Prosjekt

Seterhøyveien 14

14 300 000 kr
140 m²
Stuen i hus A med fin utsikt og store vindusflater - Kun illustrasjon
Stuen i hus A med fin utsikt og store vindusflater - Kun illustrasjon
Kart
Bekkelagshøgda/Nordstrand
Bekkelagshøgda - 2 nye familieboliger med mulighet for hybel, fjordutsikt, dbl. garasje, takterrasse og hage. 1 Igjen !
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  14 300 000 kr
 • Omkostninger
  151 342 kr
 • Totalpris
  14 451 342 kr
 • Primærrom
  140 m²
 • Type
  Halvpart vertikaldelt bolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
P-Rom
Pris
140 m²14,3 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Seterhøyveien 14 er et nytt prosjekt hvor det er planlagt oppføring av vertikaldelt tomannsbolig på en meget attraktiv tomt i Seterhøyveien på Bekkelaget. Boligene er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Strand/Løken.
Bygget har et moderne arkitektonisk utrykk og vil holde en gjennomgående eksklusiv og tidløs stil utvendig som innvending. Boligene bygges iht. TEK 17 og dens strenge tekniske krav til bl.a. isolasjon og energibesparende løsninger som balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir lavere
driftskostnader og et bedre inneklima.
- Fantastisk fjordutsikt fra takterrassen.
- Flere solrike uteplasser med takterrasse, sydvendt balkong med takoverbygg i 2 etg og hage.
- Moderne arkitektonisk utrykk.
- Sjeldent gode og innholdsrike planløsninger.
- Romslig stue med åpen kjøkkenløsning i 2 etasje med store vindusflater og fjordutsikt (Hus A).
- Mulighet for hybel i underetasjen.
- Dobbelgarasje med mulighet for el. bil lader.
- Vedlikeholdsvennlig fasade.
Når du kjøper prosjektert bolig følges bustadoppføringslova. Et forbrukervennlig lovverk som sikrer deg, i likhet med at den og stiller en del krav til utbygger. Loven regulerer bl.a. utbyggers krav til å stille garanti for feil og mangler i 5 år etter overtagelse.
Ved kjøp av ny bolig betales det kun dokumentavgift av tomteverdi og ikke den samlede kjøpesummen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Seterhøyveien 14, 1176 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 157, bruksnummer 206, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Prosjektet er godkjent etter TEK17 og dens krav til byggeteknikk, isolasjon, innemiljø osv.
Boligene oppføres med gulv på grunn i betong. Øvrige etasjeskiller er med trebjelkelag. Kjellervegger utføres i betong.
Isolerte yttervegger med utvendig panel som kan være både liggende og stående kledning. Panel leveres behandlet Alvdal Varig Royalimpregnert kledning, som er en vedlikeholdsenkel panel som er ferdigbehandlet. Overgang mellom utvendig panel og grunnmur kan bli tilpasset terreng og kan avvike fra fasadetegninger. Vinduer leveres malt/grunnet i standard RAL (7016) farge fra fabrikk. Enkelte vinduer er faste /fastkarm eller kan bli oppdelt blant annet på grunn av brannkrav eller begrensninger fra vindusprodusent. Ytterdør fra Bygg1 av kvalitet Sola i fargen RAL 7016 eller NCS S7502-B (eller tilsvarende fra annen leverandør) med FG godkjent lås og dørvrider i børstet stål. Garasjeport ferdig montert fra leverandør, Type: Harmonie eller tilsvarende. inkl. portåpner.
Tak utføres i trebjelkelag med kompakttakløsning (fullisolert utvendig u-verdi 0,11) og takterrasse inntrukket 1 meter fra gesims/parapet. Glassrekkverk med runde eller firkantstolper. Utvendig trapp til takterrasse leveres med impregnerte vanger og ståltrinn. Utløp gjennom parapet med utvendig taknedløp. Takrenner, nedløp, stigetrinn, pipebeslag, beslag på vinduer og dører, kombiboks/ventilasjonshatt, dør og vindusbeslag og alle øvrige beslag leveres i farge angitt av arkitekt så det samsvarer med panel/vinduer.
Balkong over bakkeplan leveres iht. tegning med tremmegulv og rekkverk iht. tegning. Utvendige plattinger/terrasser på bakkeplan leveres med tremmegulv til hus A på platting som er inntegnet på utomhusplan. Utvendig platting til hus B er ikke inkludert. Utvendig trapp til evt. kjeller leveres i tre eller betong etter Hellvik hus sitt valg med rekkverk i trematerialer/mur.
Innvendige vegger leveres med gipsplatekledning uten isolasjon. Det lages forsterkning til montering av baderoms- og kjøkkeninnredning. Vegger og himlinger i boligrom med gipskledning blir sparklet og malt to strøk hvit. Evt. betonghimling males ett strøk hvit. Garasje, boder, tekniske rom leveres med ubehandlet gips eller mur på vegger og himlinger og gulv med ubehandlet spon eller betong. Malerarbeidet utføres iht. NS3420-T: 2019 estetisk klasse K2. Innerdører blir hvit malt fra Bygg1 type Sletten kompakt med dempelister eller tilsvarende fra annen leverandør. Vrider, låseskilt og skyvedørsbeslag i børstet stål. Vindussmyg leveres i gips, sparklet og malt i veggfarge.
Listverk, dørlister og dørforinger leveres i malt/grunnet utførelse med synlig spikring/kramper/sageskår.
Innvendig trapp leveres fra Trapperingen modell Salvi (eller tilsvarende fra annen leverandør) med trinn i parkettmønsteret eik i fargen 04 lys grå eik. Håndløper, vanger og rekkverk i hvit malt furu. Det levers lukkede trinn til evt. underetasje, ellers åpne trinn. Innvendige trapper kan ikke trekkes ut av leveransen. Eventuelle boder under trapp leveres fra trappeleverandør.
Se forøvrig leveransebeskrivelsen som følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Oppvarming

Som nybygg blir det levert teknisk standard iht. TEK17, og derav følger balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Boligene blir elektrisk oppvarmet med gulvvarme i bad/vaskerom/wc/entre` med termostat og gulvføler. Panelovner leveres ikke.
I 2. etasje leveres peisovn type Sirius 1 med stålpipe.

Ferdigattest/brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt.
Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr. 912103, tinglyst 23.04.1926:
Bestemmelse om vann/kloakkledning, gjerde, veg og deleforbud. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 920676, tinglyst 25.11.1927:
Bestemmelse om gjerde. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 920687, tinglyst 15.06.1928:
Bestemmelse om kloakkledning. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 912482, tinglyst 19.04.1929:
Bestemmelse om kloakkledning, gjerde, og vei. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 4435, tinglyst 17.04.1936:
Eier av gnr. 157, bnr. 206 gis tilatelse til å for egen regning innlegge vann -og kloakkavstikker fra eiendommen og frem til kommunens hovedledning. Eier er ansvarlig for forandringer ved ledningsnett og stoppekran forårsaket ved senere opparbeidelse, senking eller utvidelse av veier, samt for skader eller ulemper som kan oppstå.
Dagboknr. 5102, tinglyst 14.05.1937:
Vedr. vannledning i Seterhøyveien fra Nordseterveien til Vestbrynet. Eier av eiendommen er forpliktet til å fellesskap å betale fastsatt avgift. Naboeiendommer gis tillatelse til å føre sine vann -og kloakkledninger frem til kommunens ledninger over eiendommen. Ved uenighet skal kommunen treffe avgjørelser. Kommuen kan også bestemme at ledningene skal føres utenom eiendommen om dette finnes rimelig.
Dagboknr. 13047, tinglyst 04.11.1958:
Eier av gnr. 157, bnr. 206 forplikter seg til å forbinde eiendommens spillvannsavløp til offentlig spillvannskloakk når som helst kommunen måtte forlange det.
Dagboknr. 15678, tinglyst 05.12.1962:
Privatrettslig avtale som ikke er aktuell idag, da rettighetshaver er død.
Dagboknr. 6842, tinglyst 13.05.1968:
I anledning deling av gnr. 157, bnr. 207, skal den nye, nordre parsellen ha bruksrett til nødvendig adkomstvei over den søndre parsell frem til Seterhøyveien. Daværende beliggende uthusbygning var å betrakte som midlertidig.
Dagboknr. 31080, tinglyst 10.01.2022:
Seterhøyveien godkjennes inntil videre i sin nåværende bredde. Dersom kommunen forlanger det, plikter eiere av eiendommen å vederlagsfritt opparbeide veien til pålagt bredde frem til og langs den siden av tomten hvor den har sin adkomst, samt avstå nødvendig veigrunn.
Dagboknr. 39981, tinglyst 11.01.2022;
Tilsvarende bestemmelse vedrørende veiutvidelse og avståelse av veigrunn som nevnt over.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Hus A:
Den del av boligens underetasje som er tilrettelagt for hybel er lovlig for beboelse, men er ikke godkjent som separat boenhet av kommunen.
Hus A og B: Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. (Boligen er bygget etter TEK17 som innebærer at nødvendige radontiltak er gjennomført). En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og evt. ordensregler på lik linje som eier.

