Komplett salgsoppgave

Snørebråtveien 27

2 990 000 kr
125 m²
4 soverom
Velkommen til Snørebråtveien 27/28 m/2 båthus
Velkommen til Snørebråtveien 27/28 m/2 båthus
Anders Rønn Skajaa
Presenteres av
Anders Rønn Skajaa
Kvelland/Flekkefjord - påmeldingsvisning
Idyllisk småbruk med 2 boenheter, 2 sjøboder og tomt på totalt 112daa - Jaktrettigheter

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  76 092 kr
 • Totalpris
  3 066 092 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1900
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  125 m²
 • Bruksareal
  156 m²
 • Tomteareal
  112 136,9 m² (eiet)
 • Type
  Landbrukseiendom
 • Eierform
  Eiet

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding innen kl. 16:00, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Snørebråtveien 27 og 28 inkl. 2 sjøboder!
Vi har gleder av å kunne presentere en unik eiendom med både stor tomt med jaktmuligheter, båthus/sjøbod(er) hvor man kan nyte late dager i idylliske og landlige omgivelser, samtidig som man kun bor ca. 10 minutter med bil (9,4 km) fra Flekkefjord sentrum.
Eiendommen ligger tilbaketrukket med usjenert beliggenhet med naturen som nærmeste nabo, det er tursti fra boligen til sjøbodene og flotte turstier i umiddelbar nærhet.
Innhold/høydepunkter:
- 2 sjøboder
- jaktrettigheter
- Hovedhus m/låve
- Skolehus/boenhet nr.2
- Usjenert og landlig
- Kort vei til sentrum
Husk å meld deg på visning i forkant - Velkommen!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Snørebråtveien 27, 4404 FLEKKEFJORD
Kommunenummer 4207, gårdsnummer 33, bruksnummer 7

Innhold

Totalt bruksareal: 156 kvm
Totalt primærrom: 125 kvm
Primærrom:
1. etasje 85 kvm: Vindfang, entrè/kjøkken, grovkjøkken, 2 stuer, gang m/loftstrapp, soverom og bad.
2. etasje 40 kvm: Gang m/trapperom og 3 soverom.
Sekundærrom:
Verksted/lager og bod: 23 kvm
1. etasje 2 kvm: Kjellertrapperom
2. etasje 6 kvm: Raftekott
Skolehus:
Totalt 67 kvm bra over 1 etasje og loft, kjeller er ikke medtatt i areal grunnet takhøyde under 1,9 m.
1. Etasje: Gang m/trapp, "kjøkken" og 3 soverom
Loft: Lager. (23 kvm).
Båthusene/sjøboden:
Iflg. kartverket er tomten 201,1 m2. Tomten ligger i LNF området, og inngår ikke i landskapsvernområdet. Tomten, utenom husene er opparbeidet med betong og gråstein på grunnen. Det østlige huset har en grunnflate (BTA) på ca. 32 m2, det vestre ca. 34 m2. Bygningene inneholder båtstø og boder for lagring. Båtstøa i den vestre bygningen har tilnærmet samme størrelse som bygningen, mens båtstøa i den østre bygningen er mindre enn bygningen.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 11.05.2021 utført av . Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. (FJERN SISTE SETNING DERSOM BOLIGEN STEMMER OVERENS MED GODKJENTE TEGNINGER)

