Skavanger / Kongsberg

Elgfaret 23 b

Prisantydning

940 000 kr

Fellesgjeld: 142 477 krOmkostninger: 1 032 krTotalpris: 1 083 509 kr
Etasje
2
Byggeår
1972
Soverom
1
Areal (P-ROM)
37 m²
Type / Eierform
Leilighet / Andel
Fasiliteter
Veranda
Fellesutgifter
3 075 kr

Rimelig 2-roms leilighet med nyere baderom. Leiligheten ligger i 2. etasje. Veranda med utsikt.

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

2-roms leilighet med praktisk og god planløsning med god plassutnyttelse.  

Leiligheten holder en normal standard med nyere baderom fra 2011. I øvrige rom kan det være ønskelig med noe tidsmessig oppgradering. 

Fin beliggenhet i rolig boligområde med kort vei til dagligvarebutikk, idrettsanlegg og flott turterreng.

Veranda med utsikt. 

Eiendommen

Elgfaret 23 b, 3617 KONGSBERG 
Gårdsnummer 7717, bruksnummer 80, seksjonsnummer 0, kommunenummer 604

Områdebeskrivelse

Leiligheten har en fin beliggenhet i boligområde på Lindbojordet/Skavanger, ca. 2,5 kilometer fra Kongsberg sentrum. Kort vei til flott turterreng og Kongsberg IL's flotte idrettsanlegg. Kort vei også til dagligvarebutikk og bussholdeplass med god kommunikasjon til sentrum.

Veibeskrivelse

Følg E134 gjennom Kongsberg sentrum, over brua og følg skilting i rundkjøringer mot Rjukan. Elgfaret går til venstre like etter Bademiljø og bensinstasjon St1, og like før Byggmax. Det vil bli skiltet i forbindelse med annonsert fellesvisning. 

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 40 kvm
Totalt bruksareal: 37 kvm
Totalt primærrom: 37 kvm

P-rom 37 kvm.: Entre, soverom, baderom, kjøkken, stue. 

I tillegg disponerer boligen en kjellerbod på ca. 4 kvm. I kjelleren er det også felles vaskerom.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 31.05.19 utført av takstmann Jahn Otto Benjaminsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:
Entre: Fliser på gulv, malt tapetstrie på vegger, malt tak. Plassbygget garderobeskap.
Soverom: Laminat på gulv, malt tapetstrie på vegger, malt tak. Garderobeskap. Utgang til ca. 6 kvm. overbygget veranda.
Baderom: Fliser på gulg og vegger, takess. Gulvvarme. Downlights i tak. Servant i seksjon. Dusjhjørne. Toalett. Baderommet ble pusset opp i regi av borettslaget i 2011.
Kjøkken: Laminat på gulv, malt tapetstrie på vegger, malt tak. Fliser over kjøkkenbenk. Avtrekksvifte/kullfiltervifte. Opplegg for oppvaskmaskin. Åpen løsning mot stuen. 
Stue: Laminat på gulv, malte vegger, malt tak. 

Tomten

Selveiertomt på 14.225 kvm som tilhører borettslaget i fellesskap. 

Leiligheten har egen, overbygget veranda på ca. 6 kvm. med utgang fra soverommet. Fra verandaen er det fin utsikt retning Kongsberg sentrum.

Parkering

Det er 20 garasjer og 5 motorvarmerplasser i borettslaget. Disse tildeles av styret etter boansiennitet i borettslaget. Garasjene selges for kr 8 700,- + honorar til KBBL. Dersom ingen interessenter melder seg, så kjøper borettslaget garasjen, for så å prøve og selge den igjen
seinere.

Utover dette gateparkering etter områdets bestemmelser. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger til Elgfaret som er en offentlig/kommunal vei. Borettslaget har felles vedlikeholdsansvar for interveier.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett for vann og avløp via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Leiligheten ligger i 2. etasje i lavblokk. Blokken er iht. tilstandsrapport oppført på grunnmur av Leca, yttervegger over grunnmur av rammekonstrusjon av betong med utfyllende bindingsverk. Utvendig liggende kledning og teglsteinsfasade. Taket er tekket med shingel 

Megler har fått utarbeidet en tilstandsrapport for leiligheten som følger vedlagt. Rapporten omhandler ikke leilighetens fellesdeler. I rapporten konkluderer takstmann med at det baderommet ble pusset opp i regi av borettslaget i 2011, men at kjøkkenet er noe slitt og at det må påregnes noe kostnader til oppussing og utbedringer. 

