Komplett salgsoppgave

Helgeroveien 1100

3 510 000 kr
94 m²
2 soverom
Fasade
Fasade
Kart
Del
Erik Rabstad
Presenteres av
Erik Rabstad
Søndersrød
Sjarmerende, eldre enebolig med landlig beliggenhet nær Søndersrød i Helgeroa. Dette er sjelden vare !

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 510 000 kr
 • Omkostninger
  88 920 kr
 • Totalpris
  3 598 920 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1908
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  94 m²
 • Bruksareal
  94 m²
 • Tomteareal
  980,6 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Gul G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Usjenert beliggende, eldre boligeiendom i attraktivt område i Brunlanes der det er liten omsetning av brukte boliger i markedet. Boligen er en del oppgradert fra 2014,

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Helgeroveien 1100, 3295 HELGEROA
Kommunenummer 3805, gårdsnummer 4093, bruksnummer 26, ideell andel 1/1

Innhold

1: Stor hall av nyere dato, kjøkken med spiseplass av nyere dato. Original stue, tv stue er oppusset, bad/wc/vaskerom oppusset,
2: 2 store soverom.
K: Lite lagerrom med lem fra kjøkken.
Utvendig enkel bod på 9 kvm. Det er også støpt plate på 37 kvm med tanke på garasje/uthus.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tunge trekonstruksjoner på grunnmur av steinblokker. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3:
Etasjeskille/gulv mot grunn.
Boligen er oppført med tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner etter byggetidens standard.
Etasjeskille er antagelig isolert med koks eller sagflis.
Det er registrert noe maur på gulv 2. etg.
Gulv under tilbygget del (gang) er bygget med tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner med astfalt vindtett som stubbloft.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Det er målt høydeforskjell på over 30mm gjennom rommet på gulv 2.etg. Over 20mm på gulv 1. etg.
Det er på tilbygg med vindtettplater under bjelker som stubbloft påvist noe utettheter. Dette kan gi fare for at mus eller andre skadedyr kan komme inn i konstruksjonen.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Utettheter i stubbloft under bjelker til tilbygg bør tettes.
Elektrisk anlegg
Boligen har åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer plassert på soverom 2. etg.
Oppvarming:
To stk varmepumper fra ca 2017. Varmekabler på bad/wc, gang og stue. Vedfyring
1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2017 Ingen dokumentasjon.
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja Ingen dokumentasjon foreligger.
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen
er over 5 år? Nei
6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja
10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Branntekniske forhold
Det er ikke røykvarsler i bygget.
1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja Det er ikke påvist pulverapparat i boligen.
2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja Det er ikke påvist røykvarslere i boligen.
4. Er det skader på røykvarslere? Nei
Kostnadsestimat : Under 10 000
TGIU
Septiktank
Boligen har septiktank av ukjent utførelse.
TG2
UTVENDIG
Taktekking
Taket er tekket med enkeltkrummet betongstein. Tilbygget del har pappshingel som taktekking.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er mindre fall på tilbygg enn det som kreves for å montere takshingel.
Tiltak
• Andre tiltak:
Forholdet bør følges med på.
Nedløp og beslag. Takrenner og nedløp i lakkert stål. Takvann ført til terreng.
Vurdering av avvik:
• Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.
Veggkonstruksjon
Boligen er antagelig oppført i tunge trekonstruksjoner, utvendig kledd med stående rustik kledning. Det er begrenset eller ingen isolasjon i veggkonstruksjon på hovedhus.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Kledning på hovedhus er antagelig fra byggeår og har oppbrukt sin forventede levetid. Kledning har alder og værslitasje. Kledning på tilbygget del er av nyere dato og har god restlevetid.
Det er ikke vannbrett over inngangsdør. Det er ikke lufting i nedkant på nyere kledning. Det er ikke fluenetting på takutstikk tilbygg.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Fremtidig eier bør påregne oppgradering eller utskiftning av kledning.
Takkonstruksjon/Loft
Boligen har saltak av plassbygget trekonstruksjoner. Konstruksjonen er lukket og er ikke innvendig inspisert.
Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er noe skjevheter i takkonstruksjon. Dette som en naturlig konsekvens av alder. Eldre konstruksjon er ikke bygget med lufting i
takutstikk. Det er noe tegn til begynnende råde og svertesopp på ytterste bjelke mot vindskier.
Tiltak
• Lufting/ventilering bør forbedres. Taket bør følges med på.
Vinduer
Boligen har sidehengslede vinduer med enkle lags glass fra byggeår og to lags glass fra 1994.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
• Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Glassrute på soverom 2. etg har sprekk. Vindu på bad/wc har fuktskjolder og malingsavskalling. Vanskelig å åpne.
Enkelte av vinduene har noe innvendige fuktskjolder.
Vinduer fra byggeår fremstår i dårlig stand og bør skiftes ut.
Vinduer fra 1994 trenger noe oppgradering og vedlikehold for å forlenge levetiden.
Tiltak
• Vinduer må justeres.
• Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Dører
Malt isolert inngangsdør.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Tiltak
• Dører må justeres.
Inngangsdør subber noe mot karm. Bør justeres.
INNVENDIG
Overflater
Boligens innvendige overflater består av:
Gulv: Flis, parkett, belegg og tregulv.
Vegg: Malt panel, slette malte flater og flis.
Takt: MDF malt panel og malt og beiset panel.
Overflatene er av varierende alder og utførelse.
