Komplett salgsoppgave

Hellig Olavs gate 25

2 900 000 kr
110 m²
3 soverom
Stor og hyggelig veranda mot syd i 2. etg.
Stor og hyggelig veranda mot syd i 2. etg.
Marit Stuen Aursnes
Presenteres av
Marit Stuen Aursnes
Skarbøvika
Tiltalende 1/2-part horisontaldelt tomannsbolig med fantastisk utsikt|2 verandaer på hhv 19 og 9 kvm|3 soverom |3 stuer |P-plass

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  2 900 000 kr
 • Omkostninger
  73 670 kr
 • Totalpris
  2 973 670 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1960
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  110 m²
 • Bruksareal
  110 m²
 • Tomteareal
  561 m² (eiet)
 • Type
  Halvpart horisontaldelt bolig
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul F

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Lys og flott bolig som er over to etasjer (2 og 3. etasje), samt inngangsparti i 1. etasje
* Veranda mot syd på ca 19 m2
* Veranda mot vest på ca 9 m2
* Fantastisk utsikt mot Ålesund
* 3 soverom
* Stue, spisestue og loftstue
* Bomfritt til Ålesund sentrum
* Parkeringsplass på tomten
* 4 boder i kjeller

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hellig Olavs gate 25, 6006 ÅLESUND
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 120, bruksnummer 147, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 110 kvm
Totalt primærrom: 110 kvm
Primærrom:
2. etasje 76 kvm: Entre, gang, trappegang, stue, spisestue, kjøkken, bad og soverom.
3. etasje/loft 34 kvm: Loftstue og 2 soverom
I tillegg disponerer boligen 4 boder i kjeller samt felles vaskerom.
I tillegg teknisk rom på loft (ikke måleverdig areal pga. lav romhøyde).
Der er også 3 raftekott på loftet som har godt med oppbevaringsplass.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 06.08.2022. utført av Takstmann Kristian Brøther. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik og risiko for kjøper. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i 1960. I 2007 ble boligen seksjonert i 2 leiligheter. Eiendommen er oppført med grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv
mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. (ytterkledning skiftet 1990-1991). Iflg. eier er den overflatebehandlet i 2019. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med skiferstein. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre,og to-lags glass. Varmepumpe i gang. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at følgende bygningsdeler har fått tg2:
Bad: Overflater vegger
Kjøkken: Avløpsrør
Loft: Overflater gulv - ventilasjonskanaler
Ildsteder/skorsteiner
Innvendige trapper
Etasjeskillere - skjevhetsmåling
Tekniske anlegg: Vannrør, hovedstoppekran, avløpsrør, andre VVS-tekniske anlegg
Radon
Brannskiller
Fasader inkl. kledning
Yttertak - hovedtak
Balkonger, terrasser, veranda etc. - sørvendt
Drenering
Forstøtningsmurer
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om bygningsdelen etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Sammendrag av selgers egenerklæring

