Komplett salgsoppgave

Glassverket 2, 215

2 990 000 kr
44 m²
1 soverom
Leiligheten ligger i andre etasje, med delvis inntrukket balkong orientert mot vest.
Leiligheten ligger i andre etasje, med delvis inntrukket balkong orientert mot vest.
Knut Dahl
Presenteres av
Knut Dahl
Glassverket 2, Jeløy
Resalg av kontraktsposisjon for arealeffektiv, moderne 2-roms med vestvendt balkong. Idylliske omgivelser ved Kanalen.
 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  51 342 kr
 • Totalpris
  3 041 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  2021
 • Soverom
  1 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  44 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Heis og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  1 745 kr

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Resalg av kontraktsposisjon for 2-roms eierseksjon i Glassverket 2
 • Vestvendt balkong med ettermiddags-/kveldssol sommerstid
 • Overtagelse 30.11.2021
 • Arealeffektiv romløsning med ett soverom
 • Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer
 • Ekstern bod medfølger
 • Umiddelbar nærhet til idylliske Kanal-parken og badestrand
 • Intime og hyggelige omgivelser
 • Gangavstand til sentrumskjernen, togstasjonen og skoler
 • Enkel tilgang til Jeløys vakre og unike natur

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Glassverket 2, 215, 1515 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 1, bruksnummer 3761, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 44 kvm
Totalt primærrom: 44 kvm
Følgende rom inngår i primærromsdelen:
2. etasje: Entrè, bad, stue/kjøkken og soverom.
I tillegg medfølger det 1 sportsbod.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Byggemåte

Bygget oppføres med bærekonstruksjoner av stål og betong. Etasjeskillene er i betong og/eller betongelementer.
Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverksvegger, hovedsakelig kledd med plater eller puss. På mindre deler kan det bli benyttet betong og/eller kledning av tre.
Terrasse og balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne forekomme på gulvflaten etter regnvær. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Utvendige rekkverk blir utført med spiler eller glass. Balkonger får gulv utført i betong som standard. Terrasser på bakkeplan/takterrasser får betong, trelemmer eller heller som standard.
Innvendige vegger bygges med tre- eller stålstendere som kles med gipsplater. Vegger mellom leiligheter, mot fellesarealer og mot heissjakt oppføres hovedsakelig i betong eller lydisolerte og brannsikre gipsvegger.
Innvendig behandling:
Himlinger:
Himlinger leveres hovedsakelig som sparklet og malte gipsplater.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger, som helt eller delvis nedforede platehimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og over kjøkkenskap. Innkassinger vil ha den samme overflatebehandling som øvrige overflater.
Gulv:
Gulv på bad leveres med fliser, vaskerom og wc leveres med belegg eller flis. Boder leveres med belegg eller parkett. I alle øvrige rom leveres gulv som 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett.
Vegger:
På bad leveres vegger med rektangulære fliser. Øvrige vegger sparkles og males i lyse farger/ hvit i alle rom. For ønsker om avvikende farger og materialvalg henvises det til tilvalgsmøter.
Kjøkken:
Det er medregnet kjøkkeninnredning fra anerkjent produsent, med hvite profilerte eller glatte fronter og moduler iht. plantegninger. Benkeplate inkl. oppvaskkum med ettgreps blandebatteri. Det leveres integrerte hvitevarer fra anerkjent produsent med oppvaskmaskin, komfyr og induksjons koketopp. Det settes av plass til kjøl/frys.
Avtrekkshette over koketopp leveres. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjon eller avløp og vanntilførsel.
For hver leilighetstype vil det bli utarbeidet standard kjøkkentegning fra kjøkkenleverandør. Kjøpere vil kunne få muligheter for individuell tilpassing og velge design på innredning med valgte kjøkkenleverandør for prosjektet innenfor gitte frister.
Bad:
Det leveres plassbygd baderom. Dette består av et servantskap, servant med ettgreps servantbatteri, speil og lyslist med stikkontakt. Bredden varierer mellom baderommene. I tillegg monteres dusjbatteri og dusjvegger av glass. Det leveres veggmontert klosett i hvitt porselen. Det kan forekomme terskel/ nivåforskjell mellom bad og tilliggende rom.
Garderobe:
Det leveres tom skyvedørsgarderobe i entre for plassering av ventilasjonsaggregat i de leiligheter som ikke har bod. Øvrig garderobe leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg.
Innvendige dører:
Innvendige dører leveres med glatte eller profilerte dørblad, med karmer og glatte gerikter i hvit utførelse og synlige spikerhull. Dørvridere leveres i blank eller børstet utførelse.
Vinduer/ balkongdører:
Det leveres trevinduer og balkongdører med utvendig aluminiumskledning og energiglass.
Listverk:
I rom med parkett monteres gulvlist i eik med samme uttrykk som gulv. Belistning mot betongvegg monteres med skruer. Innvendige dørkarmer og vindusposter belistes med glatte gerikter i hvitmalt utførelse og med synlige spikerhull. Overgang mellom vegg og tak leveres uten lister.

