Næringsoppgave

Kongens gate 19

2 200 000 kr
112 m²
Næringsseksjonen i Kongens gate 19 formidles av Krogsveen.
Næringsseksjonen i Kongens gate 19 formidles av Krogsveen.
Joachim Kolderup
Presenteres av
Joachim Kolderup
Sterud-gården, sentrum
Næringsseksjon med svært god eksponering mot Kongens gate. Spennende utviklingsplaner i nabolaget.
 • Prisantydning
  2 200 000 kr
 • Totalpris
  2 200 000 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1899
 • Bruttoareal
  112 m²
 • Type
  Næring Forretning/butikk
 • Eierform
  Eierseksjon

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Næringsseksjon på bakkeplan med svært god eksponering mot Kongens gate
 • Mulighet for kontor- og/eller forretningslokale
 • Lokalet er i dag til dels innredet med et større, lukket showroom som kan åpnes mot gaten.
 • Inneholder også et stort kjøkkenrom og toalettrom
 • Seksjonen har tilleggsareal i bod i kjeller
 • To parkeringsplasser kan medfølge ot tillegg i pris
 • Sentral plassering midt i byen, ved en av byens hovedårer
 • Bussholdeplass få meter unna seksjonen
 • Spennende utviklingsplaner foreligger i nabolaget

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kongens gate 19, 1530 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 2, bruksnummer 1417, seksjonsnummer 1, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 112 kvm.
Totalt bruksareal: 108 kvm.
Følgende inngår i bruksarealet:
1. etasje: 2 disp. rom og kjøkken.
Kjeller: Kjellerbod/lager.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet selger.

Byggemåte

Bygget er oppført i mur i henhold til selger.

Standard

Hovedlokalet har i utgangspunktet tre store vindusflater vendt mot Kongens gate. Et større showroom er oppført innenfor to av disse og skjermet mot innsyn fra gaten, men kan om ønskelig åpnes mot vinduene.
Et separat lokale som er åpent eksponert mot gaten egner seg i nåværende form til kontor eller butikk. Her er det lyse overflater og svært gode naturlige lysforhold. I dette rommet står i dag en vindeltrapp som leder til etasjen over. Trappen skal fjernes og åpningen lukkes for seksjonen over sin regning.
I seksjonen for øvrig finnes et toalettrom, et lagerrom og et stort kjøkkenrom med enkel kjøkkeninnredning.
Gulvene er i all hovedsak utført med parkett og vegger med malte flater, gips og tapet.

Oppvarming

Oppvarming skjer med elektrisitet.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til næringsformål siden antatt 1899.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Moss kommune opplyser følgende:
Bygget var allerede oppført før 1899, men har gjennomgått endringer underveis. Vi har ingen attester på de omsøkte endringer. Bygget ble skadet i brann 12.09.1936.
I 1938 ble det levert søknad med tegninger om påbygging, og bygget ble slik det omtrent er i dag. Ingen attester ble funnet i byggesøknadene.
Det ble i 2017 godkjent en endring av bygget, dette er ennå ikke ferdigstilt med attest.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Seksjonen overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst følgende servitutter på sameiets eiendom.
Dagboknr 906476, tinglyst 25.08.1899, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse.
Tinglyst servitutt er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i sameiets eiendom. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
Dagboknr 1083, tinglyst 28.06.1937, type heftelse: Erklæring/avtale.
Oppsetting av forstøtningsmur. Muren kan ikke med hevd eller på annen måte ha noen innflytelse på grensen og kan når som helst forlanges fjernet.
Dagboknr 4670, tinglyst 08.10.1965, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse.
Kongens gate 21 gis tillatelse til å sette opp en etasjes bygning inne i sin gårdsplass og plassert helt inn til grense mot Kongens gate 19, med flere bestemmelser.
Dagboknr 1135, tinglyst 09.02.1983, type heftelse: Erklæring/avtale.
Tillatelse til åpning av vegg i 1 etasje mot nabolokalet i Kongens gate 17, med flere bestemmelser.
Dagboknr 192792, tinglyst 03.03.2017, type heftelse: Bestemmelse om parkering.
Beboere i eiendommen 2/1185 har ubegrenset bruksrett på èn biloppstillingsplass på eiendom 2/1417.
Dagboknr 310375, tinglyst 15.03.2021, type heftelse: Erklæring/avtale.
Tinglyst utbygningsavtale - erklæring om rett til utvikling og oppføring bygning på gnr.2, bnr.1417 og 1418 i Moss kommune.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
I tillegg er følgende tinglyst på eiendommen:
Dagboknr 841729, tinglyst 05.06.2018 - Seksjonering.
Opprettet seksjoner: Snr: 1.
Formål: Næring.
Tilleggsdel: Bygning.
Sameiebrøk: 109/980.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Seksjonen har svært god eksponering mot Konges gate, som er blant hovedårene gjennom sentrum. Her passerer et stort antall gående og syklende i tillegg til bil- og kollektivtrafikk. Nærmeste holdeplass er få meter unna i samme gate.
Øvrig næring i nærområdet inkluderer personlig tjenestetilbud og faghandel samt restaurant- og utelivsdrift.
Det foreligger spennende utviklingsplaner for bygården seksjonen er en del av, samt for flere andre nærliggende eiendommer. Planene representerer til sammen en stor fornyelse av dette området av sentrum, hvilket vil være positivt også for denne seksjonen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 760 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.