Selger har gitt følgende opplysninger i sitt egenerklæringsskjema:
På spørsmål: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? svarer selger ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Badet ble totalrenovert i 2014. Arbeidet ble utført av et kyndig familiemedlem (ufaglært). Ny varmtvannstank ble innstallert på loft i forbindelse med oppussing av badet. Rørlegger: Flatmo Rør AS Elektriker: Eide Elektro ASByttet servantbatteri på bad, juli 2022, utført av Rør24
På spørsmål: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? svarer selger ja. Utført av kyndig familiemedlem (ufaglært).
På spørsmål: Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? svarer selger nei. Kun delvis, har kopi av faktura fra Flatmo Rør AS.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? svarer selger ja. Pga tilbakeslag grunnet tett avløpsrør ble det utført spyling og kamerainspeksjon først i 2021 av Slamsug AS, så på nytt av KWL VA AS i 2022. Avløpsrøret viste seg å ha stor slitasje og flere brudd. Avløpsrøret fra kjeller og til kommunalt knutepunkt har derfor nylig blitt rehabilitert i sin helhet. Arbeidet ble utført av KWL VA AS.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? svarer selger ja, kun faglært. Slamsug AS, Kjell Wamberg Larsen AS, KWA VA AS.
Spyling og kamerainspeksjon avløpsrør, Slamsug AS 2021. Reparert innvendig stakeluke, Kjell Wamber Larsen 2021. Spyling og kamerainspeksjon avløpsrør, samt ferdig utført rehabilitering av avløpsrør fra kjeller til
kommunalt knutepunkt. KWL VA AS Arbeid ferdigstilt August 2022. I følge forrige eier har det blitt fornyet vannledning fra huset og til anboring i gate på kommunal ledning. Fornyet vannledning i huset med kobberledning. Årstall ikke oppgitt, men antydet en gang på 90'tallet. Foreligger ikke dokumentasjon på dette.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? svarer selger ja. Sommeren 2006 kom det fukt/vann i kjelleren, på det tidspunktet var der flere rusthull i takrenne på vestsida som førte til lekkasje og større vannbelastning mot grunnmur. Takrenne ble utbedret. Opplevde vanninnsig i nord-vest hjørne av huset i 2014. Påvist tett taknedløp og utvendig sluk s
om gikk i grunnen. Det ble gravd opp og lagt avløpsrør fra utesluk til hushjørnet, ca 3 meter rør, samt sugeslange videre ned til ny sandfangkum (Utført av Kjell Wamberg Larsen AS). Har ikke opplevd vanninnsig i kjeller siden. Ved utskifting av kjellervinduer (vaskerom og boder) ble det satt inn vinduer med lufteventil for å sikre bedre lufting i kjeller.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? svarer selger nei. Ikke et problem, men det kan ule litt i peisen når det blåser ute pga trekk. Hadde tilsyn på fyringsanlegg av Ålesund Brannvesen i 2013, fikk merknad på at det var tapet utenpå vegg tilknyttet skorstein (i gangen), dette ble utbedret. Det er notert i bygningsrapport fra 2007 som ble utarbeidet i forbindelse med salg av seksjon 1 at der er noe sprekker i pipe/brannmur, men ikke unormalt utifra alder/konstruksjon.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? svarer selger ja. Noe naturlig skjevhet da det er et bevegelig trehus.
Der er er en svak sprekke i mur på vaskerom, som kom når eier av annen seksjon hengte opp ei hylle. Der er også et par synlige sprekker i mur utvendig der eier av seksjon 1 satte inn nye vinduer i sine kjellerrom. Tror dette er kun i overflaten.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen? svarer selger ja. I forbindelse med skadedyrsak i 2005, ble det funnet råteskade på en liten del av yttervegg vest
(bunnsvill/stendere). Dette ble utbedret.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? svarer selger ja. En stund etter overtagelse i 2005 ble det oppdaget rotteaktivitet i en liten og avgrenset del av yttervegg vest. Tiltak ble gjort umiddelbart og har ikke opplevd det siden. Noe mottspist plank i kjeller, samt en liten liggende avgrenset stolpe i bod på loft. Har smurt med
middel. Kan se et og annet skrukketroll i kjelleren av og til, men de kommer nok inn når dør eller vindu står åpent. Har siden opplevelsen i 2005 tegnet fullverdi hus forsikring inkl ekstra dekning for råte og skade
dyr.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? svarer selger ja. I 2005 ble det oppdaget fuktskade i taket på inngangspartiet (med terrasse over), dette ble utbe
dret (taktekket) og i fbm med senere utbygging av terrassen ble det lagt blikk-/avrenningsplater i tillegg. Har ved ett tilfelle (også mange år siden) opplevd at det kom regn gjennom taket på sørvendt soverom på loft, dette skyldtes løs takstein som ble festet igjen. Har ikke opplevd det i ettertid.
På spørsmål: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? svarer selger ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Einar Dragsnes AS, MT Bygg AS. Begge terrassene er bygd av et kyndig familiemedlem. Terrasse på vestsida ble taktekket (Vestlandstak) i sin tid (tror det var i 2005), pga det var fukt/-råteskade i terrassegulv /tak inngangspart i. I tillegg ble det lagt blikk-/-avrenningsplater når terrassen ble utbygd over inngangsparti (2006). Terrasse på sørsida ble bygd i 2007-2008 (omsøkt og godkjent av kommunen i 2006, men ferdigattest ikke innsendt). Takstein som løsnet under orkanen Dagmar i 2011 ble festet av Einar Dragsnes AS. Stort sett alle vinduer (bortsett fra 3 stk), og verandadører ble skiftet av MT Bygg AS.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? svarer selger ja,, kun faglært. Ålesund Elektro AS, Bratseth AS, Zenith Elektro AS. Nye automatsikringer hovedinntak, Ålesund Elektro 2021, Sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget utført av Elsikkerhet Møre AS, 2021. Retting av avvik fra El kontroll, Ålesund Elektro 2021. Varmepumpe montert av Nordvest varmepumper AS, 2020. Montert utestøpsel ifbm ny varmepumpe, Ålesund Elektro AS 2020. Installasjon av AMS måler, Bratseth AS (samværserklæring limt inn i sikringsskap), 2018
