Næringsoppgave

Stallemodalen 49

6 000 000 kr
Stallemodalen 49
Stallemodalen 49
Kart
Del
Alex Modahl
Presenteres av
Alex Modahl
Øvrebø
Bo og behandlingsenter | Eiendommen vurderes til å ha potensiale til omregulering til boligformål.
 • Prisantydning
  6 000 000 kr
 • Totalpris
  6 000 000 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1958
 • Tomteareal
  7 035,8 m² (eiet)
 • Type
  Næring kombinert eiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning. 
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Spennende eiendom med potensielle utviklingsmuligheter. Pr. dags dato utgjør bygningsmassen ca. 1750 m2 BRA, fordelt på underetasje og to etasjer. Det er pr. dags dato 8 boenheter i bygningen. Kjelleren rommer fellesarealer som treningsrom, øvingslokaler og verksted. Det ble da lagt inn betydelig innsats i å oppgradere eiendommen i form av ny fasade, etterisolert, nye vinduer, nytt elektrisk anlegg, nytt VA - anlegg og forskjønnelse av området.
Eiendommen er godkjent som pleie- og omsorgssenter men er utarbeidet planinitiativ med positiv innstilling for endret bruk til boligformål. En vil da kunne selge ut (eller leie ut) inntil 8 boenheter med store fellesområder. Kontakt megler for flere detaljer på planinitiativ, detaljplan m.m som er utarbeidet for eiendommen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Stallemodalen 49, 4715 ØVREBØ
Kommunenummer 4223, gårdsnummer 44, bruksnummer 14, ideell andel 1/1

Innhold

Bygget inneholder 8 store leiligheter, samlet ca 1000 kvm , og ca 750 kvm innredet første etasje med garasjer , treningsrom og andre aktivitetsrom. Bygget er under oppgradering og tranformasjon. Bygget må oppleves både utvendig og innvendig med sin flotte og solrike beliggenhet.

Byggemåte

Bygget er i betongkontruksjon med 3 brannsoner med betongvegg fra gulv til tak.

Standard

- Store parkeringsareal.
- Garasjer og store areal med innkjøring / bil / Båt
- Nytt renseanlegg for 32 personer
- Bygget har ny fasade , isolert og nye vinduer
- 6 leiligheter er pusset opp, 2 stk gjenstår arbeid
- Nytt El. Anlegg innvendig
- Nyere VA anlegg
- Høyhastighets fiber
- Borebrønn med nyere anlegg og pumper

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Agder Energi Nett har nylig rustet opp transformatorer/nye linjer i området på bakgrunn av aktivitet på Stallemodalen 49.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tiltak ny bolig - boligformål over 70 m2. Utstedt 09.10.2017

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4223/44/14:
08.11.1974 - Dokumentnr: 103556 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:16
Gjelder rett til å benytte eksisterende vei ned til fylkesvei.
08.11.1974 - Dokumentnr: 103557 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:17
Gjelder rett til å benytte eksisterende vei ned til fylkesvei.
08.11.1974 - Dokumentnr: 103558 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:18
Gjelder rett til å benytte eksisterende vei ned til fylkesvei.
04.01.1989 - Dokumentnr: 100025 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:16
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:17
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:18
Gjelder rett til å benytte eksisterende vei ned til fylkesvei.
04.01.1989 - Dokumentnr: 100025 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:16
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:18
Bestemmelse om felles vannverk/ledning/rett til å være tilkoblet vann kilde.
22.01.2019 - Dokumentnr: 89035 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
04.01.1989 - Dokumentnr: 100025 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:6
04.01.1989 - Dokumentnr: 100026 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4223 Gnr:44 Bnr:6
Rett til å ha liggende og vedlikeholde vannledning og kloakkledning

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommer ligger i landlige omgivelser på Greibesland i Øvrebø, ca. 32 km nord for Kristiansand. Eiendommen ligger solrikt. I området er det et par gårdsbruk og noen bolighus.
Fra Stallemodalen er der gode veiforbindelser til omkringliggende by- og tettsteder. Der er også nær forbindelse ut mot Riksvei 9 (Hovden – Haukeli).
Eksempel på kjøretider:
Stallemodalen 49 – Kristiansand rutebilstasjon: 31 min
Stallemodalen 49 – Vennesla bibliotek/stasjon: 22/24 min
Stallemodalen 49 – Nodeland stasjon: 17 min
Stallemodalen 49 – Brennåsen (Søgne): 24 min
Stallemodalen 49 – Riksvei 9: 10 min
Det er dagligvare butikker på Homstean og Skarpengland, begge i bare ca. 8-9 km avstand.

Beskrivelse av tomt

Landlig omgivelser

Parkering

Garasje i bygget for biler og båter. Arealet sør for veien tjener i dag som parkering utvendig i tillegg.

Vei, vann og avløp

Privatvei, borebrønn med nyere anlegg og pumper, nytt renseanlegg for 32 personer.

Regulerings-og arealplaner

Arealformål:
Eiendommen er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende.
Reguleringsplan:
Eiendommen er uregulert pr dags dato.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale utgifter og eiendomsskatt utgjør kr 1594,- pr mnd, eller kr 19128,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Åsen Øvrebø Eiendom AS

Overtakelse

Etter avtale

Budgivning

Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,88 % av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Oppgjør: kr 6.000,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0101/23
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23101

Dato

Sist oppdatert: 12. juni 2023 kl. 04:51

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning. 
Lurer du på noe?