Komplett salgsoppgave

Høietun 59

449 000 kr
857,9 m² (festet)
Krogsveen v/Azra Hadzic har gleden av å presentere Høietun 59 - en romslig tomt ferdig regulert til boligbebyggelse!
Krogsveen v/Azra Hadzic har gleden av å presentere Høietun 59 - en romslig tomt ferdig regulert til boligbebyggelse!
Azra Hadzic
Presenteres av
Azra Hadzic
Høietun
NY PRIS! - Romslig tomt på 857,9 kvm. | Ferdig regulert til boligbebyggelse | 15 min fra Kristiansand sentrum

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  449 000 kr
 • Omkostninger
  12 567 kr
 • Totalpris
  461 567 kr
 • Tomteareal
  857,9 m² (festet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomten ligger fint til på Høietun i ett barnevennlig område, og har en hyggelig utsikt over dalen. Tomten oppleves skjermet da den grenser til friområde. Interessenter bes om å sette seg inn i reguleringsplan for nærmere informasjon om bestemmelser rundt bebyggelse. Reguleringsplan følger som vedlegg.
Eier har i 2015 fått tegnet bolig som ble godkjent. Tillatelsen er utgått, men tegninger kan fås til inspirasjon ved henvendelse til megler. (Tillatelser gjelder for tre år om gangen).

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Høietun 59, 4619 MOSBY
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 28, bruksnummer 296

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/28/296:
15.05.2000 - Dokumentnr: 7880 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 744
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
11.03.1981 - Dokumentnr: 2978 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1001 Gnr:28 Bnr:253
01.01.2020 - Dokumentnr: 1625899 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:28 Bnr:296

Diverse

På deler av tomten går det høyspentkabel. Eier opplyser følgende:
Dette er ett 22 kv anlegg. Det er liten trafikk her og AENETT har gitt meg følgende data:
Verdier er 0.019/0.059 µT
Verdiene her skal ikke overstige 0,4 µT i snitt pr.Œr

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger fint til på hyggelige Høietun. Området er kjent for å være meget barnevennlig, og har bl.a nærhet til bussforbindelse og servicetilbud som dagligvarebutikk, bakeri og bensinstasjon. Barnehage ligger i umiddelbar nærhet, og nærmeste skole er Mosby og Torridal med gang og sykkelvei. Torridal idrettsanlegg ligger en kort kjøretur unna. Like i nærheten av tomten finner du fine turløyper og Hestevann med bade- og fiskemuligheter på sommerstid.
Kristiansand sentrum er kun 15 min kjøretur unna.

Adkomst

Fra Kvadraturen: Følg Setesdalsveien til rundkjøringen på Mosby. Kjør rett fram i rundkjøringen og fortsett opp bakken til merket innkjørsel til Høietun på
venstre side av veien. Ta 2. avkjørsel til venstre og deretter umiddelbart til høyre inn på gangsti. Tomten ligger til venstre og vil være skiltet.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Høietun barnehage (1-5 år)
Høllen barnehage (1-6 år)
Jordbærstrået familiebarnehage (0-6 år)
Barne- og ungdomsskoler:
Mosby skole (1-7 kl.)
Torridal skole (1-10 kl.)
Videregående skoler:
Vennesla videregående skole
Øvrebø videregående skole

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på 857,9 kvm. Tomten selges slik den er som råtomt.

Regulering av feste

Festeavgiften er kr 2.571,- iflg. bortfester 20.04.2021.
Festeavtalen utløper 01.01.2061
Regulering av festavgift: Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen. Krav om regulering kan framsettes hvert 10. år. Festeavgiften ble sist regulert i 2021, og neste regulering foretas i 2031.
Kopi av lov om tomtefeste kan fåes ved henvendelse til megler.
Samtykke til overdragelse fra grunneier kreves ikke.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift.
Rør til vann og kloakk ligger i gangsti foran tomt iflg. nærmere undersøkelser av eier.
Det er ikke lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen. Det må iflg. eier graves ved gangsti og opp mot hovedgaten. Boks til fiber står til høyre når en følger gangsti oppover.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan nr. 359 Høyetun datert 09.01.1980.
Iht. reguleringsplanen kan bebyggelsen tillates oppført i 1 1/2 etasje. Hvor terrenget ligger til rette for det, tillates også oppholdsrom lagt i sokkeletasje.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

I og med at dette er ubebygd tomt er det ikke effektuert kommunale avgifter. Kommunale avgifter vil variere etter forbruk. Renovasjonsgebyr er satt av Avfall Sør og gebyret for 2021 er på kr. 3.925,-.
Erfaringsvis vil en standard enebolig i dette området ha kommunale avgifter på ca. 10.000,-.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 79.974,- ifølge skatteetaten. Formuesverdien som er oppgitt gjelder kun for ubebygd tomt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 1.450,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 461.567,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Rune Trydal

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 23.715,-.
Tilrettelegging kr 6.450,-
Oppgjør: kr 5.900,-
Markedsføring: 4.500,-
Visningspakker: kr 2.000,-.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0142/21
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21142

Dato

Sist oppdatert: 29. mars 2022 kl. 09:01

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.