Komplett salgsoppgave

Fossveien 33B

3 100 000 kr
774,1 m² (eiet)
Velkommen til Fossveien 33B.
Velkommen til Fossveien 33B.
Kart
Del
Langhus
Boligregulert og solrik tomt. Attraktivt, veletablert boligfelt. Gangavstand til barnehage, skoler, tog, butikk og marka
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 100 000 kr
 • Omkostninger
  78 670 kr
 • Totalpris
  3 178 670 kr
 • Tomteareal
  774,1 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomt regulert for bolig beliggende i et attraktivt og veletablert boligfelt. Eiendommen ligger i et populært område på Langhus, med kort vei til barnehager og skoler. Tomten har en meget god og sentral beliggenhet med flotte turområder, togstasjon, Coop Extra matbutikk, frisør, tannlege, interiør/blomsterbutikk og italiensk restaurant like ved. Dette er et rolig og barnevennlig boligområde på Langhus med kort vei til flott idrettsanlegg. Langhus senter med flere forretninger, apotek samt legesenter mm ligger også i nærheten. På Langhus er gang- og sykkelstinettet spesielt godt opparbeidet, slik at det er sikret trygge skoleveier.
Det foreligger arkitekttegnede hustegninger fra ABC-hus. Disse kan fås ved henvendelse til megler.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Fossveien 33B, 1405 LANGHUS
Kommunenummer 3020, gårdsnummer 123, bruksnummer 920, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
07.03.1995 - Dokumentnr: 2607 - Bestemmelse om vedlikehold av kloakkledning.
Rettighet hefter i: Knr: 3020 Gnr: 123 Bnr: 55
24.09.2018 - Dokumentnr: 1309056 - Bestemmelse om vann/kloakk.
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.
Gjelder denne registerenheten med flere. 
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert og populært område på Langhus, med kort vei til barnehager og skoler. Tomten har en meget god og sentral beliggenhet med flotte turområder, togstasjon, Coop Extra matbutikk, frisør, tannlege, interiør/blomsterbutikk og italiensk restaurant like ved. Dette er et rolig og barnevennlig boligområde på Langhus med kort vei til flott idrettsanlegg, Tusse badevann og Langhus senter med bensinstasjon, flere forretninger, Meny, apotek samt legesenter mm. På Langhus er gang- og sykkelstinettet spesielt godt opparbeidet, slik at det er sikret trygge skoleveier.
Det er fine turområder i nærmiljøet og gangavstand til barneskole, ungdomsskole og barnehager. Ca. 5 minutters gange til Langhus stasjon og Vevelstad stasjon med tog til blant annet Oslo, Ski, Ås og Moss. Det er holdeplass for buss med hyppige avganger like i nærheten. Innsatstogene bruker 22 minutter til Oslo S. På stasjonsområdet er det også en stor parkeringsplass for pendlerparkering. Med bil tar det ca. 15 minutter til Ryen. Det er kort avstand til fine idrettsanlegg og Sørmarka med badevann og turområder, løyper og stier.
Med tog tar det ca. 25 minutter til Oslo og ca. 5 minutter til Ski. For øvrig er det 5-7 minutter med bil til Ski som har et stort forretnings- og servicetilbud. Her finner du Ski Storsenter med over 145 spennende forretninger, videregående skole, offentlige kontorer, stort idrettsanlegg, kulturhus, kinosenter, bibliotek, bowlinghall, en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et flott bymiljø.
Ski stasjon er et knutepunkt på Østfoldbanen med hyppige avganger og gode forbindelser til Oslo. Follobanen har reisetid mellom Ski og Oslo på 12 minutter. Med buss fra Langhus innom Ski stasjon er det også gode bussforbindelser videre til Drøbak, Vinterbro og Ytre Enebakk. Det er nærhet til både E6 og E18, noe som gjør det enkelt å komme seg til Oslo og mot svenskegrensen. Det er ca. 22 minutter med bil til Oslo sentrum.
Langhus tilbyr et aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Det er ca. 12 minutter med bil til Vinterbro med den populære fornøyelsesparken Tusenfryd, Vinterbrosenteret og Bunnefjorden med marina og fine badeplasser på Breivoll og Kjærnes.

Adkomst

Fra Ski: Følg Langhusveien frem til ca. Langhus stasjon. Ta deretter rett frem i rundkjøringen. Ta deretter første til høyre inn Fossveien.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Det er flere barnehager med gangavstand fra boligen. Gangavstand til barneskole og ungdomsskole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 774,1 kvm. Ubebygget eiendom beliggende i en vestvendt skråning med en del vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommmunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger som i ligger i nedre del av tomten.
Tilknytningsgebyrer for vann og kloakk i Nordre follo kommune er: 10.000,- for vann og 10.000,- for avløp.
Det må installeres vannmåler.
Vann for 2023: Fast abonnementspris er kroner 2.660,-. Kubikkmeterprisen er kroner 32,18.
Avløp for 2023: Fast abonementspris er kroner 3.830,-. Kubikkmeterprisen er kroner 34,15.
Kommunale avgifter for vann og kloakk i Nordre Follo kommune ligger som vedlegg til salgsoppgaven.
Renovasjonsgebyr per år i 2023 for vanlig boligbebyggelse er kroner 3.361,- per abonnement. Et standard abonnement inneholder 1 stk 240 l beholder for restavfall og 1 stk 240 l beholder for papp/papir. Restavfallsbeholderen tømmes hver 2. uke og papir/papp tømmes hver 4. uke.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for felt P1, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.09.1986.
I kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 fremgår det noen hensynssoner:
258 kvm. av tomten - Gul sone støy - T-1442, H220_1.
88 kvm. av tomten: H310_1 Ras- og skredfare. Hensynssonen gjelder for store deler av Nordre Follo kommune.
425 kvm. av tomten: Rød sone støy - iht. T-1442, H210_1.
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter):
Parkveien 3-5, Langhus stasjon.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det må påregnes kommunale avgifter når tomten er bebygd. Les mer under punktet om vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.178.670.-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Harald Bekkevold

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 45.000,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 23.900,-
Visninger: kr 2.900,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 46-0064/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
950007613
Oppdragets KR-kode KR46.2364

Dato

Sist oppdatert: 25. august 2023 kl. 14:52

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.