Montering av nye utelamper, Zenith Elektro AS 2015.
På spørsmål: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? svarer selger ja. Kun samværserklæring for installasjon av AMS måler, 2018.
På spørsmål: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? svarer selger ja. Sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget utført av Elsikkerhet Møre AS i 2021 (El tilsynet).
På spørsmål: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? svarer selger ja. Bad renovert av kyndig familiemedlem i 2014 (ufaglært). Vinduer ble skiftet av MT Bygg AS i 2016.
På spørsmål: Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser? svarer selger ja. Nærliggende tomt g.nr 120/b.nr 146 vil bli forsøkt solgt.
På spørsmål: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? svarer selger ja. Seksjon 2 loft: Når huset ble overtatt i 2005 var 2 rom på loft benyttet som soverom av tidligere eier. Disse rommene har blitt pusset opp og benyttes fortsatt som soverom. Det ble montert brannstige på nordveggen som rømningvei fra loft. Ellers ble arealet som benyttes som loftstue malt i lyse farger, samt det ble satt inn Velux takvindu (ikke omsøkt, da det ikke utgjorde en vesentlig fasade endring). Har fått bekreftet av Ålesund Kommune at dagens bruk av loftet er godkjent og ikke krever søknad om bruksendring vestvegg soverom nord + østvegg soverom sør + østvegg loftstue har blitt flyttet litt lenger bak (reduksjon av raftekott) for å få større romfølelse i disse rom. Dette er kun lette panelvegger. På loftet er det et lite toalettrom. Ved overtagelse i 2005 stod der et gammelt toalett som ble fjernet. Det er mulig å sette inn et nytt toalett om man ønsker det. Ved installasjon av ny varmtvannstank i 2014, ble den plassert på dette rommet. Det ble støpt helling i gulv mot et rør som leder evt. lekkasje vann ned til bad i hovedetasjen.
På spørsmål: Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? svarer selger nei. Har fått bekreftet av Ålesund Kommune at dagens bruk av loftet er godkjent og ikke krever søknad om bruksendring
På spørsmål: Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? svare selger ja. Ble ikke sendt inn ferdigattest ved utbygging av terrasser, men byggesøknad var godkjent i 2006.
På spørsmål: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger? svarer selger ja. Ref. tilstand på avløpsrør som nevnt tidligere. Har rapport fra KWL VA AS, men denne skaden er nå utbedret.
På spørsmål: Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? svarer selger ja. Sprekk i mur ved biloppstillingsplass, denne har vært slik i flere år. Om man utbedrer biloppstillingsplassen kan det evt. settes opp ei garasje der - biloppstillingsplassen er tinglyst å tilhøre seksjon 2.
På spørsmål: Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld? Det er ikke opprettet et formelt sameie med AS. Vi har derfor heller ingen faste felleskostnader/fellesgjeld - derimot blir alle kostnader/utgifter delt fortløpende etter sameiebrøk 59/41 (komm.avg, forsikring, utbedringer o.l). Forsikring forfaller månedlig og vi har da gjort det slik at eier av seksjon 1 har overført sin del (41%) til eier av seksjon 2, som betaler regningen. Samme gjelder for kommunale avgifter som forfaller 4 ganger pr år. Utelys og strøm i fellesområder (entrè og kjeller) går på seksjon 2 sin strømmåler, men forbruket antas å være så lite at vi ikke har gjort noen kostnadsfordeling på dette. I vaskerom er det separate strømuttak for hver seksjon's vaskemaskin/tørketrommel.
På spørsmål: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? svare selger ja - se tidligere svar.
Selger har gitt følgende tilleggskommentarer:
Alle vinduer i boligen ble skiftet ut i 2016 (unntak: vindu bad skiftet i 2014, Velux tak vindu på loft ble satt inn i 2005, vindu soverom syd i hovedetasjen skiftet ca i 2009-2010 (litt usikker på disse årstallene).
3 nye innerdører på loftet, Ny inngangsdør til seksjonen (2018), Ny dør på bad og stue, Verandadør på vestsiden var ny i 2012, Verandadør på sørsiden var ny i 2016. Alle vinduer i kjellerboder + felles vaskerom ble byttet i 2016 (unntak: lite vindu i ene boda under entreen er ikke byttet), Ytterdør i kjeller var ny i 2020. Alt arbeidet fra 2016 -2020 er utført av MT Bygg AS. Nytt gulv på stue, spisestue, kjøkken og gang (2020) Arbeid utført av MT Bygg AS. Varmepumpe var ny i 2020, Varmepumpehus ble montert i 2022. Innedelen på varmepumpen lager litt unormal lyd, så har kontaktet leverandør som har akseptert krav på garanti og skal bytte viftemotor.
Huset var sist malt utvendig i 2019. Vedovn var ny i 2005. Brannstige nord vegg montert i 2005-2006. Kan oppleve at det trekker litt fra vinduet på bad når det blåser ute. Litt slark i døra til soverom i hovedetasjen, kan lage litt lyd dersom det er gjennomtrekk. Utelampene er relativt nye, men opplever at de på østsiden av huset får fukt inni ved regn, det kan slå ut jordfeilbryter. Det er snakket om å vurdere å bytte disse. Kan leke litt i skøyten på takrenne fra vestvendt terasse ved mye nedbør.
Informasjon gitt av forrige eier:
Huset ble opp igjen panelt i ca 1990/91, fornyet liggende renner mot øst og nye taknedløp, samt fornyet vindskier. Montert heldekkende beslag på pipe over tak.
Fornyet vannledning fra huset og til anboring i gate på kommunal ledning. Fornyet vannledning i huset med kobberledning.

