatert: 11. november 2022 kl. 15:56

Dokumenter

Report
PDF 1 MB
Tilstandsrapport.
PDF 1 MB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.