Byggemåte

Bygningen er iht. landbrukstakst/verditakst hovedsakelig oppført i tre.
Selger har fått utarbeidet en landbrukstakst/verditakst for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en gjennomgang av boligen. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på.
Det gjøres oppmerksom på at boligen bør anses som er renoveringsobjekt og kjøper må påregne å foreta betydelig oppussing for å oppnå dagens standard/byggeskikk.
landbrukstakst/verditakst og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Våningshus:
Opprinnelig bygning er Sefrak registrert. I registeret er tidsangivelse angitt til 1700 tallet. Tilbygget mot vest er oppført på 1969-70 tallet.
Enkel beskrivelse av bygningen:
Opprinnelig bolig er oppført på grunnmurer av gråstein og stedvis betong, tilbygget med grunnmurer av betong. Over grunnmur er opprinnelig bygning oppført av laftet tømmer, tilbygget av isolert bindingsverk, utvendig kledd med kledning av tre. Kledningen på gavlveggen mot vest er sist fornyet i 2019. Vinduer med enkle glass og isolerglass. Varierende alder. Utvendige dører av tre, enkelte med 1-lag glass. Varierende alder. Saltak. Deler av taket er tekket med betongtakstein rundt 2015 tallet. Øvrige deler er tekket med bølgeeternitt (asbestholdig) og er fra tilbyggets byggeår. Takvinduer med isolerglass. Takrenner av galvanisert stål og plast. Bygningen har en eldre teglstenspipe og en eldre stålpipe.
Innvendig holder bygningen en enkel men hyggelig standard, i hovedsak relatert til 1970 tallet. Gulver med vinylbelegg. Det ene kjøkkenet har gamle gulvbord. Bordene har synlige mår (borebille) skader. Vegger er i hovedsak malt. Malte og panelte himlinger (innvendige tak). Innvendige dører av forskjellige typer og alder. Enkle kjøkkeninnredninger, varierende alder, det ene gammelt. Bad og vaskerom med toalett, vask, dusjkabinett og 120 l varmtvannsbereder. Vinylbelegg på gulv, malte vegger. Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom, og gulvbelegget vurderes som utett. El anlegg med varierende alder. Nyere innmat i sikringskap. Eldre, enkelt vann og avløpsanlegg. Oppvarming med ved og strøm, men begge pipene og oppstilling av ovnene tilfredstiller ikke brannforskriftene, og må påregnes renovert eller fornyet. Som vanlig i gamle hus, er det skjevheter og høydeforskjeller i gulver, vegger og tak. Bygningen tilfredstiller ikke dagens krav til lufttetthet og isolering, og har behov for modernisering av innredninger og interiør. Etasjeskilleren mot blindkjelleren under opprinnelig bygning er påvirket av mår og råteskader. Utvendige dører og vinduer med enkle glass har behov for fornying. Taktekkingen med bølgeeternitt og takrennene har overskredet levetiden, og deler av utvendig kledning m.m. har fortsatt behov for div. fornyinger/reprasjoner og vedlikehold.
Låve/fjøs:
Bygningen er Sefrak registrert. I registeret er tidsangivelse angitt til 1700 tallet.
Enkel beskrivelse av bygningen:
Uthuset har et bruttoareal på ca. 32 m2 inkludert utvendig bod mot øst. Arealet må oppfattes som ca. p.g.a. skjevheter og retningsavvik. Bygningen inneholder gjødselkjeller, høyløe, låve og et lite gammel fjøs. Bygningen brukes idag til lagring av ved m.m. Bygningen er oppført på grunnmurer av gråstein. Veggkonstruksjoner rundt det gamle fjøset er laftet. Øvrige veggkonstruksjoner oppført med uisolert bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning av tre. Varierende alder. Saltak med taksperrer av tre, tekket med betongtakstein. Takkonstruksjonen og taktekkingen er fornyet i rundt 2015 tallet. Plast takrenner mot nord. De gamle materialene i bygningen er noe påvirket av mår. Utvendig er kledningen på den utvendige boden i varierende dårlig stand.
