Komplett salgsoppgave

Bjørge

1 200 000 kr
53 m² (eiet)
Drone
Christer Haugen
Presenteres av
Christer Haugen
Bjørge
Naustetomt på flotte Bjørge - Sommeridyll!

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 200 000 kr
 • Omkostninger
  31 342 kr
 • Totalpris
  1 231 342 kr
 • Tomteareal
  53 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning eller se på egenhånd.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Naustetomten ligger flott og idyllisk til i Midtvika, sentralt på Bjørge. Nærområdet består av hovedsakelig av spredt eneboligbebyggelse og bebygde naust.
Tomten ligger i et pent område med blant annet svaberg og flotte plasser til både bading og grilling. Flott utsikt over sjøen og gode solforhold.
Det har tidligere stått ett naust på tomten, men har over tid i hardt vær blitt fjernet og nå står ubebygd. Tomten anses lett å opparbeide, og er i størrelse ca. 53 kvm. Det må søkes kommunen for å bygge.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bjørge, 5141 FYLLINGSDALEN
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 29, bruksnummer 22, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4601/29/22:
05.08.1921 - Dokumentnr: 900160 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4601 Gnr:29 Bnr:1
01.01.2020 - Dokumentnr: 625956 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1201 Gnr:29 Bnr:22
05.08.1921 - Dokumentnr: 900160 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:29 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:29 Bnr:568
Gjelder denne registerenheten med flere

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Naustetomten ligger fint til i koselig vik sentralt på Bjørge, bare 10 minutters kjøring fra Bergen Sentrum. Sørvendt beliggenhet med gode solforhold.

Adkomst

Veibeskrivelse:
Fra Sentrum kjører man igjennom Fyllingsdalen og Varden. I rundkjøring tar man til høyre langs Bjørgeveien. Fortsett ca. 200 meter og ta av til venstre opp Bjørge og kjør videre oppover Bjørgelien. Kjør noen hundre meter og ta av inn til høyre på Bjørgegrend. Kjør noen hundre meter videre og sving til høyre inn på Bjørgefaret. Kjør ca. 50 meter og ta av til venstre og fortsett på Bjørgefaret helt ned til bunnen. OBS noe dårlig vei helt ned.
Se eventuelt google maps.

Beskrivelse av tomt

Eiendommens størrelse er ca 52,6 kvm i henhold til skyldskifte/matrikkelen. Arealene må sees som ca areal da tomt ikke er oppmålt. Se vedlagte kartskisse i prospekt.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei ned til naustområde. Ser ut som man streifer innom privat vei gnr. 29, bnr. 84 i enden av tomt. Grensen kan være noe usikre.
Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til friarealer henhold til reguleringsplan: FYLLINGSDALEN. GNR 29 BNR 39, BJØRGE OG VASSTEIGEN datert 20.02.1964 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Dekningsgrad: 100,0%
Hensynssoner - landskap i kommuneplan:
- Funksjonell strandsone. Dekningsgrad: 77,4%.
Hensynssoner - faresone i kommuneplan:
- Aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Dekningsgrad: 64,3%.
Hensynsoner - sikringssone i kommuneplan:
- M1 Haakonsvern og knappen. Dekningsgrad: 100,0%.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.231.342,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Madsen Merethe

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Det foreligger ikke opplysninger fra selger angående eventuell velforening.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 35.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.400,-
Fotopakke inkl dronebilder: kr 4.000,-
Hjemmel, oppsl. EDR, komm oppl Bergen, Askøy, Bjørnafj. og Kvam: kr 3.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 69-0014/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bergen Vest
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR69.2214

Dato

Sist oppdatert: 25. april 2022 kl. 13:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning eller se på egenhånd.
Lurer du på noe?

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.