Komplett salgsoppgave

Austevågen 37 og 39

4 900 000 kr
58 m²
3 soverom
Velkommen til det gode liv i Austevågen.
Velkommen til det gode liv i Austevågen.
Fredrik Stuhr
Thomas Hauge
Presenteres av
Fredrik Stuhr og Thomas Hauge
Et fantastisk stykke idyll med strandlinje, 20 minutters kjøring fra sentrum. Parkering ved tomten og nydelig skjærgård.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  4 900 000 kr
 • Omkostninger
  123 842 kr
 • Totalpris
  5 023 842 kr
 • Byggeår
  1900
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  58 m²
 • Bruksareal
  58 m²
 • Tomteareal
  753 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Dette er en perle av en eiendom og her ligger alt til rette for det gode liv ved sjøen.
Her får man sørlandsidyll med egen sjølinje og kaier i de flotteste omgivelser. Eiendommen består av hytte, 2 anneks og utebod.
Kort om eiendommen:
- Det er kjørevei helt frem til hytten og parkering til 2 biler ved tomten.
- Egen sjølinje med 2 kaier.
- Solrike omgivelser med fantastisk utsikt over mot Askøy.
- Kort kjøretur fra Bergen til Sartor senter og 5 minutter derfra og du er fremme på hytten.
- Barnevennlig eiendom.
Bygninger.
- Hytte med stue, kjøkken og 2 soverom.
- Anneks med stue, kjøkken og soverom.
- Anneks med Soverom og bad og toalett.
- Redskapsbod.
Her kan man fiske og sette teiner like utenfor egen strandlinje.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Austevågen 37 og 39, 5354 STRAUME
Kommunenummer 4626, gårdsnummer 38, bruksnummer 122, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4626, gårdsnummer 38, bruksnummer 97, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 58 kvm
Totalt primærrom: 58 kvm
Bruksareal:
Fritidsbolig Nr. 37 14 kvm
Fritidsbolig Nr. 39 44 kvm
Primærrom:
Fritidsbolig Nr. 37:
1. etasje 14 kvm: Stue/kjøkken.
Fritidsbolig Nr. 39:
1. etasje 44 kvm: Gang, kjøkken, stue/spisestue og 2 soverom.
Boligen/eiendommen (nr. 37) inneholder i tillegg:
En frittstående redskapsbod oppmålt til ca 4,0 m2 gulvflate.
Ett frittstående anneks med toalettrom (forbrenningstoalett og dusj), oppmålt til ca 8,0 m2 gulvflate.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 17.05.2022 utført av Ian Lilletvedt. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med etasjeskillere i trekonstruksjoner mot grunn, med krypekjeller under nr. 39 og blindkjeller under nr. 37. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasadene er kledd med
liggende trekledning. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein (Nr. 39). Yttertak er utvendig tekket med
metallplater (Nr. 37). Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG3 - Brannslokkingsutstyr i Nr. 37.
TG3 - Brannslokkingsutstyr og røykvarslere i Nr. 39.
TG2 Nr. 37: Kjøkken, øvrige rom, råloft, etasjeskiuller, teknisk anlegg, VVS anlegg, Radon, Elektrisk anlegg, Yttervegger inkl. fasade og konstruksjon, Dører og vinduer, Yttertak, Drenering, forstøtningsmurer, Stikkledninger og tanker.
TG2 Nr. 39: Kjøkken, øvrige rom, råloft, etasjeskiuller, teknisk anlegg, VVS anlegg, Radon, Yttervegger inkl. fasade og konstruksjon, Dører og vinduer, Yttertak, Balkonger/terrasser/ veranda, utvendige trapper, Grunnmur/fundamenter, Drenering, forstøtningsmurer, Stikkledninger og tanker.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om rommet/badet/bygningsdelen/skjevheten/sluket/fuktigheten/taket/det elektriske etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidseiendom.
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr. 3422, tinglyst 30.10.1958, type heftelse: Best. om veg.
Servitutten omhandler: Skyldskifte. Beskriver grensene for eiendommen. Rett til å sette fortøyningsbøyje og tau til nærmeste brygge. Bnr. 97 har veirett.
Dagboknr 98, tinglyst 4.1.1974, type heftelse: Best. om veg.
Servitutten omhandler: Utdrag fra jordskifterettsbok. Saken gjelder omlegging av veier. Fjell kommune har påtatt seg å bygge veien. Servitutten beskriver videre ulemper for flere bnr. langs veien og løsninger som er gjort.
Dagboknr 903444, tinglyst 22.10.2013, type heftelse: Best. om parkering. Erklæring/avtale.
Servitutten omhandler: Kjøpekontrakt fra 2000 med følgende spesielle forbehold: Naboeiendom bnr 38, bnr 122 har rett til akterfortøyningsbolt på denne eiendommen, samt hente vann fra brønn. Adkomstvei fra snuplass for buss er privat og gnr 38, bnr 64 og har ansvar for å delta solidarisk vedr. vedlikehold av denne. Iflg. Fjell kommune kan eiendommen bli pålagt å knytte seg til det offentlige vann og kloakk dersom dette blir lagt i området.
Kjøper gir tillatelse til at følgende eiendommer gnr 38, bnr 122 og gnr 38, bnr 97 kan parkere på samme biloppstillingsplass som tidligere.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Dette er en perle av en eiendom og her ligger alt til rette for det gode liv ved sjøen. Her får man sørlandsidyll med egen sjølinje og kaier i de flotteste omgivelser.
Herfra har du korte avstander til skoler, Sartor senter, treningssentre og offentlig transport. Med gode solforhold og nærhet til Sotra kystby er plasseringen perfekt for deg som ønsker en sentral, men likevel usjenert plassering.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Husk å ta avkjørsel fra riksvei 555 mot Sartor senter. Ta første til høyre inn på Foldnesvegen og følg veien helt til enden. Følg veien videre på Vågeveien og hold til høyre når veien deler seg. Kjør inn på Austevågen og eiendommen ligger på høyre hold.

Beskrivelse av tomt

Tomt 38/122 er på 442 kvm.
Tomt 38/97 er på 311 kvm.
Totalt 753 kvm.
Tomt opparbeidet med gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, diverse støttemurer, strandsone, kaier i betong og stein og 2 biloppstillingsplasser.

Parkering

Tinglyst rett til 2 biloppstillingsplasser på naboeiendom. Spør megler for mer info om leieavtalen.
Det betales årlig leie med kr 2.500,- pr plass. Leien reguleres årlig med kpi fra siste regulering, første gang 1. januar 2015.
Den årlige leien betales forskuddsvis, og forfaller til betaling første gang 31. Januar 2014.
Leier har ikke rett til å framleie plassene. Plassene skal ikke brukes til annet enn parkering for personbiler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt avløp.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan med plan-ID Planidentifikasjon124620130020 datert 18.06.2015 er avsatt til: Andre typer bebyggelse - nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 3.578,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann og renovasjon.
Boligen har årlig forsikringspremie på kr 4.000,-.
Parkeringsleie for 2022 kr 2.600,- pr parkeringsplass. Totalt kr 5.200,- ble betalt 21.02.2022. Leien reguleres årlig med kpi fra siste regulering, første gang 1. januar 2015.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var for Austevågen 37 kr 101.122,- og Austevågen 39 kr 117.091,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.023.842,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Margit Ellinor Skjelbred Nilsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.900,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Eksklusiv salgsoppgave: kr. 3800,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 79-0054/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bergen Sentrum
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR79.2254

Dato

Sist oppdatert: 29. mai 2022 kl. 11:29

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.