Komplett salgsoppgave

Valebøvegen 14

2 690 000 kr
188 m²
4 soverom
Krogsveen presenterer Valebøvegen 14.
Krogsveen presenterer Valebøvegen 14.
Nordagutu
Hel horisontaldelt 2-mannsbolig med uthus på romslig tomt. Utleiemuligheter.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  2 690 000 kr
 • Omkostninger
  68 592 kr
 • Totalpris
  2 758 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1935
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  188 m²
 • Bruksareal
  347 m²
 • Tomteareal
  2 537 m² (eiet)
 • Type
  Hel 2-mannsbolig
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Tomannsbolig med boenhet i hver etasje.
 • Romslig tomt med muligheter for dyrehold, dyrking av grønnsaker eller andre nyttevekster.
 • Kort vei til søndagsåpne Joker og togstasjonen.
 • Bo i landlige omgivelser med flotte turområder i nærområdet og med kort avstand til steder slik som Notodden, Akkerhaugen, Gvarv og Bø.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Valebøvegen 14, 3820 NORDAGUTU
  Kommunenummer 3817, gårdsnummer 109, bruksnummer 54, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 347 kvm
  Totalt primærrom: 188 kvm
  Bruksareal:
  Horisontaldelt to-mannsbolig 237 kvm
  Uthus 110 kvm
  Primærrom:
  Horisontaldelt to-mannsbolig:
  1. etasje 93 kvm: Trappegang, entre, bad, kjøkken, stue og 2 soverom.
  2. etasje 95 kvm: Trappegang, entre, bad, kjøkken, 2 soverom og stue.
  Sekundærrom:
  Horisontaldelt to-mannsbolig:
  Kjeller: 45 kvm: Kjellergang, bod og 3 kjellerrom.
  1. etasje 2 kvm: Trappegang til kjeller.
  2. etasje 2 kvm: Bod.
  Uthus:
  Kjeller: 11 kvm: Kjeller.
  1. etasje 50 kvm: 2 lagringsrom og 2 vedboder.
  2. etasje 49 kvm: 2 lagringsrom.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 20.06.2022 utført av Anticimex v/Jon Simonsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
  Kommentar areal:
  * Det foreligger ingen bygningstegninger, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
  Kjøper overtar alt ansvar og risiko for ovennevnte forhold. For utfyllende informasjon se pkt. "ferdigattest" i denne salgsoppgaven.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningen er iht. tilstandsrapporten en horisontaldelt tomannsbolig over 2 plan pluss kjeller og ett kaldloft med lav takhøyde. Oppført i 1935, tilbygg fra 1973. Felles adkomst i 1. etasje. Gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplasser. Frittliggende nordøstvendt platting i gårdsplass. Skrånende tomt og frittliggende uthus.
  Boligen er oppført med støpt gulv mot grunn og grunnmur i betong/murkonstruksjon av ukjent type utførelse. Krypkjeller under tilbygg. Etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon. Utvendige fasader kledd med eternittplater. Vinduer i 3-lags glass fra 2021. Yttertak har saltaksform med takoppløft og tekket med betongtakstein. Oppvarming er via elektrisitet og vedfyring. Naturlig ventilasjon.
  Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på:
  Tilstandsgrad 3:
  - Skorsteiner inne i boligen: Stedvis innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Tiltak må påregnes.
  - Etasjeskiller: Skjevhetsmåling: Målbare og stedvise merkbare skjevheter registrert. Med høydeforskjell på 32 mm i stue og 14 mm på kjøkken.
  - Elektrisk anlegg: Utført egeninnsats/ufaglært arbeid på deler av det elektriske anlegget. Observert løse ledninger og registrert stedvis jordete og ujordete stikkontakter i samme rom. VVS- beredere har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakter.
  - Brannslokkingsutstyr: Det er ikke verifisert slukkeutstyr.
  - Kjellervinduer bærer preg av alder og høy slitasje.
  - Forstøtningsmurer - ved utvendig kjellergang: Rekkverk er manglende på toppen av støttemuren.
  - Frittstående byggverk - Uthus: Vesentlig slitasje, feil, skader og mangler påvist. Stedvise fukt- og råteskader og store skjevheter.
  Tilstandsgrad 2:
  Bad - 1. etasje:
  1)Ventilasjon: Avtrekk fra rommet er ikke ført ut i det fri men avsluttet i trappegang.
  2)Vannrør: Deler er av eldre dato.
  3)Slukets tilkomstmulighet for rengjøring: Utilfredsstillende.
  4)Membran, tettesjikt og overgang til sluk:
