Komplett salgsoppgave

Øyfjellvegen 2665

1 150 000 kr
76 m²
3 soverom
Krogsveen v/Willem Besling presenterer Øyfjellvegen 2665!
Krogsveen v/Willem Besling presenterer Øyfjellvegen 2665!
Willem Besling
Presenteres av
Willem Besling
Rauland/ Austbø
Drømmer du om en koselig familiehytte med lave driftsutgifter? Denne hytta ligger kun 4 km fra Rauland!

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  1 150 000 kr
 • Omkostninger
  30 092 kr
 • Totalpris
  1 180 092 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1968
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  76 m²
 • Bruksareal
  87 m²
 • Tomteareal
  1 200 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Dette liker selger best ved boligen

"En koselig og praktisk hytte i vakre naturomgivelser. Telemarksfjellene med sine runde vakre former og nasjonalromantiske natur er kanskje noe av det finest fjell- Norge kan by på. Dette er en hytte godt plassert i fantastiske turområder, både sommer som vinter. Hytta som er bygget i 1968 og påbygget i 1994 ligger for seg selv på en 1,2 måls stor tomt uten synlige nabohytter i området (som kun består av 3-4 andre hytter). Den nærmeste er ca. 100 meter lenger opp i lia, men er ikke synlig. Utsikten vestover fra verandaen er betagende vakker, der kan du sitte med kaffekoppen og se utover dalen med sine fjellgårder og spredte bebyggelse. Sol fra morgen til sen kveld. Hytta ligger på ca. 800 meter over havet i barskog. Hytta er på brutto ca. 87m2 og netto ca. 80m2. Den inneholder en åpen stue- og kjøkkenløsning, 3 soverom, bad, toalett, gang og bod. I tillegg er det et uthus for oppbevaring av ved, ski o.l. Hytta har innlagt strøm og privat vannpost ca. 1 meter utenfor hytteveggen, vann er ikke lagt inn i hytta. Hytta har snurredo, pumpedusj, og manuell varmtvannstank. Det er ikke kjørevei helt frem til hytta. Sommerstid er det fra parkeringen ca. 250 meter å gå, og på vinterstid ca. 700 meter å gå parkeringsplass. Det er hytta for deg som er litt sporty og med litt praktisk sans, og som lengter etter å ha et sted der du finner stillhet og ro. Hyttas beliggenhet garanterer for naturopplevelser, og det er også garantert fritt for støy fra alpinanlegg og afterski-entusiaster. Skulle allikevel behovet for nettopp dette oppstå, er både Rauland sentrum og Rauland skianlegg 10 min. unna med bil."