Eldre overflater har noe større slitasjegrad.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er malingsflass og sprekker på eldre overflater.
Etasjeskille/gulv mot grunn
Boligen er oppført med tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner etter byggetidens standard. Etasjeskille er antagelig isolert med koks eller sagflis.
Det er registrert noe maur på gulv 2. etg.
Gulv under tilbygget del (gang) er bygget med tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner med astfalt vindtett som stubbloft.
Radon
Boligen ligger i et område med moderat til lav forekomst av radon.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
• Andre tiltak:
• Det bør gjennomføres radonmålinger.
Krypkjeller
Til boligen er det en 9m2 krypkjeller med takhøyde 150 cm. Det kan forekomme krypkjellerrom under deler av bjelkelag som ligger ned mot terreng. uten at det ble oppdaget på befaringsdagen.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er tilsig av fukt i krypkjeller.
Tiltak
• Bedre ventilering må etableres. Det bør vurderes etablering v utvendig drenering.
Innvendige trapper
I boligen er det en enkel plassbygget tretrapp med håndløper på en side.
Vurdering av avvik:
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Trappen er plassbygget, noe bratt og holder enkel standard.
Tiltak
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
• Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold
anbefales å lage mindre åpninger.
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
Innvendige dører
Boligens innvendige dører er av type malte speildører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører subber mot karm.
Tiltak
• Enkelte dører må justeres.
VÅTROM
Generell
Bad/wc med tilkomst fra trappegang.
På badet er det gulvmontert wc, enkel vaskeservant, pissoar, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Varmekabler i gulv.
Rommet er ventiler med lufteventil på vegg. Det er ikke luftespalte i dørterskel.
Rommets innvendige overflater består av:
Gulv: Flis
Vegg: Flis
Tak: Beiset panel.
Alder: 2017 Kilde: Eier
Overflater vegger og himling
Badet har fliser på vegg og beiset panel i tak.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist sprekker i fliser.
Det er en ødelagt flis ved dørkarm.
Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
• Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket.
Alder: 2017 Kilde: Eier
Overflater Gulv
Badet har fliser på gulv.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
Våtrommet fungerer men det kan forekomme at vann fra dusj kommer ut på gulv. Utbedring bør vurderes for å forlenge levetiden.
Sluk, membran og tettesjikt
Ikke synlig membran eller mansjetter rundt gjennomføringer og i sluk. Eier opplyser at det er membran. Ukjent utførelse. Arbeidene er utført med egeninnsats.
Vurdering av avvik:
• Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
• Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
Det er ikke synlig membran i sluk. Arbeidene med membran er ikke dokumentert.
Tiltak
• Innhent dokumentasjon, om mulig.
Løsninger rundt sluk og gjennomføringer bør følges med.
Alder: 2017 Kilde: Eier
Sanitærutstyr og innredning
På badet er det enkel servant, gulvmontert wc, dusjhjørne, opplegg for vaskemaskin og pissoar.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Avløp på wc er ført ut til yttervegg.
Tiltak
• Tiltak:
Ingen umiddelbare tiltak.
Alder: 2017 Kilde: Eier
Ventilasjon
Rommet er ventilert med lufteventil på vegg. Det er ikke luftespalte i dørterskel.
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det er ikke luftespalte i dørterskel.
Tiltak
• Det bør etableres tilluft til våtrommet.
Alder: 2017 Kilde: Eier
Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt grunnet tilliggende konstruksjoner. Betongvegg ved pipe.
KJØKKEN
Overflater og innredning
Kjøkken med tilkomst fra entre, spisestue og trappegang. Kjøkkeninredning med speildører, foliert benkeplate, stål oppvaskkum, mekanisk ventilator, frittstående oppvaskmaskin og integrert komfyr og platetopp. Komfyrvakt.
Rommets innvendige overflater består av:
Gulv: Parkett.
Vegg: Slette malte flater.
Tak: Malt MDF Panel.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Kjøkkeninredning mangler sokkellist og ende på benkeplate mangler foliering.
• Tiltak:
Det bør monteres sokkellist og ende på benkeplate bør folieres.
Ventilasjon
Det er ingen lufteventiler i boligen utover avtrekk fra bad og kjøkken.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ingen lufteventiler i boliger utover lufteventil på bad.
Tiltak
• Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
Kostnadstimat : 10 000 - 50 000
VV-Bereder plassert i krypkjeller.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dagens forskrift forlanger at tilkobling av strøm skal skje direkte i koblingsboks. VV berederen har tilkobling fra stikkontakt.
Tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
Drenering
Det er antagelig ingen drenssystemer rundt boligen. Vann ledes naturlig bort via terreng.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Antagelig ingen drenering.
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Andre tiltak:
Grunnmur og fundamenter
Boligens grunnmur består av tilhuggede gråsteinsblokker.
Tilbygg er fundamentert med søyler.
Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er noe sprekker i deler av grunnmur på fremsiden mot sørvest. Dette antageligvis som en naturlig konsekvens av alder og setninger.
Noe tegn til utgliding av steinblokker i hjørner.
Tiltak
• Andre tiltak:
Forholdet bør følges med på.
Utvendige vann- og avløpsledninger
Utvendige vann- og avløpsledninger er antageligvis i plast. Noe usikkerhet da ledningene er under bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Alder på vann og avløpsledninger er ikke kjent.