  Tettesjikt på gulv har en høy alder. Ny smøremembran er ikke ført opp på vegg. Arbeidet opplyses å være egeninnsats av nåværende eier og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelser.
  Overgang sluk og membran: Ikke tilkomst for inspeksjon pga. plassering av dusjkabinett.
  Rørgjennomføringer: Noe tettedetaljer ved rørgjennomføring er usikker.
  5)Fukt i tilliggende konstruksjoner: Fuktmåling er ikke utført pga. konstruksjonsmessige forhold. Tilstanden i veggen er derfor ukjent.
  6)Fallforhold (gulv): Det er ikke mulig å måle grunnet plassering av dusjkabinett.
  7)Avløpsrør (inkl. sluk): Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon under dusjkabinett.
  Bad - 2. etasje:
  1) Ventilasjon: Ikke mekanisk avtrekk.
  2)Sanitærutstyr/innredning: Servant har sprekk/ riss. Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert.
  3)Overflater vegger: Flisfuger i dusjhjørne samt silikonfuge i dusj er noe mangelfulle.
  4)Overflater gulv: Bomlyd i enkelte gulvfliser.
  5)Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Ingen dokumentasjon på våtrommet.
  6)Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking og fuktmåling er ikke mulig pga. inventar.
  7)Fallforhold (gulv): Gulv utenfor dusjsone er tilnærmet flatt.
  Kjøkken - 1. etasje:
  Innredning: Stedvis avflassing/slitte flater.
  Kjøkken - 2. etasje:
  Vannrør: Overgang vannrør og varerør er skjult.
  Øvrige rom- 1. etasje:
  Overflater himling: Stedvise skjevheter i himlinger.
  Rom under terreng - Kjeller:
  1) Overflater vegger: Stedvise symptomer på utilsiktet fuktighet.
  2) Overflater himling: Målt en trekvotefukt i stubbloftsbord.
  3)Annet: Takstmann vurderte at det ikke var mulig å flytte lagrede gjenstander i bod for å undersøke bakenforliggende overflater tilstrekkelig.
  Krypekjeller:
  Innvendig inspeksjon: Ikke tilgjengelig for inspeksjon. Derfor kun vurderte fra vindu mot tilstøtende kjeller. Organiske materialer lagret, ikke etablert fuktsperre og synlige symptomer på fuktighet.
  Loft - Innredet - 2.etasje:
  1) Konstruksjonsoppbygging: Lukket konstruksjon og ukjent hvordan oppbygging er gjennomført.
  2) Takstmann vurderte at det ikke var mulig å flytte lagrede gjenstander i bod for å undersøke bakenforliggende overflater tilstrekkelig.
  Loft- uinnredet/råloft:
  1)Kontroll av diffusjonssperre: Ikke etablert dampsperre over våtrom mellom varm og kald sone.
  Etasjeskiller - 1.etasje:
  Målbare skjevheter registrert.
  Tekniske anlegg, VVS- anlegg:
  1)Avløpsrør: Delvis fra eldre dato. Ukjent restlevetid.
  2)Annet: Noe dårlig vanntrykk ved tapping.
  Radon:
  Ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen.
  Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
  Fasader inkl. kledning: Fasaden er kledd med plater som inneholder asbest. Disse har stedvise sprekker og skader.
  Dører og vinduer:
  1)Vinduer: Innsettingsdetaljer i overgang vindu/vannbrett har uheldige løsninger: Fare for fukt i konstruksjonen.
  2)Dører: Entredører til hver boenhet har ikke klassifisering for lyd og brann.
  Yttertak:
  Skorsteiner over tak: Påvist løse stein.
  Terrasser/platting på terreng:
  Synlige skjevheter.
  Utvendige trapper:
  Håndløpere på vegg mangler.
  Drenering:
  Utvendig terreng, inkl. fuktsikring av grunnmur: Grunnmuren mangler fuktsikring. Avvik på terrengfall utfra grunnmur i bakkant av boligen.
  Alder: Drenering er nedgravd og skjult, estimert tilstand må vurderes ut i fra alder.
  Stikkledninger og tanker:
  1)Vann og avløpsledninger: Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet.
  Ikke fremlagt dokumentasjon på brønnvannet.
  2)Septiktank: Ukjent alder, og ingen dokumentasjon på materiale, type eller tilstand.
  For utfyllende informasjon om eiendommens tekniske tilstand, samt konsekvenser av angitte avvik henvises det til tilstandsrapporten.
  Selger har fremlagt en del dokumentasjon på arbeider:
  -Faktura vedr. skifte av dører og vinduer datert 19.01.2021
  -Faktura vedr. montering av ildsted i 2. etasje datert 27.10.2020.
  -Samsvarserklæring datert 16.06.2022 vedr. skifte av vinduer.
  -Samsvarserklæring datert 19.06.2022 vedr. reparasjon av yttertak, ny yttertaktekking av utbedring av lufting.
  For innsyn i ovennevnte dokumenter konferer megler.

