Komplett salgsoppgave

Bjørkøya 357

1 990 000 kr
791 m² (eiet)
Thomas Johan Nilsen
Presenteres av
Thomas Johan Nilsen
Porsgrunn - Bjørkøya
Ferdig opparbeidet og byggeklar hyttetomt med sjøutsikt og egen båtplass.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 990 000 kr
 • Omkostninger
  51 092 kr
 • Totalpris
  2 041 092 kr
 • Byggeår
  2020
 • Tomteareal
  791 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Visningspåmelding til megler. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Solrik tomt med sjøutsikt på Bjørkøya.
 • Bjørkøya er en stor og populær øy midt i Langesundsfjorden. Skjærgården i område vakker og variert.
 • Tomten er ferdig opparbeidet og det er lagt frem vann, avløp og strøm.
 • Du står «fritt» til å plassere hytten på tomten, dvs. 1 meter fra tomtegrense mot nord og øst slik at du får best mulig sjøutsikt.
 • Hyttefeltet ligger sydvendt og nær de største strendene på øya, samt tilbaketrukket uten gjennomgangstrafikk.
 • Tomten har tinglyst rett til 3,5 meter båtplass i felles bryggeanlegg SA1.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Bjørkøya 357, 3950 BREVIK
  Kommunenummer 3806, gårdsnummer 32, bruksnummer 135, ideell andel 1/1

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Eiendommen har tinglyst rett til adkomst og parkering for en bil etter nærmere anvisning på gnr. 32 og bnr. 1 i Porsgrunn kommune, samt pliktig medlemskap i Bjørkøya Velforening og Bjørkøya og Siktesøya Vann- og avløpslag. Eiendommen har også rett til 3,5 meter båtplass i bryggeanlegg i SA1 på gnr. 32 og bnr. 1 i Porsgrunn kommune. Dagboknr. 288635, tinglyst 09.03.2021.
  Det er tinglyst mange servitutter på eiendommen som følge av at det utskilt mange tomter fra hovedbruket. Alle servitutter følger på alle eiendommer, selv om de ikke nødvendigvis har betydning for denne eiendommen. Følgende servitutter listet nedenfor kan antas å ha betydning for kjøpers bruk:
  Dagboknr. 500959, tinglyst 08.06.1949, type heftelse: Erklæring/avtale. Skiensfjordens kommunale kraftselskap (Skagerak Energi) har bestemmelser om stolper/transformatorkiosk/ledninger.
  Dagboknr. 6159, tinglyst 02.06.1975, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse og byggeforbud på nærmere angitt avstand.
  Dagboknr. 2269, tinglyst 07.02.1985, type heftelse: Erklæring/avtale. Skiensfjordens kommunale kraftselskap (Skagerak Energi) gis rett til 11 KV avgrensingslinje.
  Dagboknr. 22853, tinglyst 05.12.1985, type heftelse: Erklæring/avtale. Skiensfjordens kommunale kraftselskap (Skagerak Energi) har bestemmelser om stolper/transformatorkiosk/ledninger.
  Dagboknr. 12345, tinglyst 13.07.1987, type heftelse: Erklæring/avtale. Skiensfjordens kommunale kraftselskap (Skagerak Energi) gis rett til høyspenningsanlegg.
  Dagboknr. 11525, tinglyst 10.07.2006, type heftelse: Best. om adkomstrett. Kan ikke slettes uten samtykke fra Porsgrunn kommune Plan og Byggesak.
  Dagboknr. 270354, tinglyst 17.04.2009, type heftelse: Jordskifte. Sak: 0800-2007-0020 RISØYA plantefredningsområde.
  De øvrige servituttene som står i grunnboken men som ikke er tatt med på listen omhandler: Tinglyste rettigheter for andre tomter og hytter i forhold til veirett, båtplass, parkeringsplass og lignende. Alle servituttene vil følge eiendommen.
  Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

  Diverse

  Tomten er ferdig opparbeidet, byggemeldt og godkjent i henhold til søknad datert 17.10.2019 og tillatelse datert 28.10.2019. Tillatelse fra Porsgrunn kommune og byggetegninger fra Børve og Borchsenius AS kan fås ved henvendelse til megler. Kjøper er selv ansvarlig for eventuell endringsmelding ved valg av annen hyttetype enn den som er godkjent på tomen. Kjøper må også sørge for å endre ansvarsretter ved endring.
  Nord for tomten er det regulert inn felles parkeringsplass. Bjørkøya Utvikling AS etablerer et fysisk skille mellom tomten og parkeringsområdet. Avstanden fra tomtegrense er minimum 5 meter. Området mellom parkering og tomtegrense tildekkes med stedlig jord, og kjøper kan skjøtte dette området slik de ønsker.
  Bjørkøya Utvikling AS har også betalt anleggsbidrag til Skagerak Nett, så det tilkommer ingen ytterligere tilkoblingsavgift for strømtilkobling.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Bjørkøya er en stor og populær øy midt i Langesundsfjorden. Det er flere fine sandstrender og badesteder på øya. Flotte turmuligheter på merkede stier. Stiene består av variert og vakkert kystlandskap, langs fine strender og til utsiktspunkter. På øya er det også fotballbane, volleyballbane og frisbeegolf. Gangavstand til fergeleiet, gjestehavn og sommerrestauranten Bjørkøya mat & bar. Det pågår en større utbygging på øya, som nå er inne i avslutningsfasen. Samtidig med utbyggingen er øya oppgradert og gjort mer åpen og fremkommelig. Skjærgården i område er vakker og variert. Korte båtturer til kjente sommersteder som Langesund, Brevik og Helgeroa, som har gjestehavner, hyggelig spisesteder og et rikt kulturliv. Wrightegaarden som er kjent for sitt unike musikk- og konsertmiljø ligger i Langesund.

