Skårer Syd

Tunveien 8 Skårer Syd

Prisantydning

1 966 725 - 2 525 890 kr

Byggeår
2018
Areal (P-ROM)
79 - 111 m²
Tomteareal
4500 m²
Type / Eierform
Rekkehus / Andel
Fasiliteter
Garasje, Heis, Veranda

Lørenskog - Skårer Syd -Flotte rekkehus over 3 etasjer - Kun 9 rekkehus igjen!

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Tunveien 8 Skårer Syd, 1470 LØRENSKOG 
Gårdsnummer 100, bruksnummer 791, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3029,
Gårdsnummer 100, bruksnummer 805, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3029

Områdebeskrivelse

Beliggenheten er sentral og samtidig rolig - grensende opp mot et etablert boligområde preget av villabebyggelse. Trygge rammer - for alle.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Areal og innholdsbeskrivelse

Arealer i prosjektet	

BRA: 86 kvm til 118 kvm
P-rom: 79 kvm til 111 kvm
S-rom: 3 kvm til 6 kvm

I primærrom inngår vf/entrè/gang, bad/wc, kjøkken, stue og soverom. I sekundærrom inngår bod. I tillegg til bod inne i boligen, disponerer hver leilighet en sportsbod i kjeller. Rekkehusene har sportsbod ved inngangsparti. 

Arealene er oppgitt av selger. Det tas forbehold om mindre arealavvik uten at dette gir rett til prisavslag eller pristillegg. 

Se prislisten for detaljert oversikt over de enkelte leiligheter. 

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 

Tomten

Eiet tomt på ca 4.500 kvm skal tilhøre borettslaget. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.

Borettslaget(ene) skal eie grunnen, men boliger på bakkeplan vil disponere et areal utenfor som fremgår av situasjonsplanen. Blokkene vil bli liggende noe under eksisterende terrengflate. 

Utomhusanlegg opparbeides i henhold til utomhusplan. Endringer vil kunne forekomme. Ferdigstillelse og komplettering av utomhusanlegget kan skje etter innflytting, da dette arbeidet er sesongavhengig. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. 

Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett plikter til for egen regning å vedlikeholde dette arealet. Hekker rundt private arealer vedlikeholdes av borettslaget. Andelseier må søke styret om å foreta endringer av utearealet. (planter, heller, sette opp gjerde eller andre faste innrettinger) 

Parkering

1 parkeringsplass i kjeller følger rekkehusene. Det er mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass. Nedkjøringsrampe og adkomst via heis/trappesjakt i eget bygg på terreng til rekkehusene og adkomst via heis direkte opp til blokk A og B. 

Garasjeanlegget organiseres som et tingsrettslig sameie og inneholder biloppstillingsplasser, gjesteparkering og sportsboder for leilighetene. Selger forbeholder seg retten til å fordele bodene og garasjeplassene. Selger forbeholder seg retten til å eie, selge internt/tredjeparter, eller disponere usolgte garasjeplasser eller boder, også etter ferdigstillelse. 
Videre forbeholder selger seg retten til å organisere det tingsrettslige sameiet med enten borettslagene som eiere av garasjeanlegget, hver enkelt andelshaver som eiere av garasjeplassen eller at garasjeanlegget seksjoneres i flere deler, hvor borettslagene og selger eier sine seksjoner. 

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Borettslaget(ene) er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Standard

Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende boligprosjekt på Skårer – Tunveien. Prosjektet Skårer syd består av 44 leiligheter og 45 rekkehus. Her kombinerer vi familievennlige rekkehus med lavblokker som inneholder fine leiligheter med kvaliteter som passer for folk i ulike livsfaser. Du som kjøper en ny bolig i Tunveien borettslag får både i pose og sekk. Du kan velge mellom smarte leiligheter og flotte rekkehus. Boligene organiseres rundt et felles tun der både barn og voksne finner rom for aktiviteter. Tunet leveres med både frukttrær og bærbusker – i tillegg til en liten «parsellhage» der man kan dyrke bær, grønnsaker eller urter. Her kan du være med på felles grillparty i pergolaen – eller trekke deg litt tilbake på egen balkong med gjester. Barna kan leke trygt på lekeplassen – bilene parkeres i underjordisk garasjeanlegg. Vår målsetning er at prosjektet skal gi trygge rammer om et godt liv – for alle.

