Prosjekt

Granstuveien 6

12 600 000 – 12 800 000 kr
114 m²
Granstuveien 6
Granstuveien 6
Kart
Bekkelagshøgda
Bekkelagshøgda - 2 ledige, bygging igangsatt. Familiehus m/ solrik hage og barnevennlig beliggenhet, garasje og 4 sov.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  12 600 000 – 12 800 000 kr
 • Omkostninger
  108 842 kr
 • Totalpris
  12 708 842 – 12 908 842 kr
 • Primærrom
  114 m²
 • Type
  Rekkehus
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
P-Rom
Pris
114 m²12,6 MNOK
114 m²12,8 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Granstuveien 6 er et nytt prosjekt hvor det er planlagt oppføring av 4 arkitekttegnede familieboliger på en meget attraktiv og barnevennlig tomt på solsiden av Granstuveien. Byggherre er Opsahl Bolig AS som er en solid aktør med 25 års erfaring i området. Opsahl Bolig tilbyr faglig kvalitet i alle ledd, slik at du får den drømmeboligen du ønsker.
Bygget har et moderne arkitektonisk utrykk, utvendig som innvending. Boligene bygges iht. TEK 17 og dens strenge tekniske krav til bl. a. isolasjon og energibesparende løsninger som balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir lavere driftskostnader og et bedre inneklima.
- Moderne arkitektonisk utrykk.
- Alle boligene får direkte adkomst fra stuen til terrasse og romslig hage.
- Sjeldent gode og innholdsrike planløsninger.
- Egen inngang til kjelleretasjen til hus A og D med direkte adkomst til garasjen.
- Store vindusflater i stuen med full oversikt over barna som leker i hagen.
- Solrik og sjeldent romslig felles hage i sameiet.
- Garasje med el. bil lader.
- Mulig og endre planløsning i 2 etasje til 3 soverom, bad og stue nummer 2.
Antatt ferdigstillelse er 12-14 mnd. fra støpt plate.
Når du kjøper prosjektert bolig følges bustadoppføringslova. Et forbrukervennlig lovverk som sikrer deg, i likhet med at den og stiller en del krav til utbygger. Loven regulerer bl.a. utbyggers krav til å stille garanti for feil og mangler i 5 år etter overtagelse. Ved kjøp av ny bolig betales det kun dokumentavgift av tomteverdi og ikke den samlede kjøpesummen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Granstuveien 6, 1185 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 160, bruksnummer 182, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Prosjektet er godkjent etter TEK17 og dens krav til byggeteknikk, isolasjon, innemiljø osv..
Grunnmur i passiv utførelse i sprøytebetong med isolerte støpte kjellergulv. Grunnmursplast og grunnmursisolasjon som avsluttes over terreng. Radonsperre i sålen under hele boligen.
Godkjente fasadetegninger ligger til grunn for hvordan terrenget utføres rundt huset. Det leveres ikke andre støttemurer eller trapper utvendig utover der dette er påkrevd. Utvendig trapp i betong leveres grovstøpt og med forskriftsmessig rekkverk. (som grovstøpt menes ikke-pussede overflater) Grunnmur, trappevanger og støttemurer/lyskasser som produseres i sprøytebetong leveres med pussede og plane/glatte overflater. Det må derfor påregnes at synlige avslutninger, som f.eks. ender/avslutninger mot terreng og topp kan stedvis være ujevne og med støpesår.
Det leveres blikk på topp av tappevanger. Platå/dekke foran kjellerinngang med Herregårdssingel og drenerende masser. Det leveres asfalt dekke og hvit støvbundet betong på vegger i garasje.
BYGG- OG TØMRERARBEIDER:
Isolerte etasjeskiller med høy stivhet. Undergulv av gulvspon. Himlinger med nedforede gipsplater. Flatt yttertak iht. tegninger med papp tekke.