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Familiehytte utenfor de store hyttefeltene.
 • Fra hytta er det ca. 5 min med bil til Rauland skisenter eller Rauland Høgfjellshotell.
 • Hytta selges inkl. møbler/inventar (alt inne - som ute medfølger handelen).'
 • Eiet tomt.
 • Mulighet for rask overtakelse.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Øyfjellvegen 2665, 3864 RAULAND
  Kommunenummer 3825, gårdsnummer 153, bruksnummer 72, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 87 kvm
  Totalt primærrom: 76 kvm
  Bruksareal:
  Hytte 81 kvm
  Utebod 6 kvm
  Primærrom:
  Hytte:
  1. etasje 76 kvm: Vindfang, gang, bad, toalettrom, 3 soverom, stue og kjøkken.
  Sekundærrom:
  Hytte:
  1. etasje 5 kvm: Innvendig bod.
  Utebod:
  1. etasje 6 kvm: Bod.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 10.05.2022 utført av Anticimex AS v/Jon Simonsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av fritidsboligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Hytta er iht. tilstandsrapporten oppført med søylefundamenter og etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon og utvendig stående kledning. Vinduer i 2-lags koblede glass fra opprinnelig byggeår. Yttertaket er oppført i trekonstruksjon med saltaksform og tekket med asfaltpapp. Oppvarming er via elektrisitet, vedfyring og parafinovn. Naturlig ventilasjon via veggventiler. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på:
  Tilstandsgrad 3:
  - Ildsteder inne i boligen:
  Ubrennbar plate under vedovn på kjøkken har ikke tilstrekkelig størrelse. Må være min. 30 cm foran ildsted. Tiltak bør påregnes.
  - Etasjeskiller:
  Skjevhetsmåling: Målbare og stedvis merkbare skjevheter registrert. Det ble målt en høydeforskjell i gang og i stue/kjøkken.
  - Brann:
  Røykvarslere: Det er ikke røykvarslere iht. forskrift.
  Brannslokkingsutstyr: Utgått/ikke forskriftsmessig vedlikehold.
  - Terrasser/platting på terreng:
  Det er observert skjevheter i konstruksjonen. Registrert høy slitasje samt stedvis tegn til råteskader. Trappen ned til terreng har synlige skjevheter og høy slitasje. Lysåpning mellom trinn i trappen er for stor iht. dagens forskriftskrav.
  Tilstandsgrad 2:
  - Bad:
  TG2 er satt på bakgrunn av en helhetsvurdering og på grunn av rommets alder med tanke på manglende tettesjikt, røropplegg, sluk samt andre installasjoner.
  Det har blitt registrert følgende avvik: Vegger bærer preg av alder. Det har blitt registrert bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag.
  Nivåforskjell fra høyeste pkt. på gulv til laveste pkt. er ca. 0 mm. Dette er ikke tilfredsstillende med tanke på lekkasjesikkerhet.
  Det er ikke benyttet membran på våtrommet. Rommet tilfredsstiller så ikke krav til fukt- og lekkasjesikkerhet. Slukmansjett er ikke benyttet.
  Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Dette kan føre til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel må etableres. I tillegg må det etableres mekanisk avtrekk.
  -Kjøkken:
  Ventilasjon: Det er ikke noe avtrekk. Montering av ventilator anbefales.
  Vannrør: Usikker restlevetid. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  Avløpsrør: Usikker restlevetid. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  - Toalettrom (ikke våtrom)
  Avløpsrør: Usikker restlevetid. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  - Øvrige rom:
  Overflater himling: Registrert fuktmerker i himling rundt skorstein. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  - Ildsteder/skorsteiner innvendig:
  Riss/sprekker påvist på brannmur ved kjøkken og ved peis. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  - Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
  Det er ikke etablert musesikring bak kledning. Tiltak anbefales. Vindskier og dekkbord på nordøstre hjørne har stedvise skader. Utbedringer anbefales.
  - Yttertak:
  Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Symptomer på slitasje og elde er registrert. Bygningsdelen er av en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Yttertaktekkingen er stedvis mosegrodd. Restlevetid er derfor usikker.
  Takgjennomføringer: Denne vurderes til å være slik at lekkasjer ikke kan utelukkes. Tiltak anbefales.
  Konstruksjon: Deler av konstruksjonen er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. Krever oppfølging med jevnlig tilsyn.
  Beslag, renner, nedløp og snøfangere: Stedvise deformasjoner på takrenner. Takfotbeslag kunne med fordel vært ført ned i takrenne. Tiltak anbefales.
  - Balkonger, terrasser, veranda etc:
  Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Søylefundamenter har stedvise skjevheter. Tiltak anbefales.
  - Grunnmur, fundamenter:
  Søyler/pilarer som danner fundamenter har stedvise skjevheter. Søyle i tre er fundamentert rett i bakken uten kapillærbrytende sjikt. Skjulte skader på denne kan ikke utelukkes. Tiltak anbefales.
  - Stikkledninger og tanker:
  Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand.
  Da det er mulighet for og tilkoble vann til kjøkken er det av den grunn pr. definisjon tidvis innlagt vann og dermed påkrevd med utslippstillatelse, noe som ikke foreligger. Brønnvann uten dokumentasjon på vannkvaliteten.
  - Frittstående byggverk - utebod:
  Det er kun foretatt en forenklet og overordnet vurdering av tilstanden og ift. byggeår vurderes moderat vedlikehold å være tilstrekkelig. Registrert slitasje og symptomer på elde på yttertaktekking samt stedvise fuktmerker i undertak. Tiltak bør påregnes.
  For utfyllende informasjon om eiendommens tekniske tilstand samt konsekvenser av angitte avvik, henvises det til tilstandsrapporten.