Standard

Normal til god boligstandard. Nyere kjøkken. Varmekabler i baderom fra 2017, i en stue og gang i 2018. Peisovner og varmepumper i begge etasjer ca. 2015. En del oppgradering av elektrisk anlegg i 2015. Flere av rommene er oppusset etter 2014.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Peisovn i stue og i 2.etasje. Pipa er rehabilitert i 2014. Det foreligger ferdigattest fra Larvik kommune på denne jobben datert 08.12.2014. Det er varmekabler i entré, baderom og den ene stua.
Varmepumper luft-til-luft i begge etasjer.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3805/4093/26:
22.09.1908 - Dokumentnr: 900055 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:9
01.01.2018 - Dokumentnr: 180682 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0709 Gnr:4093 Bnr:26
01.01.2020 - Dokumentnr: 53912 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0712 Gnr:4093 Bnr:26

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Det er boplikt på eiendommen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sentralt» beliggende i landlig, idyllisk område ved Søndersrød i Helgeroa. Stille og fredelig, men allikevel kun en kort spasertur til butikksenter. Med sykkel triller du ned til brygga i Helgeroa på noen minutter. Koret vei til Nevlunghavn. Flotte turområder i skogen og langs sjøen.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Kjør fra Larvik til Helgeroa, ta til venstre mot Stavern ved Søndersrød. Etter 300 meter tar man til venstre på grusvei mot Lillavendel kafé og landhandel. Ta til høyre før gården og følg veien 200 meter. Eiendommen ligger på venstre hånd.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Idyllisk og usjenert med fine solforhold

Parkering

Det er god plass til flere biler på tomten.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Det har ikke vært innkrevet noe for vedlikehold i eiers botid.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. Eiendommen har egen tett tank for svartvann og slamavskiller for gråvann. Tett tank tømmes av kommunen hvert 2. år. Hyppigere tømming dekkes av eier.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanens arealdel 2021-2033 datert 06.10.2021 er avsatt til LNF-B - spredt bebyggelse.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
NB ! Det er boplikt på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er beregnet til å utgjøre kr 9.095,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, tømming av tett tank for svartvann hvert 2. år, tømming av slamavskiller for gråvann hvert 4.år, renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har ikke opplyst om sitt strømforbruk, men det anslås til å ligge på ca. 12000 kwh år. år.
I selgers husstand har det bodd ett menneske.
Boligen er forsikret i Eika. Premie er ikke opplyst, men antas å utgjøre ca. kr. 4-6.000,- pr. år.
Boligen er tilknyttet fiber fra Telenor som leverandør av tv og bredbånd og har i følge selger en avgift på ca. kr 800,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 411 580,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 1 481 686,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Larvik kommune 14.12.2022 besluttet å innføre eiendomsskatt. Eiendomsskatten er på én promille i 2023, og vil økes med én promille i året til maksnivået på fire promille i 2026. Kommunen vil ta utgangspunkt i formuesverdien på boligen. Fra formuesverdien vi det være en lovbestemt reduksjonsfaktor på 30 %. I tillegg vil det være et bunnfradrag på 750.000 kroner.
I Larvik kommune er målet at eiendomsskatten skal innkreves sammen med de kommunale avgiftene (vann, avløp og renovasjon) 4 ganger i året. I 2023 vil dette ikke være mulig, og skatten vil derfor dette året bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.598.920,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Robert Jacobsen

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i denne delen av Larvik kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,88 % av salgssummen,
Tilrettelegging kr 6.250,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 21.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0031/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.2231

Dato

Sist oppdatert: 30. januar 2023 kl. 10:19

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.