Mjøndalen

Korpeveien 4

Prisantydning

900 000 kr

Omkostninger: 22 250 krTotalpris: 922 250 kr
Tomteareal
546 m²
Type / Eierform
Tomt / Eiet

Utsiktstomt i attraktivt boligområde med gangavstand til sentrum

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Korpeveien 4, 3050 MJØNDALEN 
Gårdsnummer 213, bruksnummer 426, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3005,
Gårdsnummer 218, bruksnummer 4, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3005,
Gårdsnummer 218, bruksnummer 334, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3005

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i skrånet terreng med flott utsikt og gangavstand til Mjøndalen sentrum med de fleste servicetilbud.
Det er kort gangavstand til Mjøndalen barneskole, SFO, IFO, barnehage, samt ungdomskole.

Isachen stadion og Mjøndalen idrettsforenings idrettsanlegg med fotballbaner, kunstisbane, idrettshall, tennisbane og klubbhus. MIF har et bredt utvalg av aktivitetet som, allidrett, fotball, bandy, turn, ski og judo mm. For mer info se;  MIF.no

Flere flotte turmuligheter til bl.a. Portåsen, MIF hytta og områdene rundt. Naturen her byr på milevis med skiløyper og tur/sykkelstier. Få minutters kjøring til populære Hagatjern med flotte fiske og bademuligheter. Portåsens 9 hulls golfbane er og bare en liten kjøretur unna. Idyllisk gangsti langs Drammenselven hele veien til Hokksund. For en kort tur med de små er det lekeplass på torget i sentrum og en større  lekeplass med bla. hinderløype like ved barneskolen.

Det er ca. 1,7 km å gå til Mjøndalen stasjon. Herfra er det et godt kollektivtilbud med både tog og buss. Toget bruker 9 minutter til Drammen, 32 minutter til Kongsberg og 45 minutter til Oslo S. Parkeringsmuligheter ved stasjonen.
Bussforbindelse til Hokksund og Drammen via både Krokstadelva/Solberelva og Ytterkollen. For offentlig kommunikasjon se; brakar.no og nsb.no 
Ekspressbuss til Oslo og Kongsberg hver time fra holdeplass langs E134. Se www.timeekspressen.no
Med bil er det ca. 13 minutters kjøring til Drammen, 25 minutter til Kongsberg og 45 minutter til Oslo utenfor rushtid.

Veibeskrivelse

Se kart i nettannonse.

Barnehager og skoler

Nedre Eiker kommune har god barnehagedekning med totalt 20 barnehager. For fullstendig liste se internett: http://www.bine.no/.

Eiendommen ligger innenfor et område som kan velge skolekrets for barneskole.
Mjøndalen barneskole (1- 7. trinn) med SFO. Se skolens internettsider: http://mjondalen.nek-skole.no/
Åsen barneskole (1. - 7. trinn). SFO.  Se skolens internettsider: www.aasen.nek-skole.no.

Veiavangen ungdomsskole (8. - 10. trinn). Se internett: http://veiavangen.nek-skole.no/

Videregående skoler i Hokksund, Kongsberg og Drammen. 

Papirbredden i Drammen med Høgskolen i Buskerud. Se www.usn.no. 

Tomten

Eiet tomt på 546 kvm. 

Parkering

Opparbeides på egen tomt. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei.
Det foreligger tilbud fra eier av veien for å kjøpe veirett til eiendommen. Dette tilbudet vil og gjelde for fremtidig kjøper. Se "Eiendommens utgifter" i prospektet samt vedlagt avtale. 
Nedre Eiker kommune vil kreve at det foreligger avtale om vei for at eiendommen skal bebygges.

Tomten er ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett for vann og avløp. Nedre Eiker kommune opplyser at kapasiteten på ledningsnettet er god.
Ny eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. 
Intressenter må selv vurdere om disse ledningene kommer i konflikt med påtenkt utnyttelse av tomten. Se vedlagt kart.
Bygg kan ikke bygges nærmere enn 4 meter fra kommunale ledninger. Hvis det skal bygges nærmere må enten kommunale ledninger legges om eller sikres for kjøpers regning. I tilfelle sikring må forslag til plan for sikring godkjennes av Kommunal teknikk.