Diverse

Vertikaldelt tomannsbolig under oppføring, tegnet av Strand/Løken arkitekter. Boligene blir bygget etter TEK17 og dens krav til byggeteknikk, isolasjon, innemiljø osv.
Store og innholdsrike boliger med en meget god planløsning som gir flere bruksmuligheter, bl.a. med mulighet for hybel i underetasjen (Hus A) .
- Egen «master bedroom» avdeling med eget bad.
- Boligene vil få mye lys, store vindusflater og utsikt mot fjorden.
- Flere hyggelige og solrike uteplasser med hage, veranda i 2. etasje med takoverbygg samt takterrasse.
Det leveres et gjennomtenkt interiørkonsept som det er lett å sette sitt eget preg på. Prosjektets materialvalg er nøye planlagt, hvor lite er overlatt til tilfeldighetene.
1-stavs parkett i alle rom, foruten fliser på alle bad samt vaskerom. Gulvvarme i entré, alle bad samt vaskerom. Parkett type Boen Jazz hvitpigmentert.
I 2. etasje ligger en romslig kombinert stue og spisestue med åpen kjøkkenløsning. Stuen/spisestuen har store vindusflater som gir etasjen mye lys og praktfull utsikt mot fjorden (Hus A). Peisovn i rommet og utgang til sydvendt veranda med takoverbygg.
Fliser på baderomsvegger og malte flater i alle øvrige rom. Garasje, boder og tekniske rom leveres med ubehandlet gips eller mur på vegger og himlinger. Gulv med ubehandlet spon eller betong. Malte flater i himling med LED downlights på bad.
Bad blir flislagt med fliser fra Fagflis serie:
- Vegg GLADE 29,7X59,7 BRANCO MATE RECT.
- Gulv GLADE 29,7X29,7 BRANCO RECT.
Gulv i dusjsone er nedsenket og har flis:
-GLADE 5X5 BRANCO MOSAICO MATT
I vaskerom er gulv flislagt med samme fliser som bad og vegger med malt gips.
Mulighet for hybel med stue med egen inngang og bad med opplegg for vaskemaskin i Hus A. Det kan som tilvalg bli etablert røropplegg for strøm, vann og avløp for kjøkken i stuen.
Vegghengt toalett og dusjvegger. Det leveres 2 stk takdusj fra Tapwell type tvm 7200. Baderomsinnredning er inkludert med servant og speil med lys fra JKE eller Sigdal til «veilpris» verdi av kr. 15.000 inkl. mva. og montering pr bad. Det leveres kun vask til WC-rom. Vannrørene er lagt rør-i-rør med fordelerskap og vannsensor med trådløse følere. Det blir levert 250 liters bereder plassert i teknisk rom/bod.
Kjøkkeninnredning leveres fra JKE eller Sigdal til «veilpris» verdi kr. 150.000 inkl. mva. montering og hvitevarer. Platetopp, stekeovn samt integrerte hvitevarer må kjøpes fra valgt kjøkkenleverandør.
Garderobeskap, hvit glatt fra JKE eller Sigdal til «veilpris» verdi kr. 25.000 inkl. mva og montering. Tegning kan vise andre illustrasjoner mht. garderober/ skap som ikke er inkludert. Kjøkken- og baderomsinnredning kan ikke trekkes ut av leveransen. Kjøkken, bad og garderobe skal leveres fra samme leverandør.
Stikkontakter/brytere leveres fra Elko pluss serien. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Det elektriske anlegget leveres iht. gjeldende forskrifter, NEK 400-201.
Det leveres skjult anlegg med innfelt materiell der entreprenør anser det bygningsteknisk mulig.
Til hver bolig leveres utvendig målerskap med fordelingstavle med jordfeilbryter og automatsikringer. Alle stikkontakter er doble bort sett fra til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Varmekabler leveres i bad/vaskerom/wc/entre` med termostat og gulvføler.
Panelovner leveres ikke
Det leveres downlights/spotter på bad
Elko plus stikkontakter og brytere som standard. Se for øvrig punktskjema fra elektriker