Leilighetene og rekkehusene holdes i en moderne, elegant stil hvor det legges vekt på kvalitet og gode praktiske løsninger. 

Innvendige vegger kledd med sparklet og malte gipsplater. Eik tre-stavs hvitpigmentert parkett på gulv. Bad leveres med flislagte vegger og gulv. Himling generelt er gips med duk, sparklet og hvitmalt. Kjøkkeninnredning i hvit utførelse med laminat benkeplate. Integrerte hvitevarer fra Bosch. Induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Garderobeskap i hvit melamin som vist på plantegning. Hovedsoverommet på rekkehusene får skyvedørsgarderobe med to hvite dører og en speildør.
 
Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljert utførelse og rombeskrivelse.

Oppvarming

Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. På kjøkken leveres volumhette med separat avtrekk. Oppvarming av boligene gjennom fjernvarme som styres av termostatstyrte radiatorventiler. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimen¬sjoneres ut fra varmeregnskapet og antall radiatorer i boligen. Det leveres radiatorer som dekker boligens varmebehov, ikke nødvendigvis i alle rom. Gulv i bad og WC får gulvvarme. Varmt tappevann kommer også fra fjernvarme. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod. Det monteres vannmåler/ energimåler i hver boenhet for avregning av forbruk.

Energimerke Energimerket B1

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Tunveien borettslag.
Borettslaget består av 44 leiligheter og 45 rekkehus.
Forretningsfører er OBOS, tlf. 002333
Dugnad må påregnes.
Bestemmelser om dyrehold er opp til borettslaget å vedta.

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

For å dekke eventuell manglende innbetaling av fellesutgifter fra øvrige andelseiere, er borettslaget tilknyttet et sikringsfond gjennom OBOS. Dette innebærer at OBOS innbetaler samtlige felleskostnader til borettslaget hver måned og dermed overtar ansvar og risiko for eventuell inndrivelse av utestående fellesutgifter. Avtalen om sikringsfond gjennom OBOS er gyldig til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 12 måneder.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

17.09.2018 - Dokumentnr: 1279881 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS 
Org.nr: 950 007 613 
Overført fra: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Gjelder denne registerenheten med flere 


08.11.2018 - Dokumentnr: 1524495 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bruk og kostnadsfordeling av felles infrastruktur 
Overført fra: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Gjelder denne registerenheten med flere 


13.02.2019 - Dokumentnr: 185228 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Elvia AS 
Org.nr: 980 489 698 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg 
Bestemmelse om beplantning 
Overført fra: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Gjelder denne registerenheten med flere 


12.04.2019 - Dokumentnr: 438415 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:804 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Lørenskog Kommune 
Org.nr: 842 566 142 
Gjelder også senere fradelte parseller 
Gjelder denne registerenheten med flere 


12.04.2019 - Dokumentnr: 438415 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:804 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Lørenskog Kommune 
Org.nr: 842 566 142 
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 
Gjelder også senere fradelte parseller 
Gjelder denne registerenheten med flere 


06.05.2019 - Dokumentnr: 511121 - Bestemmelse om gangrett/rett til sti
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:804 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:806 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Lørenskog Kommune Teknisk Sektor 
Org.nr: 974 637 944 


06.05.2019 - Dokumentnr: 511121 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:804 
Rettighetshaver: Knr:0230 Gnr:100 Bnr:806 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Lørenskog Kommune Teknisk Sektor 
Org.nr: 974 637 944 
Adkomstrett med motorisert kjøretøy 


11.10.2019 - Dokumentnr: 1205708 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Tunveien Eiendom AS 
Org.nr: 916 321 007 
Bestemmelse om rett til å oppføre og ha stående fundament til skilt og 7 stk. lysmaster 


12.04.2019 - Dokumentnr: 438393 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:0230 Gnr:100 Bnr:791 


06.05.2019 - Dokumentnr: 510928 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:0230 Gnr:100 Bnr:806 


Reguleringsplan og rammetillatelse

1)	Eiendommen er regulert til boligformål blokker og rekkehus. Reguleringsplan: - Reg.plan for Skårer syd vedtatt av Lørenskog kommunestyre den 25.06.2014. Reguleringsbestemmelser: BYA = 50%. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen. 
2)	
Det er mottatt nabovarsel fra utvikler på nabo tomten. Det søkes om blokk bebyggelse med 6 etasjer. Naboeiendommen ligger i nord/øst retning. Det kan være at beboere må benytte midlertidig adkomstløsning inn til området i enkelte perioder etter innflytting. Dette som en følge av at det pågår arbeider i Kåre Werners vei.Området i rett østlig retning er regulert til boligbebyggelse/barnehage

Diverse

Videresalg av kontraktsposisjon

Selger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt med å overta den fremtidige boligen. Derfor tillater ikke selger at inngåtte kjøpskontrakter videreselges før boligen er overlevert og tinglyst på ny eier. 

