Komplett salgsoppgave

Ilsengvegen 81

2 500 000 kr
8 626 m² (eiet)
Realisér boligdrømmen med tomt på over 8 mål i landlig idyll på Ridabu!
Realisér boligdrømmen med tomt på over 8 mål i landlig idyll på Ridabu!
Ridabu
Landlig idyll! Realisér boligdrømmen på den vakre eiendommen Skogly! Sjeldent stor boligtomt på Ridabu på over 8 mål!

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  2 500 000 kr
 • Omkostninger
  63 842 kr
 • Totalpris
  2 563 842 kr
 • Tomteareal
  8 626 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Tomten kan besiktiges på egenhånd, eller etter avtale med megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen Skogly har en idyllisk og landlig beliggenhet på Ridabu.
Eiendommen ligger på et lite høydedrag med glimrende solforhold og fin utsikt over omkringliggende åkerlandskap.
Dette er en perfekt eiendom for den som ønsker å realisere den helt spesielle boligdrømmen. Med et areal på 8.626 kvm er mulighetene mange.
Bygningsmassen som stod på eiendommen er revet. En liten driftsbygning står igjen da den var i bedre forfatning. Denne bygningen kan være praktisk å ha stående i byggeperioden, og det er opp til ny eier hvorvidt denne rives eller restaureres.
Utslippstillatelse til nytt avløpsanlegg er gitt.
Adkomstveien er nylig opparbeidet på ny og klar til bruk. Oppmåling av eiendommen er nylig gjennomført og tomtepinner er lett synlige i terrenget. Ta med godt skotøy til visning.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ilsengvegen 81, 2322 RIDABU
Kommunenummer 3403, gårdsnummer 187, bruksnummer 5, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 2 servitutter på eiendommen.
Tinglyst i 1905: Bestemmelser vedr grøfting.
Tinglyst i 1933: Elektriske kraftlinjer.
Disse servituttene er så gamle at de ikke finnes å innhente hos Statens Kartverk/Tinglysingen og er antatt arkivert hos Statsarkivet. Kopi av disse er følgelig ikke innhentet.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen har en landlig beliggenhet på Ridabu ca. 6,5 km fra Hamar by.
1-7 kl. Lovisenberg barneskole ca. 2,2 km
8-10 kl. Ener ungdomsskole ca. 4.5 km
Vgs. Hamar katedralskole ca. 10 km
Bhg. Lovisenberg barnehage (1-5 år) ca. 2 km
Bhg. Bamsebo barnehage ca. 3,5 km
Bhg. Hompetitten familiebarnehage ca. 3,5 km

Adkomst

Fra Hamar sentrum følg Vangsvegen ut av sentrumskjernen. Følg denne over Midtstranda og oppover Ridabu. I lyskryss rett etter Vang kirke, hold til høyre og kjør inn på Kongsvegen. Følg denne i noen kilometer. Ta så til høyre inn Ilsengvegen. Etter noen hundre meter ta grusvei innover til høyre (midt på jordet). Ta så første avkjørsel inn til venstre. Eiendommen er lett synlig på en lite høyde rett frem.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 8 626 kvm.
Eiendommen Skogly har en idyllisk og landlig beliggenhet på Ridabu.
Eiendommen ligger på et lite høydedrag med glimrende solforhold og fin utsikt over omkringliggende åkerlandskap.
Dette er en perfekt eiendom for den som ønsker å realisere den helt spesielle boligdrømmen. Med et areal på 8.626 kvm er mulighetene mange.
På eiendommen stod det opprinnelig diverse eldre bygninger, disse var i så dårlig forfatning at de måtte rives. Eier lot en liten driftsbygning stå igjen da den var i bedre forfatning enn de andre. Denne bygningen kan være praktisk å ha stående i byggeperioden, og det er opp til ny eier hvorvidt denne rives eller restaureres. Rivningstillatelse er ikke innhentet.
Utslippstillatelse til nytt avløpsanlegg for inntil 15 personer og 3 boenheter er gitt.
Adkomstveien er nylig opparbeidet på ny og klar til bruk. Oppmåling av eiendommen er nylig gjennomført og tomtepinner er lett synlige i terrenget. Ta med godt skotøy til befaring, da deler av eiendommen er gjengrodd.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Det foreligger ingen tinglyst veirett.
Utslippstillatelse for nytt avløpsanlegg for inntil 15 personer og 3 boenheter er gitt av Hamar kommune.
Eier har innhentet estimater for kostnader forbundet med boring etter vanntilførsel og energibrønn for varmepumpe, samt tilførsel av strøm til eiendommen.
FIbernett fra Eidsiva ble ført inn på eiendommen 1. kvartal 2022.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanen for 2018-2030 avsatt til: bolig/LNFR-område.
Eiendommen har tidligere vært bebygget som et gårdstun med bolighus og diverse driftsbygninger.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 286.945,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast på eiendommen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.033.000,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 733,- for inneværende år.
Kommunale avgifter og økning i eiendomsskatt vil tilkomme når eiendommen blir bebygget.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Miøsen AS

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5 av salgssum.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 65-0100/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Hamar
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR65.21100

Dato

Sist oppdatert: 29. april 2022 kl. 15:10

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Tomten kan besiktiges på egenhånd, eller etter avtale med megler.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.