Moderniseringer og påkostninger

Bad pusset opp i 2014, Ny varmtvannstank i 2014, Alle vinduer, verandadører, nesten alle innerdører, inngangsdør seksjon 2, samt kjellerdør og vinduer i kjeller er byttet i min eietid. Nytt gulv på stue, kjøkken og gang i 2020, Nye automatsikringer hovedinntak strøm. Ny varmepumpe i 2020. Godkjent EL-kontroll 2021. Huset ble sist malt i 2019. Avløpsrør fra kjeller og hele veien til kommunalt knutepunkt ble rehabilitert i august 2022, dette var en betydelig påkostning

Standard

Tiltalende og innholdsrik eierleilighet som er over to etasjer, 2. etasje og loftsetasje.
2. etasje:
Entre/gang med laminat på gulv, Malte vegger og himlingsflater. Skyvedørsgarderobe med speilfronter. Varmepumpe fra 2020. Det er utgang fra gang til vestvendt veranda på ca 9 m2.
Stue 1 (spisestue) har laminat på gulv fra 2020, tapetserte vegger og platekledt tak. Det er åpning mellom spisestuen og stue 2. Stue 2 har samme laminat på gulv som i spisetuen. Delikat fargevalg på vegger med malte og platekledt tak. Hyggelig peisovn som var ny i 2005. Mege gode lys- og utsiktsforhold fra vinduer og flott utsikt østover mot Ålesund sentrum. Det er utgang fra stuen til sydvendt og solrik veranda på ca 19 m2.
Kjøkken med hvitmalt innredning fra Mørekjøkken fra 1999. Profilerte fronter og benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Svart integrert komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Ventilator i overskap. Barløsning med sitteplasser ved vindu. På gulv er det laminat. Vegger er malte og det er takplater i tak.
Badet er oppgradert i 2014 med fliser på gulv og gulvvarme. Fliser på vegger og takplater i himling. Baderomsinnredning med skuffer og dører. Oenpåliggende servant med ett-greps armatur som ble skiftet i 2022.
Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjhjørne med innadslående dører og vegghengt dusjarmatur. Vegghengt toalett. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Fordelerskap for rør-i-rør system.
Soverom med skyvedørsgarderobe med speilfronter. Laminat på gulv og malte panelvegger. Takplater i himling.
Loftsetasje:
Hyggelig loftsetasje med 2 soverom og stue.
På gulv er det heltre gulv. Vegg- og himlingsflater i veggplater og malt panel. Profilerte innerdører.
Loftstue med malte tregulv og malt panel på vegger og i himling. Takvindu som gir godt lysinnslipp.
Soverommene har samme malte tregulv som loftstuen. Soverom mot syd har malt panel på vegger og i himling. Skyvedørsgarderobe med speilfronter. Soverom mot nord har malte veggflater og panel i himling.
Tekniske anlegg:
Tekniske anlegg fra varierende årstall.
Vannrør med rør-i-rør system (for bad) og enkelte vannrør av kobber.
Hovedstoppekran er plassert bak inspeksjonsluke på bad.
Hovedstoppekran for hele huset er plassert i kjellerbod tilhørende seksjon 1.
Synlige avløpsrør i plast og støpejern.
Stakeluke for avløpsrøret i kjellerbod tilhørende sekson 1. I tillegg er der tilkomst til stake-/inspeksjonsluke til avløpsrør ute.
Fordelerskap for rør-i-rør system er plassert på bad.
Varmtvannsbereder på 200L (fra 2014) plassert på teknisk rom (loftsetasje).
Varmepumpe i gang (fra 2020).
Mekanisk avtrekk på våtrom med avtrekksvifte.
Sikringsskap med automatsikringer plassert i entré.
Boligen har røykvarsler og brannslukningsapparat.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Peisovn på stue, varmepumpe i gang, varmekabler på bad.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger imidlertid godkjent byggeanmeldelse datert 07. mai 1959.
Balkong mot syd i 2. etasje er utvidet iht. det som er på originale byggetegninger. Denne utvidelsen er byggemeldt og godkjent av kommunen i 2006 - kun ferdigattest som ikke er innsendt.
Det samme gjelder balkongen mot vest over inngangsparti er også utvidet ut i fra originale byggetegninger.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
15.05.2007 - Dokumentnr: 398228 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 59/100
----------
Diverse påtegning
Innbyrdes bytte av boder mellom seksjon 1 og 2.

