Komplett salgsoppgave

Steinsvikvegen 255

5 500 000 kr
117 m²
4 soverom
Velkommen til Steinsvikvegen 255.
Velkommen til Steinsvikvegen 255.
Steinsvik/Vindharpen | Enebolig med flott, solrik tomt på 1353 kvm. like ved bybane og dagligvare m.m. Barnevennlig
 • Prisantydning
  5 500 000 kr
 • Omkostninger
  138 842 kr
 • Totalpris
  5 638 842 kr
 • Etasje
  3
 • Byggeår
  1953
 • Soverom
  4 soverom
 • Primærrom
  117 m²
 • Bruksareal
  180 m²
 • Tomteareal
  1 349,8 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eldre enebolig i et meget attraktivt boligområde på Råstølen. Boligen omringes av fin stor tomt med plen og hageareal
samt god plass til parkering av biler. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å bo i et
barnevennlig nabolag og med kort vei til alt man trenger i hverdagen.
Kort fortalt:
- Stort tomt på 1350 kvm.
- Mulighet for tilknytting/ avkjørsel til Vindharpevegen.
- Meget gode solforhold.
- Plass til å parkering av flere biler.
- Innlagt fiber
- Attraktivt og barnevennlig nabolag.
- Kort gangavstand til butikker, buss, bybanestopp, skoler og barnehager.
- Kort vei til flere dagligvarer, knallbra kollektivtilbud samt nærhet til Lagunen Storsenter
- Oppussingsobjekt med stort potensial.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Steinsvikvegen 255, 5237 RÅDAL
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 39, bruksnummer 79, ideell andel 1/1

Innhold

Enebolig over 3 etasjer (samt kaldtloft) bestående av:
1. etasje: Entre, bad og 3 boder.
2. etasje: Gang, soverom, bad, kjøkken og stue.
3. etasje: Gang og 3 soverom.
Boligen inneholder i tillegg:
1 frittstående utestue oppmålt til 12 m2.
2 utvendig boder oppmålt til ca 5,5 og 4 m2.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i 1953
Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av tre og saltak i trekonstruksjoner (ikke
besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
TG2 ved bad - 1. etasje: Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Fall fra terskel til badekar på 3mm vurderes som ikke tilstrekkelig for hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer ved en eventuell lekkasje. Ikke mulig å foreta undersøkelser av sluk grunnet plassering av badekar.
TG3 ved Bad - 2. etasje: Rommet oppfyller ikke de krav som gjelder for våtrom. Se tilstandsrapport for utfyllende informasjon.
TG2 ved kjøkken: Det er ikke montert vannstopper for å begrense eventuelle lekkasjer fra vanninstallasjoner.
TG2 ved overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag
TG2 ved 3. etasje: Det er angitt TG2 ved konstruksjonsoppbyggingen da den er lukket og det ikke er kjent hvordan oppbyggingen er utført. Takstmann bemerker at det erfaringsmessig betraktes som fuktrisikokonstruksjoner og TG2 er valgt for å belyse risiko selv om det ikke er observert skader eller symptomer på skader.
TG2 ved ilsted: Ilstedet er ikke rentbrennende. Det ble forbudt å bruke ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen fra og med 1. januar 2021.
TG2 ved innvendige trapper: TG2 er satt iht dagens forskriftskrav. Trappen har ikke håndløper på begge sider. Inntrinn er mindre enn 0,25 meter.
TG2 ved etasjeskiller - 2. etasje: Det er registret skjevheter i gang. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 20mm. Dette bør sees i sammenheng med byggets levealder.
TG2 ved etasjeskiller - 3. etasje: Det er registrert skjevheter i soverom. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 20mm. Dette bør sees i sammenheng med byggets levealder.
TG2 ved Teknisk anlegg og VVS anlegg: Uhensiktsmessig plassering av varmtvannsbereder i forhold til å inspisere tilstand eller gjøre utskiftning. Vannrør av kobber er fra ukjent byggeår men er vurdert til en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert og har derfor fått TG2. Fordelerskap på bad i 1. etasje har ikke avrenning til rom med sluk eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Konsekvens kan være at eventuelle lekkasjer fra fordelerskapet ikke synliggjøres. Fordeling av rør-i-rør på bad 2. etasje er ikke montert i skap eller sikret. Konsekvens kan være at eventuelle lekkasjer fra fordelingen kan gi fuktskader på konstruksjonen.
TG2 ved fasader og konstruksjon: Kledning har stedvis slitt overflatebehandling, enkelte vinduer og balkongdør har høy slitasjegrad og bør byttes. Avstanden mellom rekkverk på balkong større enn dagens forskrift.
TG2 ved drenering: Dreneringen er fra byggeår, restlevetid vurdert til å være usikker.
TG2 ved terreng og forstøtningsmurer: Sprekker og skjevsetninger i forstøtningsmurer. Uvisst om negativ utvikling er fortsatt gjeldene eller om utviklingen har stoppet/er stabil.
Ytterligere undersøkelser anbefales.
TG2 ved Vann og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier at
anbefalt brukstid er passert. Redusert/usikker restlevetid.
TG2 ved utestue og redskapsbod 1: Kledningen har slitt overflatebehandling. Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget. Kan gi forkortet levetid på ytterkledningen. Taket er kun inspisert fra bakenivå. Boden bærer preg av høy slitasjegrad.
TG3 ved redskapsbod 2: vurdering av tilstanden er at det er høy slitasjegrad og det registreres enkelte skader. Strakstiltak børiverksettes.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Huset er bygget i 1953 med tilbygg fra 2004. Boligen holder generelt eldre standard på overflater og utstyr - modernisering må påregnes.

