Prosjekt

Øvre Sitåsen tomt 3+4

2 290 000 kr
52,9 m²
3 rom
Fasade/uttrykk vist fra tilsvarende hytter bygd på Brokke
Fasade/uttrykk vist fra tilsvarende hytter bygd på Brokke
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
Nyhet - Fire nye hytter på Øvre Sitåsen
Brokke - Fire nye prosjekterte hytter (2 solgt) med stor hems, stor terrasse og utvendig bod. Visningshytte er tilgjengelig.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 290 000 kr
 • Totalpris
  2 290 000 kr
 • Rom
  3 rom
 • Primærrom
  52,9 m²
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom52,9 m²1.etg2,29 MNOK
3 rom52,9 m²1.etg2,29 MNOK
52,9 m²1.etg2,29 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Hytter med panorama utsikt ut over fjellheimen.
Hyttene leveres nøkkelferdig.
Stor hems og 2 soverom. Bilder er et utdrag av tilsvarende hytter oppført på i Sitåsen og Løefjødd vest.
Kunden vil til kunne få muligheten til noe tilpasning etter eget ønske. Noen endringer kan medføre pristillegg.
Selger kan også tilby kjøper å levere hytten ferdig utvendig. Med ferdig utvendig forstås bl.a komplett med rørlegger og elektriker, levering
med spongulv lagt på hems, og bunnsvill til innvendige skillevegger. Resten ordner kjøper selv .
Pris ferdig utvendig kr. 1 690 000,-
Kjøper kan også tilbys innvendige materialer via arealeffektive hytter om ønskeleg Utbygger har utstrakt erfaring med å levere hyttedrømmen til familier på Brokke. Stor veranda som tilpasses til hver tomt. Kjøkkenet med innebygde hvitevarer. Flott peisovn plassert ved siden av kjøkkenet, slik at den kan sees fra både spiseplass og sofagruppe. Praktisk utvendig bod for oppbevaring av ski og utstyr.
Bilder er et utdrag av tilsvarende hytter oppført på Sitåsen.
Eiendommen blir organisert som et sameie hvor hver av hytte vil få sine unike seksjonsnummer. Det vil bli bygget fire hytter som vil få en felles stor tomt. Tomtene er merket 3 og 4 på vedlagte situasjonskart. Tomten vil bli fradelt hovedbruket.
Det er ikke lagt opp til noe felleskap og felles innbetaling av felleskostnader mellom de fire enhetene som utgjør sameiet. Det eneste som er definert som felles er tomten.
Hyttene har slitesterkt laminatgulv på alle gulv inni hytten, utenom badet som har fliser med varmekabler. Alle veggene er panelet. Badet er utstyrt med wc, servant 50 cm innredning, tøyvaskemaskin og dusjkabinett. Kjøkkenet er levert med innebygde hvitevarer. Flott peisovn plassert ved siden av kjøkkenet, slik at den kan sees fra både spiseplass og sofagruppe. Praktisk utvendig bod for oppbevaring av ski og utstyr. Stor hems over 2 soverom, gang og bad.
Elektro: Det er levert elektroanlegg iht NEK 400, standarden gir god dekning mht punkter.
Det kan bla nevnes: 3 utelamper , 2 utv kontakter. Utvendig strømskap med måleravleser, rikelig med doble kontakter. 2 TV punkt i stue og hems, spottskinne i stue med dimmer. Spotter i gang med dimmer. Ellers leveres lampebelysning med bryter. Integrerte lamper til køysenger. Videre er det innlagt trekkerør i utvendig bod, klargjort til bredbånd. Her er også innvendig sikringsskap.Varmekabler med termostat i alle gulv med unntak av soverom og utvendig skibod.
Rørlegger: Dusjkabinett , WC, vask og varmtvannstank. Rør i rør system, komplett Waterguard system for lekaskjesikring. Opplegg til vaskemaskin og utvendig kran.
Enkelte innvendige bilder er fra en tilsvarende, og vist møblering er ment som illustrasjon og medfølger ikke i handelen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Øvre Sitåsen tomt 3+4, 4748 RYSSTAD
Kommunenummer 4221, gårdsnummer 63, bruksnummer 300, ideell andel 1/1

Boder

Utvendig sportsbod.