Parkering

Det kan kjøpes parkering fra selger. Øvrig parkering etter områdets bestemmelser. Selger har rett til utbygging i bakgården, kjøper samtykker til dette og det blir tinglyst egen erklæring i denne forbindelse som kan utleveres ved henvendelse til megler. Parkeringsplassene på flate som eventuelt kjøpes blir erstattet med parkering i garasjeanlegg om planen gjennomføres. I byggeperioden vil kjøper ikke ha parkering.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Moss kommune datert 06.07.2021 omfattes eiendommen av kommunedelplan "Sentrumsplan Moss" med formål sentrumsformål nåværende, vedtatt 15.06.2015 med plannr.363. Eiendommen omfattes i tillegg av kommuneplan "Kommuneplanens arealdel 2021-2032" med formål sentrumsformål nåværende, vedtatt 24.03.2021 med plannr.KP3002.
Eiendommen ligger i hensynssone "Ras- og skredfare" og avvikssone for støy "Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav. I tillegg ligger eiendommen i hensynssone "Bevaring kulturmiljø".
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Fellesutgiftene er kr 6.884,- pr. år iht. selger.
Kommunale avgifter for seksjoner er av Moss kommune oppgitt til kr 2.086,- pr. år.
I dette beløpet inngår kun eiendomsskatt. Skattesatsen for formuesskatt er 2,8 promille for næringseiendommer.
I henhold til Moss kommune sitt betalingsregulativ fremkommer følgende satser for 2021:
Renovasjon restavfall (140 liter), papp og papir, plast og glass/metall kr 3.163,- pr. år.
Vann faktureres samlet for alle 4 seksjoner. Det fremkommer ingen kostnad for dette fra Moss kommune, men følgende satser gjelder:
Fastbeløp vann: kr 625,- pr. år.
Fastbeløp avløp: kr 938,- pr. år.
Forbruk vann: kr 16,33 pr. kubikk.
Forbruk avløp: kr 28,23 pr. kubikk.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Oppgitt formuesverdi er hentet fra Skatteetatens formueskalkulator og er beregnet på følgende måte:
Eiendommens areal og beregnet kvadratmeterleie multiplisert med faktoren 0,9 (for å redusere grunnlaget med 10 % eierkostnader) dividert på kalkulasjonsfaktoren.
Kalkulasjonsfaktor fastsettes av Skattedirektoratet for det enkelte inntektsår (0,058 for 2020).
Se for øvrig: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/eiendom-og-bolig/naringseiendomkalkulator/

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 2 086,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.256.342,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Utleier

Kongensgate Utvikling AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,9% inkl. mva. av salgssum
Tilrettelegging kr 9.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Foto: kr 4.250,-
Nettannonsering: kr 4.500,-
Opplysninger Moss kommune: kr 3.500,-
E-sikring: kr 540,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0296/21
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.21296

Dato

Sist oppdatert: 03. mars 2022 kl. 14:12
Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende objekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █