Komplett salgsoppgave

Tømtveien 52

2 290 000 kr
39 m²
1 soverom
Tømtveien 52 formidles av Krogsveen Moss.
Tømtveien 52 formidles av Krogsveen Moss.
Knut Dahl
Presenteres av
Knut Dahl
Fritidseiendom på over 7 mål med utviklingspotensial. Høytliggende med utsyn og sol hele dagen. Gangvei til Hølen/Vestby

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  2 290 000 kr
 • Omkostninger
  58 592 kr
 • Totalpris
  2 348 592 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1942
 • Soverom
  1 soverom
 • Primærrom
  39 m²
 • Bruksareal
  42 m²
 • Tomteareal
  7 175 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom innlandet
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tømtveien 52 er i dag registrert som en fritidseiendom og måler hele 7.176 kvadratmeter. 3.716 kvm. av tomten har formål boligbebyggelse, de gjenstående 3.460 kvm. er LNFR med hensyn friluftsliv.
Det pågår en betydelig utvikling og utbygging i området, blant annet til boligformål, hvilket kan være en mulighet også for denne eiendommen. På den bakgrunn antas det å foreligge et stort potensial for utvikling av tomten.
Tomten ligger i høyt terrenget i forhold til omgivelsene, har meget gode solforhold og utsyn i flere retninger. Det er gang- og sykkelvei helt frem til Hølen med ny og moderne barneskole, samt til Vestby. Tog fra Vestby stasjon til Oslo S bruker ca. 35 minutter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tømtveien 52, 1540 VESTBY
Kommunenummer 3019, gårdsnummer 73, bruksnummer 6, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 42 kvm.
Totalt primærrom: 39 kvm.
Følgende rom inngår i primærromsdelen:
1. etasje: Stue, kjøkken og soverom.
I tillegg er det oppført et uthus med et bruksareal på 20 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 21.06.2022 utført av Moss Eiendomstaksering AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Byggemåte hytte iht. tilstandsrapport:
Grunnmur i støpt konstruksjon med sparestein, normalt for byggeår. Krypkjeller. Del av grunnmur utvendig fuktsikret med knotteplast. Vegger oppført i laft. Saltak med taktro på åser av rundtømmer.
Saltak tekket med takplater i metall. Del av bygningen med horisontal himling, ingen adkomst til loft over horisontal himling. Vinduer med ramme og karm i tre med enkle glass.
Byggemåte uthus iht. tilstandsrapport:
Uthus oppført i trekonstruksjon på støpt ringmur. Fasader med liggende trekledning. Saltak tekket med takplater i metall. Takrenner ikke montert. Enkelte råteskader.
Det gjøres spesielt oppmerksom på enkelte forhold i tilstandsrapporten:
Taktekking: utettheter, TG:3.
Nedløp og beslag: beskadiget/falt av, TG:3.
Veggkonstruksjon: vesentlige råteskader, TG:3.
Takkonstruksjon: råte og utett tak, TG:3.
Vinduer: råteskader, TG:3.
Etasjeskille: fuktskader, TG:3.
Pipe: forvitring og sotluke fast, TG:3.
Vannledning: ufagmessig utførelse, TG:3.
Elektrisk anlegg med TG:3.
Drenering: ufullstendig fuktsikring, TG:3.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om de nevnte forhold. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.
Enkelte utdrag fra selgers egenerklæring:
3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Svar: Nei - Er bare kaldtvann innlagt.
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Svar: Nei - Har aldri fyrt i peisen.
14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Nei - Strømmen er koblet ut.
27. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Svar: Ja - Hvis bruk må enheten kobles til kommunal kloakkledning.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Montert peis i stuen.
Pipe forvitret over tak. Sotluke fast. Rehabilitering/utskiftning må påregnes.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden 1942.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller bygningstegninger for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet, eller om fritidsboligen er endret ut i fra opprinnelige godkjent søknad/tegning.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter i eiendomsrett iht. grunnbok datert 10.06.2022
Eiendommen har tinglyst følgende rettighet som hefter i gnr.73, bnr.1:
Dagboknr 74, tinglyst 08.01.1942 - Bestemmelse om vei.
Kjøper har veirett over eiendommene gnr.73, bnr.1 og 2.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Energimerking

Frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm er unntatt fra energimerkingsplikten og energiattest er derfor ikke innhentet.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser like ved Kjennstjernet, midt mellom tettstedene Vestby og Hølen. Området har hatt betydelig tilflytting gjennom de seneste årene, blant annet i forbindelse med utvikling av nye boligområder samt nye næringsområder. Sistnevnte er et satsningsområde for Vestby kommune som bidrar til å gi regionen nye arbeidsplasser og gode fremtidsutsikter.
De umiddelbare omgivelsene består av skogsterreng og jordbrukslandskap, samt spredt og variert bebyggelse. Det eksisterer også to mindre boligfelt i nærområdet med en stor andel barnefamilier. Det er gang- og sykkelvei til både Hølen og Vestby. Eiendommen sokner i følge Vestby kommune til nye Hølen barneskole samt Grevlingen ungdomsskole i Son. Det eksisterer for øvrig en rekke barnehager omkring Hølen, Son og Vestby.
Sentrum av Vestby er et hyggelig, lite handelssentrum med blant annet dagligvareforretninger og spisesteder. Et utvalg forretninger finner du også på nye Vestby Storsenter, mens større varehus ligger like nord for sentrum.
Fra Vestby stasjon er reisetiden med toget til Oslo S i dag ca. 35 minutter. Flybuss til Gardermoen passerer også gjennom Vestby, regionalbuss med timesavganger mellom Vestby og Moss passerer forbi Kjenn. Oslofjorden og en rekke populære badesteder er innenfor om lag 15 minutter med bil.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 7 175 kvm.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kommunens grunnkart viser eiendommens grenser med et beregnet beregnet areal.
Kjøper overtar risiko for avviket.

Parkering

Parkering skjer på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Utedo i tilknytning til uthuset. Eiendommen har privat borrevann som vannkilde. Vannkilden er av eldre dato og har ukjent utførelse og opprinnelse. Borrevannet er i forbindelse med salget ikke undersøkt og det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet og vannkildens tilstand. Trykktank i kjeller produsert i 2007.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Vestby kommune datert 13.06.2022 omfattes eiendommen av kommuneplan "Kommuneplan 2019-2030" med formål boligbebyggelse nåværende og LNFR nåværende (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag), vedtatt 18.03.2019 med plannr. Kplan2019.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 2 364,- for inneværende år.
I dette inngår gebyr for fritidsrenovasjon i fellesbeholder i perioden påske til og med uke 40.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
I henhold til kommunenes betalingsregulativ er kostnaden for feie- og tilsynsgebyr kr 640,- pr. år.
I henhold til selger betales det ca. kr 2.000,- pr. år for kostnader til vedlikehold og brøyting av privat vei.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 157 008,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.348.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Torill Ingegerd Jølberg Røed og Eivind Røed

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: fastpris kr 35.000,-
Tilrettelegging: kr. 14.500,-
Markedspakke fritid: kr 13.500,-
Oppgjørshonorar: kr. 5.550,-
Foto/plantegning: kr. 4.000,-
Offentlige opplysninger: kr. 3.500,-
Visninger pr. stk.: kr 2.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0244/22
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.22244

Dato

Sist oppdatert: 04. juli 2022 kl. 09:35

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.