Det vil i prosessen bli utarbeidet elektrotegning som viser standard plassering av punkter i boligen.
Det legges trekkerør for kabler til TV og bredbånd. For TV/bredbånd/ legges trekkerør frem til stolpe/tilknytningspunkt ved vei. Kjøper må selv besørge bestilling/tilknytning av data og teleløsninger. Kapasitet/ledig punkt må selv avklares av kjøper med leverandører.
Hovedforsyning av strøm til boligen/ boligene kan medføre påkrevet felles fordelingsskap fra nettleverandør i tillegg til utvendige el-hovedskap pr. hus. Plassering av felles fordelingsskap tilstrebes mest fordelaktig men kan i enkelte tilfeller tilfalle en av seksjonene. Fordelingsskapet vil i så fal plassers inntil tomtegrense eller annet egnet sted.
Det vil utarbeides tilvalgs lister for boligen som vil inneholde mulighet for oppgraderinger/endringer. Se forøvrig leveransebeskrivelse som følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for denne boligen, men hvis kjøper krever det kan energiattest innhentes for selgers regning.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Hus A:
--------------------------------------------------------
Totalt:
Bruksareal ca. 204 kvm.
P-rom ca. 166 kvm.
Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom:
U. etasje:
BRA ca. 85 kvm.
P-rom ca. 46 kvm: Stue, hall, gang, bad og wc-rom.
1. etasje:
BRA ca. 64 kvm.
P-rom ca. 64 kvm: 2 bad, 3 soverom og gang.
2. etasje:
BRA ca. 54 kvm.
P-rom ca. 54 kvm: Stue/spisestue/kjøkken.
Følgende rom vil inngå i boligenes sekundærrom:
U. etasje:
Dobbelgarasje på ca. 30 kvm, bod på ca. 7,5 kvm.
Hus B:
--------------------------------------------------------
Totalt:
Bruksareal ca. 177 kvm.
P-rom ca. 140 kvm.
Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom:
U. etasje:
BRA ca. 58 kvm.
P-rom ca. 20 kvm: Gang, bad, og vaskerom.
1. etasje:
BRA ca. 64 kvm.
P-rom ca. 64 kvm: 2 bad, 3 soverom, wc-rom og hall/gang.
2. etasje:
BRA ca. 54,8 kvm.
P-rom ca. 54,8 kvm: Stue/spisestue/kjøkken.
Følgende rom vil inngå i boligenes sekundærrom:
U. etasje:
Dobbelgarasje på ca. 30 kvm og bod på ca. 7,4, kvm.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir boligens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboboligen. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir boligens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Husene vil fortløpende prosjekteres og prosjekteringen i forhold til veggtykkelser, isolering og tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til husenes energibehov, vil kunne påvirke romstørrelsene. Arealene vil allikevel gi en god indikasjon på rommenes størrelse, men er altså ikke absolutt korrekte og avvik kan forekomme. Kjøper kan ikke kreve kompensasjon/prisavslag for arealavvik som følge av ovennevnte. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Se også pkt. forbehold i salgsoppgaven, byggebeskrivelsen og kjøpekontrakten.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Beliggende i et meget attraktivt og veletablert villaområde på Bekkelagshøgda/Nordstrand. Nordseterskogen som nær nabo og kort vei til Kastellet barneskole. Området er meget populært og ettertraktet der det ligger tilbaketrukket og sentralt til i forhold til Holtet og Nordstrands mangfoldige fasiliteter. Solrike boliger med sydvendte verandaer og hage. Begge boligene får fin utsikt mot fjorden fra takterrassen samt Hus A får fin utsikt fra stuen i 2 etasje. Umiddelbar nærhet til nærbutikk (Spar), skoler og offentlig kommunikasjon, samt kort vei til diverse servicetilbud på Sæter, Lambertseter og Holtet. Nærhet til flere friområder.