Tradisjonelle yttervegger iht. gjeldende krav. Innvendig side med gipsplatekledning, utvendig side med trepanel overflatebehandlet med beis fra fabrikk.
Utvendig kledning : Liggende 22x148 mm trepanel, dobbeltfalset fuget smalt panel med spor
Stående kledning: Leveres grunnet og med mellomstrøk i dobbelt falset med rett kant
Panel farger liggende og stående:
Hus A: Brun jord - ncs S5005-Y20R
Hus B: Organic red - ncs 4915-Y55R
Hus C: Balmy grey - ncs 2805-G96Y
Hus D: Dewy green - ncs 4010-G50y
Med grunnet kledning vil variasjoner i farge/dekkevne være av forskjellig karakter. Det anbefales å male boligens utvendige kledning innen 1 år etter overtakelse.
Vertikale og horisontale innkassinger for tekniske føringer og bæresystemer må påregnes. Disse er ikke anmerket på tegning og tilstrebes anlagt på minst synlig måte.
Tak leveres listefritt. Gulv, vindu og dør lister leveres i standard slett og grunnet utførelse * i farge Refleksjon. Ved montering av listverk må synlige spikerhoder og sagsnitt påregnes.
Terskel leveres flat 15mm tilpasset gulv-farge.
Innvendige trapper leveres i henhold til tegning til alle etasjer. Tretrapp i grunnet utførelse* i farge Bomull med tre spiler og håndløper i farge Bomull mellom etasjene.
Balkongrekkverk i glass – sømløst /stolpefritt med håndløper med fargekode Ral 7021. Leveres barnesikret med hensyn til spaltebredde og høyder. Det leveres tett balkong med trykkimpregnert tredekke.
Beslag leveres i overflatebehandlet/plastbelagt stål i RAL 7021.
Ventilasjonshatter på tak inklusive gjennomføringsbeslag leveres i utførelse tilpasset taktekkingen. Trevinduer, balkongdører/skyvedører fra Nordan med trinnløs luftestilling, 3-lags lavenergiglass. Vinduer/balkongdører/skyvedører leveres med samme farge utvendig og innvendig, farge RAL 7021. Ytterdører leveres i glass med karmer i farge RAL 7021 tilsvarende Gilje ytterdør modell Gaia med klart glass.
Glassbaldakin over ytterdør og over rømningsdører.
Innvendige dører og karmer med dempelist fra Swedoor type Unique01L, glatt fyllings dør i farge bomull med matte håndtak/vridere og hengsler i farge silver.
Garasjeport i stål farge RAL 7021 med dør i port. Inngangsdør til garasje leveres i stål i farge RAL7021. Innerdører i Garasje kjeller leveres i stål i RAL 7021.
Innvendige skillevegger i tradisjonelt bindingsverk med isolasjon og gipsplatekledning. Dimensjoner avhenger av funksjon og tilpasninger.
*med grunnet utførelse menes dekkende hvit påsprøytet vannbasert maling. Dette er ikke å anse som ferdigmalt, ref. produsenters anvisning, og kan overflatebehandles av kjøper etter overtakelse. Enkelte små sår og ujevnheter må derfor aksepteres og vil således ikke være gjenstand for reklamasjon.
Treverk/plateprodukter er levende materialer som påvirkes av temperatursvingninger og luftfuktighet. Dette vil medføre at det kan oppstå sprekkdannelser på vegg, gulv og takflater, glipper mellom tak/list kan forekomme. Vegger leveres sparklet, grunnet og malt med to strøk. Det leveres K3 2019 standard. Det leveres maleprodukter fra Jotun. Enkelte småmerker, rifter o.l. kan forekomme. Listverk, trapper og utvendig kledning leveres grunnet og med ett mellomstrøk. Lister kan ha synlige spikerhull og skjæresnitt, overmales ikke. Vannbrett impregnert leveres ubehandlet med blikk.
Se forøvrig leveransebeskrivelsen som følger som vedlegg til salgsoppgaven