  Standard

  1.ETASJE:
  Innvendige overflater består hovedsakelig av laminat på gulv (fra 2020 ifølge eier). Vegg til vegg teppe på ett soverom. Veggflater med malte panelplater, tapetserte samt malte flater. Malt panel og hvite takplater i himlinger. Kjøkkenet har innredning med hvite, profilerte og slette fronter. Benkeplate i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Nisje for frittstående komfyr. Ventilator med avtrekk og plass for oppvaskmaskin. Vannrør i kobber og avløpsrør i plast. Badet er opplyst oppgradert i 2012 og senere i 2020 med gulvvarme, avretting og nye gulvfliser. Dusjkabinett med to-greps blandebatteri tilkoblet regn- og hånddusj. Servantskap med mørke, slette fronter og heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Speilskap på vegg over servant. Gulvmontert toalett. Elektrisk avtrekksvifte i vegg. Avløpsrør i plastmateriale. Opplegg for vaskemaskin.
  2.ETASJE:
  Innvendige overflater består hovedsakelig av laminat på gulv (fra 2020 ifølge eier), fliser samt vegg til vegg teppe. Malte panelplater, tapetserte og malte flater på vegg. Takplater og panel i himlinger. Epoq kjøkkeninnredning på kjøkken med mørke, slette fronter fra 2013. Benkeplater i laminat med underlimt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Integrert stekeovn og nedfelt keramisk koketopp. Ventilator med avtrekk. Nisje for frittstående oppvaskmaskin og for vaskemaskin. Vann- og avløpsrør i plastmateriale. Flislagt bad fra 2015 med gulvvarme. Dusjhjørne med dusjvegger i glass og veggmontert to-greps blandebatteri tilkoblet hånddusj. Servantskap med mørke, slette fronter og heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Vegghengt toalett. Vannrør av type rør i rør. Avløpsrør i plast og naturlig ventilasjon.
  Angående hvitevarer:
  Første etasje: Ingen medfølger.
  Andre etasje: Hvitevarene med unntak av oppvaskmaskin og vaskemaskin medfølger.
  Det gjøres oppmerksom på at hvitevarene er kjøpt for noen år tilbake, og kjøper må forvente slitasje som følge alder og normal bruk.

  Løsøre og tilbehør

  Angående hvitevarer:
  Første etasje: Ingen medfølger.
  Andre etasje: Hvitevarene med unntak av oppvaskmaskin og vaskemaskin medfølger.
  I andre etasje kan en del av møblement medfølge, dette etter nærmere avtale med eier.
  Trampoline medfølger ikke.
  Utenom dette viser vi til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Oppvarming via elektrisitet og vedfyring.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med.
  Det gjøres oppmerksom på følgende opplysning fra nåværende eier:
  Pipen over tak har en vertikal sprek igjennom teglsteinene på 2 av 4 sider og må rehabiliteres.
  Kjøper tar over dette på egen regning og risiko.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har trolig vært brukt til boligformål siden byggeår.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller bygningstegninger for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
  Det er tinglyst følgende rettighet på eiendommen:
  Dagboknr. 2366, tinglyst 21.09.1973 type heftelse: Bestemmelse om Vannrett
  Rettighet hefter i: KNR: 3817, GNR: 109, BNR: 9
  Eiendommen har rett til brønn på naboeiendom der den nå ligger.
  Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

