Komplett salgsoppgave

Ringen 15

650 000 kr
69 m²
2 soverom
Velkommen til Ringen 15 presentert av Eiendomsmegler Christian Nogva Aarseth
Velkommen til Ringen 15 presentert av Eiendomsmegler Christian Nogva Aarseth
Ulsteinvik
Mindre enebolig i kjede med oppussingsbehov | 2 soverom | Carport

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  650 000 kr
 • Omkostninger
  17 592 kr
 • Totalpris
  667 592 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1973
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  69 m²
 • Bruksareal
  69 m²
 • Tomteareal
  498,5 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig i kjede
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Mindre enebolig i kjede beliggende i området ved Høddvoll / Ringen. Boligen er et oppussingsobjekt og trenger total renovering og modernisering.
Boligen er oppført i 1. etasje + krypkjeller og inneholder: Vindfang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, wc, 2 soverom og kontor. I tillegg carport og utvendig bod.
Fra boligen har du idrettsanlegget på Høddvoll, Ulstein videregående skole og Høddvoll barnehage i umiddelbar nærhet. Du er en litt lengre gåtur eller en kort kjøretur unna dagligvarebutikk og Ulsteinvik sentrum med alle servicetilbud. Kort gangavstand til bussholdeplass.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ringen 15, 6065 ULSTEINVIK
Kommunenummer 1516, gårdsnummer 10, bruksnummer 255

Innhold

Totalt bruksareal: 69 kvm
Totalt primærrom: 69 kvm
Primærrom:
1. etasje 69 kvm: Vindfang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, wc, 2 soverom og kontor.
I tillegg carport og utvendig bod ca. 5 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 04.05.2022 utført av Steinar Åkre. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre/mur/betong. Veggene har bindingsverkskonstruksjon/veggelementer fra byggeår og stående bordkledning. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår med etenittplater/asbestholdige plate i ca 0, 5 m høyde over tak carport - liggende bordkledning i skrå mot kryploft. Trevinduer med koblet glass. Lufteluker på siden med tett luke innvendig. Bygget har gjennomgående lav standard. Stor slitasjegrad og stort vedlikeholdsetterslep. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at følgende bygningsdeler har fått tg3:
Utvendig:
Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak. Der ligger to lag med takshingel og det er veldig mosegrodd takside nord.
Veggkonstruksjon:
Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
Veggkonstruksjon over tak mot nabo:
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist andre avvik: Asbesthodlig eternittplater i ca 0,5 meters høyde fra tak carport
Vinduer/dører:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Balkongdør må skiftes. Er tydelig skadet.
Innvendig:
Overflater: Overflater har sterk slitasjegrad. Det er påvist skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Skader både i vegger og tak.
Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller.
Krypkjeller: Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
Det er konstatert fukt/råteskader. Det er avvik: Fuktskadet i himling under bad, wc\kjøkken. Ikke fuktsperre mot bakken. Stor del av fremre del av krypkjeller er fullagret av sekker sannsynlig med avfall og ikke mulig å vurdere. For liten luke for adkomst og besiktigelse til del av krypkjeller mot nord - rør går gjennom luke.
Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kjøkken: Avtrekk stue/kjøkken: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vannet lar seg ikke stoppe - stoppekran slitt - står og renner i servant og badekar.
Branntekniske forhold: Ingen slokkeutstyr og ingen røykvarslere.
Tomteforhold: Terreng faller inn mot bygning.
I tillegg har følgende bygningsdeler fått tg2:
Utvendig:
Dører
Innvendig:
Radon
Innvendige dører
Wc
Avløpsrør
Elektrisk anlegg
Tomteforhold:
Drenering
Utvendige vann- og avløpsledninger
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om rommet/badet/bygningsdelen/skjevheten/sluket/fuktigheten/taket/det elektriske etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Mindre kjedet enebolig m/carport oppført i 1. etasje + krypkjeller. Boligen er et oppussingsobjekt og trenger total renovering og modernisering.
Innvendig er det belegg på gulv, malte veggflater og himlingsplater. Overflater med sterk slitasjegrad og påviste skader.
Boligen har finerdører innvendig som alle er tatt av hengsler. Enkelte av dører har en del slitasje.
Bad har våtromsbelegg med oppbrett. Baderomsplater på vegger. Badet er utstyrt med badekar og servant. Store fuktskader i plater under synlig fra krypkjeller. Badet må totalrenoveres.
Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminat benkeplate. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Det henvises forøvrig til vedlagte takstbeskrivelse.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Elektrisk oppvarmiing. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
Bygningstegninger stemmer ikke helt overens med slik plantegningen er i dag. Lite rom på ca. 4 kvm er benyttet som soverom men tilfredsstiller ikke kravene pga. størrelse etc. og egner seg best kontor eller lignende. Rommet vil ikke bli godkjent pga. størrelse og lysflate. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
11.11.2004 - Dokumentnr: 16728 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1516 Gnr:10 Bnr:165
11.11.2004 - Dokumentnr: 16728 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Mindre enebolig i kjede beliggende i området ved Høddvoll / Ringen. Boligen er et oppussingsobjekt og trenger total renovering og modernisering. Boligområder rundt består av enboliger, boliger i kjede, leiligheter samt blokkleiligheter. Fra boligen har du idrettsanlegget på Høddvoll, Ulstein videregående skole og Høddvoll barnehage i umiddelbar nærhet. Du er en litt lengre gåtur eller en kort kjøretur unna dagligvarebutikk og Ulsteinvik sentrum med alle servicetilbud. Kort gangavstand til bussholdeplass.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler:
Ulsteinvik barneskule (1-7 kl.) 5 min. m/bil - 2.4 km
Ulstein u-skule (8-10 kl.) 5 min. m/bil - 2.4 km
Ulstein vg. skule 3 min. gange - 0.3 km
Barnehage:
Høddvollbarnehagen 11 min. gange - 1 km
NLM - Tryggheim barnehage (3-5 år) 14 min. gange - 1.1 km
Gnist Støylane (0-5 år) 15 min. gange - 1.2 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 498,5 kvm. Lett skrånende tomt hellende mot sør. Det er etablert en jordvoll mot Holsekervegen og Hareidvegen. Det er gruset adkomt neste flatt i bakkant mot sør. Det er carport med bod på vestsiden og carport/utebod er bygget sammen med nabobolig vest.

Parkering

Parkering i carport.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til mindre småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Hofset-Holseker-Høddvoll datert 12.05.1975 tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 9.063,- for 2021. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn samet eiendomsskatt.
Eiendomsskatten er kr 1.717,45 for 2021 og faktureres sammens med kommunale avgifter.
Avgift til renovasjon er kr 4.498,- for 2021.
Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 343 006,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 1 234 822,-/1 234 821,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 667.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Sunnmøre Tingrett

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 71-0056/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Moa
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR71.2056

Dato

Sist oppdatert: 07. mai 2022 kl. 09:16

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.