Gjerdrum/Ask

Skjønhaugtunet trinn 2

Prisantydning

2 760 000 - 8 600 000 kr

Byggeår
2019
Areal (P-ROM)
51.8 - 158.3 m²
Type / Eierform
Leilighet / Eierseksjon
Fasiliteter
Garasje, Heis, Veranda

Byggetrinn 2 på Skjønhaugtunet er nå for salg. 85 % solgt!

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om prosjektet

Test

Eiendommen

Skjønhaugtunet trinn 2, 2022 GJERDRUM 
Gårdsnummer 39, bruksnummer 2, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3032

Områdebeskrivelse

Skjønhaugtunet ligger i et landlig boligområde i Gjerdrum kommune. Kommunen har et utpreget barnevennlig oppvekstmiljø der det satses stort på idrett innenfor de fleste områder. Det er gangavstand til et godt og variert servicetilbud med bl.a. kulturhus, idrettshall, kafé, hotell, vinmonopol, flere dagligvarer og hyggelige nisjebutikker. Kulturhuset rommer en scene for konserter og forestillinger. Pub’en er også et populært samlingssted. Det er kort vei til Kløfta, Jessheim, Lillestrøm . Området har også god offentlig kommunikasjon via buss og flybuss.

Veibeskrivelse

Skjønhaug tunet ligger inn til Ask sentrum - sentrumsnært men alikevel en landlig følelse. Området vil bli skiltet.

Barnehager og skoler

Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole.

Areal og innholdsbeskrivelse

BRA: 54,5 kvm til 161,6 kvm
P-rom: 51,5 kvm til 157 kvm
S-rom: 2 kvm til 5 kvm

I primærrom inngår entrè, gang, bad/wc, badtstue, vaskerom, kjøkken, stue og soverom. I sekundærrom inngår bod. I tillegg til bod inne i leiligheten, disponerer hver leilighet en sportsbod i kjeller.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 
 
 

Tomten

Felles eiet tomt for hele Skjønhaugtunet på ca. 15.700 kvm. Utomhusplan i salgsoppgaven viser tiltenkt arealfordeling, selger står fritt til å endre på arealfordeling mellom de 4 sameiene. Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Utomhusplan er datert 02.10.2018 med avgrensinger er utgangspunktet for sameiets tomt og dens omfang og størrelse. 

I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten med felles og likt ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.

Leiligheter i 1 etg. har forhager med eksklusiv bruksrett – areal iht. utomhusplan, mindre justeringer av arealet kan forkomme. Beplantning og andre inngrep i forhagene skal skje iht. sameiets regler som vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt. Bruk av forhager skal ikke være til sjenanse for andre i sameiet. Forholdet vil bli vedtektsfestet. 

Torg/gatetun mellom byggene blir opparbeidet med gangveier, gress og beplantning iht. kommunale retningslinjer. Torg/gatetun skal være tilgjengelig for allmenheten. Forholdet vil bli vedtektsfestet. 

Det tas sikte på nedgravde felles avfallsbrønner ved adkomstparti. Nedkjøringsrampe til kjellerparkering vil være fra bygg 1.

Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving

Parkering

Det medfølger en garasjeplass pr. leilighet med trapp-/heisadkomst til leilighetsetasjer. 
Selger forbeholder seg retten til å fordele/organisere garasjeplassene. Av dette er det avsatt 2 HC plasser. Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplasser til andre enn de som bor i sameiet

Vei, vann og avløp

Offentlig. Private stikkledninger fra offentlig nett til bygningen. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Meget estetisk og moderne 5 etasjes lavblokk oppført i mur, stål og tegl med detaljer i treverk og glass. Bygges etter TEK 17.

Det henvises til leveransebeskrivelsen for nærmere beskrivelse.

Ferdigattest

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av tredje kvartal 2020. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK17 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres.

Standard

INNERVEGGER: Innervegger kledd med gipsplater. Vegg i tørre rom sparkles og males. Vegger i bad og vaskerom flislegges.