  Adkomst

  Adkomst med egen båt eller med ferge fra Brevik.
  Mange av hytteeierne på Bjørkøya leier båtplass og parkering fra Salen båthavn. Det er kun 3 minutter med båt fra Salen til Bjørkøya. Ta kontakt med Salen båthavn v/Torhild Knutsen, telefon: 954 84 214, for mer informasjon om mulighet for å leie båtplass.
  Se www.fergene.no for mer informasjon om rutetider fra Brevik.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 791 kvm.
  Tomten er ferdig opparbeidet og byggeklar.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst adkomst og en unummerert parkeringsplass på felles biloppstillingsplass P2 i henhold til reguleringsplan. Biloppstillingsplassen ligger rett nord for eiendommen. Det er generelt kjøreforbud på Bjørkøya. Det tillates kjøring til eiendommen for av- og pålessing. Det skal opparbeides maks 1 biloppstillingsplass pr. nye hytte.
  Eiendommen skal tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Påkoblingspunkt er ført til tomtegrensen og tilkoblingsavgift er betalt. Tomten er avhengig av trykkavløp for tilknytning til avløpsnettet. Kjøper er selv ansvarlig for kostnadene for etablering av egen trykkavløps-stasjon. Pumpetype må godkjennes av Bjørkøya og Siktesøya Vann- og Avløpslag (BSVA).
  Det er lagt strøm frem til tomtegrensen. Internett er tilgjengelig kun via mobile løsninger og TV via Riks-TV eller parabol.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan datert 07.06.2011, revidert 03.02.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.06.2012, revidert 03.02.2021. Tomten ligger i område F8 i henhold til reguleringsplan.
  Ny bebyggelse skal plasseres skånsomt i terrenget med minst mulig sprenging. Opprinnelig terreng skal tas vare på i størst mulig grad. Ved søknad om tiltak skal det være innmålt viktig vegetasjon på tomta og dokumentert hva som skal fjernes og hva som bevares. Vegetasjon som blir bevart skal ikke senere fjernes uten godkjent søknad om tillatelse om tiltak. Nye hytter skal ha en naturfarge og være dempet mørk. Innenfor hvert område skal bebyggelsen ha en ens fargepalett. Hyttene skal ha et moderne uttrykk og ha en enhetlig karakter og materialbruk. Hyttene i områdene F7, F8, F10–F15, F17–F19, F21–F22 skal ha flate tak og/eller pulttak. Hytter i områdene F1–F4, F20 og F23-F25 kan tillates med saltak. Bebyggelsen innenfor hvert område skal ha ensartet uttrykk og enten ha tak med flate tak og pulttak, eller kun ha saltak. Terrasser skal legges skånsomt i terrenget med minst mulig sprenging og ikke ha rekkverk der hvor det ikke er krav. Det skal søkes om byggetillatelse for terrasser. Det kan bygges inntil 130 kvm BYA. Se flere detaljer i reguleringsbestemmelsene.
  Når det gjelder vilkår for kjøp av tomt så er Bjørkøya Utvikling AS opptatt av å sikre helhetlig uttrykk på hyttene, og vil sikre at flest mulig får gode utsikts- og solforhold, samt uteplasser som kan skjermes noe for omliggende hytter. Bjørkøya Utvikling AS forbeholder seg retten til å godkjenne hyttetype, plassering på tomten, material- og fargevalg utvendig. Det må bygges moderne stil, jf. reguleringsbestemmelsene. Det tillates ikke hvite dører og vinduer utvendig, men fortrinnsvis gråfarget/i en farge som ikke skiller seg veldig ut fra veggfarge. Eksteriørfarger, naturlige farger, noe mørkere, eller treverk som gråner naturlig. Kjøper står fritt til å velge entreprenører, hytteleverandør og leverandører for øvrig. Ved bruk av tegninger laget av Bjørkøya Utvikling AS sine arkitekter, vil det påløpe et gebyr på kr. 20.000,-. Det vil også påløpe et endringsgebyr til Porsgrunn kommune i henhold til kommunens gebyrregulativ, p.t. 5.600,-, dersom kjøper ønsker å endre fra allerede godkjent hytte på tomten.
  Når det gjelder område Nord på Bjørkøya, så er utvikler veldig opptatt av plassering på tomtene, og de har sammen med arkitekt satt en absolutt byggegrense mot øst på alle tomter, for å sikre at alle skal få noe sjøutsikt. I kjøpekontrakten mellom utbygger og selger datert 11.02.2021 er det avtalt at det for denne tomten tillates plassering av bygg inntil 1 meter fra tomtegrense mot nord og øst.
  Det er ubebygde tomter i område.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  De kommunale avgiftene er ikke fastsatt da det ikke er oppført en hytte på eiendommen. I de kommunale avgiftene inngår vanligvis gebyr for vann, avløp, hytterenovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.
  De kommunale avgiftene for 2022 fordeler seg på følgende måte:
  Vann, fast pr. år kr. 1.500,-.
  Vann, forbruksgebyr pr. m3 kr. 19,-.
  Avløp, fast pr. år kr. 2.000,-.
  Avløp, forbruksgebyr pr. m3 kr. 31,-.
  Feiegebyr pr. pipe pr. år kr. 325,-.
  Tilsyn fyringsanlegg pr. år kr. 325,-.
  Hytterenovasjon pr. år kr. 1.438,-.
  Eiendomsskatt, se eget punkt.
  Årlig forbruk vil variere utfra bruk og antall personer. Ved hytterenovasjon tømmes beholdere kun i sommerhalvåret. Ta kontakt med Porsgrunn kommune for mer informasjon om de kommunale avgiftene.
  Årlig avgift for medlemskap i BSVA er kr. 2.500,- for 2022. Eiendommen er meldt inn i Bjørkøya og Siktesøya Vann og Avløpslag (BSVA). Som kjøper plikter du å være medlem i BSVA. Årlige avgifter for medlemskap i BSVA begynner å påløpe når eiendommen tar vann i bruk. Årsavgiften kan reguleres.
  Årlig felleskostnad for bryggeanlegget er kr. 1.200,- for 2022. I felleskostnaden inngår andel av strøm og vann til bryggeanlegget, forsikring av anlegget, ettersyn og vedlikehold. Som eier av båtplass må du være medlem i bryggeforening.
  Det vil bli opprettet et veilag på Bjørkøya. Alle eiendommer som har veirett må være medlem av veilaget. Årlig avgift er foreløpig ikke fastsatt.
  Det er pliktig medlemskap i Bjørkøya velforening. som skal eie og drifte bryggeanlegget, samt evt. velforening/sameie som skal drifte og vedlikeholde fellesarealer og veier i områdene som Bjørkøya Utvikling AS (BUAS) bygger ut.
  Kjøper må selv tegne fullverdiforsikring og innboforsikring for fremtidig hytte.