Trikkeholdeplass på Sørli med rute 13 og 19 til hhv. Majorstuen og Bekkestua - begge via Oslo sentrum.
Et rikt fritidstilbud i nærmiljøet, med bl.a. kort vei til Østmarka og Ekebergsletta med flotte turområder sommer som vinter, lysløype, idrettsanlegg, minigolfbane, ridesenter, husdyrpark, store friområder, Ekebergrestauranten m.m. Eiendommen ligger også i nærheten av fjorden, med flere hyggelige badestrender, som bla. Ulvøya, Nordstrand bad, Katten og Hvervenbukta.
Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:
Nordstrand IF på 'Niffen' med håndballhall og fotballbane med kunstgress. NIF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre.
Nordstrand tennisklubb (NTK) med uteanlegg i Seterveien og tennishall ved Nordseter skole i Ekebergveien.
Bekkelaget sportsklubb(BSK) - håndball, fotball m.m. Anlegg på sportsplassen samt Ekeberghallen.
Lambertseter idrettsforening med flott friidrettsanlegg og fotballbaner på Lambertseter - svømmehall i tilknytning til Lambertseter skole samt lokal lysløype på Bergkrystallen. Kort avstand til områdets lokale alpinbakke - Sloreåsen.
Treningsstudio: BestHelse på Holtet, Evo på Sæter og SATS på Lambertseter.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiet tomt på 1.122 kvm for sameiet. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
Hver seksjon får vedtektsfestet bruksrett på tomt i naturlig tilknytning til boligene (se vedtekter med tilhørende utomhusplan datert 01.11.21). Hele eiendommens uteareal vil seksjoneres som fellesareal. Sameiets vedtekter har bestemmelser som viser hvilket hageareal den enkelte seksjon kan disponere. Det presiseres at sameiets interne fordeling av utearealet således avviker fra seksjoneringen.
Grunnet krav som følger av lov, jfr. eierseksjonsloven § 19, er den vedtektsfestede bruksretten tidsbegrenset. En sameier kan imidlertid velge å gjøre eksklusiviteten tidsuavhengig gjennom å kreve at man reseksjonerer eiendommen i samsvar med nevnte utomhusplan for å gjøre enerett til bruk av utearealer tidsuavhengige. Det bemerkes særskilt at dette krever kun en stemme i sameiemøte for at sameiet må vedta dette.
Felles bilveier og område ved inngangsparti asfalteres. Det legges kantstein i granitt i overganger mellom asfalt og plen.
Det anlegges ferdigplen på alle grøntarealer. I bratte skråninger med vanskelige forhold for plen legges bark.
Øvrige utvendige arbeider (som for eks. hekk, planter, støttemurer, lekeapparater) er ikke inkl. så fremt ikke dette er konkret angitt.
Det tas forbehold om at tekniske innretninger (som for eks. kumlokk, stoppekraner, eltavler, annet) kan bli plassert på tomta til den enkelte bolig.
Overvann og vann fra takrenner dreneres til terreng og/eller off. ledningsnett.
Ved ferdigstillelse vil eiendommen inneholde ulike løsninger for håndtering av overvann. Dette kan være fordrøyningmagasiner, steinfyllinger eller dreneringsrør. Det vil også legges ulike trekkerrør for strøm og annen infrastruktur. Det må derfor ikke graves på tomt/hage uten å sjekke hvor dette er plassert.
Eksisterende trær i tomtens ytterkant søkes beholdt. Det anlegges ellers ikke annen ny beplantning.
Utomhusplanen viser plassering av bygninger og veier.