Oppvarming

Som nybygg blir det levert teknisk standard iht. TEK17, og derav følger balansert ventilasjon med høy gjenvinningseffekt av varmeforbruket.
Boligen leveres med elektrisk gulvvarme i hele 1 etg. og bad 2 etg. Hus A og D leveres i tillegg med elektrisk varme i hele kjeller etg. Det leveres stålpipe med peisovn type Curve 100 i sort farge.

Ferdigattest/brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt.
Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr. 920376, tinglyst 14.01.1921:
Bestemmelse om deleforbud, kloakkledning, benyttelse, vei m.m. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 920748, tinglyst 02.03.1928:
Bestemmelse om vei og gjerde. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 920749, tinglyst 30.03.1928:
Bestemmelse om kloakkledning. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 16, tinglyst 04.01.1937:
Bestemmelse om anleggelse og vedlikehold av ledninger. Eiendommen gis tillatelse til å legge vann og kloakkledninger fra kommunens hovedledning og frem til eiendommen. Eier er ansvarlig for private stikkledninger, og forandringer ved ledningsnett og stoppekran forårsaket ved senere opparbeidelse, senking eller utvidelse av veier bekostes av eieren. Eier har det fulle ansvar på de skader og ulemper som kan oppstå som følge av at vann -og kloakkledninger blir inneklemt eller innestøpt.
Dagboknr. 13718, tinglyst 14.12.1950:
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Kommunen har rett til å plassere en transformatorkiosk i det nordøstre hjørnet på eiendommen.
Dagboknr. 1493133, tinglyst 26.11.2021:
Plikt til fremtidig vederlagsfri opparbeidelse av vei og avståelse av veigrunn til Oslo kommune dersom dette blir påkrevd.
Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Diverse

