Komplett salgsoppgave

Nordbygdavegen 359

4 890 000 kr
173 m²
4 soverom
Krogsveen v/Sander Stølan presenterer Nordbygdavegen 359!
Krogsveen v/Sander Stølan presenterer Nordbygdavegen 359!
Kart
SVENSEID
Søndre Gård- Småbruk med oppusset og påbygd enebolig, eldre låve og ca. 38,4 måls tomt.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  4 890 000 kr
 • Omkostninger
  123 592 kr
 • Totalpris
  5 013 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1915
 • Soverom
  4 soverom
 • Primærrom
  173 m²
 • Bruksareal
  197 m²
 • Tomteareal
  38 489 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul D

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Nylig renovert og påbygd enebolig med eldre låve.
 • Arealfordelingen er følgende: Fulldyrka jord: ca. 23,7 dekar. Innmarksbeite: ca. 1,8 dekar. Produktiv skog: ca. 9,4 dekar. Annet markslag: ca. 2,0 dekar. Bebygd areal: ca. 2,5 dekar. Det gjøres oppmerksom på at det ikke har blitt undersøkt hvorvidt arealene egner seg til produksjon av grass, korn eller liknende. Arealene samt fordelingen av denne er cirka areal og utenom gardskart.no og informasjon fra Nome kommune foreligger det ingen dokumentasjon på dette. For nærmere informasjon se følgende nettside: https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3816/81/30/0?gardskartlayer=ar5kl7 ¨ For utfyllende informasjon se pkt. tomteforhold.
 • Ingen boplikt
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Nordbygdavegen 359, 3825 LUNDE
  Kommunenummer 3816, gårdsnummer 81, bruksnummer 30, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 197 kvm
  Totalt primærrom: 173 kvm
  Bruksareal:
  Enebolig 197 kvm
  Primærrom:
  Enebolig:
  1. etasje 93 kvm: Kjøkken, vaskerom, wc, hall m/trapp, stue.
  2. etasje 80 kvm: Gang, bad og 4 soverom.
  Sekundærrom:
  Enebolig:
  Kjeller: 24 kvm: Bod.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 09.02.2022 utført av Terje Sandersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
  Kommentar:
  * Huset har en overbygget balkong over hovedinngangsdøren på ca. 4,0 kvm.
  * Trapp til kjeller/ inngang til vaskerom har takoverbygg med 3 vegger. Med ca. areal på 12,4 kvm.
  * Det er en låvebygning på eiendommen som takstmann ikke har vurdert.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningen er iht. tilstandsrapporten bestående av en eldre del fra ca. 1915, påbygd med et tilbygg med en del fra 2015 og en del fra 2019.
  Eneboligen er fundamentert på en byggegrunn bestående av steinmasser på fast grunn. Videre oppført på støpt plate på mark og en grunnmur satt opp med natursteinsmurer og støpt betong. Den bærende konstruksjonen består trolig av lett bindingsverk i den nye delen og tømmervegger i den eldre delen. Etter opplysninger fra selger er det blitt etterisolert med 50 mm og åpen vindsperre. Boligen er kledd med stående kledning fra 2019/ 2020. Kledningen er av type Rustikk med rund kant, som produseres i glatt og ru overflate. Boligens vinduer er av ulik årgang, delvis trelags- og tolagsglass. Vinduene er fra ca. 2020, 2019 og 2015. Takkonstruksjonen består av en lukket konstruksjon, tekket med betongtakstein fra Skarpnes fra 2015 og 2020. Plastbelagte stålrenner og beslag rundt pipe og isbordbeslag fra 2020. Pipe og peis fra 2020. Kobber vannrør og avløp av PVC. Varmtvannsbereder på 200 liter. Sikringsskap med automatsikringer. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på:
  Tilstandsgrad 3:
  - Utvendige trapper: Trapp til kjeller mangler håndløpere.
  - Toalettrom mangler mekanisk avtrekk/ styrt tilluftsventilering.
  - Avvik på branntekniske forhold (manglende røykvarslere og pulverapparat av ukjent produksjonsår.)
  Tilstandsgrad 2:
  - Bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur er ikke tilfredsstillende.
  - Enkelte dører er vanskelige å åpne/ lukke.
  - Terrassens rekkverk er ikke barnesikkert.
  - På vaskerommet er det noen fliser med bom (hulrom under).
  - Badet har kun naturlig ventilasjon.
  - Det er påvist skader på overflater/ kjøkkeninnredning.
  - Ved varmtvannstanken er det ingen sluk i gulv.
  - Drenering: Ingen tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Ingen dokumentasjon på brønnvannet og indikasjon på svekket effekt på vannledning.
  Det gjøres oppmerksom på at selger driver et selskap med navn Byggeprosjekter TVR AS som har renovert og påbygd eiendommen hovedsakelig på egenhånd, dog har noen arbeider blitt satt bort til rørlegger, grave- og elektrofirma.
  For utfyllende informasjon om eiendommens tekniske tilstand, samt konsekvenser av angitt avvik henvises det til tilstandsrapporten.