  Standard

  Hytta har en god og gjennomtenkt planløsning med alt på en flate. Innvendige overflater består hovedsakelig av heltre gulvbord fra ulike årstall, samt gulvbelegg fra byggeår. Vegg- og himlingsflater med panel. Kjøkkeninnredning med benkeplate i heltre med utslagsvask i stål. I tillegg det en egen vegghengt utslagsvask. Hvitevarene medfølger handelen. Det gjøres oppmerksom på at disse er av eldre dato, og kjøper må forvente slitasje som følge av alder og normal bruk. Badet har fliser på gulv. Tapetserte flater på vegg, samt våtromsplater i dusj. På badet er det en servant og dusjhjørne med forheng. Toalettrom med "snurredass".
  Se vedlagte tilstandsrapport for ytterliggere informasjon om eiendommens standard.

  Løsøre og tilbehør

  Alt av møbler/inventar og løsøre på eiendommen medfølger handelen. For ytterlige informasjon vises det til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Oppvarming via elektrisitet, vedfyring og parafinovn. Naturlig ventilasjon via veggventiler.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med.
  Det er innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med nedgravd oljetank/parafintank om at tanken må fjernes og erstattes med miljøvennlige alternativ, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar ansvaret og evt. økonomiske følger av dette. For utfyllende informasjon, se www.oljefri.no.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har vært brukt til fritidsboligformål siden byggeår.
  Kommunen har registrerte bygningstegninger vedr. tilbygg datert 19.04.1993, men opplyser om at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i deres arkiv. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
  Det er tinglyst følgende rettigheter på eiendommen:
  Bestemmelse om veg, tinglyst 14.05.1966
  Rettighet hefter i: Knr: 3825 Gnr: 153 Bnr: 4, 823, 824, 912, 918, 919 og 980
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Bestemmelse om vannrett
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Dokumentet inneholder følgende tinglyste rettigheter:
  - Rett til anlegg av strømlinjer.
  - Rett til anlegg av vei.
  - Rett til opparbeidelse av parkeringsplass for en bil der denne veien tar av fra hovedveien. Videre rett til parkeringsplass ved veiens endepunkt.
  - Rett til å ta vann dersom det ikke finnes tilstrekkelig brukelig vann på kjøperens eget areal. Vannet kan føres i ledninger.
  Bebyggelsen skal oppføres og vedlikeholdes slik at den ikke virker skjemmende på området. Fra opprinnelig selger/grunneiers side er det ingen plikt i oppsetting eller vedlikehold av gjerde, og disse har ingen ansvar for skade som dyr på beite måtte gjøre.
  Det gjøres oppmerksom på at denne kontrakten er tinglyst på mange eiendommer og noe av innholdet er uklart/utydelig. For eksempel er det utydelig hvilken vei dokumentet referer til.
  Bestemmelse om veg, tinglyst 16.11.1966
  Rettighet hefter i: Knr: 3825 Gnr: 153 Bnr: 3
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Bestemmelse om vannrett
  Dokumentet er en kjøpekontrakt omhandlende kjøpet av tomten hytta er bygd på og inneholder følgende:
  1) Det skal kun bygges en hytte på tomten, med tilhørende uthus. Hytta skal bygges i en etasje og ha en form som passer inn i terrenget. Det ble tillatt med et loftsrom. Hytta skal ha vanlig god bygningsmessig standard, den skal ha mønetak og ytterveggene skal være av tre. Utvendig farge på både hytte, og uthus skal være slik at den harmonerer med naturen rundt. Skarpe farger skal ikke brukes.
  2) Alt brennbart avfall skal brennes, ikke brennbart avfall skal graves ned eller legges på avtalt plass, slik at det ikke er farlig for husdyr.
  3) Eier av hytta skal ha rett til vann, evt. grave brønn på nærmere avtalt plass i nærheten av hytta. Denne brønnen må senere ikke forurenses.
  4) Hytteeier og evt. andre må være oppmerksom på båndtvang for hunder.
  5) Hytteeier og andre som skal bo på hytta har rett til adkomst etter gårdsvegen til Storlid, eller opp langs nabodele fra hovedveien. Hytteeier har også rett til parkering på nærmere avtalt sted.
  6) Skogen ved tomten skal ikke ryddes, det skal bare være vanlig ved- og tømmerhogst. Hytteeier skal ha rett til å få hogge trær på eiendommen Storlid dersom de hindrer vanlig god utsikt. Hytteeier skal erstatte disse trær etter vanlig pris.
  7) Grunneier skal ikke selge eller feste bort tomter, eller selv bygge hytte, nærmere enn 30-40 meter fra hytta.