Unik sjanse til å flytte inn i ny bolig som skal oppføres på en nydelig tomt sentralt på Bekkelaget. Boligene er gjennomtenkt og godt tilpasset tomten og strøket. Arealeffektiv, med god planløsning og muligheter for individuelle tilpasninger gjør dette til en bolig som burde tilfredsstille de fleste behov.
Meget pene og innholdsrike boliger i moderne arkitektur, i fredelelig villastrøk! Husene er perfekt for dagens familier, som ønsker gode og solide hus, gjennomtenkt planløsning
og ny standard. Her får du balansert ventilasjon, bedre vindtetting og isolasjon. Med andre ord, meget energivennlige boliger.
Husene blir gjennomgående holdt i lyse nøytrale farger. På gulvene legges det 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett og på bad leveres fliser.
1.etasje:
I 1. etasje ligger entré/hall, wc rom og stue med åpen kjøkkenløsning
Romslig entré/hall med plass til garderobeskap samt adkomst til wc-rom. Romslig kombinert stue og spisestue med åpen kjøkkenløsning.
Stuen/spisestuen har store vindusflater som gir etasjen mye lys og utsikt over hagen samt nærområdet. Peis i rommet og direkte utgang til terrasseplatting samt hagen.
2. etasje:
Hele 4 soverom på samme plan hvorav "master" har adkomst til balkong. Meget god planløsning for barnefamilier.
Egen inngang til kjeller i hus A og D gir også mange gode bruksmuligheter for denne delen av boligen. Hus A og D har også praktisk inngang direkte fra garasjen.
Gulv:
Flislagt entré/hall, vaskerom, separat wc samt bad.
Fliser leveres type LB Extra eller tilsvarende. Flis på gulv i hall strl. 30*30, gulv på toalett og vaskerom strl. 30*30, på bad leveres : Veggflis strl 30*60, Gulvflis 30*30, Flis på gulv i dusjnisje 10*10. Fritt valg fra seriens 6 farger. Leverandør av fliser er Bergersen Flis eller tilsvarende.
Parkett fra Kährs - Matt lakk- hvitpigmentert minimum bredde:187 x lengde: 2420 X15 mm parkett eller tilsvarende.
Kjøkken:
Kjøkken er tegnet praktisk og moderne, i åpne løsninger mot spisestue. Kjøkken har godt med plass til benke- og lagringsplass og god plass for spisebord og tilhørende møblement.
Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og garderobeskap/innredning leveres fra Kvik og inkluderes i leveranse til en samlet verdi pålydende kr. 150 000,- inkl. mva., frakt og montasjekostnader. Kjøper står selv fritt til å disponere og fordele postene etter eget ønske såfremt krav til de enkelte rom ivaretas.
Stue:
Stuen er i kombinasjon med kjøkken. Fra stue/kjøkken er det direkte utgang til vestvendt terrasse og videre til hagen – Store vindusflater mot vest gir boligene et moderne preg.
Balansert varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg med høy gjenvinningseffekt av varmeforbruket. Rørføringer må stedvis påregnes innkasset. Ventilasjonsanlegget plasseres iht. tekniske forhold og avklares etter detaljprosjektering. Avtrekk i våtrom og kjøkken samt avtrekk i alle oppholdsrom iht. plantegning.
Det leveres sentralstøvsuger til boligen med ett uttak pr etasje. Slangesett inkluderes.
Sanitær:
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og ett opplegg for vaskemaskin i vaske/tekniskrom. Det leveres 200 l. bereder for varmtvann, samt nødvendige fordelerskap. Vegghengte toaletter av type Novo fra Villeroy og Boch -eller tilsvarende. For øvrig ett-greps blandebatterier til servanter og takdusj av type Oras Oramix i krom eller tilsvarende.
1 stk. utekran med kaldtvannstilkobling pr. bolig.
Rørføringer må stedvis påregnes innkasset og med inspeksjonsluke der dette er påkrevd.
Boligen leveres med innvendige støysvake avløpsrør.
Elektro:
Det elektriske anlegget blir utført av autorisert installatør og leveres i henhold til NEK400. Anlegget leveres som skjult anlegg, men noen synlige føringer kan forekomme. Det vil bli utarbeidet elektrotegning som viser standard plassering av punkter i boligen. Alle stikkontakter leveres med jording og barnesikring.
Anlegget leveres trefaset og dimensjonert for elektrisk oppvarming. Det leveres kombiskap (svakstrøm og sterkstrøm) med overbelastningsvern (hovedsikring), jordfeilautomater, ringetransformator og dobbel stikkontakt i svakstrømsdel. Svakstrømsdel er ikke egnet for plassering av trådløs router grunnet signaldemping.
Brann- og røykvarslere i henhold til gjeldene forskrift for bolig. Varslerne er tilkoblet strømnettet og har batteribackup.
Det leveres ringeknapp med tilhørende ringeklokke hovedinngangsdør. En utelampe ved inngangsdør, 3 stk. innfelte downlights i tak over terrasse 1.etasje og ved evt. utgangsdør i kjeller. Det leveres lysarmatur på bod/vaskerom/teknisk rom i kjeller og øvrige rom uten vinduer.
Det leveres boks og trekkerør for TV/datauttak et valgfritt sted i boligen. Avsluttet med dekklokk.
Se også beskrivelse vedrørende oppvarming. Varmekabelanlegg og panelovner leveres med elektronisk termostat.
Elektromateriell leveres innfelt SG i hvit firkantet utførelse som standard eller tilsvarende.
Flere punkter, kurser, TV/datauttak, design og belysing kan leveres som tilvalg.
Utvendig el-skap i tilknytning til boligen.
Det leveres 1 el-bil lader i garasje pr. bolig.
For TV/bredbånd/telefon legges trekkerør frem til nærmeste stolpe/tilknytningspunkt ved vei. Kjøper må selv besørge bestilling/tilknytning av tlf/data og teleløsninger. Kapasitet/ledig punkt må selv avklares av kjøper med leverandører.