  Standard

  Boligen har en god og romslig planløsning fordelt på to plan.
  1. ETASJE:
  Entré:
  Romslig entré med flislagt gulv med varmekabler. MDF- plater på vegger og i himling.
  Toalettrom:
  Fliser på gulv, våtromsplater og MDF-plater på veggen og i himlingen. Utstyrt med veggtoalett og servant.
  Stue/ spisestue:
  Stor og romslig stue med store vinduer som slipper inn mye naturlig lys. Direkte utgang til veranda i trevirke. Stuen har laminatgulv og MDF- plater på både vegg og i himling.
  Kjøkken:
  Moderne og delikat kjøkken med Epoq kjøkkeninnredning med profilert front og benkeplate i bøk. Det er integrert komfyr fra Electrolux, kjøle- og fryseskap fra Whirlpool og oppvaskmaskin fra Electrolux. Disse medfølger salget. Kjøkkenets overflater er bestående av laminat på gulv, MDF- plater i tak og i himling.
  Vaskerom:
  Direkte adkomst fra kjøkkenet og utgang til overbygg i trevirke. Vaskerommet har utslagsvask i stål over innredning, opplegg til vaskemaskin og rør- i rørskap. Overflatene er bestående av gulvflis, våtromsplater og MDF- plater på vegg og i himling.
  2.ETASJE:
  Gang:
  Laminat på gulv og MDF - plater på vegg og i himling.
  Soverom:
  Boligen har 4 soverom, overflater består av laminatgulv og MDF- plater på vegger og i himlinger.
  Baderom:
  Pent og innbydende flislagt bad fra 2020 med varmekabler. Utstyrt med badekar, dusjkabinett, servant og veggtoalett. Sokkelflis, våtromsplater og MDF- plater i himlingen.