Oppvarming

Oppvarming | 1 etg: Varme i gulv på bad og i entre.
Oppvarming | 2 etg: Peisovn stue (ikke rentbrennende)
Forøvrig elektrisk oppvarming i boligen ved hjelp av panelovner.
Fra 2021 ble det forbud mot å fyre i ikke-rent brennende ildsteder, som blant annet innebærer åpne peiser, oljefyrte ildsteder samt ved- og koksovner installert før 1998. Kjøper må påregne kostnader forbundet med utbytte der det er påkrevet. Kontakt Bergen Kommune for mer informasjon eller konferer med eiendomsmegler.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet. Byggetegninger innhentet fra kommunen stemmer forøvrig med utforming av boligens fasade og rom innvendig, disse kan sees ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4601/39/79:
03.07.1946 - Dokumentnr: 302764 - Bestemmelse om gjerde.
Gjelder fradeling av gården Steinsvik.
13.11.1997 - Dokumentnr: 32132 - Best. om vann/kloakkledn.
Best. om vedl.hold av felles grøft, vann- og kloakkledn.
deles likt - avtale mellom gnr 39 bnr 28 og gnr. 39 bnr. 79
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
12.05.1998 - Dokumentnr: 11885 - Best. om vann/kloakkledn.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
19.04.2004 - Dokumentnr: 12759 - Erklæring/avtale
Overdragelse av parsell fra eiendommen bnr.39 gnr. 79
Rettighetshaver: Bergen Tomteselskap AS
Rett til å ha liggende nødv. veifyllinger
Bestemmelse om vann/kloakkledning
03.07.2018 - Dokumentnr: 974228 - Bestemmelse om vann/kloakk
Felles vann og kloakkledning gjennom nevnte eiendommer
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:39 Bnr:28
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:39 Bnr:29
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:39 Bnr:37
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:39 Bnr:51
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
03.07.2018 - Dokumentnr: 974228 - Bestemmelse om vann/kloakk
Bestemmelse om solidarisk vedlikeholdsplikt for fellesledning
Gjelder denne registerenheten med flere
03.07.1946 - Dokumentnr: 302764 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4601 Gnr:39 Bnr:11
20.10.1988 - Dokumentnr: 36477 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1201 Gnr:39 Bnr:390
05.12.2005 - Dokumentnr: 41701 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1201 Gnr:39 Bnr:570
01.01.2020 - Dokumentnr: 296064 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1201 Gnr:39 Bnr:79