Energimerking

Boligene bygges med energikarakter B, farge oransje.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Hus A.:
--------------------------------------------------------
Totalt:
P-rom: 126 kvm
BRA: 139 kvm
S-rom: 13 kvm
Kjeller:
P-rom: 14 kvm
BRA: 27 kvm
S-rom: 13 kvm
1. etasje:
P-rom: 56 kvm
BRA: 56 kvm
2. etasje:
P-rom: 56 kvm
BRA: 56 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom Hus A:
Kjeller: Vaskerom, gang, sluse, bad.
1. etg: Entre, wc-rom, stue med åpen kjøkkenløsning.
2. etg: 4 soverom, bad, gang.
Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom:
Kjeller: Bod og teknisk rom.
Hus B & C:
--------------------------------------------------------
Totalt:
P-rom: 114 kvm
BRA: 114 kvm
1. etasje:
P-rom: 57 kvm
BRA: 57 kvm
2. etasje:
P-rom: 57 kvm
BRA: 57 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom Hus B og C:
1. etg: Entre, wc-rom, stue med åpen kjøkkenløsning.
2. etg: 4 soverom, bad, gang.
I tillegg medfølger det 1 bod og teknisk rom i felles garasje på hhv. ca. 5,6 kvm og 4,3.
Hus D:
--------------------------------------------------------
Totalt:
P-rom: 128 kvm
BRA: 145 kvm
S-rom: 17 kvm
Kjeller:
P-rom: 16 kvm
BRA: 33 kvm
S-rom: 17 kvm
1. etasje:
P-rom: 56 kvm
BRA: 56 kvm
2. etasje:
P-rom: 56 kvm
BRA: 56 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom Hus D:
Kjeller: Vaskerom, gang, sluse, bad.
1. etg: Entre, wc-rom, stue med åpen kjøkkenløsning.
2. etg: 4 soverom, bad, gang.
Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom:
Kjeller: Bod og teknisk rom.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Granstuveien 6 ligger i et barnevennlig og lite trafikkert villaområde med bl.a. kun noen minutters gange til de unike friområdene på Ekebergsletta. Området rundt Ekebergsletta kan tilby lysløype, idrettsanlegg, minigolfbane, ridesenter, husdyrpark, lekeplasser, store friområder, skulpturpark og Ekebergrestauranten m.m. Tilgang til flere populære badeplasser langs fjorden, Bekkelagsbadet, Ulvøya, Malmøya, Katten for å nevne noen. Østmarka med flotte turmuligheter – sommer som vinter - er heller ikke langt unna.
Eiendommen ligger i nærheten av et godt kollektivtilbud, med umiddelbar nærhet til buss i Raschs vei og få minutters gange til trikk på Holtet og T-bane på Brattlikollen/Karlsrud.
(Vennligst se www.ruter.no for rutetider).
Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:
Bekkelaget sportsklubb(BSK) - håndball, fotball m.m.
KFUM-hallen og Ekeberghallen ved Ekebergsletta.
Bekkelaget Tennisklubb (BTK) med anlegg innerst i Jomfrubråtveien.
Nordstrand IF på 'Niffen' med håndballhall og fotballbaner med kunstgress. NIF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre. Flott ny hall stod ferdig i 2018. Her serveres det daglig både lunsj og middag til en billig penge.