Kjøper må betale tilkoblingsavgift for vann og avløp til Nedre Eiker kommune etter prisliste på byggetidspunkt. Tilkoblingsavgift jfr. info "Eiendommens utgifter" i prospektet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Eiendommen er utskilt fra gnr. 213, bnr. 319 som igjen er utkilt fra gnr. 213, bnr. 337. Avtaler og heftelser for 213/319 og 213/337 gjelder og for eiendommen som selges, 213/426.

De er som følger:
Dagboknr 1327, tinglyst 05.05.1951, type heftelse: Rett til vann fra kum. Korpeveien 8, 213/231 har rett til vann fra kum på Korpeveien 4 sin eiendom. Kum avmerket i bilde i salgsoppgave.

Dagboknr 1133, tinglyst 18.02.1972, type heftelse: Veirett. Korpeveien 6, 213/232 har veirett over Korpeveien 4 sin eiendom.

Servituttene er ikke tinglyst i eiendommen men hefter for det. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i ett område som er uregulert og det er derfor kommuneplanens arealdel, godkjent 07.10.2015, som gjelder vedrørende tomtens tillatte bebygde areal. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til Boligbebyggelse "A". Her skal ikke grad av utnytting overstige 35% BYA.

Korpeveien vil i fremtiden bli benyttet som atkomstvei til et nytt boligfelt betegnet Saurtippen. I forbindelse med utviklingen av dette boligfeltet vil det antakelig bli nødvendig å utvide Korpeveien til en noe bredere vei. Avtalen om veirett mellom eier av veien og kjøper har flere betingelser kjøper må være klar over. Se vedlagt avtale i prospekt. 

Eiendommen er i følge Nedre Eiker kommune registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR19.18108

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kjøper må belage seg på å betale kommunale avgifter til Nedre Eiker kommune etter tilkobling. Kjøper må montere vannmåler og det må betales avgifter etter faste satser og forbruk på avløp/vann.

Tilkoblingsavgifter for offentlig vann og avløp betales etter den til enhver tid gjeldende sats jfr Nedre Eiker kommune. Disse gebyrene er (inkl. mva.) kr 7.450,- pr. boenhet  for vann og kr 7.450,- pr. boenhet for avløp med dagens satser for bygg til rent boligformål for år 2019. Se forøvrig https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/priser/ for mer info. 

Glitre Energi Nett AS opplyser at det er kapasitet for 1 stk enebolig med et overlastvern/hovedsikring på ca. 50 amper.
Dersom dette ikke er nok må det byttes trafo som igjen vil føre til større kostnader enn de oppgitt under. 
Tilkoblingspunktet vil være kabelskapet på tomten. Tilkoblingskostnad for 1 stk. anlegg i kabelskap er kr 9.326,- 
Dersom høyspent- og lavspentkablene som ligger i bakken over eiendommen kommer i konflikt med utbyggingen, vil det koste ca kr 65.000,- (inkl. moms) for å få flyttet disse. I prisen ligger 10m høyspent- og lavspentkabler, 2 stk skjøter høyspent og lavspent i tillegg til noe administrativ tid. Graving er ikke medtatt, ei heller eventuelt fjerning av luftstrekket. 
Se vedlagt kart for ledninger tilhørende Glitre Nett. 

Get har liggende kabler over eiendommen. Det må påregnes kostnader til omlegging dersom disse skal flyttes.

Det må påberegnes utgifter til vedlikehold av vei over tomten. 

For å få tinglyst veirett til eiendommen vil kjøper måtte betale eier av veien kr 90.000,-. Se vedlagt avtale i prospekt. 

Renovasjonsavgift til RfD for standard løsning koster pr 2019 kr 3.403,-. Fordelt på to terminer pr år.  

Formuesverdi

Formuesverdi for 2016 var kr 101.969,-  ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 923.722,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: kr 50.000,-
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 13.750,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
John Aksel Floberg Sirevåg
Eiendomsmegler

John Aksel Floberg Sirevåg

Telefon
Mobil 41523114

Lurer du på noe

John svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!