Grønneberg

Grønnebergveien 40 og 42

Etasje
2
Byggeår
2019
Areal (P-ROM/BRA)
126 m² / 144 m²
Tomteareal
733.9 m²
Type / Eierform
Tomannsbolig / Eiet
Fasiliteter
Garasje

Ny tomannsbolig under oppføring på Grønneberg - super beliggenhet og fantastiske solforhold !

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

To nye, store og flotte 1/2-parter av tomannsboliger er under oppføring med forventet ferdigstillelse våren 2020. Boligene vil holde gjennomført meget god standard og leveres komplett ferdige. Beliggenheten er strålende med meget sen kveldssol. Kort, trygg vei til skoler og barnehage.

Eiendommen

Grønnebergveien 40 og 42, 3261 LARVIK 
Gårdsnummer 1026, bruksnummer 244, seksjonsnummer 0, kommunenummer 712

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i et populært område sentralt i Larvik. Her er det korte og trygge veier til skoler og barnehager og flotte turveier rett utenfor døren. Nærhet til store strandområder er det også. Boligene ligger høyt, fritt og usjenert med helt unike solforhold. Kort avstand til kjøpesenter og byen. Hyppige bussavganger til Larvik og Sandefjord.

Veibeskrivelse

Kjør nedre vei fra Larvik - Øya - mot Sandefjord. Etter avkjøringen til Hegdal tar man inn første vei til høyre som er Grønnebergveien. Ta til venstre i T-kryss hvoretter eiendommen ligger på høyre hånd, øverst på tomta bak eksisterende bebyggelse.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 149 kvm
Totalt bruksareal: 144 kvm
Totalt primærrom: 126 kvm

P-rom:
1: Entré med plass til garderobe, vaskerom med wc og opplegg for ekstra dusj, kjøkkenmed integrerte hvitevarer og barløsning mot spiseplass, stor stue med utgang platting og hage.
2: Stor stue med utgang 25 kvm terrasse over garasje, 3 gode soverom (det ene med utgang balkong), rommelig baderom/wc med mulighet for både dusj og badekar.

S-rom:
Walk-in-closet i 2.etasje. Garasje og rommelig bod bygget inntil boligen.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomten

Eiet tomt på 733,9 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal, men hver bolig benytter eksklusivt det areal som naturlig tilhører boligen. Boligene blir seksjonert med tilleggsdel for tilhørende del av tomt.
Tomten leveres med gruset adkomst og gårdsplass, mens hagen leveres grovplanert.

Parkering

Parkering i egen garasje og på tomten. Gateparkering ellers etter områdets bestemmelser. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei, men bakken opp er privat med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Eiendommen oppføres i isolerte trekonstruksjoner på støpt såle etter bestemmelsene i TEK 17. Se beskrivelse fra byggmester i salgsoppgave. 

Renovert/oppusset

Ferdigstilles våren 2020

Ferdigattest

Boligene vil bli overlevert med ferdigattest.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Standard

Boligene leveres med gjennomgående høy standard. Fin kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer, enstavs eikeparkett i alle boligrom. Flislagt gulv i entré, vaskerom og bad. Flislagte vegger i baderom. Moderne peisovn med stålpipe leveres. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og sentralstøvsuger. Hvit trapp med rekkverk med stålspiler og hvite håndløpere. Garasje med automatisk port m.m. Se selgers beskrivelse i prospektet,

Oppvarming

Det er varmekabler i alle boligrom i hovedetasjen samt i baderom oppe. Det leveres moderne peisovn av type Contura 750 med stålpipe.

Energimerke Energimerket C1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

2019/1066537-1/200 12.09.2019
21:00
BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 0712 GNR: 1026 BNR: 28
Rettighet hefter i: KNR: 0712 GNR: 1026 BNR: 43
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: LARVIK KOMMUNE
ORG.NR: 918 082 956
2019/1066537-2/200 12.09.2019
21:00
BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
Rettighet hefter i: KNR: 0712 GNR: 1026 BNR: 28
Rettighet hefter i: KNR: 0712 GNR: 1026 BNR: 43
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: LARVIK KOMMUNE
ORG.NR: 918 082 956

Rettighetene gjelder avkomstvei og tilførsel av vann/avløpsnett til boligene, samt rett til fremtidig vedlikehold av vei og ledningsnett.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan Grønneberg-Sjølyst datert 20.12.1974 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Kommuneplan datert 16.09.2015 angir samme formål.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Vedtak om godkjenning til oppføring av tomannsbolig fra Larvik kommune er datert 13.09.2019.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 2.kvartal 2020. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % av seksjonene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 15.januar 2020. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. 

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. 

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. 

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvalg -og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR23.19188

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. 

Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-tv osv.). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.

I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm, forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.  

Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for leiligheter ca. 9.000 kWh, for rekkehus/tomannsboliger ca. 15.000 kWh. og for eneboliger ca. 20.000 kWh pr. år. 
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 11.610,- pr. år. pr. bolig av denne størrelse.

Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 6.000,- pr. år pr. bolig, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.

Eiendommens utgifter

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.
Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale
fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet
seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-tv osv.). 
Hvor store evt. felleskostnader blir, avhengerav hvor mange ytelser sameiet
rekvirerer.
I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm,
forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett
til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som
tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for leiligheter ca. 9.000
kWh, for rekkehus/tomannsboliger ca. 15.000 kWh. og for eneboliger ca.
20.000 kWh pr. år.
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 11.610,- pr. år. pr. bolig av denne
størrelse.
Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 6.000,- pr. år pr. bolig, men vil avhenge
av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 600.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 15.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
4)	Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. 
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Avhendingsloven

Boligene selges etter bestemmelsene i Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr. 43. 

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 62.500,- pr. enhet
Oppgjør kr 4.000,- 
Markedspakke kr 12.650,-
Visninger kr. 1.875,- pr.visning
Oppslag eiendomsregister kr 1.000,-

Salgsdokumentasjon

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges etter bestemmelsene i Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr. 43. 

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.
minusVis mindre
Erik Rabstad
Eiendomsmegler

Erik Rabstad

Telefon
Mobil 98023577

Lurer du på noe

Erik svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.