Garasje/parkering

Begge boligene får dobbel garasje integrert i boligens underetasje på ca 30 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommene har adkomst via kommunal vei og felles innkjørsel sammen med Seterhøyveien 14 B med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommene blir tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameierne er ansvarlig for private stikkledninger til sine respektive bygninger. Det tas forbehold om spesielle innrettinger (og plassering av disse), f.eks. nødvendige tekniske installasjoner, pumpekum, kummer, fordeling av ansvar for felles stikkledningsnett osv. Det tas også forbehold om plassering av evt. strømskap fra Elvia. Dersom det innstalleres pumpekummer bør sameiet tegne serviceavtale med leverandøren.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan S- 4220 datert 15.03.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Reguleringsplanen er under revidering.
Det foreligger en reguleringssak som mulighetsstudie til Plan og bygg om oppføring av nye boliger i Nordseterveien 24.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det foreligger ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-tv osv.). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Dersom sameiet vedtar månedlige felleskostnader, er denne kostnaden stipulert til ca. kr 2.000,- pr. måned (inkluderer da bl.a. kommunale avgifter og bygningsforsikring). Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm, forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for tomannsboliger ca. 19.000 kWh. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 12.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger. Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 10.000,- pr. år pr. seksjon, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc. Basert på eiendommens verdi antas det at denne eiendommen vil få eiendomsskatt. Ta kontakt med Eiendomsskattekontoret eller megler for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlag og eiendomsskatten.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2020 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 6.000.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 150.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger:
Hus A : kr. 16.051.342,-
Hus B: kr. 14.451.342,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :
1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringsloven § 12 er stilt og kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet. Megler fakturerer kjøper for beløpet.
2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Seterhøyveien AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Det ble gitt igangsettingstillatelse for prosjektet 25.01.22. Det tas sikte på fysisk oppstart av grunnarbeider i 1. kvartal 2022.
Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 2. kvartal 2023 . Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse.
Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med minst 7 dagers varsel, jfr. bufl. § 15 første ledd.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. En senere oppstart på fysiske arbeider og/eller en lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil 4 – fire – måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle Kjøper om dette minimum 2 – to – måneder før det nye overtakelsestidspunktet.
Selgeren skal informere kjøperen dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøperen.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Se også eget vedlegg fra utførende Entreprenør Hellvik Hus.
Det tas følgende forbehold:
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for tilfredsstille aktuelle forskriftskrav.
Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.
Selger har rett til, uten at kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke foringer prosjektets eller boligenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad.
Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i og på bygningene. Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig fargevalg på hele prosjektet, utvendig som innvendig.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligenes detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.
3-D tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er av illustrativ karakter, for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. Det gjøres oppmerksom på at det mangler noen trær på enkelte 3-d tegninger av fasaden for at man skulle få vist frem fasaden. Utstyr/standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelsen.
Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ved evt. avvik mellom de fysiske grensene i sameiet og tomtegrensene i utomhuskartet/seksjoneringen, er det de stedlige forholdene (f.eks. gjerder, kanstein, hekker, murer o.l.) som gjelder.
Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet pr. i dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Dugg på vinduer er påregnelig og er ikke en mangel. Årsaker kan for eksempel være som følge av høy innendørs fuktighet eller lav innetemperatur. «Moderne vinduer» har også bedre isolering enn tidligere og kan medføre økt risiko for duggdannelser på utsiden som følge av liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Fenomenet er varierende avhengig av stedlige forhold som årstider, luftfuktighet, utetemperatur med mer.
Dersom det leveres fliser så kan mindre høydeavvik / trapping (på for eks. 1-2 mm.) forekomme uten å være en mangel.
Boligen leveres byggvasket, dvs.at det kan være noe fin støv igjen fra byggeperioden.
Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen, salgsoppgaven og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran. Tegninger (planer, snitt, fasader) går foran 3-D illustrasjoner.
Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.
Kjøper gjøres oppmerksom på at selger vil forholde seg til kjøper som kontraktspart og kun overskjøter direkte til denne. Det er således ikke anledning til å videreselge kjøpekontrakten før overtakelse.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 3 seksjoner. Sameiebrøk 1/3. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes å betale tillegg for alle tilvalg og endringer til dekning av materialer/arbeid, ytterligere administrasjon til koordinering og oppfølging / byggeledelse, herunder tidsforbruk til dialog og møter med kunder. Videre beregnes et påslag til byggherre/selger på 20 %. Også entreprenør har sitt påslag til dekning av garantier, risiko, fortjeneste, med mer.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Kjøper vil (dersom kjøp skjer tidlig nok i byggeperioden) få mulighet til å gjøre enkelte tilvalg innenfor følgende kategorier:
a) Parkett.
b) Fliser.
c) Farge på innervegger.
d) Kjøkkeninnredning.
e) Baderomsinnredning.
f) Peisovn.
g) Elektriske varmekabler.
h) Downlights.
i) Ekstra el-punkter (stikk, lampepunkt, antennepunkt etc.)
j) Sanitær-armaturer/garnityr/vask/300 liters varmtvannsbereder/lydsvake rør/
k) Innerdører
i) Endret himling
Egenleveranser i prosjektet aksepteres ikke. Det er kun mulig å trekke ut deler av leveransen dersom selger og entreprenør har samtykket og det er gjort særskilt skriftlig avtale om dette. Enhver endring av leveransen er ugyldig så fremt ikke endringen fremgår av særskilt skriftlig avtale.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Selger står fritt til å fakturere tilvalg fortløpende i takt med utførelsen på byggeplass. Det kan bli aktuelt hvis det gjøres tilvalg av et visst omfang (over kr. 500.000). Beløpet innbetales til megler og tjener som en sikkerhet for oppgjør av tilvalg.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter buofl. kapittel 7. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er 01.08.2022. Selger skal senest denne dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag kr. 100.000,-
Oppgjør kr 4.600,-
Markedspakke kr. 21.500,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.350,
Salgsoppgave kr 2.400,-.

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR44.2225

Dato

Sist oppdatert: 16. juni 2022 kl. 10:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.