Oppvarming

For effektiv og kostnadsbesparende oppvarming tilknyttes leiligheten et sentralt varmepumpeanlegg med fjernvarme basert på vann til vann. Leiligheten vil få vannbåren gulvvarme med egen termostat til hvert rom. Boder og soverom får ikke gulvvarme.
Varmtvann til husholdning oppvarmes med fjernvarme og leveres fra egen energisentral.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen iht. grunnboksutskrift datert 16.06.2021.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har bare en boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som føler av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier / leietaker.

Diverse

Byggestart i prosjektet er besluttet.
Dette er et salg av kontraktsposisjon hvor opprinnelig kjøpesum var kr 2.475.000,-. Selger har ikke foretatt noen tilvalg.
Øvrige forbehold :
Utbygger skal utfisjonere boligdelen til et eget selskap. Det utfisjonerte selskapet vil da overta som kjøpers kontraktspart og være selger av prosjektet og vil følgelig stå ansvarlig for oppfyllelse av selgers forpliktelser iht. inngått kjøpekontrakt. Kjøper er kjent med og aksepterer dette.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger/utbygger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen og - størrelser i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VA installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag/erstatning.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.
Leilighetens areal fremgår av salgdokumentasjonen som er vedlagt i denne avtale. Arealene er oppgitt som bruksareal og primærrom (BRA og P-ROM) i henhold til NS 3940.
Det endelige arealet kan erfaringsmessig avvike noe fra det omtrentlige areal som er angitt under salgsgrunnlaget. Slike mindre justeringer i arealene skal ikke gi noen av partene rett til å kreve hhv. tilleggsvederlag eller avslag i prisen. Med mindre justeringer menes endringer inntil +/-5 %.
Standardkontrakt for videresalg av kontraktsposisjon vil bli benyttet.
Glassverket 2 vil bli bestående av ca. 50 leiligheter og 7 næringsseksjoner, og vil bli organisert som et sameie etter Eierseksjonsloven av 1. jan 2018. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes i henhold til boligens størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel veier, lys, brøyting, renovasjon, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Som del av fellesutgifter inngår også kostnader til drift og vedlikehold av arealer og anlegg som er felles for hele sameiet Glassverket 2. Kostnader i forbindelse med sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk. Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
Utbygger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet for tre første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.
Utbygger står fritt til å redusere/øke antall leiligheter/seksjoner i prosjektet.
Utkast til vedtekter for sameiet følger vedlagt.
Fram Forvaltning AS er valgt til forretningsfører med en bindingstid på 3 år, deretter er det 6 måneders oppsigelse.

Energimerking

Leilighetene vil få minst energiklasse C. Endelig energiattest vil foreligge til overtagelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

I det historiske kanalområdet som vokste frem etter at kanalen og broen sto ferdig i 1855, utviklet Jeløya seg videre som et attraktivt og sentralt sted å bo. På folkemunne blir Jeløya omtalt som Oslofjordens perle og har blitt et populært område for rekreasjon.
I flere generasjoner har Sjøbadet gitt mange «mosseungdommer» lyse sommerminner herfra. Alle som kjenner Moss vet at om sommeren blir dette et område med yrende liv av besøkende båtturister og lokale mossinger. Det er ikke bare behagelig å bo i GV2 med god tilgang til sjø, naturopplevelsene utover mot Reiertangen og Jeløys kjente kulturtilbud. Det er også praktisk. Foruten matbutikk i bygningen du bor, ligger Kiwi i Sjøgata og REMA ved kanalen bare minutter unna. Det samme gjelder for den gode kjøttforretningen Ertnes og Jeløy Fisk og Vilt ved kanalen. Til Moss Amfi tar det bare rundt fem minutter med bil eller om du velger å gå gjennom byen på 15 minutter.
I nærmiljøet ditt, rett nede i Sjøgata ligger ditt eget lokale treningsstudio, Lasses gym. Et personlig og hyggelig treningssted som kundene anbefaler – og der et sunt miljø vektlegges. Ett minutt unna, også i Sjøgata, ligger den lokale og nesten legendariske Mors Café. Her kan du stikke innom for nybakt brød, hjemmelagde kaker og verdens beste kaffe – som de selv sier.
Med nybygde Glassverket barnehage kan det ikke bli enklere å hente og levere om du har behov for det. Hoppern ungdomsskole på Jeløy fremstår nå som splitter ny og ligger 1,3 kilometer unna. Til Jeløy barneskole tar det ca. 20 minutter å gå, mens Ramberg skole ligger to kilometer unna.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen skal sammenføyes og seksjoneres, og hver kjøper eier en ideell del av tomten, med tilhørende vei.
Tomten forventes å utgjøre ca 4.500 kvm for hele sameiet. Tomten er ikke endelig oppmålt. Endelig areal og endelige grenser fastsettes av kommunen ved endelig kartforretning.
Ingen av partene har rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende eller kreve høyere kjøpesum dersom endelig areal og endelige grenser fraviker det som er angitt. Tomten blir ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.