Nordstrand tennisklubb (NTK) med uteanlegg i Seterveien og tennishall ved Nordseter skole i Ekebergveien.
Nordstrand turn, dans, kor, speider m.m.
Bekkelaget sportsklubb (BSK) - håndball, fotball m.m. Anlegg på Sportsplassen samt Ekeberghallen.
Lambertseter idrettsforening med flott friidrettsanlegg og fotballbaner på Lambertseter - svømmehall i tilknytning til Lambertseter skole samt lokal lysløype på Bergkrystallen.
Ormsund Roklub på Malmøya.
Områdets lokale alpinbakke – Sloreåsen.
Treningsstudio: Sats på Karlsrud og Lambertseter, BestHelse på Holtet og Evo på Sæter.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiet tomt på 1.521 kvm for sameiet. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
Hver seksjon har i henhold til vedtekter eksklusiv bruksrett til platting markert iht. utomhusplan i vedtektene. Gangarealer, grøntareal og kjørearealer er fellesareal, ref. vedlagte kart.
Vedtektene kan kun endres med 100% enighet mellom de stemmeberettigede.
Grunnet krav som følger av lov, jfr. eierseksjonsloven § 19, er den vedtektsfestede bruksretten tidsbegrenset. En sameier kan imidlertid velge å gjøre eksklusiviteten tidsuavhengig gjennom å kreve at man reseksjonerer eiendommen i samsvar med nevnte utomhusplan for å gjøre enerett til bruk av utearealer tidsuavhengige. Det bemerkes særskilt at dette krever kun en stemme i sameiemøte for at sameiet må vedta dette.
Tomten leveres maskinplanert med stedlige masser med matjord. Det som på situasjonskartet er vist som vei- og gangarealer leveres med Herregårdssingel.
Hus B- D får impregnert standard tre plattinger iht. utomhusplanen tilpasset terreng på hageside. Hus A får ca. 15 kvm impregnert std. tre platting inkludert trapp tilpasset terreng. Det leveres plassbygde plante kasser i tre belagt med blekk i RAL 7021 i strl:
(4m L x 60 cm H x 45 cm B) på platting mellom hver enhet iht. 3D materialet.
Overvann og vann fra takrenner dreneres til terreng/overvannsmagasin. Ved ferdigstillelse vil eiendommen inneholde ulike løsninger for håndtering av overvann. Dette kan være fordrøyningmagasiner, steinfyllinger eller dreneringsrør. Det vil også legges ulike trekkerør for strøm, fiber og annen infrastruktur. Det må derfor ikke graves på tomt/hage uten å sjekke hvor dette er plassert.
Det tas forbehold om at tekniske innretninger (som for eks. kumlokk, stoppekraner, eltavler, annet) kan bli plassert på tomta til den enkelte bolig.
Eksisterende trær og busker i tomtens ytterkant søkes beholdt. Trær plantes i henhold til utomhusplanen. Se utomhusplan for ytterligere detaljer.
Det leveres 1 stk. felles sandkasse og fugleredehuske. Øvrige utvendige arbeider (som for eks. hekk, planter, støttemurer) er ikke inkl. så fremt ikke dette er konkret angitt.
Situasjonskartet viser plassering av bygninger og veier.