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et lite trafikkert og barnevennlig område i Skarbøvika like vest for sentrum av Ålesund. Nærområdet byr på flotte turområder med Sukkertoppen i spissen. Atlanterhavsparken er og en velkjent destinasjon. Det er og umiddelbar nærhet til nyere dagligvarebutikk, treningssenter, samt kort veg til skole og barnehage.

Adkomst

Fra Ålesund kjør mot Skarbøvik og Hessa. Ta til høyre mot Atlanterhavsparken, så første til venstre inn på Harhauggata. Følg denne og i neste kryss kjører du rett frem og holder til høyre inn Ole Thoresensgate. Ta så av til høyre opp Berntvegen og så til venstre inn på Hellig Olavs gate og du har eiendommen på venstre hånd. Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler:
Aspøy skole (1-7 kl.) 6 min. m/bil - 2.6 km
Hessa skole (1-7 kl.) 6 min. m/bil - 2.8 km
Steinerskolen i Ålesund (1-10 kl.) 8 min. m/bil - 3.4 km
Volsdalen skole (1-7 kl.) 10 min. m/bil - 4.8 km
Skarbøvik u-skole (8-10 kl.) 6 min. gange - 0.5 km
Ålesund vg. skole 6 min. gange - 2.6 km
Akademiet vg. skole Ålesund 7 min. gange - 3 km
Barnehager:
Skarbøvika barnehage (3-5 år) 4 min. gange - 0.4 km
Kvennaneset barnehage (0-6 år) 20 min. gange - 1.7 km
Storhaugen barnehage (3-5 år) 5 min. m/bil - 2.1 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 561,8 kvm. Tomten opparbeidet med asfaltert vei, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, diverse støttemurer og biloppstillingsplass.

Parkering

Leiligheten disponerer en biloppstillingsplass på tomten.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Skarbøvik datert 22.09.1986 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det er en ubebygd tomt på gnr 120/bnr 146 som vil bli forsøkt solgt. Den eies pr. i dag av selger av Hellig Olavsgate 24 (snr. 2).
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.511,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
I selgers husstand har det bodd 2 personer og strømforbruket har vært ca. 11.000 kwh pr år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 7.272,- for denne seksjonen.
Boligen er tilknyttet Tafjord Connect AS som leverandør av tv- og internett og har avgift på kr 1.099,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 725.732,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 2.612.634,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 4 064,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.973.670,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for boliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Veronica Beinset

Eiendommen er seksjonert, og leiligheten er tilknyttet Sameiet Hellig Olavs gate 25 sameie, med sameiebrøk 59/100.
Sameiet består av 2 leiligheter.
Sameiet har ikke forretningsfører eller styre, og det føres ikke regnskap eller budsjett og det er ingen faste fellesutgifter i sameiet. Dersom det mottas felles regninger til sameiet vil kostnader bli fordelt etter nærmere regler angitt av sameiet.
Dugnad må påregnes.
Dyrehold er tillatt.
Avløpsrøret fra kjeller og til kommunalt knutepunkt er rehabilitert i sin helhet i 2022.
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 39.000,- salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.900,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0177/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.22177

Dato

Sist oppdatert: 29. september 2022 kl. 13:04

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.