Son

Ringveien 58

Prisantydning

11 200 000 kr

Omkostninger: 281 222 krTotalpris: 11 481 222 kr
Tomteareal
2701 m²

Son/Brevik - Byggeklare utsiktstomter med rammetillatelse for oppføring av 3 moderne eneboliger tegnet av Arkama AS.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Byggeklare utsiktstomter med rammetillatelse for oppføring av tre tidsriktige eneboliger tegnet av Arkama AS. Samtlige boliger er tilrettelagt med mulighet for hybel. Tomtene leveres ferdig singlet med oppstikk for vann- og avløp. Her er er alt klart for å begynne og reise boligene. Tomten ligger idyllisk til, både landlig og sentralt, kun et steinkast fra sjøen i Vestby kommune. Medfølgende båtplass og flere naturskjønne badeplasser og bade- strender i umiddelbar nærhet. Ta kontakt for ytterligere informasjon eller for å avtale visning på tomten med megler eller selger.

Eiendommen

Ringveien 58, 1555 SON 
Gårdsnummer 132, bruksnummer 122, seksjonsnummer 0, kommunenummer 211

Områdebeskrivelse

Tomten ligger idyllisk til, både landlig og sentralt, kun et steinkast fra sjøen og med egen båtplass (2 m. bredde) i Son/Brevik. Flere naturskjønne badeplasser og badestrender, matbutikk og busstopp i nærheten. Meget kort vei også til barneskolen og flere barnehager. Det er helt ny barneskole på Brevik. Like i nærheten finnes også flotte turområder året igjennom med Breviktjernet, slalombakke, akebakker og lysløype. Kort vei til idylliske Son sentrum, en av Oslofjordens flotteste maritime perler. Son kan bla. tilby seilerforening, golf (www.soongolf.com), tennisbaner, ridesentre, fotball- og håndball, diverse gallerier, fiskebutikk på brygga mv., samt flere urbane kafé- og restuaranttilbud. Perfekt pendleravstand med ca 40 min med tog/bil til Oslo. Stor pendlerparkeringsplass ved Sonsveien og Kambo stasjon få minutter unna.

Veibeskrivelse

Adkomst fra Oslo:
Følg E6 sørover og ta av på høyre hånd til Son etter å ha passert Vestby. Følg skilting mot Son, deretter mot Store Brevik sydover retning Moss. Ta av fra Brevikveien inn til høyre på Ringveien. Veien deler seg i neste kryss, følg Ringveien til venstre ca 350 m, forbi marinaen, til du ser oppkjørsel til eiendommen på høyre hånd.

Barnehager og skoler

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Tomten

Eiet tomt: 2.701 kvm. 

Utsiktstomt med rammetillatelse og igangsettingstillatlse for oppføring av 3 moderne eneboliger tegnet av Arkama AS. Grunnarbeidene er igangsatt og tomtene vil være byggeklare i løpet av september 2019. Tomtene leveres ferdig planert og singlet med oppstikk for vann og avløp. til hvert enkelt hus. 

Tomten ligger idyllisk til, både landlig og sentralt, kun et steinkast fra sjøen i Vestby kommune. Medfølgende båtplass og flere naturskjønne badeplasser og bade- strender i umiddelbar nærhet.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Veien vil bli opparbeidet med resilkulert asfalt. Ringveien er privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Veien driftes av Ringveien veilag, med et kontingent på Kr. 1.000,- per år, samt dugnadsplikt (denne kan kjøpes ut med Kr.700,-).

Eiendommen vil bli levert med ferdig tilknyttet offentlig vann- og avløp. Stikkledningen opp fra Ringveien er privat ledning med vedlikeholdsansvar som deles mellom brukerne. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Kjøper må selv sjekke kommunens satser. 

Presiseringer rundt vei: 
Det er gitt midlertidig dispansasjon i 5 år for adkomst via Ringveien.
Regulert adkomst via Vardeveien er, pga av tomtens beskaffenhet og høydeforskjell imidlertid ikke gjennomførbart. Selger og ansvarlig søker/arkitekt har sendt forespørsel til å omgjør dette til en permanent dispansasjon. Det ventes  på tilbakemelding fra kommunen.

Adkomst til eiendommen er ikke utført i kommunal standard med asfalt-dekke, gatebelysning, grøfter mm. Dette tiltaket utløser krav til opparbeidelse av vei og VA- anlegg jf plan- og bygningsloven § 18-1. Som et alternativ til opparbeidelse åpner kommuneplanens arealdel § 5 for at det kan stilles sikkerhet i form av innbetaling til kommunens veifond for fremtidig opparbeidelse av vei. Forutsetningen er at tiltaket kan nås tilfredsstillende med eksisterende veianlegg og at tiltakshaver avgir grunn som er regulert til offentlig vei eller tinglyser en erklæring om slik vederlagsfri avgivelse. Fondsinnbetaling utgjør i dette tilfellet kr. 118,- per m2 tomteareal.

Innbetalingen til veifondet ugjør ca. kr. 345.000,- og er allerede betalt av selger. Dette beløpet vil tilfalle selger når endelig avklaring av veien foreligger.

Konferer megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. 

Dagboknr 6044, tinglyst 28.07.1976, type heftelse: Erklæring/avtale.
Byggeforbud på nærmere angitt avstand. 

Dagboknr 777535, tinglyst 18.05.2018, type heftelse: Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. 

Dagboknr 777535, tinglyst 18.05.2018, type heftelse: Bestemmelse om adkomstrett.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Søndre Brevik, område B7 og er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplanen lister opp en rekke krav til utforming og plassering av ny bebyggelse:

Utforming:
Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, stiluttrykk, materialbruk, farger o.l., utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk utforming og at området samlet fremstår med et helhetlig preg. Bebyggelsen skal ha saltak og møne i bygningens lengderetning. Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde er 7,0 meter.

Plassering:
Ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende omgivelser. Det skal tas hensyn til at konsekvensene blir akseptable for eksisterende boliger og uteoppholdsareal. Bygninger og anlegg skal gis et mest mulig dempet inntrykk sett fra sjøen. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av grøntstrukturen blir bevart.

I områder hvor bygninger er plassert i en planmessig orden i forhold til andre bygninger og i forhold til vei, nabogrenser, møneretninger og lignende, skal det legges vekt på at ny bebyggelse viderefører områdets typiske kvaliteter. Ved plassering av og utforming av bebyggelse, veier og andre anlegg skal bruk av støttemurer, skjæringer og fyllinger begrenses mest mulig. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng.

Tomtene tillates delt. Minste netto tomteareal etter deling skal være 700 m² netto tomteareal.

Maksimalt tillatt tomteutnyttelse er BYA 20 %.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å gjennomføre prosjektet iht. rammetillatelsen.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Diverse

Det er kun en båtplass begrenset til 2m bredde med forpliktelse til vedlikehold. Det er ikke faste plasser, men et begrenset området som er nummerert. Avsatt for rettighetshavere her er det begrenset til 2 m. For ytterligere båtplasser er det mulig og melde seg in i foreningen og søke om båtplass iht. Son Båtforenings regler. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Son båtforening.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.  

Oppdragets KR-kode

KR4418144

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Da eiendommen pt. ikke er bebygd betales det hverken kommunale avgifter eller eiendomsskatt. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2016 var kr 2.352.608,-  ifølge selger/skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 11.481.222,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. 
 
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,25% av salgssummen.
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 16.000,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Eksklusiv salgsoppgave: kr 2.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Eirik Norheim
Eiendomsmegler

Eirik Norheim

Telefon
Mobil 97766616

Lurer du på noe

Eirik svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.