Garasje/parkering

Alle husene får garasjeplass med 1 el. bil lader.
Hus A og B får 1 garasjeplass samt 1 utvendig biloppstillingsplass.
Hus C og D får 2 garasjeplasser.
Hus A og D har sluse med direkte adkomst til garasjen fra huset. Hus B og C har egen bod/teknisk rom i garasjen.

Vei, vann og avløp

Eiendommene har adkomst via kommunal vei.
Eiendommene blir tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameierne er ansvarlig for private stikkledninger til sine respektive bygninger. Det tas forbehold om spesielle innrettinger (og plassering av disse), f.eks. nødvendige tekniske installasjoner, pumpekum, kummer, fordeling av ansvar for felles stikkledningsnett osv. Det tas også forbehold om plassering av evt. strømskap fra Elvia. Dersom det innstalleres pumpekummer bør sameiet tegne serviceavtale med leverandøren.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan S-4220 datert 15.03.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser. I forbindelse med revisjon av denne planen foreligger det byggestans og forslag til revidert plan innenfor planens områder. Dette berører ikke denne eiendommen da det foreligger rammetillatelse på prosjektet før byggestans ble vedtatt. Konferer gjerne med megler.
Granstuveien er regulert bredere enn dagens bredde. Dersom kommunen krever det må eier av eiendommen være med på å opparbeide veien, med vann- og avløpsledninger, til regulert bredde.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det foreligger ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-tv osv.). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Dersom sameiet vedtar månedlige felleskostnader, er denne kostnaden stipulert til ca. kr 2.000,- pr. måned (inkluderer da bl.a. kommunale avgifter og bygningsforsikring). Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm, forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for tilsvarende boliger ca. 19.000 kWh. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 12.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger. Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 10.000,- pr. år pr. seksjon, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.
Oslo kommune har innført eiendomsskatt fra og med 2016. Skattesatsen for 2020 er fastsatt til 3 ‰ og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Megler har ikke fått opplyst hva eiendomsskatten utgjør, men basert på eiendommens verdi antas det at denne eiendommen vil få eiendomsskatt. Ta kontakt med Eiendomsskattekontoret eller megler for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlag og eiendomsskatten.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 4.300.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 107.500,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger:
Hus A : kr. 13.808.842,-
Hus B: kr. 12.708.842,-
Hus C: kr. 12.908.842,-
Hus D: kr. 14.008.842,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :
1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringsloven § 12 er stilt og kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet. Megler fakturerer kjøper for beløpet.
2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Opsahl Bolig AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Det ble gitt rammetillatelse for prosjektet den 19.11.21.
Eiendommen antas å være klar for overtakelse cirka 12 til 14 måneder fra støpt plate.
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Selgeren skal informere kjøperen dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøperen.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil 4 – fire – måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle Kjøper om dette minimum 2 – to – måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedrørende igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50% av seksjonene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Det tas følgende forbehold:
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for tilfredsstille aktuelle forskriftskrav.
Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.
Selger har rett til, uten at kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke foringer prosjektets eller boligenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad.
Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i og på bygningene. Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig fargevalg på hele prosjektet, utvendig som innvendig.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligenes detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
3-D tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er av illustrativ karakter, for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. Det gjøres oppmerksom på at det mangler noen trær på enkelte 3-d tegninger av fasaden for at man skulle få vist frem fasaden. Utstyr/standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelsen.
Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ved evt. avvik mellom de fysiske grensene i sameiet og tomtegrensene i utomhuskartet/seksjoneringen, er det de stedlige forholdene (f.eks. gjerder, kanstein, hekker, murer o.l.) som gjelder.
Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet pr. i dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Dugg på vinduer er påregnelig og er ikke en mangel. Årsaker kan for eksempel være som følge av høy innendørs fuktighet eller lav innetemperatur. «Moderne vinduer» har også bedre isolering enn tidligere og kan medføre økt risiko for duggdannelser på utsiden som følge av liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Fenomenet er varierende avhengig av stedlige forhold som årstider, luftfuktighet, utetemperatur med mer.
Dersom det leveres fliser så kan mindre høydeavvik / trapping (på for eks. 1-2 mm.) forekomme uten å være en mangel.
Boligen leveres byggvasket, dvs.at det kan være noe fin støv igjen fra byggeperioden.
Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen, salgsoppgaven og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran. Tegninger (planer, snitt, fasader) går foran 3-D illustrasjoner.
Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.
Kjøper gjøres oppmerksom på at selger vil forholde seg til kjøper som kontraktspart og kun overskjøter direkte til denne. Kjøpekontrakten kan videreselges før overtakelse etter godkjenning fra utbygger og mot et gebyr på kr. 100.000,-
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 4 seksjoner. Sameiebrøk 1/4.
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.
Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes å betale tillegg for alle tilvalg og endringer til dekning av materialer/arbeid, ytterligere administrasjon til koordinering og oppfølging / byggeledelse, herunder tidsforbruk til dialog og møter med kunder.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Egenleveranser i prosjektet aksepteres ikke. Det er kun mulig å trekke ut deler av leveransen dersom selger og entreprenør har samtykket og det er gjort særskilt skriftlig avtale om dette. Enhver endring av leveransen er ugyldig så fremt ikke endringen fremgår av særskilt skriftlig avtale.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Selger står fritt til å fakturere tilvalg fortløpende i takt med utførelsen på byggeplass. Det kan bli aktuelt hvis det gjøres tilvalg av et visst omfang (over kr. 500.000). Beløpet innbetales til megler og tjener som en sikkerhet for oppgjør av tilvalg.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter buofl. kapittel 7. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er 01.02.2023. Selger skal senest denne dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Oppdragsgivers vederlag pr. hus til megler er avtalt til:
Vederlag: 1 % av salgssum.
Oppgjør kr 4.600,-
Markedspakke kr 13.500,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,-

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR44.22132

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2022 kl. 15:33

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.