Prosjekt

Skarmyrakvartalet

5 000 000 – 5 900 000 kr
81 – 91 m²
3 – 4 rom
Skarmyrakvartalet - Presentert av Krogsveen Moss AS
Skarmyrakvartalet - Presentert av Krogsveen Moss AS
Knut Dahl
Joachim Kolderup
Presenteres av
Knut Dahl og Joachim Kolderup
SKARMYRAKVARTALET - Prosjekterte selveierleiligheter - God standard - Kveldssol - Heis - Tilvalgsmuligheter - Garasje*

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  5 000 000 – 5 900 000 kr
 • Omkostninger
  12 872 kr
 • Totalpris
  5 012 872 – 5 912 872 kr
 • Byggeår
  2020
 • Rom
  3 – 4 rom
 • Primærrom
  81 – 91 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass, Heis og Balkong/Terrasse

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom81 m²2.etg5 MNOK
3 rom81 m²3.etg5,2 MNOK
4 rom91 m²2.etg5,4 MNOK
4 rom91 m²3.etg5,7 MNOK
4 rom91 m²4.etg5,9 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Skarmyrakvartalet er et sentrumsnært boligprosjekt. Den tidligere skolegården til Skarmyra skole skal bebygges med nye, moderne hjem tilrettelagt for en enkel hverdag. Fire nye leilighetsbygg vil komplimentere den gamle Pikeskolen, som også bygges om til leiligheter og næring. Nettopp Pikeskolen vil være hele kvartalets ansikt i front, et bygg med en lang historie og som mange holder kjært i Moss. Pikeskolen er totalrehabilitert og bygget om til leiligheter. For dette arbeidet fikk vi Moss bys pris for god byggeskikk. Leilighetene er 2-, 3- og 4-roms leiligheter med areal fra 52 til 130 m2. Alle leilighetene har gode planløsninger med god standard, og med et lyst og moderne uttrykk. Leilighetene får kvaliteter som vannbåren gulvvarme, sprinkleranlegg og balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Kjøkken integreres som en åpen løsning sammen med stue. Som standard leveres glatte, matte kjøkkenfronter. Det leveres høye overskap med foringer til tak, laminat benkeplate med innfelt vask og ettgreps armatur med uttak for oppvaskmaskin. Det er avsatt plass og forberedt for hvitevarer, som kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp. Disse er ikke inkl. i vår leveranse. Over platetopp leveres avtrekkshette. Bad leveres med 90 eller 120 cm innredning avhengig av plass/løsning med heldekkende servant med ett-greps armatur, samt speil med belysning. Alle sanitærprodukter er hvite. WC er vegghengt. Bod/vask leveres med sluk og opplegg for vaskemaskin (strøm, vann og avløp). Se også www.skarmyra.no for egen boligvelger.
 • Populært og etablert boområde
 • Store solfylte balkonger
 • Livsløpsstandard iht TEK 17
 • Praktiske løsninger
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
 • Vannbåren gulvvarme
 • Sentral beliggenhet
 • Mulighet for parkering i garasje med heis
 • Sprinkelanlegg
 • Gangavstand til sentrum og jernbane/offentlig kommunikasjon
 • God standard med fliser, parkett og strie
 • Store påvirkningsmuligheter

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Skarmyrakvartalet, 1530 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 2, bruksnummer 2952

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme med termostater i all rom. Varme til romoppvarming og til oppvarming av varmt forbruksvann leveres fra fjernvarmeleverandør via varmeveksler i teknisk rom i underetasjen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3002/2/2258:
04.05.1877 - Dokumentnr: 904640 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0104 Gnr:2 Bnr:976
27.12.2016 - Dokumentnr: 1199431 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Elvia AS
Org.nr: 980 489 698
Overenkomst om rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikert kiosk)
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
19.08.2019 - Dokumentnr: 954355 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Krogsveen Moss AS
Org.nr: 992 616 733
Dokumentnr: 902517 - Opprettelse av matrikkelenheten
17.08.2007 - Dokumentnr: 653918 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:976
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2879
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2880
13.02.2017 - Dokumentnr: 132312 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3002 Gnr:2 Bnr:2938
13.02.2017 - Dokumentnr: 132319 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3002 Gnr:2 Bnr:2939
01.01.2020 - Dokumentnr: 1594876 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2258

Eventuell adgang til utleie

Boligene har bare en boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som føler av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier / leietaker.

Energimerking

Leilighetene vil få minst energiklasse C. Endelig energiattest vil foreligger før overlevering.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Skarmyra er et populært boområde i Moss. Plassert på høyden rett syd for sentrum, og med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet skjønner vi godt hvorfor det er så populært. Fra Skarmyra har man kort avstand til alt, men likevel beholdt de gode bokvalitetene med rolige boliggater med villabebyggelse med egne hager. På Skarmyras høyeste punkt ruver Bytårnet som ble reist i 1929 i anledning byens 200 års jubileum.
Skarmyrakvartalet ligger akkurat i overgangen mellom byen og den etablerte villabebyggelsen på Skarmyra. Området har i mange år vært sentralt i Moss med Pikeskolen og Skarmyra skole som to sentrale bygg i området, i tillegg til brannstasjon. Pikeskolen inngår som en del av prosjektet, mens Skarmyra skole i dag er allaktivitetshus/kulturskole. Skarmyrakvartalet er tenkt som en areabebyggelse med et
stort felles, parkmessig areal i midten. Byggenes yttergrense forholder seg til tilstøtende bygg, gater og alléer. I nord og syd støter kvartalet til hhv. Vogts gate og Løkkegata. I øst mot Fridtjof Nansensgate og i vest Skarmyra skole og den gamle, vernede brannstasjonen.
Prosjektet har totalt 105 leiligheter. Det er parkeringsanlegg under deler av prosjektet, som skal romme parkering for beboere og næring. Prosjektet selges og bygges ut i etapper.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen skal deles og seksjoneres, og hver kjøper eier en ideell del av tomten, med tilhørende vei. Tomten blir ca 1.040 kvm for hele sameiet. Tomten er under oppmåling. Endelig areal og endelige grenser fastsettes av kommunen ved endelig kartforretning. Ingen av partene har rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende eller kreve høyere kjøpesum dersom endelig areal og endelige grenser fraviker det som er angitt. Tomten blir ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk. Det blir private stikkledninger ut til offentlig nett. Utbygger dekker kostnadene ved tilknytning.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsplan for Skarmyra og bebyggelsesplan gjelder. Dette kan utleveres ved henvendelse til megler. Området vil bli bygget ut under etapper og vil inneholde ca 105 enheter når det er ferdig utbygd, samt 3 næringsseksjoner. Det må i perioden frem til prosjektet er ferdigstilt i sin helhet måtte påberegnes at det vil
kunne være perioder med midlertidige løsninger for parkering, avfallshåndtering, adkomst med mer.

Økonomi

Boligens kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke
eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet
rekvirerer.
Selger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvarende utbygginger - at felleskostnadene for de enkelte seksjonseiere vil ligge på ca. kr. 35,- pr. kvm BRA pr. måned.
For kabel-tv og internett vil det påløpe kr. 450,- pr mnd. Beløpet inkluderer ikke abonnement til telefoni.
Forbruk av varme til oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at disse kostnadene ligger på ca 12 kroner pr kvm pr mnd. Forbruk av varme og vann fordeles etter sameiebrøk, med mindre kommunen beslutter at det skal måles.
Det må påregnes månedlige felleskostnader til parkeringsplass og sportsbod. Kostnaden er stipulert til ca. kr. 150,- pr parkeringsplass pr. måned og ca. kr. 50,- pr bod pr måned. Beløpet inkluderer ikke kostnad til lading av elbil.
Det forutsettes at kjøper betaler en oppstartskapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstartskapital blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.
Kjøper er likevel innforstått med at de ovenfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er anslag og det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig av om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget.
Det gjøres oppmerksom på at sameiet får legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Formuesverdi

Da boligen selges som nybygg under oppføring er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Moss kommune. Eiendomsskatt baseres på markedsverdien minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte kommune(gjeldende sats for 2019 er 3,95 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr. 262.000,- pr. leilighet. Andel dokumentavgift utgjør kr. 6.650,- pr. leilighet. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 525,-.
3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
4) Oppstartskapital til sameiet kr. 5.000,-
Totale omkostninger blir kr. 12.772,-
Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Annen viktig informasjon

Eier

Betongbygg Eiendom AS

Vedtekter/Husordensregler

Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet og følger vedlagt. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl. 12.00 etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0002/19
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.19380

Dato

Sist oppdatert: 28. august 2022 kl. 18:04
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.