Lysekloster

Skjelåsen

Prisantydning

1 190 000 kr

Omkostninger: krTotalpris: kr
Tomteareal
399 m²
Type / Eierform
Tomt / Eiet

Flott og solrik boligtomt i etablert boligområde med nærhet til nye E39 | Storslått utsikt| Barnevennlig

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Skjelåsen, 5215 LYSEKLOSTER 
Gårdsnummer 20, bruksnummer 63, seksjonsnummer 0, kommunenummer 4624

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i et område som er under utvikling og har kanskje stedets beste beliggenhet med hensyn til utsikt. I tillegg ligger tomten i enden av veien med lekeplass og ballbinge prosjektert rett ved.

Fra eiendommen er det ca 10 minutters kjøring til Os sentrum og 18 minutters kjøretid til Lagunen.

Ole Bulls villa på Lysøyen ligger ikke mer enn 5 minutter med båt unna, og her finnes det også flere gode turstier. Selve huset fungerer i dag som et museum, men det brukes også til sosiale tilstelninger.

Veibeskrivelse

Fra Bergen sentrum følger man E39 mot Stavanger. Følg motorveien til Lagunen og kjør rett frem i første rundkjøring ved Lagunen. I rundkjøring nr. 2 svinger man av mot venstre i retning Fana / FV167. Deretter følger man veien over Fanafjellet og tar til høyre ved Søvikveien FV163. Følg veien videre til man kommer til en avkjørsel til høyre med skilt mot Drange. Herfra følger man veien til man får en avkjørsel mot høyre med skilt mot Skjelåsen.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Barneskole med klassetrinn fra 1.-7. og barnehage finner man i Lysefjorden som ligger 2 km unna. Det er planlagt å etablere gangvei fra boligfeltet til skole og barnehage men dette er p.d.d ikke igangsatt.

Tomten

Eiet tomt på 399 kvm. Tomten ligger i et nyetablert boligområde på Lysekloster i Os kommune. Tomten er ferdig planert og skjermet i bakkant av berg. Flott utsikt over nærområdet samt fjorden. Gode solforhold.

Med tomten følger byggeklausul fra Nordbohus. Dette innebærer at kjøper vil kunne velge bolig fra Nordbohus sin katalog, som også inkluderer gratis arkitekt for justering av eksisterende modell eller tegning av hus fra bunnen av.

Brutto Ytre Areal (BYA) er satt til 25%.

Lett tilkomst til tomten fra offentlig vei.

Parkering

Parkering på egen tomt eller i potensiell carport.

Vei, vann og avløp

Privat. Som tomteier i dette feltet blir man gjensidig ansvarlig for vedlikehold av vei, vann og kloakkanlegg med eierne av de øvrige tomtene i tilhørende felt. Levering av dette til tomtegrensen er inkl. i byggeklausul.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for Skjelåsen datert 21.06.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

PARKERING
Det vil kunne tilrettelegges for parkering på egen tomt samt gjesteparkering i området.

FELLESOMRÅDER
1.1 Felles vei 1,2, 3, 5, 6 og 7 er felles for boligene i feltet.
1.2 Vei 1 er felles for boligene i feltet og eiendommene som i dag har adkomst fra veien. Langs felles vei 1 skal det anlegges kjørevei med møteplass og fortau som vist på planen.
1.3 Det skal innarbeides fartsreduserende tiltak for felles veier i området planen gjelder.
1.4 Felles vei 4 er felles for de tilstøtende boligene. Den skal også gi atkomst til utmark på gnr 21 bnr 1. Ved en eventuell tomtedeling på 21/1 kan ikke veg 4 benyttes som atkomst til nye parseller.
1.5 Felles parkeringsplass P1, P2 og P3 er gjestparkering for boligene i feltene B2, B3, B4, B5, B6, B7 og B8.
1.6 Fellesområde Fe6 og Fe7 er felles for boligene i planen og skal benyttes som henteplass for søppel og for plassering av felles postkassestativ.
1.7 Fellesområde Fe1, Fe2 og Fe3 er felles lekeplasser for boligene i planområdet. Plassene skal opparbeides med lekeplassutstyr. I område Fe1 skal det i tillegg til å tilrettelegge for lek, etableres en ballplass. Gjennom Fe1 skal det også etableres en gangveg/sti med stigning maks 1:12, som gir forbindelse fra veg 2 til eksisterende vei nord for planområdet.
1.8 Fellesområde Fe4 er felles grøntområder for boligene i feltet.
Fe4 er eksisterende naturområder og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig utstrekning søkes bevart. I Fe4 kan det etableres borehull for vann og føres opp bygg for vannrenseanlegg. Ut over det kan det ikke føres opp bygninger i grøntområdene.
I område Fe4 skal det etableres gangsti som sikrer tilkomst inn i området fra de tilstøtende veiene.

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Diverse

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal har oppstart i 2015 og skal være ferdigstilt i år 2022. Prosjektet vil innebære omlag 18 kilometer ny hovedvei som vil kutte reisetiden fra Os til Bergen med omlag 20 minutter. Se vedlagte bilder for mer informasjon.


EIERSKIFTEFORSIKRING
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring av selger.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.  

Oppdragets KR-kode

KR7915168

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter vil bli fastsatt av Os kommune. 

Formuesverdi

Likningsverdi vil bli fastsatt av Skatteetaten (når boligen er ferdigstilt).

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,00.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,00 pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.220.999,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som er vedlagt denne salgsoppgave og som også ligger på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert samt at legitimasjon må være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra eiendommens hjemmeside på finn.no eller krogsveen.no, så oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. 
Budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp og bør være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl.12.00 etter siste annonserte visning. 

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis.  I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Fastpris, 40.000,-
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 3.950,-
Markedspakke: kr 19.900
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis.  I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
Erlend Stokmo
Eiendomsmegler

Erlend Stokmo

Telefon
Mobil 45054488

Lurer du på noe

Erlend svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.