Prosjekt

Øvre Sitåsen 3

2 790 000 – 2 850 000 kr
67,4 m²
3 rom
Sitåsvegen 6_64.jpg
Sitåsvegen 6_64.jpg
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
Brokke - Øvre Sitåsen 3. Tomten utvikles nå med to flotte fritidsboliger
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 790 000 – 2 850 000 kr
 • Omkostninger
  13 842 kr
 • Totalpris
  2 790 000 – 2 863 842 kr
 • Rom
  3 rom
 • Primærrom
  67,4 m²
 • Tomteareal
  376 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom67,4 m²2.etg2,79 MNOK
3 rom67,4 m²2.etg2,85 MNOK
3 rom67,4 m²2.etg2,85 MNOK

Beskrivelse

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Øvre Sitåsen 3, 4749 RYSSTAD
Kommunenummer 4221, gårdsnummer 63, bruksnummer 287, ideell andel 1/1

Konstruksjon

-Utvendig liggende kledning beiset 1 strøk sort
-Torvtak ferdig sådd
-sorte ståltakrenner
-Vinduer og balkongdør fra Uldal malt sort
-Ytterdører opus marka hvitmalte
-Pipe fra schiedler
-Pipebeslag og lyre til kloakklufting i sort stål
-13x120 sprekkpanel beiset saltgrå i alt av taker og på vegger unntatt
i bod der det blir panelplater og støpt gulv ubehandlet
-laminat berry alloc ku dam på alt av gulv unntatt der det skal flis og i boden
-Listverk dører og vinduer 12x56mm beiset i veggfarge
-Foringer til vinduer og dører beiset i veggfarge
-Ovn av type aduro 1.1
-Baderomsinnredning og vaskeromsinnredning type Lind luxury sort
100cm bad og 80cm teknisk/bad
-Fliser yttergang på gulv
-Fliser på teknisk/bad gulvflis+oppkant
-Fliser bad gulv med oppkant fliser vegger i dusjnisje
-Fliser inkl til 200kr pr kvm
-Rørlegger se eget vedlegg
-Elektriker se eget vedlegg
-Loftstrapp/stige beiset i vegg farge
-Sort innv dører m karm
-Kjøkken fra Aubo se eget tilbud
-1 meter høye vegger rundt trappestikk på hemsen kledd med veggpanel
-Garderobeskaper er ikke inkludert
-Pipa blir stående i vegg mellom stue og bod,med feieluke i boden
-Det blir levert 30kvm med terrasse av trykkimpregnerte materialer til hver hytte.
Hytten er oppgitt i følge vedlagte tegninger til å være 70 kvm BRA (bruksareal).
Primærom - P-rom er samtlige rom med unntak av innvendig bod. P-rom er 67 kvm
På tegningene er det vist en hems. Hmlingshøyden på hemsen er for lav til at hemsen kan defineres å ha noe areal i tråd med målereglene i Norsk Standard.

KabelTV/Bredbånd/Telefoni

Det er lagt klart for bredband inn til hytta. Kjøper må bekoste drift og påkobling. Erfaringsvis har påkobling kostet kr 900,-

Oppvarming

Oppvarming er vedfyring. Varmekabler i diverse gulv i tråd med beskrivelsen fra selger.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4221/63/287:
21.02.2007 - Dokumentnr: 213965 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:63 Bnr:300
01.01.2020 - Dokumentnr: 1437921 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:63 Bnr:287
Det kan bli tinglyst pliktig medlemskap i Sitåsen velforening. Jfr opplysninger i prospektet vil det bli tinglyst kjørerett over tomten til ØS1 for at ØS3 skal sikre adkomst til hytta/tomten

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fin beliggenhet på Øvre Sitåsen med utsikt over hele Brokke. Gode solforhold. Like bortenfor hyttefeltet finner du oppkjørt skiløype vinterstid som tar deg ned til lysløypa i Brokke. Eventuelt kan man fortsette opp og vestover mot Reigårstjørn og Evardalen. Det er også oppkjørt langrennsløype på nedsiden av hyttefeltet, langsmed elva. Brokke alpinsenter er bare en 5 minutters kjøretur unna hytta.
Sommerstid byr nærområdet på fantastisk turterreng, flotte badeplasser i elver og fjellvann og gode fiskemuligheter. Den eventyrlystne familien kan ta seg en tur i den familievennlige via Ferrata løypa på Løefjell. Det er også nedkjøring til Alpinsenteret (skiløype) gjennom skogen.
Ta av riksveien ved skilt Brokke. Kjør forbi skisenteret over bro og oppover bakken. Etter lang venstresving, så er det første avkjørsel til venstre. Så holder man høyre.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er eiendomstomt med en samlet tomtestrørrelse er på 752 kvm. Tomten vil bli fradelt og med ca like stort areal på på begge tomtene (376 kvm) Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
I prospektet er det vedlagt et situasjonskart som viser bebyggelsens plassering. På dette kartet får du en fornemmelse av tomtene. Det merkes spesielt at tomt ØS 1 må avgi kjørerett til ØS 3. Det er felles adkomstvei inn til tomtene sør i området illustrert på vedlagte situasjonskart.

Garasje/parkering

Parkering på egen tomt

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp. Leverandør Vann og Avløp: Brokke vann og avlaup.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse ihht 4221_79 Reguleringsplan for Sitåsen Hyttefelt H1 H2
Det bemerkes at det pt. ikke foreligger godkjent byggesøknad. Selger tar forbehold om endelig offentlig godkjennelse av de tegninger og planer som er vist i prospektet.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten er ny og det ikke foreligger noen erfaringstall for påløpte avgifter har megler gjengitt antatte kostnader hentet fra andre tilsvarende eiendommner i nærområdet. Kommunale avgifter må forventes å utgjøre kr 3.139,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Strømforbruk er særdeles individuelt og megler har vansker med å angi et veiledene nivå på antall kwh. Det må forventes et forbruk på mellom 5 og 10.000,- kwh
Forsikringspremie er ikke kjent med det må forventes mellom 3 til 5.000,-
Velavgift er kr 1.000,- pr. år.
Internett fra Altifiber kr. 250,- pr mnd.
Brøyting av fellesvei kr 1.520,- og privat tun kr 1.680,- pr år
Brokke vatn og avlaup kr 3.060,- pr halvår.
Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.
Flere av utgiftene vil basere seg på eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

1)Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 500 000,- pr. fritidsbolig og dokumentavgift utgjør således kr 12 500,- Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3)Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
5)Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger utgjør 2 863 842,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales som følger:
Kjøpesummen med omkostninger innbetales to dager før overtagelse av hytta
Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Endresen Eiendom Sør AS

Velforening

Pliktig medlemskap i lokal hytteforening

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen ca åtte måneder etter at kjøpekontrakt inngått. Kjøpekontrakt inngås senest 14 dater etter at bud er akseptert. Dette under forutsetning at kommunen gir IG (igangsettelses) innen normal saksbehandlingstid
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 30 dager etter at kjøpekontrakt er inngått. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 30 000
Oppgjør kr 5 900
Markedspakke kr 18 900
Oppslag eiendomsregister kr 1 350
Tilrettelegging 16 250

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2294

Dato

Sist oppdatert: 27. september 2022 kl. 17:49

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.