  Eventuell adgang til utleie

  Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Velkommen til Øyfjellvegen 2665. En koselig og enkel hytte med usjenert beliggenhet i et eldre, etablert hyttefelt nær Austbø, ca. 4 km fra Rauland. Dette er en hytte i rolige omgivelser utenfor de store hyttefeltene. Her er det god avstand mellom hyttene og bebyggelsen består ellers av enkelte gårdseiendommer videre innover dalen. Det er en kort biltur til Rauland hvor du vil finne det du måtte trenge til hytteturen. Rauland beskrives ofte for å være en ypperlig helårsdestinasjon med gode snøforhold og ca. 150 km med langrennsløyper. Vandring, fisking og sykling sommerstid. Med sitt klima beliggende mellom Øst- og Vest-Norge, er Raulandsområdet et av fjell-Norges mest allsidige rekreasjonsområder. Kommunes turismesatsning har skapt en infrastruktur med omfattende tur- og løypemuligheter. Matservering i sentrum samt Høgfjellshotell. Dagligvareforretninger (Spar og Extra) i sentrum. Hytta og omgivelsene rundt legger til rette for turgåing, og aktiviteter både sommer- og vinterstid.
  Avstander:
  Rauland: ca. 4 km
  Øyfjell: ca. 18 km
  Oslo: ca. 200 km
  Fredrikstad: ca. 270 km
  Sandefjord: ca. 190 km
  Larvik: ca. 170 km
  Tønsberg: ca. 210 km
  Skien: ca. 140 km
  Porsgrunn: ca. 145 km
  For utfyllende informasjon se følgende nettside:
  www.visitrauland.com

  Adkomst

  Fra Høydalsmo og Øyfjell, mot Rauland: Følg Øyfjellvegen forbi Øyfjell Sag og Høvleri, samt Lognvik Gård og Fjellstue. Veien følges et stykke langs Lognvikvatnet, og deretter videre oppover Øyfjellvegen fram til hytta ligger i terrenget på høyre side. Siste stykket opp til hytta er via sti. Hytta er merket med en "til salgs"- plakat fra Krogsveen. Ved fellesvisninger skiltes det med visningsskilt fra Krogsveen.
  Selger har laget et kart. Se under fane "dokumenter".

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 1,2 dekar iht. opprinnelig kjøpekontrakt (tinglyst 16.11.1966) vedr. salg av tomten som hytta er bygd på.
  I kommunens dokumenter fremkommer det et tomteareal på 10 kvm. I følge kommunen skyldes dette en maskinell kjøring for noen år tilbake da matrikkelenheter ble opprettet, som gjorde at areal for en del eiendommer ble registrert med 10 kvm, 100 kvm osv.
  Kommunen opplyser pr. telefonsamtale med megler den 30.05.2022 at tomtearealet må baseres på opprinnelig kontrakt tinglyst den 16.11.1966 mellom Storlid og Urbye.
  Tomtegrensene er derfor ikke oppgått/registrert og må ansees som usikre. Dersom ny eier ønsker å kartlegge grensene og få registrert korrekt areal hos kommunen, må det rekvireres en oppmålingsforretning som i følge kommunen koster kr. 10.500,- pr. dags dato.
  Det gjøres oppmerksom på at avvik vedr. ovennevnte kan forekomme. Dersom denne informasjonen er av vesentlig betydning for kjøper, anbefales det å foreta ytterliggere undersøkelser før det inngis bud. Kjøper overtar alt ansvar og risiko i forbindelse med dette videre.

  Parkering

  Det er ikke kjørevei til hytta, men rett til parkering iht. tinglyst avtale datert 16.11.1966. Se pkt. tinglyste heftelser og forpliktelser samt vedlagte kart under fane «dokumenter» hvor selger har angitt sommer- og vinterparkering som selger har benyttet.
  Selger opplyser videre om følgende:
  Sommerstid er det fra parkeringen ca. 250 meter å gå til hytta. Vinterstid er det ca. 700 meter å gå fra brøytet parkering som da benyttes. Det har nylig blitt anlagt en ny privatvei som det antakelig kan være mulig å kjøpe seg inn i, slik at man kan parkere ca. 250 meter fra hytta også på vinterstid. Eller at man eventuelt kan få denne veien forlenget, slik at man kommer enda nærmere hytta.
  Kostnader/tidsperspektiv og andre forhold vedr. ovennevnte opplysning er ikke ytterligere undersøkt, kjøper overtar dermed dette på eget ansvar og risiko.

  Vei, vann og avløp

  Vann:
  Det er lagt en vannledning fra nærmeste vann som heter Longetjønn. Vannledningen har vært felles for hyttene i dette område. Fra denne ledningen er det etablert en vannpost ca. 2 meter fra hytteveggen. Vannet har blitt benyttet som drikkevann.
  Det er også en brønn tilhørende hytta. Denne har ikke blitt benyttet på mange år. Brønnen er i forbindelse med salget ikke undersøkt og det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet og brønnens tilstand.
  Generell opplysning:
  Det er ikke innlagt permanent vann i hytta, men det er lagt fram utvendig vannledning til egen utvendig vannpost utenfor hytta. Da det er mulighet for å tilkoble vann til kjøkken er det pr. definisjon tidvis innlagt vann og dermed påkrevd med utslippstillatelse, noe som ikke foreligger.
  Avløp:
  Gråvann ledes ut i terreng.
  Vei:
  Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Adkomst til hytta med sti i terreng. Se for øvrig pkt. tinglyste heftelser og rettigheter for mer informasjon.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommunedelplan Rauland datert 02.03.2006 avsatt til: LNF- område, nåværende.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr. 3.274,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon.
  Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
  Boligen har en årlig forsikringspremie på kr. 1.824,- i Storebrand.
  Eiendommen har en veiavgift (inkl. brøyting) på kr. 2.000,- pr. år.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2020 var kr. 316.682,- ifølge skatteetaten.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.180.092,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr 9.900,-

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Torgeir Strupe

  Konsesjon

  Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Vinje kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: kr. 52.500,-
  Tilrettelegging kr. 12.500,-
  Oppgjør: kr. 5.550,-
  Markedspakke: kr. 15.800,-
  Visninger: kr. 1.875,- pr. visning
  Oppslag eiendomsregister: kr. 1.350,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 27-0115/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR27.21115

  Dato

  Sist oppdatert: 19. september 2022 kl. 10:56

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende fritidsboliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.