GULV: Oppholdsrom i leiligheter får 14mm 3 stavs eikeparkett med gulvlister i eik. 
Baderomsgulv og gulv i vaskerom leveres med flis og elektrisk varmekabel. Balkonger vil få pusset betongdekket, med nedslisset vannrenne til sluk.

HIMLING: Himling generelt er sparklet og malt betong med eventuelle synlige skjøter/fuger. Bad, bod/vaskerom og gang/vindfang får nedforet sparklet og malt gipsplatehimling for å skjule framføring av ventilasjonskanaler og rør. 

DØRER / VINDUER: Dører og vinduer leveres ferdigmalt fra fabrikk. Inngangsdører til leiligheter med lyd- og brannklasse iht. forskrift, samt FG-godkjent sikkerhetslås. Innerdører i standard hvit formpresset utførelse med eiketerskel. Vinduer og terrassedører leveres med 2-lags energiglass. Dørlister leveres ferdigmalt. Vindussmyg fores ut, og listes inn med ferdigmalte gerikter. Det vil bli synlige spikerhull.

KJØKKEN: Sigdal Uno med fantasi mørk grå laminat benkeplate med rett forkant. Takhøye skap. Eller tilsvarende kjøkkeninnredning fra annen leverandør. Det leveres opplegg for komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Det leveres hvit 10x10cm flis imellom under- overskap.

GARDEROBER: Garderobeskap leveres ikke. Det er avsatt minst 1 meter garderobeplass pr. sengeplass i soverom. Det vil bli gitt mulighet for eventuelt tilvalg av garderobeskap senere for kjøpers regning. 

BAD: Vegger og gulv bad flislegges med keramiske fliser. På gulv antrasitt fliser 30x60cm med mosaikk fliser i dusjnisje. På vegg hvite fliser 30x60cm. Varme i gulv. Blandebatteri og regulerbart dusjhode på stang. Vegghengt toalett. Underskap med vask  og overskap med speil og lys - mellom 60-120 cm, avhengig av type leilighet. Tilbudt kvalitet type Sigdal Vario Uno eller tilsvarende - standard hvit utførelse. Baderomsløsning på skisser er veiledende. Dusjvegger leveres ikke. 

VASKEROM: Vegger og gulv vaskerom flislegges med keramiske fliser. På gulv antrasitt fliser 30x60cm med sluk i gulv. På vegg hvite fliser 30x60 cm. Varme i gulv. Vegghengt toalett. Underskap med vask og overskap med speil og lys mellom 60 -100 cm avhengig av type leilighet. Tilbudt kvalitet type Sigdal Vario Uno eller tilsvarende. - standard hvit utførelse. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Vaskeromsløsning på skisser er veiledende. Dusjvegger leveres ikke.

BOD I LEILIGHET:Koblingsskap for vannbårenvarme monters i bod. Noen boder vil få gulvbelegg og sluk

UTSTYR GENERELT: Det leveresfibernett med TV og internett fra Tveco med 3 til 5 års avtale.
Felles postkasseanlegg ved hovedinngang eller i trappehus etter avtale med postverket. Det tas sikte på nedgravde felles avfallsbrønner ved nedkjøringsrampe. Ringe-/porttelefon med kamera/høyttaler ved hoveddør til trappehus med monitor og fjernstyrt åpning i leiligheter. I tillegg ringeklokke ved hver leilighetsdør. Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. Ventilasjonsaggregatskap/varmegjenvinner for balansert ventilasjon plasseres i leilighetens bod. 

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom. Prosjektet skal tilknyttes vann-til-vann varmepumpe tilknyttet energibrønner som etableres i kjeller. Det leveres elektriske varmekabler på bad og vaskerom.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

18.03.1936 - Dokumentnr: 100616 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om kloakkledning 
Gjelder denne registerenheten med flere 


11.05.1954 - Dokumentnr: 102148 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:15 
Gjelder denne registerenheten med flere 


08.05.1957 - Dokumentnr: 101764 - Best. om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere 


11.05.1957 - Dokumentnr: 101833 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Gjelder denne registerenheten med flere 


20.12.1962 - Dokumentnr: 104357 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:17 
Bestemmelse om kloakkledning 
Gjelder denne registerenheten med flere 


04.05.1977 - Dokumentnr: 102334 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere 


15.03.1989 - Dokumentnr: 102389 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere 


26.02.1997 - Dokumentnr: 2599 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere 


17.01.2003 - Dokumentnr: 918 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 
Gjelder denne registerenheten med flere 


11.02.2005 - Dokumentnr: 2398 - Erklæring/avtale
Kvalitetsavtale for Ask Sentrum 
Med flere bestemmelser 
Rettighetshaver Gjerdrum Boliger AS 
Gjelder denne registerenheten med flere 


21.06.2016 - Dokumentnr: 559595 - Urådighet
Rettighetshaver: Gjerdrum Boliger AS 
Org.nr: 916 801 947 
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----------
Prioritetsbestemmelse 
Veket for: Pantedokument 2018/763599-1/200 
----------
Prioritetsbestemmelse 
Veket for: Pantedokument 2019/432838-1/200 


28.09.2017 - Dokumentnr: 1062924 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS 
Org.nr: 950 007 613 
Gjelder denne registerenheten med flere 


19.10.2018 - Dokumentnr: 1434550 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:56 
Gjelder også senere fradelte parseller 
Gjelder denne registerenheten med flere 


19.10.2018 - Dokumentnr: 1434550 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:56 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 


19.10.2018 - Dokumentnr: 1434550 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:56 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 


19.10.2018 - Dokumentnr: 1434550 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:56 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 


10.12.2018 - Dokumentnr: 1663574 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Elvia AS 
Org.nr: 980 489 698 
Stedsevarig rett til bygging, vedlikehold og fornyelse 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Bestemmelse om beplantning i nærhet av anlegg 
Gjelder denne registerenheten med flere 


05.03.2019 - Dokumentnr: 265964 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om plikter og rettigheter ved opparbeidelse av infrastruktur 
Med flere bestemmelser 
Gjelder denne registerenheten med flere 


08.04.2019 - Dokumentnr: 412713 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Huseby Aud Siri Hønsen 
Fnr: 100659 43471 
Gjelder denne registerenheten med flere 


24.07.2019 - Dokumentnr: 855712 - Bruksrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Gjerdrum Kommune 
Org.nr: 864 949 762 
Bestemmelse om gjensidig bruksrett til uteområder på gnr. 39 bnr. 2, 20, 56, 57 og 58 
Bestemmelse om fordeling av kostnader 
Gjelder også senere fradelte eiendommer 
Gjelder denne registerenheten med flere 


24.07.2019 - Dokumentnr: 855712 - Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Gjerdrum Kommune 
Org.nr: 864 949 762 
Bestemmelse om gjensidig adkomstrett på gnr. 39 bnr. 2, 20, 56, 57 og 58 
Bestemmelse om fordeling av kostnader 
Gjelder også senere fradelte eiendommer 
Gjelder denne registerenheten med flere 


24.07.2019 - Dokumentnr: 855712 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Gjerdrum Kommune 
Org.nr: 864 949 762 
Bestemmelse om gjensidig rett på gnr. 39 bnr. 2, 20, 56, 57 og 58 
Bestemmelse om overvann 
Bestemmelse om grøfter/kummer 
Gjelder også senere fradelte eiendommer 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 


24.07.2019 - Dokumentnr: 855712 - Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Gjerdrum Kommune 
Org.nr: 864 949 762 
Bestemmelse om gjensidig rett på gnr. 39 bnr. 2, 20, 56, 57 og 58 
Bestemmelse om øvrige ledninger 
Gjelder også senere fradelte eiendommer 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 


24.07.2019 - Dokumentnr: 855712 - Erklæring/avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Gjerdrum Kommune 
Org.nr: 864 949 762 
Bestemmelse om gjensidig bruksrett til felles renovasjonsanlegg/miljøstasjon på gnr. 39 bnr. 2, 20, 56, 57 og 58 
Bestemmelse om fordeling av kostnader 
Gjelder også senere fradelte eiendommer 
Gjelder denne registerenheten med flere 


Dokumentnr: 802301 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM 
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 


24.01.1902 - Dokumentnr: 800006 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:4 


22.12.1928 - Dokumentnr: 800102 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:5 


06.05.1935 - Dokumentnr: 800021 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:6 


24.11.1939 - Dokumentnr: 4071 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:7 


08.05.1950 - Dokumentnr: 2152 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:8 


27.11.1950 - Dokumentnr: 5860 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:9 


01.12.1951 - Dokumentnr: 6554 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:11 


08.04.1953 - Dokumentnr: 1548 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:12 


25.04.1953 - Dokumentnr: 1922 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:13 


30.01.1954 - Dokumentnr: 525 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:14 


30.01.1954 - Dokumentnr: 526 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:15 


01.06.1956 - Dokumentnr: 2100 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:16 


24.09.1956 - Dokumentnr: 3861 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:17 


21.06.1961 - Dokumentnr: 102079 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:20 


04.08.1962 - Dokumentnr: 102553 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:21 


12.11.1963 - Dokumentnr: 104158 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:22 


02.10.1965 - Dokumentnr: 104172 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:23 


02.10.1965 - Dokumentnr: 104173 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:24 


09.07.1969 - Dokumentnr: 103422 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:25 


25.03.1980 - Dokumentnr: 101648 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:30 
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN 


25.03.1980 - Dokumentnr: 101649 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:33 


25.05.1990 - Dokumentnr: 104514 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:37 
Midlertid.forr. rekv. 21/4 89. Areal 700 m2 


14.10.1991 - Dokumentnr: 13228 - Målebrev
Areal 13067.4 m2 
Overført fra: Knr:3032 Gnr:39 Bnr:2 Fnr:1 F m.fl. 


07.09.1992 - Dokumentnr: 11060 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:2 Fnr:1 


07.09.1992 - Dokumentnr: 11062 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:39 


02.02.1994 - Dokumentnr: 1799 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:40 


29.09.1995 - Dokumentnr: 13333 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:41 


28.12.1998 - Dokumentnr: 20666 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:42 


22.06.2010 - Dokumentnr: 454822 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:45 


21.08.2012 - Dokumentnr: 678063 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:46 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293412 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:47 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293417 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:48 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293425 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:49 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293433 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:50 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293440 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:51 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293448 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:52 


12.04.2013 - Dokumentnr: 293457 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:53 


19.10.2018 - Dokumentnr: 1434543 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:56 


24.04.2019 - Dokumentnr: 465182 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3032 Gnr:39 Bnr:57 


01.01.2020 - Dokumentnr: 1127984 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:0234 Gnr:39 Bnr:2 


Reguleringsplan og rammetillatelse

Kommunen har under behandling reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Skjønhaug tunet. Plankart er datert 16.06.2017 og bestemmelsene er datert 23.05.2017. 

Området er regulert til bolig i 4 bygg. Det er regulert til bolig/forretning/kontor i bygg 3 og 4 ut mot riksveien.

Utsnitt av utarbeidet detaljreguleringsplan er vedlagt. Tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Endelig regulering for området kan inneholde at sameiets fellesområder kan være tilgjengelig for offentligheten. 

Det er gitt igangsettelsestillatelse fra Gjerdrum kommunen for byggetrinn 2. 

Diverse

For å være sikker på å være med fra salgsstart, må skriftlig bud være innlevert megler senest innen 19.10.2018 kl. 12.00.

• Kjøpstilbud skal være fritt for ethvert forbehold og må være bindende minimum til 19.10.2018 kl 16:00 Bud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet.

