Komplett salgsoppgave

Figgjogata 11

2 990 000 kr
130 m²
2 soverom
Fasade
Fasade
Kart
Del
Kåre Å. Sørnes
Presenteres av
Kåre Å. Sørnes
Storhaug
Sjarmerende leilighet over 2 plan like ved friområde. Rolig og attraktiv beliggenhet.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  83 592 kr
 • Totalpris
  3 073 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1899
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  130 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Energimerke
  Oransje E

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

- Innholdsrik leilighet
- Kjekk og sentral beliggenhet
- Nærhet til barnehager og skoler
- Felles hage
- 1. etg er barnehage

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Figgjogata 11, 4015 STAVANGER
Kommunenummer 1103, gårdsnummer 53, bruksnummer 181, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 130 kvm
Totalt primærrom: 130 kvm
Bruksareal:
Leilighet 130 kvm
Primærrom:
2. etasje 98 kvm: Loftstue, wc, soverom, soverom 2
Loft 32 kvm: Entré/gang, bad/vaskerom, soverom, stue/kjøkken, stue, soverom 2
Sekundærrom:
Loft 0 kvm: Kott
Leiligheten er oppmålt ihht seksjonerings tegninger fra 2003. Disse viser at også trapperom i 2.etasje skal inkluderes i leiligheten(dette utgjør ca 3 m2 av leilighetens areal).
Utvendig bod er oppmålt til 16 m2. Denne er ikke kontrollert.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 04.05.2022, utført av Rogaland Takstpartner AS.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført: taktekkingen er av betongtakstein, veggene har tømmerkonstruksjon og liggende bordkledning, etasjeskiller er av trebjelkelag. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Rapporten inneholder 2 TG3, og 12 TG2.
Det er gitt TG3 på følgende:
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
- Branntekniske forhold: Brannslokkingsutstyr er skadet eller eldre enn 10 år.
Det er gitt TG2 på følgende:
- Utvendig > veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Vannstokken og noen hjørnebord har stedvis noen råteskader.
- Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Svertesopp er registrert. Fuger i dusjen har noe svertesopp.
- Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
- Utdendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, med det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendig > Utvendige trapper: Det mangler noen mindre deler av fliser/mur ett par plasser
- Innvendig > Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverket er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyden er under dagens forsriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er ukjent hvordan overgangen mellom gammel og "ny" membran i dusjen er løst. Erfaringsmessig vil dette være et svakt punkt.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
- Tomteforhold > Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er gitt TGIU på følgende:
- Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Kjøkkeninnredning og heltre vegger forhindrer borring.
- Varmtvannstank: Det er to beredere i kjelleren, en på 300 liter som er av nyere dato, denne er plassert i rom som tilhører barnehagen. Den andre er en eldre bereder på ca 200 liter. Det er ukjent hvilken som tilhører leiligheten.
- Utvendig vann- og avløpsledninger: Bygningen har utvendig avløpsrør av ukjent type og ukjent vannledning av ukjent type.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Kun integrerte hvitevarer medfølger.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
Begge soverom på loft er godkjent som boder, og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
1103/53/181/2:
02.04.2003 - Dokumentnr: 4967 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
02.04.2003 - Dokumentnr: 4967 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/2
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 2

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

Diverse

1. etasje er utleid og drives som barnehage. Tomten disponeres i fellesskap, men endringer av bruken kan ikke gjøres uten samtykke fra begge seksjonene.
Salget er et tvangssalg på bakgrunn avtvangsoppløsning av sameie etter Sameielovens § 15. Iflg. Lov om Løysingsrettar har sameierne forkjøpsrett til kjøp av eiendommen. Sameiernes forkjøpsrett kan gjøres gjeldende når tingrettens stadfestelseskjennelse er rettskraftig (ankefristen er 1 måned), jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-23. Om forkjøpsretten gjøres gjeldende kan imidlertid avklares etter lov om løysingsretter § 12 annet ledd som lyder: "Ein part i rettshøvet kan gje skriftleg varsel til forkjøpsrettshaveren med frist til å gjere retten gjeldande innen to månader frå det tidspunktet varselet er kome fram til forkjøpsrettshaveren". Nærmere opplysninger for håndteringen av dette gis av megleren på forespørsel.
Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Flott beliggenhet mellom Nylund skole og Storhaugmarka. Nær Godalen strand og flotte turområder. Her er du skjermet fra byens pulserende byliv, men har samtidig gangavstand til sentrum med alle fasiliteter.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Biå Steinerbarnehage (0-5år) 0 km
Steinhagen barnehage (0-6år) 0,6 km
Johannes Internasjonale barnehage 0,6 km
Skoler:
Nylund skole (1-7 kl.) 0,2 km
Storhaug skole (1-7 kl.) 0,9 km
Våland skole (1-7 kl.) 1,6 km
St. Svithun skole (8-10 kl.) 1 km
Kannik skole (8-10 kl.) 2,2 km
Bergeland videregående skole 1,2 km
Godalen videregående skole 1,4 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 664,1 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.
1. etasje er utleid og drives som barnehage. Tomten disponeres i fellesskap, men endringer av bruken kan ikke gjøres uten samtykke fra begge seksjonene.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal og privat (53/182 - kronemann fr) vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er innenfor trehusbyen - bevaring av kulturmiljø. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
Eiendommen følger kommuneplan KPL-1103
Kommuneplanens arealdel 2019-2034
Arealbruk boligbebyggelse, nåværende (664 kvm). KPHensynsonenavn H570_442, bevaring kulturmiljø (664 kvm)
Eiendommen er regulert til boliger (664 kvm) i henhold til reguleringsplan 1322 Storhaugmarka datert 17.06.1991 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Og regulert til bevaring av landskap og vegetasjon (15 kvm)

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 14.208,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing/tilsyn.
Eiendomsskatten utgjør kr 4.009 for inneværende år, og er inkludert i kommunale avgifter.
Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 367.324,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.065.920,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Sør-Rogaland Tingrett

Informasjon om sameiet

Sameiets styre består av en representant for hver eierseksjon. På det ordinære, årlige sameiemøte skal disse sakene behandles:
- Valg av leder
- Fastsetting av beløp til sameiekonto
- Gjennomgang av regnskap
- Andre saker
Tomten og alle deler av bygningen som ikke omfattes av seksjonen med enerett til bruk i henhold til oppdelingsbegjæringen, er fellesareal som disponeres og vedlikeholdes av sameiet.
Seksjon 2 disponerer plass for varmtvannsbereder i seksjon 1 sin kjeller, og må ha tilgjengelighet til denne.
Bygningsmassen er, og skal forsikres samlet. Sameiets leder mottar regning og fordeler utgiftene på sameierne i henhold til sameiebrøk.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg da kontraktspart er Tingretten og salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i regelverket og lese salgsdokumentasjonen nøye før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers muligheter for reklamasjon er redusert ved kjøp av bolig etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 35-0051/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR35.2251

Dato

Sist oppdatert: 25. januar 2023 kl. 11:38

Dokumenter

Tilstandsrapport
PDF 804 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.