Komplett salgsoppgave

Kolsrødveien 215

290 000 kr
1 413 m² (eiet)
Tomten er en del av et felt bestående av veletablert fritidsbebyggelse.
Tomten er en del av et felt bestående av veletablert fritidsbebyggelse.
Frode Larsen
Presenteres av
Frode Larsen
Enderød/Vansjø
Stor, ubebygget og uregulert tomt på 1.413 kvm. ved Vansjø. Sol dagen gjennom. Under 1 time fra Oslo.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  290 000 kr
 • Omkostninger
  8 592 kr
 • Totalpris
  298 592 kr
 • Tomteareal
  1 413 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Uregulert tomt i fredelige og naturskjønne omgivelser ved Vansjø
 • Ubebygget og bestående av naturlig skogsbunn med til dels skrånende terreng
 • Høytliggende med gode solforhold dagen gjennom og utsikt til Vansjø
 • I rett luftlinje kun ca. 30 meter til vannkanten
 • Mange turmuligheter i nærområdet, både til lands og til vanns
 • Ca. 5 minutter med bil til Mosseporten og E6
 • Under én times biltur fra Oslo

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kolsrødveien 215, 1599 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 3, bruksnummer 1945, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
I det gamle skjøtet fra 1960 sto det i skjøtet: Særlige bestemmelser i skjøte viser til at tomten har "lettest adgang til kjørevei og adgang til vann og båtfeste ved Vansjø". Dette er ikke tinglyst og det er svært lite informasjon rundt dette.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i et veletablert felt av fritidsbebyggelse inntil Vansjø, på grensen mellom Moss og Våler. Tomten ligger i svært fredelige omgivelser som er innenfor én time med bil fra Oslo, og kun gode fem minutter unna E6. Ved sistnevnte finnes også kjøpesenteret Mosseporten som både inneholder dagligvareforretninger og et bredt shoppingtilbud.
Fra tomtens sydøstre hjørne er det i rett luftlinje ikke mer enn gode 30 meter ned til vannkanten.
I nærområdet finnes en hel rekke turmuligheter i variert og vakker natur, både til lands og til vanns. I skogsterrenget omkring finnes kilometervis av stier og løyper med mulighet for fotturer av variert lengde.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 413 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke veirett til tomten.
Eiendommen er ikke tilknyttet det offentlige ledningsnettet.
Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av private stikkledninger frem til offentlig nett.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Moss kommune datert 25.08.2021 omfattes eiendommen av kommuneplan "Kommuneplanens arealdel 2021-2032" med formål LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag nåværende, vedtatt 24.03.2021 med plannr.KP3002. Siden eiendommen ligger i LNRF-område må det derfor søkes om dispensasjon fra kommuneplanen for å få tillatelse til å oppføre bolig eller fritidsbolig.
Eiendommen ligger i gul støysone iht. T-1442 og hensynssone for friluftsliv, hensyn landskap og nedslagsfelt drikkevann.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke registrert noen kommunale avgifter på eiendommen pr. i dag.
Gjeldene gebyrsatser for 2021 hentet fra Moss kommune sine hjemmesider:
Vann:
Årsgebyr kr 16,33 pr. m3
Tilknytningsgebyr kr 1,25 pr.m2
Fastdel kr 625,- pr. boenhet
Avløp:
Årsgebyr 28,23 pr. m3
Tilknytningsgebyr kr 1,25 pr.m2
Fastdel kr 938,- pr. boenhet
Feieravgift:
Pr.år pr. pipeløp for fritidsbolig. Kr 544,-
Eiendomsskatt:
Bolig og fritidsboliger 2,8 promille av beregningsgrunnlaget fastsatt av kommunen.
Renovasjonsgebyr, standard:
Hytterenovasjon kr 1.975,- pr år.
For enebolig:
Restavfall kr. 2.188,-
Papp og papir kr 325,-
Plast kr 325,-
Glass og metall kr 325,-
Henteavstand for restavfall 8-18 meter kr 644,-
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 8-18 meter kr 131,-
For ytterligere informasjon om kommunale avgifter og kommunale saksbehandlingsgebyrer, se vedlagt link:
https://www.moss.kommune.no/egen-okonomi/priser-og-gebyrer/

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 40.0000,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 298.592,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Adnan Majeed

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet da dette er en ubebygd tomt.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 9,0% av salgssum
Tilrettelegging: kr. 9.900,-
Markedspakke: kr 8.500,-
Foto - drone: kr 3.800,-
Oppgjørshonorar: kr 5.550,-
Offentlige opplysninger: kr. 3.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0346/21
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.21346

Dato

Sist oppdatert: 24. mai 2022 kl. 12:48

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.