Tilstandsrapporten følger vedlagt i  salgsoppgaven.  Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Ferdigattest

Det foreligger brukstillatelse fra Kongsberg kommune datert 14.12.72. Det foreligger også ferdigattest for ombygging, fasadeendring datert 20.06.01. Kopi kan fås v/henv. megler. Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar leiligheten slik den framstår på visning.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Standard

2-roms leilighet med praktisk og god planløsning med god plassutnyttelse.  Leiligheten holder en normal standard med nyere baderom fra 2011. I øvrige rom kan det være ønskelig med noe tidsmessig oppgradering. 

Oppvarming

Varmekabler i baderomsgulv. Ellers basert på elektrisk oppvarming med panelovner. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket E5

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Åskanten Borettslag, som består av 65 andeler/leiligheter.

Forretningsfører er Kongsberg Boligbyggelag. 
Styreleder i borettslaget er Natascha Ross.

Dugnad samt trappevask må påregnes.

Iht. husordensreglene er det forbudt i borettslaget å gå til anskaffelse av husdyr uten styrets samtykke. Nye beboere skal søke styret før innflytting hvis husdyr ønskes i husholdningen. Eksisterende beboere skal sende søknad før anskaffelse av husdyr. 

Planlagte påkostninger:  Ingen kjente pr. dags dato ifgl. forretningsfører. 

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.

Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen. Ved tvangssalg kan forkjøpsrett først utlyses når kjennelse om salg fra tingretten er rettskraftig, kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning AS som dekker manglende innbetaling av felleskostnader fra øvrige andelseiere.  Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1 desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte. 

Kopi av borettslagets årsregnskap, budsjett, vedtekter og husordensregler kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser med unntak av borettslagets legalpant i alle leiligheter i borettslaget for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst tre servitutter på borettslagets eiendom, i 1971, 1984 og 1993. Disse inneholder bestemmelser om el. ledninger, stolper, kable, grøfter m.v. og antas ikke å ha noen praktisk betydning for den daglige bruk av leiligheten som skal selges. Kopi av tinglyste erklæringer kan fås v/henv. megler.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er avsatt til nåværende boligbyggelse iht. kommuneplanens arealdel 2013-2025. Eiendommen er regulert til bolig, felles garasjeanlegg, gang-/sykkelvei, kjørevei, offentlig friområde og høyspenningsanlegg iht. reguleringsplan 047 Lindbojordet, trådt ikraft 16.08.76.

Diverse

Verditakst: kr. 1.100.000,-.
Lånetakst: kr. 970.000,-.
Kopi av tilstandsrapport med takst fås som en del av salgsoppgaven. Budgivere forplikter seg til selv å sette seg nøye inn i dokumentet før bud inngis.

Leiligheten selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for leilighetens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig. Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.

Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligselgerforsikring eller boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.

Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Overtagelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Oppdragets KR-kode

KR20.19175

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Felleskostnadene er kr 3.075,- pr. mnd.

Felleskostnadene inkluderer bla. renter og avdrag på borettslagets felleslån, kommunale avgifter og eiendomsskatt, grunnpakke kabel-TV, bygningsforsikring (totalforsikring
som også gjelder bekjempelse av skadedyr), utvendig vedlikehold iflg. borettslagets vedtekter, strøm i fellesområder, snøbrøyting og
sandstrøing, administrasjon og revisjon, varmtvann, trappevask og vaktmester.

Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.

Felleskostnadene fordeles slik:
Renteutgifter kr. 354,- 
Avdrag kr. 835,-
Driftsutgifter kr. 1.886,- 

Borettslaget har avtale med Viken Fiber: Altibox TV Internett: Altibox 200. 

Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 368.713,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.327.366,80. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2017.  

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue var kr. 17.385,- pr. 31.12.18. 
Andel fellesgjeld var kr. 142.477,- pr. 16.05.19.

Total fellesgjeld for borettslaget var kr. 10.039.735,- pr. 16.05.19.

Borettslaget har to lån, begge i DNB Bank ASA. Begge lånene er annuitetslån og har en rentesats pr. 16.05.19 på 2,65 % pa. 

Lån 1 (andel av saldo er kr. 124.729,-) planlegges nedbetalt i 2036, mens lån 2 (andel av saldo er kr. 17.748,-) planlegges nedbetalt i 2023. 

Borettslaget har ikke tilrettelagt for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. 

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 430,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 602,-
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr. 550,- pr. ny andelseier.

Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er
kr. 1.084.059,-. Av dette beløpet utgjør kr 142.477,-  andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen. 

Dersom forkjøpsrett benyttes skal ny kjøper i tillegg betale et gebyr til boligbyggelaget på kr 7.187,-. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no.  Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post. 

Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.750,- samt dekning av utlegg.
minusVis mindre
Rune Sirnes
Eiendomsmegler

Rune Sirnes

Telefon
Mobil 91146100

Lurer du på noe

Rune svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.