Skolehuset:
Bygningen er Sefrak registrert. I registeret er tidsangivelse angitt til 1800 tallet.
Enkel beskrivelse av bygningen:
Bygningen er oppført på grunnmurer av gråstein. Over grunnmur med veggkonstruksjoner av laftet tømmer, utvendig kledd med liggende kledning av tre. Vinduer med 1-lag glass. Enkle ytterdører. Saltak med bukker og åser av tre. Taket er tekket med betongtakstein på slutten av 1990 tallet. Takrenner av plast. Gammel teglsteinspipe murt fra loftet. Pipen tilfredsstiller ikke dagens brannforskrifter. Enkelt elektrisk anlegg med skrusikringer. Innvendig er bruken av bygningen endret, med enkle vegger av ubehandlet sponplater. Utvendig er det behov for noe reparasjoner av kledning, og vedlikehold med maling. Vinduene har høy alder, og det er råte i hovedinngangsdøren. Innvendig er bygningen slitt, og gulvene skjeve. Eldre materialer er påvirket av borebiller (mår).
Båthusene/sjøboden:
Bygningen mot øst er Sefrak registrert. I registeret er tidsangivelse angitt til 1800 tallet. Bygningen mot vest er av nyere dato, men selger/fullmaktshaver kunne ikke tidfeste byggeåret, Men opplyste at den vestre bygningen har gjennomgått div. fornyinger for ca. 5 år tilbake.
Enkel beskrivelse av bygningene:
Den vestre bygningen er oppført på grunnmurer og pilarer av betong, den østre av gråstein. Veggkonstruksjoner med uisolert bindingsverk av tre, utvendig kledd med kledning av tre. Etasjeskiller av tre. Vinduer med 1-lag glass. Enkle plassbygde dører. Saltak med bukker og åser av tre, tekket med gamle tegltakstein. Det er montert takrenner på den østlige bygningen. Bygningene har ikke innlagt strøm, men det er strøm i området nær bygningene. Den østre bygningen har etterslep i utvendig vedlikehold, og gulv og etasjeskille er påvirket av mår og har stedvis råteskader. Takkonstruksjon og taktekking er oppgradert i senere tid og er i normal god
stand. Den vestlige bygningen vurderes å være i normal god stand, men det er noe mår i konstruksjonene og utvendig kledning er malingslitt. Den vestlige bygningen leies i dag ut, men avtalen kan sies opp med kort varsel.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Eiendommen overtas slik den var ved besiktigelse, ved mindre annet er avtalt. Selger vil oppholde seg retten til å evt. Fjerne ønsket gjenstander med affeksjonsverdi.
Bygningene/eiendommen vil ikke bli ytterligere vasket/ryddet før overtagelse.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og forøvrig elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1700-tallet.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
Det foreligger ikke tegninger av bygningsmassen hos kommunen, dog er det naturligvis oppført matrikkel informasjon om eiendommen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4207/33/7:
07.10.1836 - Dokumentnr: 900046 - Utskifting. Gjelder denne registerenheten med flere.
Dokumentnr: 900285 - Opprettelse av matrikkelenheten. OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM. EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930.
13.08.1878 - Dokumentnr: 900019 - Registrering av grunn. Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4207 Gnr:33 Bnr:8.
01.01.2020 - Dokumentnr: 979780 - Omnummerering ved kommuneendring. Tidligere: Knr:1004 Gnr:33 Bnr:7
Eldre dokumenter anses å ha mest historisk betydning og er så måte ikke innhentet og ikke mulig å bestille da de er tinglyst fra før 1950.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet, men to boenheter. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.
Eiendommen har normalt 5 års boplikt fra man tar over, men boplikten er upersonlig og kan ivaretas for eksempel ved utleie.

