Komplett salgsoppgave

Mesterfjellveien 55

2 300 000 kr
62 m²
2 soverom
Fasade
Fasade
Erik Rabstad
Presenteres av
Erik Rabstad
Byskogen
Larvik - Byskogen - Oppgradert, innholdsrik eierleilighet med stor veranda, vidt utsyn og gode solforhold.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  2 300 000 kr
 • Omkostninger
  58 842 kr
 • Totalpris
  2 358 842 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1950
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  62 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Flott eierleilighet i 2.etasje av seksjonert tomannsbolig med fin beliggenhet i Byskogen. Seksjonen består av 2.etasje og loftet. Boligen er innholdsrik og holder god standard. Sentralt beliggende i populært boligstrøk.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Mesterfjellveien 55, 3257 LARVIK
Kommunenummer 3805, gårdsnummer 3020, bruksnummer 1406, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 82 kvm
Totalt primærrom: 62 kvm
Adkomst til felles entré. Trapp opp til leiligheten.
P-rom:
Gang, wc, kjøkken med spiseplass, dusjbad, 2 soverom, rommelig stue/spisestue med utgang stor veranda 27 kvm.
S-rom:
Lagringsloft med vanlig trapp.
I tillegg disponerer boligen utvendig bod ved inngangspartiet.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 04.01.2022, utført av TA Takst og Eiendom AS v/Thorbjørn Andersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i trekonstruksjoner på grunnmur, antagelig av betongblokker.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Utvendig - veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det anbefales å etablere lufting i nedkant av kledning.
Utvendig - Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vindu på soverom er noe vanskelig å lukke.
Utvendig - Balkong:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
Rekkverkshøyde 90 cm som er lavere en dagens krav som er 1m.
Under terrassegulvet er det foliebelegg som tekking ned mot rom i 1. etg. Det er ikke gitt opplysninger om at tekkingen er skiftet i senere tid. Ukjent alder.
Tomteforhold - Septiktank:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
Innvendig - Radon :
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig - pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Våtrom - overflater gulv - bad:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Hovedgulv er tilnærmet flatt. Enkelte plasser motfall. Noe begrenset lokalt fall til sluk.
Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - Bad:
Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert.
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er montert diffusjonstett plast bak plater i dusjsone. Det skal ikke være plast i veggkonstruksjoner som det er fliser og membran på.
Det er ikke lufteventiler i rommet. Det er tilluftsspalte i dørterskel.
Vurdering av avvik:
• Rommet har ingen ventilasjon.
Det bør etableres mekanisk ventilasjon i rommet.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
• Mekanisk avtrekk bør etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Wc:
• Det er påvist riss/sprekker/skader i servant.
• Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
• Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det ble observert en liten sprekke i vaskeservant.
Tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.
• Skadet utstyr må skiftes/utbedres.
• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
• Lokal utbedring må utføres.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Drenering:
Nedgravde drenssystemer er ikke synlig.
Det var på byggetiden vanlig å bruke drensrør av betong.
Utvendig fuktsikring ble ofte utført med påsmurt type Gudron.
Takvann ført ned i drensrør.
Vurdering av avvik:
• Det er ut i fra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
• Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak.
• Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000,
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Leiligheten ble vesentlig oppgradert til nåværende standard i 2011. Taket er nylig lagt om, videre ble resterende av eldre kledning fornyet. Boligen holder normalt god boligstandard, men man må tenke på at bygget er over 60 år gammelt. Det er viktig at man leser tilstandsrapporten grundig.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Det er varmekabler i baderom. Peis med innsats i stue. Ellers elektriske panelovner. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at bygget er omsøkt og godkjent, men at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Ombygging til dagens planløsning er godkjent i 1980.
NB ! Loftet er ikke godkjent til varig opphold, kun lagring. Evt. endring i fremtiden må omsøkes.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3805/3020/1406/2:
23.03.1972 - Dokumentnr: 1351 - Bestemmelse iflg. skjøte
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:3805 Gnr:3020 Bnr:1406
Gjelder denne registerenheten med flere
01.02.2016 - Dokumentnr: 87500 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 38/100

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av boligen, men som selger ikke har mulighet å vite. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen ligger luftig til i stille sidegate i gangavstand til Larvik sentrum. Stor veranda med vidt utsyn og gode solforhold.

Adkomst

Kjør Håkons gate fra Nansetgata i sentrum. Ta til høyre i Frankendalsveien og deretter første til høyre som er Mesterfjellveien. Eiendommen ligger da på høyre hånd der venstresvingen begynner.
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet fellesareal. Noe opparbeidet hage, noe naturtomt og rommelig gårdsplass. Det er avtalt at 1.etasje - snr. 1 - disponerer garasje eksklusivt, mens gjeldende leilighet - snr. 2 - har eksklusiv disposisjonsrett til bod foran inngangspartiet.

Parkering

Det er avsatt minst to biloppstillingsplasser til denne boligen. Garasjen eies og disponeres av snr. 1 (1.etasje). Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi, som trådte i kraft 06.10.2021 avsatt til: Boligbebyggelse nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter for 2021 var kr 10 255,-. I dette inngår gebyr for vann og avløp, renovasjon, for feiing av pipe og tilsyn fra feievesen.
Eiers strømforbruk er ikke oppgitt.
I selgers husstand har det bodd 2 mennesker og det antas at strømforbruket er 12-15000 kvh pr. år i tillegg til vedfyring.
Boligen har en årlig forsikringspremie som ikke er oppgitt, Brannforsikring er felles der regningen fordeles mellom seksjonene. Premie for snr. 2 antas å være i størrelsesorden kr. 4.000,- pr. år. Kjøper må i tillegg tegne egen innboforsikring.
Det betales ikke felleskostnader.
Boligen er tilknyttet Altiboks (Viken fiber) som leverandør av tv-signaler og internett. Mnd. avgift ca. kr. 1.100,- på de pakkene selger har valgt. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 501 454,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 1 805 234,40.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.358.842.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger/hytter med seksjonsnummer.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Svein Håkon Marthinsen Invest AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2 % av salgssummen.
Tilrettelegging kr 6.250,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0127/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.21127

Dato

Sist oppdatert: 03. juni 2022 kl. 15:47

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.