Spondalen 64A

Prisantydning

2 390 000 kr

Fellesgjeld: 38 649 krOmkostninger: 1 832 krTotalpris: 2 430 481 kr
Byggeår
1974
Soverom
2
Areal (P-ROM)
81 m²
Type / Eierform
Leilighet / Andel
Fellesutgifter
4 933 kr

Visning 27.01!Flott 3-roms leilighet med trappefri adkomst sentralt i Åsane. Nærhet til skole, barnehage og butikk. Parkering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Spondalen 64A ligger i et etablert boligområde sentralt i Åsane. Nabolaget er svært barnevennlig med lite biltrafikk og trygge omgivelser. Det er gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. I tillegg er det lekeplass og ballbinge like utenfor blokken. Gode rekreasjonsmuligheter med turstier mot Geitanuken og lysløype langs deler av Daleelven.

Eiendommen

Spondalen 64A, 5121 ULSET 
Gårdsnummer 187, bruksnummer 150, seksjonsnummer 0, kommunenummer 4601

Områdebeskrivelse

Spondalen 64A ligger i et etablert boligområde sentralt i Åsane. Nabolaget er svært barnevennlig med lite biltrafikk og trygge omgivelser. Det er gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. I tillegg er det lekeplass og ballbinge like utenfor blokken. Gode rekreasjonsmuligheter med turstier mot Geitanuken og lysløype langs deler av Daleelven. Det er også dagligvarebutikk innen kort avstand, samt nærhet til Åsane Storsenter og Horisont med godt servicetilbud. Gode bussforbindelser i området, Linje 3, med hyppige avganger mot Bergen sentrum.

Leiligheten ligger i byggets underetasje med trappefri adkomst. Gode solforhold og utsikt over nærområdet.

Veibeskrivelse

Kjør fra Åsane Senter mot Morvik. Etter passering av
Haukedalen skole tar man første avkjørsel til høyre og deretter umiddelbart til høyre opp Spondalen. Følg veien til endes og boligen ligger på venstre side.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 90 kvm
Totalt bruksareal: 83 kvm
Totalt primærrom: 81 kvm

Primærrom:
Bolig: 
1. etasje 81 kvm: Gang, stue, kjøkken, soverom 1, soverom 2, bad 

Sekundærrom:
Bolig: 
1. etasje 2 kvm: Bod

I tillegg disponerer boligen en bod på ca 5 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 04.12.2019 utført av Thomas Frøyen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 

Tomten

Eiet tomt på 45 322 kvm som tilhører borettslaget

Parkering

Fast utvendig plass. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget/Sameiet/Aksjelaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført med grunnmur/fundamenter og etasjeskillere av betong. Yttervegger er oppført i reisverk og betongkontruksjoner med utvendige plater,
teglsteinsforblending og noe trekledning. Flatt tak som er tekket med folie eller papp.

Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG 3 settes på bad grunnet defekt klemring i sluk

Rapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. 

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på bruksendring av Spondalen 64 datert 23.08.2004. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Oppvarming

Gulvvarme i alle gulv

Energimerke Energimerket F5

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Haukedalen Borettslag.
Borettslaget består av 189 leiligheter.
Forretningsfører er Vestbo.
Dyrehold må søkes styret.

Planlagte påkostninger: 
Borettslaget har planer om å rehabilitere felles avløpsrør, vannledninger til leilighetene og ny ventilasjon i borettslaget. Dette vil tas opp på generalforsamling i 2022 når felles lån er nedbetalt. 

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen. 

Borettslaget har avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader hos Vestbo Finans AS som dekker manglende innbetaling av felleskostnader fra øvrige andelseiere. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene med en frist op 6 mnd. 

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser med unntak av:

'Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst to servitutter på borettslagets eiendom; 
Dagboknummer 508455, tinglyst 23.12.1967
Kjøpekontrakten omhandler blant annet gjerdeplikt, og veirett med tilhørende vedlikeholdsplikt av vei. 

Dagboknummer 983, tinglyst 11.01.1978 
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Erklæringen omhandler blant annet rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mm. 

Servituttene følger borettslagets eiendom.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til Bebyggelse og anlegg i henhold til reguleringsplan Åsane. Gnr 187 Bnr 2, 5, 10 Mfl,
Haukedal, gnr 188, del av bnr 1 og 3, Myrdal ( Spondalsleitet) datert 18.02.1971 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplaner under arbeid: 
Åsane. Gnr 187 Bnr 509, Haukedal, Spondalen øst

Hensynssoner i kommuneplanen
Vei støy - Gul sone 12,2% 

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Det er flere godkjente bygg ved grense til borettslagets tomt. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Vaskemaskin medfølger ikke i handelen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart. 

Leiebeløp inkluderer

Felleskostnadene er kr 4 933,- pr. mnd. og inkluderer: 

Renteutgifter: kr 500,-
Avdrag: kr 1 200,- 
Driftsutgifter kr 1 334,-
Kommunale opplysninger: kr 1 412,-
Kabel-tv/internett: kr 327,-
Parkering: kr 60,- 
Dugnad: kr 100,-

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 14 380,- pr. år. / 15 185 kwh. pr. år.
Boligen er tilknyttet Get som leverandør av kabel-tv og grunnpakken inngår i felleskostnadene. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Oppdragets KR-kode

KR74.19133

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Felleskostnadene er kr 4 933,- pr. mnd. og inkluderer: 

Renteutgifter: kr 500,-
Avdrag: kr 1 200,- 
Driftsutgifter kr 1 334,-
Kommunale opplysninger: kr 1 412,-
Kabel-tv/internett: kr 327,-
Parkering: kr 60,- 
Dugnad: kr 100,-

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 14 380,- pr. år. / 15 185 kwh. pr. år.
Boligen er tilknyttet Get som leverandør av kabel-tv og grunnpakken inngår i felleskostnadene. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 670 172,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
 
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr. 2 412 619,20. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2019. 

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 16 696,- pr. 17.12.2019
Andel fellesgjeld er kr 38 649,- pr. 17.12.2019

Total fellesgjeld for boligselskapet er 7 675 622,- pr. 17.12.2019 og lånevilkårene er:

Lånenummer: 52018119072, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr år.
Andel saldo: kr 22 223,-

Lånenummer: 13531700-61, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer pr år.
Andel av saldo: kr 16 426,-

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 430,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 602,-
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 800,- pr. ny andelseier.

Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er
kr 2 430 481,- Av dette beløpet utgjør kr 38 649,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen. 

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS, kr 6.900,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4.100,-.

Dersom forkjøpsrett benyttes skal ny kjøper i tillegg betale et gebyr til boligbyggelaget på kr 7.187,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Kommunale opplysninger: kr 6.000,-
Fotograf inkl stylist: kr 6.400,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
Adrian Oldervoll
Eiendomsmegler

Adrian Oldervoll

Telefon
Mobil 99154615

Lurer du på noe

Adrian svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.