• Kjøpstilbudet skal lyde på minimumspris i henhold til prisliste på leilighetsalternativ nr. 1. Man kan påføre leilighetsalternativ 2 og 3. se budskjema, men dette vil bli mulig å endre i løpet av prosessen.

• Den 19.10.2018 kl 12:00 starter vi med å avklare de leilighetene hvor det foreligger flere enn ett kjøpstilbud pr. leilighet. Dersom dette gjelder flere leiligheter, starter salget i prisrekkefølge og med den dyreste først og deretter i nedadgående prisrekkefølge.

• Ved flere kjøpstilbud på samme leilighet vil det bli foretatt loddtrekning på vårt kontor. Loddtrekningen kan overværes med de respektive budgiverne.

• Budaksept vil skje mellom kl 12.00 og kl. 16.00 fredag 19.10.2018. Budgiver er selv ansvarlig for å være tilgjengelig for megler fortrinnsvis pr. telefon. Etter dette klokkeslett vil det være første mann til mølla prinsippet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av tredje kvartal 2020. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene:

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån, at ikke 70 % av seksjonene er solgt – jevnt fordelt i bygget, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad frem til Selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart, den 30.08.2019. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter på meglers klientkonto. Selger kan i slike tilfeller ikke fremme krav mot Kjøper som følge av kanselleringen.

Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 30.08.2019. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. 

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. 

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. 

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag/erstatning.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvalg -og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR60.18325

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Sameiet skal etter konstituering vedta endelige fellesutgifter basert på hvilke tjenester sameiet ønsker. Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr. 25,- pr. kvm. basert på dagens kostnadsnivå. Felleskostnadene vil da inkludere forretningsførsel, kabel-tv grunnpakke, forsikring av bygningene, vedlikeholdsfond. I tillegg kommer à konto for elektrisk oppvarming av sentralvarme og varmtvann, samt kommunale avgifter. Det tas forbehold om endringer av beløpet og avregningsmetode etter brøk og/eller kost nytte prinsippet.

Eksempel: 3 roms leilighet nr. 102 på 73,4 kvm vil ha stipulerte felleskostnader på ca. kr 1.835,- pr mnd. 

Fjernvarme på samme leilighet estimeres til ca. kr 587,- pr mnd. 

Kommunale avgifter vil bli fakturert direkte til hver enkelt eierseksjon. Bakgrunnstall fra tilsvarende leiligheter i Gjerdrum, tilsier at dette ligger årlig på ca. kr 8.000 for 2-roms, ca. kr 10.000 for 3-roms og ca. kr 12.000-16.000 for 4-roms. Det tas forbehold om prisstigning i byggeperioden. 

Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for 3-roms leilighet i blokk ca. 10.000,- kWh. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 100.000,- for 2-roms, kr 200.000,- for 3-roms og kr 300.000,- for 4-roms og andel dokumentavgift utgjør således fra kr 2.500,- til kr 7.500,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk.
4)	Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr 5.000,- pr. bolig.
5)	Sameieinvesteringer kr 8.000,- pr. bolig.
6)	Oppstarts gebyr sameiet kr 2.000,- pr. bolig.

Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet nr. 102 inkl. omkostninger vil være kr 3.671.249,-. Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
94.1 m²1.44 350 000 kr
96.4 m²1.44 550 000 kr
64.5 m²1.33 350 000 kr
64.5 m²2.33 450 000 kr
73.4 m²3.33 950 000 kr
161.6 m²5.48 600 000 kr
54.5 m²3.22 960 000 kr
54.5 m²1.22 760 000 kr
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Avhendingsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: kr 42.000,- pr. enhet
Oppgjørshonorar kr 4.600,- pr. enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet
Smart Annonsepakke kr. 25.500,-

Salgsdokumentasjon

Eiendommene selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Vegard Gran-Andersen
Eiendomsmegler / Leder Nybygg Romerike

Vegard Gran-Andersen

Telefon
Mobil 93040891

Lurer du på noe

Vegard svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!