  Oppvarming

  Boligen varmes opp av vedfyring, elektrisitet i form av varmekabler og varmepumpe. Pipen og peis er fra 2020, varmepumpen fra 2016. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 16.04.2021. Tiltaket omfatter: Tilbygg til bolig.
  Denne kan fås ved henvendelse til megler.
  Det er uvisst om det er gjort endringer etter at ferdigattest ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen, der følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:
  - Dagboknr. 2853, tinglyst den 07.08.1979, type heftelse: Bestemmelse for kryss av jernbanelinjen med vann- og kloakkledning. Servitutten omhandler betingelser satt av NSB for å få anlagt vann- og kloakkledninger over grunnen. Det er bestemmelser om type ledninger, utgifter tilknyttet anlegg og vedlikehold, skader på ledninger ved uhell, omlegging og fjerning ledninger, erstatningsplikt og flere bestemmelser.
  - Dagboknr. 1027, tinglyst den 03.04.1985, type heftelse: Gensegangssak. Grensene mellom flere nærliggende eiendommer ble oppgått. Grenselinjene ble kartlagt og grensen avmerket. Grensekart ligger vedlagt servitutten.
  - Dagboknr. 2429, tinglyst den 13.09.1999, type heftelse: Erklæring/ Avtale, Avtale om nedlegging av planovergang og etablering av ny vegforbindelse. Det ble inngått en avtale med Jernbaneverket og daværende eier. Avtalen omhandler følgende: Enkelte planovergangen ved Sørlandsbanen ble nedlagt og stengt for all trafikk. Videre etablerte Jernbaneverket en ny vegforbindelse fra Rv 359 fram til tunet på eiendommen over nærliggende eiendommer. Samtidig ble det bygd en kulvert med lysåpning 4x4 meter under jernbanen. Grunneier gis dessuten tillatelse til bruk av eksisterende vegnett i anleggstiden, samt rett til midlertidig disponering av nødvendig grunn for riggområder, graving av grøfter, omlegging av kabler og ledninger og eventuelt andre arbeider i forbindelse med gjennomføring av anlegget. Grunneier, altså fremtidig kjøper påtar seg alt fremtidig vedlikehold på tilknyttet veg. I tillegg får eiendommen rett til å benytte seg av veien i tillegg til rett over vei tilknyttet nærliggende eiendom. De nærliggende eiendommene får samtidig rett over vei fram til sin eiendom.
  - Dagboknr. 619054, tinglyst den 07.07.2015, type heftelse: Jordskifte, Saken gjelder bruksrettsgrense langs veg og bruksordning av veg. Den første saken som var til behandling omhandlet en avgjørelse om bruksrettsgrense langs vegen. Sak nr. 2 omhandler rettsfastsettende vedtak - bruksrettsgrenser. Bruksrettsgrensene ble vedtatt og beskrevet på jordskiftekart. I tillegg ble det opprettet et veglag for eiendommen og nærliggende eiendom(mer). Vedtektene gjelder for adkomstveien fram til disse. Formålet var å vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig vegstandard på vegen og om nødvendig oppruste/ omlegge veien. Vegen skal på tidsmessig måte tjene jord-, skog-, utmark-, og boliginteressene innenfor vegens dekningsområde. Veien skal ha en kjørebane på min. 3 meter og en bredde på 4 meter inklusiv skuldre. Ved opprusting eller utbedring skal de krav som er satt til vegklasse 4, "Sommerbilveg (for tømmerbil med tilhenger)", i normal for landbruksveger med byggebeskrivelse, utgitt av Landbruksdepartementet i 2002, legges til grunn. Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen er landbrukseiendom som sogner til vegen, har denne rett og plikt å bli med i veglaget. Nye medeiere kan etter søknad tas opp i veglaget. Videre fremkommer det bruksretter der de ulike eiendommene har rett til å benytte seg av vegen over hverandres eiendom. I tillegg til bestemmelser om vegmøte, ansvar for skader, tvister, investeringer og vedlikehold, utmelding, endringer og tinglysing.
  - Dagboknr. 322960, tinglyst den 15.04.2015, type heftelse: Sammenslåing, Saken gjelder en sammenslåing av gårdsnummer med ulike bruksnumre til gnr. 81, bnr. 30 som er Nordbygdavegen 359.
  De øvrige servituttene omhandler:
  - Dagboknr. 900081, tinglyst den 27.01.1915, type heftelse: Skjønn, underskjønn vedk. Sørlandsbanen. Megler har innhentet servitutten fra digitalarkivet. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
  - Dagboknr. 1546, tinglyst den 24.12.1948, type heftelse: Skjønn, ekspropriasjonsforr. / konduktørforr. vedrørende NSB. Statsarkivet opplyser om at denne omhandler jernbanelinja som går gjennom området, og erstatninger ifbm. ekspropriasjon da dette skjedde.
  - Dagboknr. 2729, tinglyst den 09.09.1976, type heftelse: Erklæring/ Avtale, bestemmelser om veg/ vann/ kloakk/ elektriske ledninger m.v. Eiendommen ble i 1976 solgt. Selgerne på den tiden forbehold seg retten til å få fradelt en boligtomt uten vederlag på avtalt sted. Til tomten skulle det medfølge rett til å føre fram vei, vann, kloakk, strøm og telefon.
  - Dagboknr. 1606, tinglyst den 08.05.1981, type heftelse; Bestemmelse om veg, bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. samt bestemmelse om vannrett. Tomten overdras til selgerne som nevnt i servitutt med dagboknr. 2729. Og retten til å føre fram vei, vann, strøm og telefon tinglyses.
  Videre fremkommer det av eiendommens grunnbok flere såkalte "registering av grunn" som har blitt tinglyst. Disse omhandler ulike skylddelingsforretninger med følgende grensebeskrivelser.
  Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
  Dokumentene er en del av salgsoppgaven og disse oppfordres til å leses i sin helhet.