Parkering

Det medfølger ingen parkeringsplass til leiligheten. Parkering skjer etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk. Det blir private stikkledninger ut til offentlig nett. Utbygger dekker kostnadene ved tilknytning.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Moss kommune datert 23.04.2019 omfattes eiendommen av reguleringsplan under arbeid Glassverket BKB07, status planlegging igangsatt med plannr.404. Reguleringsplan Glassverket med formål kombinert bebyggelse og anleggsformål, gatetun, parkeringsplasser, annen veigrunn/grøntareal, kjørevei og øvrige kommunaltekniske anlegg, vedtatt 20.06.2016 med plannr.366. Eiendommen omfattes i tillegg av kommunedelplan Sentrumsplan Moss med plannr.363 og kommuneplan KP0104 med formål vei nåværende, kombinert bebyggelse og anleggsformål nåværende og fremtidig, vedtatt 15.06.2015 og 20.06.2011. Eiendommen ligger i gul og rød støysone iht. T-1442.
Reguleringsplan for Glassverket, og bebyggelsesplan gjelder. Dette kan utleveres ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Stipulerte fellesutgifter er kr 1.745,- pr. mnd.
Det er eiendomsskatt i Moss kommune. Skattegrunnlaget er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt og fastsettes av kommunen.
Eiendomsskatt kommer i tillegg til de månedlige fellesutgiftene, fordelt over 6 terminer.
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer.
Selger/utbygger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvarende utbygginger - at felleskostnadene for de enkelte seksjonseiere som fordeles etter areal vil ligge på ca. kr. 27,- pr. kvm BRA pr. måned. I tillegg vil det påløpe kr. 580,- pr. mnd. pr. enhet. Forbruk av varme til oppvarming og varmt vann i leilighetene er inkludert i de stipulerte felleskostnader.
Det forutsettes at kjøper betaler en oppstartskapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstartskapital blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.
Kjøper er likevel innforstått med at de ovenfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er anslag og det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig av om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget.
Det gjøres oppmerksom på at sameiet får legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 600.000,- pr. leilighet. Andel dokumentavgift utgjør kr. 15.000,- pr. leilighet. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4) Oppstartskapital til sameiet kr. 5.000,-
5) Transportgebyr utbygger kr. 30.000,-
Totale omkostninger blir kr. 51.342,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i 2 terminer :
1. Kr. 100.000,- innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova § 12 er stilt og Kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet.
2. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.
Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. § 47. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalg-/endringsbestillinger før selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12.

Annen viktig informasjon

Eier

Magnus Segtnan Thun og Benedikte Årseth

Overtakelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 4 kvartal 2021, antatt medio oktober. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gir kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.
Overtagelse og oppgjør gjennomføres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Kjøper aksepterer at ikke alt av felles areal er ferdig før alle trinn i prosjektet ferdigstilles som vil ta flere år.
Det gjøres oppmerksom på at boligene leveres i byggrengjort stand ved overtagelse.
Koronavirusutbruddet utgjør en hindring utenfor utbyggers kontroll. Det følger da av bustadoppføringslovens § 11.1.C, som omhandler force majeure, at utbygger har krav på fristforlengelse overfor boligkjøperne. Dette innebærer at en forsinkelse i prosjektet ikke kan sanksjoneres med dagmulkt.
Det er i forbindelse med situasjon rundt Covid 19 sendt varsel fra utbygger om at mulige forsinkelser kan forekomme som følge av dette.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter. Siden utbygger er å anse som profesjonell avviks regelen om budfrist kl 12 dagen etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.

Hvitvaskingsreglene

Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: fastpris kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 13.500,-
Oppgjør kr 4.600,-
Markedsføringspakke kr 18.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0228/21
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.21228

Dato

Sist oppdatert: 24. september 2021 kl. 11:54

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.