Diverse

Selger har ikke førstehåndskunnskap om eiendommen og vi oppfordrer derfor til en ekstra grundig besiktigelse på visning og lese rapport fra takstmann nøye.

Energimerking

På bakgrunn av boligens alder tar vi derfor høyde for dårligste energimerking: Energikarakter G. Oppvarmingskarakter 5.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

stor tomt med jaktmuligheter, båthus/sjøbod(er) hvor man kan nyte late dager i idylliske og landlige omgivelser, samtidig som man kun bor ca. 10 minutter med bil (9,4 km) fra Flekkefjord sentrum.
Eiendommen ligger tilbaketrukket med usjenert beliggenhet med naturen som nærmeste nabo, det er tursti fra boligen til sjøbodene og flotte turstier i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Fra Flekkefjord sentrum er det ca. 10 minutters kjørevei. Du tar du av på Tjørsvågstrand som går over til Svegeveien og deretter ta til venstre til Abelnesveien, følg veien til du kan ta til høyre på Snørebråtveien, følg veien til du kommer innerst og boligen ligger til venstre.

Barnehager, skoler og fritid

Minutter og kjøretid i bil og km er avstand fra boligen til skolen.
Skoler:
Søyland skole (1-4 kl.) 14 min, 205 elever, 9 klasser og 10.2 km.
Sunde skole (1-7 kl.) 14 min, 446 elever, 17 klasser og 10 km.
Hidra skole (1-8 kl.) 33 min, 62 elever, 5 klasser 7.3 km.
Flekkefjord ungdomsskole (8-10 kl.) 16 min, 329 elever, 13 klasser og 10.8 km.
Flekkefjord videregående skole 17 min, 550 elever og 11.6 km.
Barnehager:
Grønnes barnehage (3-5 år) 12 min, 50 barn, 3 avdelinger og 9 km.
Kringla barnehage (0-5 år) 13 min, 27 barn, 2 avdelinger og 9.3 km.
Kjernehuset barnehage (0-6 år) 14 min, 20 barn, 1 avdeling og 9.9 km.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 112 136,9 kvm.
Dyrka og overflatedyrka mark:
Jordressursene på eiendommen er små. Iflg. Nibio er det 6,3 daa. innmarksbeiter. Beitene ligger rundt bygningen og innbefatter skolegården. Arealene har de senere år vært ute av bruk, og overflatene har tuet seg
til. Iflg. jordlovens § 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Innmarksbeite er klassifisert som jordbruksareal.
Skog, utmark, jakt og fiskeretter:
Det meste av skogen ligger på teigen som ligger i landskapsvernområdet, bortsett fra en mindre teig øst for tunet. På arealene vokser det i hovedsak lauv. I den uproduktive delen av skogen vokser det i hovedsak furu.
I landskapsvernområdet er det kun tillatt med plukkhogst av ved til grunneiers bruk. Skogen gir derfor ingen økonomisk avkastning utover ved til eget bruk.
Jakt:
Eiendommen er med i storviltvald, og det er etablert eget jaktlag, Hauglandsheia jaktlag med 8 grunneiere, for jakt på elg, hjort og rådyr. I tillegg kommer jakt på annet småvilt. Jaktlaget har et tellende areal på ca. 4205 daa. Det er ikke lenger elg jakt i valdet. Siste år med elg jakt var 2019. Årlig jakt tildeling er nå 1 hjort og 8 rådyr. Småvilt og rådyr reguleres internt i valdet alt etter størrelse på eiendom. Årlig avskyting i valdet er 2 til 3 dyr pr. år.
Det har i senere år vært lite interesse for fellesjakt, som idag vil si hjortejakt, og det har derfor i senere år vært felles jakt for interesserte grunneiere. Jegerne får 1/2 part av utbyttet. Jegerne må gjøre opp felte dyr og fordele den andre halvparten på rettighetshaverne. Ønskes ytterligere opplysninger om jakta, kan jaktleder Roy Otto treffes på tlf. 95196961. Til opplysning er minstearealet for godkjenning av fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på hjortevilt årlig, i Flekkefjord kommune, idag som angitt i tabellen som ligger vedlagt på side 4 i rapport fra takstmann.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt, ved båthus er det etter gjeldene regler hos kommunen.

Vei, vann og avløp

Tunet med våning og bygninger ligger nær off. vei. Vann fra brønn. Avløp til septiktank, alder 1969-70. Det er ukjent om det er spredegrøfter. Den privat veien er gruset og er delvis belagt med krakelert betong og gress. Parkering på egen tomt.