Oppvarming

Oppvarming er elektrisk og vedfyring/peisovn. Det er varmekabler på baderom

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst en rekke heftelser/servitutter og rettigheter på eiendommen(e) Totalt 85 bemerkninger/heftelser og rettigheter. Hva gjelder rettigheter relaterer de seg til forhold som rett til adkomst og rett til å anlegg teknisk anlegg over/på grunneiers /utskilte eiendom.
Heftelsene er bestemmelse om veg, kraftlinjer etc. Selger bekrefter at det er ingen heftelser ut over de som er benevnt i prospektet som vil ha noen betydning for kjøper. Det bekreftes fra selger at de ikke vil inndra noe råderett eller på annen måte redusere eiendommens bruks og markedsverdi.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattesten for denne boligen. Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arelaer:
BYA: 65,2
Bruksareal 56,2
P-rom fra-til: 52,9
Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Samtlige rom med unntak av bod.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

For informasjon om eiendommens lokasjon i området henvises det til vedlagte bilde/situasjonskart hvor hyttene er merket inn på situasjonskartene .

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles tomt med tildelt to biloppstillingsplasser pr. hytte. Tomteareal er i skrivende stund ikke kjent, indikasjon av størrelse er indikert i vedlagte situasjonskart hvor tromten er arealet av tomt tre og fire

Garasje/parkering

To p-plasser følger hytta på felles tomt.

Vei, vann og avløp

Privat vei, privat vann og avløp fra Brokke Vatn og Aulaupsverk AS

Regulerings-og arealplaner

Regulert til fritidsbebyggelse. Sitåsen felt A og B planID 201302 vedtatt 13.05.2014

Økonomi

Kommunale utgifter

Kom. Avgifter: 2139,- Kommunale avgifter inkluderer renovasjon. Brøyting for fellesveger kr 1.790,- pr. år, brøyting egen grunn kr 1.960,- og løypekjøring kr 1.000,- Til sammen kr 6 889,- pr. år. I tillegg påløper avgift til Brokke vantn og avlaupsverk AS for vann og avløp. For 2019 var beløpet 6.012,- indeksreguleres årlig.
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Det er innlagt fiber klar for påkobling. Kjøper må dekke påkoblingsavgift. Erfaringsvis er kostnadene for internett og tv kr 500,- månedlig.
Strømforbruk og kostnad er meget vansklig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Selger anslår et normalforbruk til å utgjøre 5000 kwt årlig.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomskatt i kommunen pt.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 350 000,- pr. hytte og andel dokumentavgift utgjør således kr 8 750,- pr. hytte. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter, kr 585,- pr. stk.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger 2 299 920,-

Betalingsbetingelser

Kjøper betaler kjøpesum og omkostninger innen to virkedager før overtagelsen

Annen viktig informasjon

Eier

Arealeffektive Hytter AS

Velforening

Pliktig medlemskap i velforeningen. Kontingent kr 1100,- fastsettes årlig.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen gjøres klar for overtagelse etter nærmere avtale med kjøper. Ved aksept av bud vil antatt overtagelse være tema og antatt overlevering vil bli fremført i kjøpekontrakten. Byggestart er planlagt vår 2023 med overtagelse sommer/høst 2023.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 24 100
Oppgjør kr 5 900
Markedspakke kr 19 000 selger kan velge fritt om den brukes eller ei
Oppslag eiendomsregister kr 1 250
Enkeltannonse på finn.no kr 6 000,-

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22399

Dato

Sist oppdatert: 13. januar 2023 kl. 12:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.