Kongsvinger

Østre Solørveg 367

Prisantydning

1 100 000 kr

Omkostninger: 28 722 krTotalpris: 1 128 722 kr
Byggeår
1948
Soverom
2
Areal (P-ROM/BRA)
102 m² / 160 m²
Tomteareal
12728 m²
Type / Eierform
Enebolig / Eiet

Eldre enebolig med 12.7 mål tomt - Restaureringsobjekt - Kort vei til Kongsvinger sentrum

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Enebolig med stor tomt på 12.728 kvm - stort potensial og flere muligheter. Boligen anse som et omfattende renoveringsobjekt. 

Eiendommen har en landlig beliggenhet i spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer ca. 5 km nord for Kongsvinger sentrum.  Kort kjøretur til Kongsvinger har de fleste bymessige fasiliteter som kjøpesenter, kino, konserter, teater, svømmehall, sykehus, rådhus, buss-/jernbanestasjon med gode kollektivforbindelser mm.  Fra sentrum går det tog til Oslo hver time, perfekt for pendlere.

Eiendommen

Østre Solørveg 367, 2211 KONGSVINGER 
Gårdsnummer 3, bruksnummer 29, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3401

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en landlig beliggenhet i spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer ca. 5 km nord for Kongsvinger sentrum. 

Kort kjøretur til Kongsvinger har de fleste bymessige fasiliteter som kjøpesenter, kino, konserter, teater, svømmehall, sykehus, rådhus, buss-/jernbanestasjon med gode kollektivforbindelser mm.  Fra sentrum går det tog til Oslo hver time, perfekt for pendlere.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 179 kvm
Totalt bruksareal: 160 kvm
Totalt primærrom: 102 kvm

Bruksareal:
Enebolig 160 kvm

Primærrom:
Enebolig: 
1. etasje 63 kvm: Vindfang, bad, hall m/trapp, kjøkken, stue
2. etasje 39 kvm: Gang, alkove, 2 soverom

Uthus på 74 kvm. bruksareal. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 14.10.2019 utført av Per Chr Sternberg. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Tomten

Eiet tomt på ca. 12.728 kvm. Tomtestørrelsen er beregnet av kommunen og avvik kan forekomme. 

Parkering

Parkering på egen gårdsplass. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon. 

Bebyggelse

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i tre.

Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:

Boligen har gjennomgående TG2/TG3 - boligen er å anse som er restaureringsobjekt.

Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca. 1948.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. 

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Standard

Enebolig med stor tomt på 12.728 kvm - stort potensial og flere muligheter. Boligen anse som et omfattende renoveringsobjekt. 

Oppvarming

Vedovn i kjeller, hall i 1 etasje og på et soverom i 2 etasje.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket G4

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

06.11.2019 - Dokumentnr: 1319208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Eiendomsmegler Krogsveen AS 
Org.nr: 950 007 613 
Elektronisk innsendt 


04.11.1946 - Dokumentnr: 1770 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:0402 Gnr:3 Bnr:1 


Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 26.9.2019 er avsatt til: Spredt boligbebyggelse - Nåværende. 

Deler av tomta ligger innenfor gul sone i støyutsatt område (vegtrafikkstøy). 
Deler av tomta ligger innenfor rød sone i støyutsatt område (vegtrafikkstøy). Her skal det ikke etableres ny støyømfintlig bebyggelse, som for eksempel boliger. Eiendommen og bolig er flomutsatt ved 10-årsflom i følge NVE sine flomkart. Det kan likevel være gjort lokale tiltak.
Kommunens kartverk viser at eiendommen befinner seg i et område hvor mulighet for marin leire er stor.
Eiendommen befinner seg i et område med moderat til lav radonaktsomhet.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. 

Boligen vil ikke bli ytterligere utvasket og eiendommen vil ikke ryddes. Eiendommen taes over slik den er i dag. 

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR63.19244

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 3.252,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon og feiing/tilsyn.

Kostnad for vann: Årlig abonnement på kr. 1 250,- og målerleie på kr. 313,-. Videre faktureres vann etter forbruk - kr. 17.50 pr. m3. Kostnad vil dermed variere ut fra eget forbruk. 

Kostnad på slamtømming kommer i tillegg. 

Eiendomsskatten er kr 2.230 pr år.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 316.110,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.137.996,-. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2017.  

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.128.722,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-,  med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 35.386,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 15.000,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
Emilio de Paoli Dunne
Eiendomsmegler

Emilio de Paoli Dunne

Telefon
Mobil 97589481

Lurer du på noe

Emilio svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.