Kjøpere som måtte få behov for å komme seg ut av inngått kjøpekontrakt, kan avbestille kjøpet i henhold til bustadsoppføringslovens bestemmelser om avbestilling. Det gjøres oppmerksom på at ved avbestilling før IG er gitt og før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale et avbestillingsgebyr til selger på kr 100.000,-, jf. Bufl. § 54. Dersom kjøper
avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. Bufl. § 53. Selger kan holde tilbake hele eller deler av innbetalte beløp til dekning av erstatningskrav. 

Radon

Radonsikring etter forskriftene Ihht Tek 17. Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Forutsatt byggestart andre kvartal 2018, antas eiendommen å være klar for overtagelse innen utgangen av andre kvartal 2019. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i «selgers forbehold» innen fristen, skal Selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn tre måneder (heretter Overtakelsesperioden). Selger skal da innen 14 dager etter utløpet av fristen i pkt. 16, sende en skriftlig melding til Kjøper om når Overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne perioden. Dersom Selger ikke har sendt melding til Kjøper og fastsatt en Overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, gjelder perioden i utgangen av andre kvartal 2019 som Overtakelsesperiode. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene:

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % av leilighetene og rekkehusene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 31.09.2018. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. 

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. 

Overgangsdrageren som er omtalt for leilighet type A i prospekt side 16 «Stue» gjelder også for leilighet type B.

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. 

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvalg -og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. 

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Eventuelle endringer og, eller tilvalgs bestillinger skal fortas/bestilles elektronisk via Bolig-basen.no. Kjøper vil få tilsendt påloggings informasjon pr. epost.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selgers representant hos entreprenør, og må være i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av entreprenør.

Entreprenør utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgs bestillinger og endringer fremkommer. Entreprenør har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endrings bestillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR601859

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Borettslaget skal etter konstituering vedta endelige fellesutgifter basert på hvilke tjenester brl ønsker. Fellesutgiftene for eiendommen avgjøres av borettslaget. Hvor store fellesutgiftene blir er avhengig av hvor mange ytelser borettslaget rekvirerer. Det tas forbehold om endringer av beløpene.

Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr 35,- pr. kvm BRA pr. måned. 
Inkl. forretningsførsel, forsikring, vedlikeholdsfond samt kommunale avgifter.
Utgifter til fjernvarme ca. kr 7,- pr. kvm BRA pr. måned. 
Utgift til kabel-tv og bredbånd grunnpakke ca. kr 400,- pr. mnd.
I tillegg kommer renter på fellesgjeld samt eventuelle avdrag.

Tunveien 1 borettslags (blokk) totale fellesgjeld er inntil ca. kr 120 millioner. 
Tunveien 2 borettslags (rekkehus) totale fellesgjeld er inntil ca. kr 160 millioner.
Fellesgjelden har p.t en flytende rente på ca. 2 %, renten vil endre seg som følge av endringer i rentenivået. Lånet løper over 30 år hvor de første 5 årene er avdragsfrie og 25 års nedbetalingstid. Se prisliste for fordeling av gjeld samt estimert kostnad i forbindelse med lånet for den enkelte andel.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Opplysninger om fellesgjeld

Se prisliste. Totalprisen består av innskudd(egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld, samt omkostninger. Se vedlagte prisliste i prospektet. 

Innskudd (egenkapital) med omkostninger, utgjør beløpet kjøper må finansiere på egenhånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den enkelte leilighet, dekkes gjennom de månedlige felleskostnadene. 

Fellesgjeld utgjør 60% av boligens totalpris og finansieres gjennom et lån som borettslaget har søkt om. Lånet løper i 30 år med 5 års avdragsfrihet. Lånet er et annuitetslån og løper med flytende rente. (Pr. d.d. på 2,05%) Renter og avdrag på felleslån betales av borettslaget via inntekter fra andelseierens månedlige innbetalinger av felleskostnadene. Felleskostnadene består av kapitalkostnader og driftskostnader.

Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dertil felleskostnadene. Felleskostnadene som er vist i prislisten er beregnet med den gjeldende rentesats pr. 19.02.2018. Borettslaget kan ved senere anledning beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I denne perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men som gjeninnføres etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning. 

Driftskostnadenes fordeling: ca. 50 % av borettslagets samlede driftskostnader er fordelt med et likt beløp pr. bolig. De resterende ca. 50 % av de samlede driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag av den enkelte boligens areal, BRA. De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke offentlige avgifter, forretningsførsel, forsikring på bygning(er), renhold av fellesarealer, grunnpakke kabel-TV og internett, garasjeplass, snømåking, samt generell drift av borettslaget. Oppvarming, strøm og eget varmt tappevann kommer i tillegg ihht. målt forbruk. Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og produkter som borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om. Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. leilighet.

IN-ordning: (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld) Ordningen kan først etableres etter at alle boligene i hvert enkelt borettslag er overlevert. Dette kan medføre at en nedbetaling av andel fellesgjeld må gjennomføres først etter at IN-ordning er etablert. Kjøper kan selv bestemme størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling (minimum kr 60.000) av egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette får umiddelbar innvirkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og dermed ikke ha andel fellesgjeld.

Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld gjøres 2 ganger i året, på gitte datoer, med minimum kr 60.000 pr innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. 
Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene som sikkerhet i tilfelles mislighold av betaling av felleskostnader. Panteretten er beløpsmessig begrenset ved lov til 2 G (Grunnbeløpet i folketrygden).

OBOS garanterer overfor borettslaget mot økonomiske tap som følge av manglende innbetaling av felleskostnader, gjennom egen avtale. Dette betyr at den enkelte andelseier ikke belastes ved at noen andre eventuelt ikke betaler sin månedlige felleskostnader. 

Egenkapitalen som betales utover 40 % skal i sin helhet benyttes til å redusere «en andel» av fellesgjeld og dermed felleskostnadene. Prislisten viser hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har etter at det er gjort en justering av egenkapitalandelen for de boligene dette gjelder for.

Skattefradrag for kapitalkostnader: Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 24 % etter gjeldende regler. Retten til fradrag betinger at andelseieren har skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- For innbetalt andelskapital kr 5.000,- 
- Gebyr for registrering om avtale om borett, brl. loven §2-13 (2) 430,-
- Gebyr for overføringen av andelen kr 430,-
- Gebyr for overskjøting av garasjeplass kr 525,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers pantedokumenter inkl. panttest og utskriftsgebyr, kr 629,-
- Oppstarts kapital til borettslaget kr 10.000
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 650,- pr. ny andelseier.
- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet nr. B103 til kr 4.300.000,- inkl. fellesgjeld og omkostninger vil være kr 4.317.664,- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter, gebyrer samt dokumentavgiftgrunnlag. 

minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
118 m²52 440 000 kr
118 m²52 400 000 kr
118 m²52 400 000 kr
118 m²52 360 000 kr
118 m²52 360 000 kr
118 m²52 420 000 kr
118 m²52 360 000 kr
86 m²51 966 725 kr
118 m²52 525 890 kr
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Hvitvaskingsreglene

Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Herunder formidle informasjon til leverandører av bredbånd, kabel-tv og forretningsfører etc. 

Avhendingsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 

I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: kr 33.500,- pr. enhet
Oppgjørshonorar kr 4.000,- pr. enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet

Salgsdokumentasjon

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

I budskjemaet for hvert enkelt salgstrinn vil det fremkomme hvilke budfrister og akseptfrister selger legger til grunn. Det kan inngis bud på inntil 5 boliger i prioritert rekkefølge. Om det foreligger flere bud på samme bolig, vil dette avgjøres ved loddtrekning. 

Alle bud må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 
For at bud skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven. Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Se utkast til vedtekter for Tunveien borettslag 1 og 2 i salgsoppgave del 2.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 

I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for borettslagene, et for rekkehusene og et for leilighetene, som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av borettslagene på konstituering av borettslagene. 
minusVis mindre
Vegard Gran-Andersen
Eiendomsmegler / Leder Nybygg Romerike

Vegard Gran-Andersen

Telefon
Mobil 93040891

Lurer du på noe

Vegard svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.