  Eventuell adgang til utleie

  Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

  Diverse

  Jernbanelinjen går mellom de to teigene som tilhører denne eiendommen.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Småbruket ligger i landlige omgivelser på Svenseid i Nome kommune med korte avstander til både Lunde og Bø i Telemark. Lunde ligger idyllisk til med Telemarkskanalen, Nomevatn og Norsjø i nærheten, som gjør Lunde til et turiststed om sommeren med mye besøk på både campingsplass og Slusekro. Bø i Telemark finner du i motsatt retning og er et tettsted i utvikling med blant annet universitet, ulike skoler, flere dagligvareforretninger og to kjøpesenter. Bø er plassert ved foten av Lifjell som gjør stedet til en attraktiv vinterdestinasjon med flere hytteområder og ski- og turløyper. Korte utfartsveier til Ulefoss og Grenland med et større handelstilbud.

  Adkomst

  Fra Lunde: Følg Hovedgata fram til du tar til venstre inn på Fv. 359. Følg denne i cirka 3,6 kilometer fram til eiendommen er på venstre hånd.
  Fra Bø: Følg Fv. 359 i cirka 12,5 kilometer fram til eiendommen er på høyre hånd.
  Ved veien står det et "til- salgs" skilt fra Krogsveen, følg denne veien nedover fram til eiendommen er på din høyre side.
  Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Krogsveen visningsskilt.

  Barnehager, skoler og fritid

  I eiendommens nærområde ligger Svenseid barnehage, for et bedre tilbud kan man reise til Lunde hvor det befinner seg barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole. I Brugata i Lunde sentrum finner du Lunde 10- årige skole. Nome videregående skole ligger et stykke videre innover i sentrum, hvor det tilbys yrkesfaglige retninger. For studieforberedende og idrettslinje reiser du til Bø, mens det også er muligheter å gå naturbruk på Ulefoss.
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Nome kommune opplyser om et areal på 38.489 kvm. Dette på grunnlag av skylddeling fra 1912 og 1966. Det er knyttet stor sannsynlighet for noe avvik når det kommer til størrelsen på tomta.
  Etter opplysninger fra gardskart.no fremkommer det at tomten fordeler seg på 2 teiger og er bestående av:
  Fulldyrka jord: ca. 23,7 dekar.
  Innmarksbeite: ca. 1,8 dekar.
  Produktiv skog: ca. 9,4 dekar.
  Bebygd areal: ca. 2,5 dekar.
  Annet markslag: ca. 2,0 dekar.
  Ovennevnte informasjon er delvis hentet fra Nome kommune og fra gardskart.no. Det opplyses videre om at nåværende eier ikke har benyttet seg av jordene og det er ukjent om hvorvidt jorden egner seg for grasproduksjon, korn eller lignende.
  Beskrivelsen av gardskart.no er en del av salgsoppgaven og det oppfordres til å lese denne i sin helhet. Det gjøres dog oppmerksom på at denne kun er til informasjon.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
  Det er brønnvann. Det har ikke blitt foretatt vannprøver.
  Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område. Kommunen opplyser om at eiendommen i en nylig vedtatt kommuneplan er avsatt til LNF-R område, som i praksis vil si landbruk, natur, friluft og reindriftsområde.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr. 11.108,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon, feieravgift, slamtømming og eiendomsskatt.
  Selger opplyser om at han har en serviceavtale med August Norge på renseanlegget med tilhørende kostnad på kr. 3.176,- for 2020.
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

  Formuesverdi

  Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 5.013.592,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Byggeprosjekter Tvr AS

  Konsesjon

  Det er generell driveplikt på jord og skog.
  Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Generelle bestemmelser
  Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
  På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarnkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
  Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
  Forbrukerkjøp - definisjon
  Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Forbruker – avtalevilkår
  Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
  Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
  Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
  Ikke-forbruker – avtalevilkår
  Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
  Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 1,0 % av salgssummen.
  Minimumsvederlag: kr. 45.000,-
  Tilrettelegging: kr. 2.500,-
  Oppgjør: kr 5.550,-
  Markedspakke: kr. 12.800,-
  Oppslag eiendomsregister: kr. 1.250,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 27-0027/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR27.2127

  Dato

  Sist oppdatert: 30. november 2022 kl. 08:29

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
  Lurer du på noe?

  Lignende boliger

  ████

  ██ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██

  Ser du etter lignende boliger?

  Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.