  Eventuell adgang til utleie

  Utleieenhetene er godkjente som separate boenheter, og kan lovlig leies ut.
  Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling på denne boligen.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Eiendommen ligger på en liten høyde med gode sol- og utsiktsforhold i landlige omgivelser på Nordagutu. Nordagutu er et sjarmerende lite tettsted innenfor kjøreavstand fra steder som Notodden, Akkerhaugen, Gvarv, Bø og Skien. Søndagsåpne Joker ligger like ved med et godt utvalg og hyggelig betjening. Midt-Telemark kommune beskrives ofte å være et av landets varmeste steder, med fruktdyrking på Gvarv, Norsjø Ferieland på Akkerhaugen og Sommerland i Bø. I nærområdet finner du både butikk, jernbanen, gode bussforbindelser og flott natur.
  Kjøreavstander:
  Akkerhaugen: 5 min.
  Gvarv: 10 min.
  Bø: 19 min.
  Notodden: 22 min.
  Kongsberg: 52 min.
  Skien: 54 min.
  Porsgrunn: 58 min.
  Oslo: 1t 57 min.

  Adkomst

  Eiendommen ligger i første sving langs Valebøvegen mellom Nordagutu og Skien. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager, skoler og fritid

  Skoler:
  Gvarv skole/Sauherad ungdomsskole (1-10 kl.) 9 min.
  355 elever, 20 klasser. 8.2 km.
  Bø vidaregåande skule. 20 min.
  450 elever, 20 klasser. 17.2 km.
  Notodden videregående skole. 23 min.
  515 elever. 23.2 km.
  Barnehager
  Nordagutu barnehage (1-5 år). 5 min. 27 barn. 3.5 km.
  Gvarv barnehage - Gvarv (0-5 år). 11 min.
  72 barn. 9 km.
  Hjuksebø barnehage (0-5 år). 13 min.
  32 barn. 13 min.
  Dagligvare
  Joker Nordagutu. 4 min.
  Coop Prix Gvarv.10 min.
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 2.537 kvm, digitalt avlest av kommunen. Tomten er skrånende og opparbeidet med plen. Gruslagt parkering og adkomst til boligen. Liten lekeplass bygd i ca. 2020.
  Det gjøres oppmerksom på at i tinglyst målebrev datert 12.10.1984 fremkommer det et areal på 2.475,8 kvm. Det er derfor knyttet usikkerhet rundt den virkelige arealstørrelsen. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

  Parkering

  På egen tomt.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
  Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.
  Eiendommen har privat brønn som vannkilde. Denne ligger ca. 200 meter fra eiendommen etter tinglyst avtale fra 1973.
  Brønnen er av eldre dato og har ukjent utførelse og opprinnelse. Brønnen er i forbindelse med salget ikke undersøkt og det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet og brønnens tilstand.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 21.06.2021 med ID 202001 avsatt til: LNFR areal for spredt bolig- og fritids- eller næringsbebyggelse, mv, nåværende. Områdenavn: BN3.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter var kr. 17.767,- i 2021. I dette inngår gebyr for eiendomsskatt, slam, renovasjon og feiing.
  Eiendomsskatten er kr. 5.558,- av de kommunale avgiftene i 2021.
  Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr. 25.000,- pr. år. / 23.000 kwh. pr. år.
  Dette med en familie i hver etasje med totalt 9 mennesker.
  Årlig nettleie kr. 10.800,-
  Boligen har en årlig forsikringspremie på kr. 7.500,-
  Boligen er tilknyttet Altibox som leverandør av internett og har avgift på ca. kr. 900,- pr. mnd.
  Dekoder følger med.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdien finnes ikke for denne eiendommen hos Skatteetaten, derfor har skatteetatens kalkulator blitt benyttet:
  Ved hjelp av Skatteetatens kalkulator er formuesverdien for 2021 beregnet til kr 802.258,- når eier er fast bosatt på eiendommen.(primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr. 2.888.129,-
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.758.592,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 14.650,-

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Alexandru Ioan Ozun, Vlad Alexandru Craciunescu og Luana Andreea Craciunescu

  Konsesjon

  Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 2,3 % av salgssummen.
  Minimumsvederlag: kr. 45.000,-
  Tilrettelegging: kr. 12.500,-
  Oppgjør: kr. 5.550,-
  Markedspakke: kr. 18.400,-
  Visninger: kr. 3.500,- (alle inkludert)
  Oppslag eiendomsregister: kr. 1.350,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 26-0032/22
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Skien
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR26.2232

  Dato

  Sist oppdatert: 04. juli 2022 kl. 08:29

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende boliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.