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i et attraktivt familieområde i indre Steinsvik med meget gode oppvekstsvilkår. Nabolaget er godt egnet for store og små med god grunn, da nærområdet byr på en rekke goder og har alt man trenger innen kort avstand.
Gangavstand til barnehager og skoler,
fine turområder ved Siljustølskogen
og kort vei til Lagunen Storsenter.
Videre har du både busstopp og
Bunnpris like utenfor dørstokken.
En liten 5 minutters rusletur til bybanestoppet på Råstølen gjør det lett å komme seg til Bergen sentrum
eller Flesland. Her finner du i tillegg Rema 1000 dagligvarebutikk, Isushi og pizza-restaurant.

Adkomst

Følg veien forbi Nordahl Grieg og Sørås senter/Kiwi. Fortsett på Steinsvikvegen til du kommer til Bunnpris og ta så første avkjørselen til venstre. Følg veien fram til eiendommen.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage
Vindharpen Barnehage
Kvernslåtten Barnehage
Skoler:
Zinken Hopp skole (6-7 kl.)
Søråshøgda skole (1-7 kl.)
Rå Skole (8-10 kl.)
Nordahl Grieg Videregående
Sandsli Videregående
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Solrik tomt opparbeidet med gruslagt innkjørsel og biloppstillingsplass, diverse beplantninger og fint plenareal.

Parkering

Det er rikelig med bil-oppstillingsplasser på egen tomt

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er ligger i et område regulert til boligformål iht til 9510000 vedtatt 31.03.2003.
Frittliggende småhusbebyggelse 74,3 %
Annen veigrunn 15,6 %
Felles avkjørsel 9,8 %
Planer i nærheten av eiendommen:
61680000 35 YTREBYGDA. GNR 39 BNR 55 MFL., STEINSVIKVEGEN 201324796: Bybanen Rådal - Flesland, detaljeregulering.
61170000 34 YTREBYGDA. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND 202002685: Bybanen Rådal - Flesland endring etter forenklet prosess /Breiholten
8275001 31 YTREBYGDA. GNR 39 BNR 60, STEINSVIK, AURTUVA, ENDRING AV PLAN FOR UTBYGGING 190430244: Mindre reguleringsendring fra 1995
8270200 30 YTREBYGDA. GNR 39 BNR 476 MFL., STEINSVIKSKRENTEN 200702644: Utbygging i området Steinsvikskrenten
8270100 30 YTREBYGDA. GNR 39 BNR 151, 301 OG 319, STEINSVIK 200000965: Steinsvikveien 256. Forslag til reguleringsendring fra 2000
8270000 30 YTREBYGDA. GNR 39 BNR 3, 27 MFL., STEINSVIK 190611416: Eldre reguleringsplan fra 1990.
8050000 30 YTREBYGDA. STEINSVIKVEGEN, ØSTRE DEL 190710649: Eldre reguleringsplan fra 1991.
Arealformål i kommuneplanen:
65270000 1 - Nåværende 1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY 100,0 %
Hensynssoner gul støy i kommuneplanen:
65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 61,4 %
Hensynssoner rød støy i kommuneplanen:
65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 38,6 %
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 21 311,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for eiendomsskatt, vann, avløp og renovasjon.
Eiendomsskatten er kr 9932,- for inneværende år.
Nåværende eier hadde i 2020 et strømforbruk som tilsvarte kr. 9896,-
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 5360
Boligen er tilknyttet Bergen Fiber som leverandør av tv/ internett og har avgift på
kr 700 pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 1 534 774,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 5 525 187,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5 638 842,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger/hytter mindre enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jawad Aref Albakri og Soulafa Chadid

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0009/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.219

Dato

Sist oppdatert: 22. september 2021 kl. 09:26

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.