Fevang

Raveien 483 C D

Byggeår
2020
Areal (P-ROM)
123.8 m²
Tomteareal
1214 m²
Type / Eierform
Tomannsbolig / Eierseksjon
Fasiliteter
Garasje

Moderne tomannsboliger under oppføring med garasje - Naturskjønne omgivelser - Solrikt

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Raveien 483 C D, 3239 SANDEFJORD 
Gårdsnummer 24, bruksnummer 33, seksjonsnummer 0, kommunenummer 710,
Gårdsnummer 24, bruksnummer 34, seksjonsnummer 0, kommunenummer 710

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger flott til i et etablert, men forholdsvis spredt boligområde. Åpent og luftig med kort vei til Coop OBS handlesenter med et rikt utvalg, områdets mange bedrifter, E-18 og Sandefjord lufthavn Torp. Perfekt for pendlere eller arbeidstakere som jobber i området og på lufthavnen. Se lufthavnens destinasjoner til inn og utland på www. torp.no. 

Gode bussforbindelser til sentrum. Kort avstand til flotte turområder, samt Fevang barneskole. Eiendommen har gode solforhold og kan trygt beskrives som barnevennlig

Veibeskrivelse

Megler oppfordrer alle interessenter til å vise hensyn ved kjøring inn til eiendommen, da det bor og ferdes mange barn i området. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter til alle annonserte visninger. Det vil bli satt opp til-salgs-skilter på boligen. Eventuelt se vedlagt kartskisse på høyre side i FINN annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle visningsboligen.

Barnehager og skoler

Fevang barneskole, Breidablikk ungdomsskole og barnehager i nærområdet.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen. Boligen ligger med kort vei til Fevang barneskole, samt flere lekeplasser. 

Areal og innholdsbeskrivelse

Prosjektets arelaer:
Bruksareal 126,8 kvm. 
P-rom 123,8 kvm. 

Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
1.etg.: Hall/trapp, vaskerom, kjøkken, stue 
2.etg.: Gang, stue, 3 soverom, bad 

Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: 
2.etg.: Bod på 3 kvm. 

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 
 
 

Tomten

Eiet tomt på 1.214 kvm. som tilhører sameiet.  

Eksklusiv disposisjonsrett til naturlig tomteareal for hver bolig/snr. vil bli vedtektsfestet. Det gjøres oppmerksom på at en vedtektsfestet disposisjonsrett ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven (maksimalt for 30 år iht. dagens eierseksjonslov). Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Se vedlagte situajonskart vedrørende arealfordeling/vedtekstfestet disposisjonsrett.

Tomten blir planert og opparbeidet med matjord ( + sår ny plen ). Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Ideel halvpart av dobbel garasje med bod planlegges seksjonert som tilleggsareal til boligen. Det vil bli strukket klart trekkerør fra bolig til garasje mtp. eventuell fremtidig mulighet for lader/hurtiglader til el-bil. Lader/kabel/oppkopling må bekostet av kjøper.   

Dersom selger finner det hensiktsmessig, kan disposisjonsretten til felles parkeringsplass og uteareal bli vedtektsfestet til hver seksjon/bolig. Det gjøres oppmerksom på at en vedtektsfestet disposisjonsrett ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven (maksimalt for 30 år iht. dagens eierseksjonslov). Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Se vedlagte situajonskart vedrørende arealfordeling/vedtekstfestet garasjeplass/parkeringsplass.

Selger forbeholder seg retten til å organisere garasjene/garasjeplassene/parkeringsplassene og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Brukere av felles innkjøring må dele på kostnader til vedlikehold og snømåking. 

Naboeiendommer har innkjøring over herværende eiendom. Se vedlagte situasjonskart for nærmere opplysninger.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Det går en vannledning over herværende eiendom. Se vedlagte situasjonskart for nærmere informasjon. 

Bebyggelse

I følge leveransebreskrivelse utført av Mindre Bolig As: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i treverk. Fasadeveggene utføres med bindingsverk, isolert med mineralull, vindtett og kledning. Utvendig er veggene kledd med kledning av tre. Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige søyler. Rekkverk oppføres i trespiler i henhold til forskriftene. Innvendige vegger av trestendere og kledd med gipsplater. Mineralull i alle innvendige vegger. Leilighetsskillevegger er i doble trevegger med dobbel gips på hver side.  Yttertak er utført i treverk og takpapp/folie. 