  Formuesverdi

  Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

  Eiendomsskatt

  Beregning av eiendomsskatt for 2022. Det er 70 % av eiendomsskattetaksten som ligger til grunn for beregningen av eiendomsskatt. I tillegg er det et bunnfradrag på kr. 250.000,- pr. boenhet for alle bolig- og fritidseiendommer. Av skattegrunnlaget skal det betales 4 ‰ i eiendomsskatt.
  Eksempel:
  Eiendomsskattetakst: kr. 3.000.000,-.
  70 % av boligverdien: 0,7 * 3.000.000 = 2.100.000,-.
  Bunnfradrag: 2.100.000 – 250.000 = 1.850.000,-.
  4 ‰ i eiendomsskatt: 0,004 * 1.850.000 = 7.400,-.
  Det vil si eiendomsskatt for 2022 blir på kr. 7.400,-.
  For mer informasjon: www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/beregning-av-eiendomsskatt/.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-.
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.041.092,-.
  I tillegg kommer valgfri If Hyttepakke kr. 9.900,-.

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler to virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Anders Tenfjord og Kaja Marie Amundsen Tenfjord

  Konsesjon

  Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i denne delen av Porsgrunn kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Velforening

  Eiendommen er tilknyttet Bjørkøya Velforening, bryggeforeningen og Bjørkøya og Siktesøya Vann og Avløpslag (BSVA). I tillegg vil eiendommen bli tilknyttet et fremtidig veilag.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs. at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring – i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10.000,- (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler. Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 3,125 % av salgssummen.
  Tilrettelegging: kr. 12.500,-.
  Oppgjør: kr. 5.550,-.
  Markedspakke: kr. 18.400,-.
  Oppslag eiendomsregister: kr. 1.350,-.
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 27-0014/22
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR27.2214

  Dato

  Sist oppdatert: 29. april 2022 kl. 14:55

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Visningspåmelding til megler. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende tomter

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.