Regulerings-og arealplaner

Iflg. gjeldende kommuneplan for Flekkefjord kommune, ligger eiendommen i uregulert LNFR området, hvorav det meste av skog og utmark ligger i Flekkefjord landskapsvernområde, og del av eiendommen ligger under reguleringsplan for Riksvei 469 Kvellandstrand - Kunes, hvor det er regulert trace for tunnel. Slik tunnelsaken står idag, er det ikke fremdrift i planene. Forskrift for verneplanen vedlegges. For ytterligere opplysninger om planen, se: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002337

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 4 193,- for inneværende år. I dette inngår feiing/branntilsyn og eiendomsskatt.
Eiendomsskatten er kr 3 633 for inneværende år.
Renovasjon: Ekstern leverandør som fakturer etter avtale/forbruk. Slamtømming: Ekstern leverandør som fakturer etter avtale/forbruk.
Øvrige løpende kostnader som vil komme ved å eie bolig er evt. Strømforbruk, tv/internett og forsikring.
For kjøper må man pålegge seg en endring av kommunale avgifter, da eiendommen i dag benyttes som fritidsbolig. Man må derfor ta høyde for at kommunale avgifter vil øke for ny eier.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til eventuelle øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 480 657,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 1 730 365,20.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Formuesverdien for denne eiendommen vurderes til å være satt lavt sammenlignet med markedsverdien. Kjøper må derfor påregne at formuesverdien vil øke.
Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 3 633,- pr år. (Dette er medtatt i "totale" kommunale avgifter på kr. 4 193,-).

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 76 092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.
Kjøper mottar faktura på kr. 5.000,- fra kommune ifm konsesjonsbehandlingen, faktura blir sendt direkte fra kommunen.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Borghild Frida Kvelland Lorck

Konsesjon

Eiendommen har normalt 5 års boplikt fra man tar over, men boplikten er upersonlig og kan ivaretas for eksempel ved utleie.
Konsesjonspliktig jord og skogbrukseiendom. Eiendommen er underlagt jord og skoglov, og det er driveplikt på jorda som enten kan leies bort, eller nyttes til eget bruk i samsvar med formålet. I gjeldende kommuneplan ligger eiendommen i LNF område, og i området med landskapsvern. I LNF områder er det strenge regler for tiltak, men jord og skogbruksrelaterte bygninger kan normalt godkjennes. Etter de nye arealkravene for odelseiendom og priskontroll, tilfredstiller ikke eiendommen krav til odel og priskontroll, og eiendommen kan selges til markedspris. Ved et fritt salg kan boplikt bli pålagt som konsesjonsvilkår. Eiendommen vurderes som attraktiv for personer med ønske om en romslig eiendom, og tilgang til rettighetene som følger eiendommen. I dagens marked vil en kunne påregne priser som ligger over avkastningsverdien for jord og skogbruksdrift. Oppsummert fremstår eiendommen som trivelig og med muligheter, ikke minst innenfor jakt, fiske og friluftsliv. Denne typen eiendommer har et begrenset marked, men vurderes allikevel som attraktiv ved et fritt salg.
Kjøper mottar faktura på kr. 5.000,- fra kommune ifm konsesjonsbehandlingen, faktura blir sendt direkte fra kommunen.

Overtakelse

Overtagelse avtales etter behandling om konsesjon. Vi oppfordrer å oppgi ønsket overtagelse i budskjema.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,5% av salgssummen. Tilrettelegging kr 12.900,-. Oppgjør: kr 5.900,-
Markedspakke: kr 15.500,-. Visninger: kr 3.500,- pr. visning. Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-. Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0281/21
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21281

Dato

Sist oppdatert: 05. januar 2022 kl. 12:37

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Kontakt megler via linken VISNINGSPÅMELDING for å avtale tidspunkt for din visning. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding innen kl. 16:00, og vi må vite hvor mange du kommer i følge med. Husk å bruke munnbind, samt å lese salgsoppgaven digitalt før visning.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.