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra Norema/Power type Magnore hvitmalt. Benkeplate i laminatutførelse med kant type F32. Hvitevarepakke fra AEG og Grundig er inkludert( oppvaskmaskin/komfyr/kombinert kjøleskap og frys/platetopp).

Bad: 
Innredning på bad er Lind plus 100 med porselensvask og speil. Hansgrohe my cube servantarmatur. Toalett montert på gulv.Dusjhjørne 90*90 rett med dusjtermostat.Flispakke på 10.000kr er medtatt. Kunde kan selv ta ut ønsket flis til bad, vaskerom og entre.

Garderobe: 
Det leveres 1 meter skap pr. seng iht. plantegning. Høyde skap 2,1 m. Det leveres ikke skapinnredning i gang/entre. 

Gulver:
Flispakke på kr.10.000,- er medtatt. Kunde kan selv ta ut ønsket flis til bad, vaskerom og entre.
På resternde rom vil et ligge13 mm. Eik Vario.

Garasje: 
Støpt gulv med åpent reisverk innvendig. Bod i bakkant plates med treplater mot garasje.

Ventilasjon: 
Det monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i boligen.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. 

Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen  som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Standard

Boligene vil holde en gjennomgående fin standard, og er fint tilpasset en barnefamilie. Gang og våtrom vil bli flislagt, og på resterende gulv vil det være en 13 mm. eikeparkett ( Vario). Boligene vil i utgangspunktet bli malt i lyse og moderne farger, men her kan også kjøper være med på å bestemme fargevalg. 

Kjøkkeninnredning fra Norema/Power type Magnore hvitmalt. Hvitevarepakke fra AEG og Grundig er inkludert( oppvaskmaskin/komfyr/kombinert kjøleskap og frys/platetopp). 

Det blir montert vedovn i stue ( Ovn Uno 4) 

Garasje med elektrisk portåpner, samt bod i bakkant. 

Se vedlagte leveransebeskrivelse, samt romskjema for nærmere beskrivelse. 

Oppvarming

Varmekabel i entre, vaskerom og bad, ellers panelovner. 

Det leveres peis i stue 1. etasje. Type UNO 4 med ventilert pipe.

Energimerke Energimerket C4

Tinglyste heftelser og rettigheter

Bestemmelse om bebyggelse datert 07.03.1974 Området mellom bygningen og vegens eiendomsområde må eieren til en hver tid holde ryddig slik at sikten fra veien ikke blir hindret. Som følge av at det byggverket det er gitt dispensasjon for, ligger innenfor byggegrensen, må eieren for det dette fraskrive seg krav på erstatning for mulige skader eller ulemper som skyldes vedlikeholds-eller utbedringsarbeider( herunder utvidelse eller omlegging av vei) 

Bestemmelse om vann/kloakkledn. datert 14.08.1991 ( 1991/4680-1/29) Rettighetshaver: Sandefjord kommune. Byggeforbud nærmere ledningen enn 4 m.v. Gjelder denne registerenheten med flere. Det ligger offentlige vannledninger over eiendommen og Sandefjord kommune har rett til å vedlikeholde/reparere disse. 

Bestemmelse om veg datert 28.05.2018 ( 2018/805883-1/200) 
Rettighetshaver : Gnr. 24, bnr. 22+34. Naboene har rett til å kjøre over denne eiendommen. 

Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Ta kontakt med megler for kopi av ovennevnte rettighet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse iflg. kommuneplan vedtatt 22.05.2014. 
Eiendommen ligger i et område regulert til kjørevei/annen veigrunn ( Plannavn G-S-vei Klinestad - Haugtuft vedtatt 25.11.1983 med planid: 710 19830012) 

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Det er gitt igangsettingstillatelse for prosjektet den 19.03.2018.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse utgangen av 2.kvartal 2020.
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 25 % av seksjonene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 31.12.2019. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. 

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. 

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. 

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør  mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvalg -og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR22.19157

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Fellesutgifter kr 500,- pr. enhet pr. måned. Det tas forbehold om sameiets endelige fastsettelse av fellesutgiftene.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 400.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 10.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
4)	Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. 
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. 

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 32.500,- av salgssummen.
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 13.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Salgsdokumentasjon

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Det er således ikke anledning til å videreselge Kjøpekontrakten før overtakelse.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.
minusVis mindre
Håkon Marcus Tappeluf
Eiendomsmegler

Håkon Marcus Tappeluf

Telefon
Mobil 92298804

Lurer du på noe

Håkon svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.