Leinstrand

Heimdalsveien 164

Prisantydning

4 750 000 kr

Byggeår
2019
Areal (P-ROM/BRA)
108.1 m² / 117.2 m²
Tomteareal
513.8 m²
Type / Eierform
Enebolig / Eiet
Fasiliteter
Veranda

Prosjektert enebolig over to plan med svært gode løsninger | 4 soverom, 2 bad, dobbel carport | Etablert boligstrøk

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Velkommen til et meget funksjonelt og attraktivt hus fra leverandøren Inno-Hus. En splitter ny og stilren enebolig beliggende veliggende i et etablert og rolig strøk på Leinstrand, få minutter fra Heimdal sentrum. 

Huset går over 2 plan, og har svært gode løsninger. Dette huset er perfekt for en familie! Du har likevel mulighet til å gjøre dine egne tilpasninger, så vær tidlig ute. Her gjelder førstemann til Mølla-prinsippet. 

På det første planet kommer du inn i en stor gang på ca. 10 kvm. med direkte inngang til et stort bad på over 7 kvm. Videre får du tre store soverom, hvor det største er på ca. 11 kvm. I tillegg har du en stor innvendig bod på ca. 4 kvm., samt en stor utebod på ca. 5 kvm. 

Det andre planet byr på et stue- og kjøkkenareal på ca. 40 kvm. Her får du bl.a. store vinduer, 3-stavs eikeparkett og kjøkken fra kvalitetsleverandøren HTH. I tillegg får du et bad nummer to på ca. 4,5 kvm., og et ekstra soverom på nesten 10 kvm. 

Fra stuen kommer du ut på den svært store sørvestvendte terrassen, som rommer ca. 35 kvm. Fra denne har du utmerkede sol- og utsynsforhold. 

Ta kontakt for nærmere informasjon! 

Eiendommen

Heimdalsveien 164, 7083 LEINSTRAND 
Gårdsnummer 201, bruksnummer 55, seksjonsnummer 0, kommunenummer 5001

Områdebeskrivelse

Her bor du landlig, men likevel meget sentralt med kun 15 minutter kjøring til Trondheim sentrum. Området må beskrives som meget barnevennlig og består i stor grad av eneboliger og rekkehus. Kort vei til Nypvang barneskole og barnehage. Kun 5 minutter kjøring til Heimdal sentrum. Her er det ferdigstilt ny og forbedredt gang/sykkelvei til Heimdal. Ca.2 min kjøring til bl.a. butikk, post, bensinstasjon og idrettanlegg. Kort vei til bussholdeplass. Samtidig er det kort vei til Vassfjellet med flotte rekrasjonsområder, skiløyper og alpinbakker. Ca. 5 km unna ligger Øysand med flotte badestrender og utfartsområder. For de med grønne fingre, er det ca. 500 meter til Hammer Hagesenter avdeling Nypan.  

Veibeskrivelse

Fra Heimdal sentrum, kjør mot Klett. Ta inn til venstre etter innkjørsel til Espveien. Tomten kommer da på din venstre hånd. Det vil bli godt skiltet av eiendomsmegler Krogsveen ved tomtevisning. 

Barnehager og skoler

1-7 kl. Nypvang skole 1.8 km
8-10 kl. Åsheim ungdomsskole 4 km
8-10 kl. Nidaros Idrettsungdomsskole 6.7 km
8-10 kl. Huseby skole 7.8 km
Vgs. Melhus videregående skole 7.2 km
Vgs. Tiller videregående skole 8 km
Bhg. Esptunet familiebarnehage (0-4 år) 0.5 km
Bhg. Byneset barnehage - Nypvang (1-6 år) 1.9 km
Bhg. Thyra barnehage - Ustmyra (3-6 år) 4.8 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Areal og innholdsbeskrivelse

Se detaljert romskjema vedlagt i salgsprossesen. 

Primærrom: ca. 108,1kvm., Bruksareal: ca. 117 kvm.

Bruksareal (BRA) 1. etasje: ca. 60,5 kvm.
Bruksareal (BRA) 2. etasje: ca. 56,7 kvm.
Bruksareal (BRA) totalt: ca. 117,2 kvm.

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: ca. 51,4 kvm.
Primærareal (P-ROM) 2. etasje: ca. 56,7 kvm.
Primærareal (P-ROM) totalt: ca. 108,1 kvm.

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: ca. 9,1 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) totalt: ca. 9,1 kvm.

Areal er angitt på plantegningene. 

Tomten

Eiet tomt på 513,8 kvm. Delvis skrånende eiendomstomt beliggende i et etablert boligstrøk. 

Parkering

Stor dobbel carport på ca. 37,8 kvm

Vei, vann og avløp

Tilkoblet offentlig nett. Adkomst via offentlig vei, og adkomstnett over privat vei. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen 

Bebyggelse

Boligen bygget med isolerte murer, støpt plate med isolasjon ihht krav i gjeldene TEK. Se leveransebeskrivelse for detaljer. 

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. 

Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen  som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Standard

Standardleveranse på kjøkkenet er HTH, modell Mono, eller tilsvarende merke av god kvalitet.
Listverk og utforinger rundt alle dører, vinduer og gulvlister leveres i ferdig malt hvit farge med synlig innfesting. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter. Nedlektede tak kles med gips og males. Listefritt mellom tak og vegg.
Alle vegger strimles med papirstrimmel og sparkles to ganger før sliping og montering av fiberduk.
Veggene påføres to strøk maling vannbasert interiørmaling. Standard fargevalg er NCS S0500-N
Se leveransebeskrivelsen for nærmere beskrivelse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn med stålpipe type Nordpeis Quadro 1, med dobbel glassplate under ovn. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. teknisk forskrift. 

Energimerke Energimerket C4

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:13.06.1962 - Dokumentnr: 402143 - Erklæring/avtale
 
Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. priv. avkjørsel  
Overført fra: Knr:5001 Gnr:201 Bnr:20 
Gjelder denne registerenheten med flere 


- Gjelder rett til privat avkjørsel fra riksveg.12.12.2017 - Dokumentnr: 1391398 - Bestemmelse om adkomstrett
 Rettighetshaver:  Knr:5001 Gnr:201 Bnr:20 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:  Trondheim Kommune Byutvikling 
Org.nr: 969 999 544 
- Denne eiendommen har rett til å legge, ha liggende, bruke og å vedlikeholde vann- og avløpsledninger og evt. andre ledninger over naboeiendommen med bnr. 20. Denne eiendommen gir også naboeiendommen med bnr. 20 adkomstrett over sin eiendom.

Reguleringsplan og rammetillatelse

R231c - Området er regulert til boligformål. Reguleringsplan for Røddekrysset, med bestemmelser godkjent 13.12.2001.
Det bygges ny E6 Jaktøyen - Storler. 
PlanID for Heimdalsveien 171 - r20160018 - Planlagt utbygging av nye boliger. 
Dette kan føre til en omlegging av adkomstvei til eiendommen. Kostnader forbundet med dette er foreløpig uklart. 
Byggesakskontoret har godkjent byggesøknaden, datert 18.09.2019.

Diverse

Kjøper er selv ansvarlig for anskaffelse av internet/bredbånd hos aktuelle leverandører. 

Boligen og priser er basert på at huset planlegges produsert i elementer på frabrikk etter selgers tegninger og beskrivelser, herunder i forhold til kvaliteter og overflater. 

De innvendige bildene fra huset er fra en tilsvarende bolig fra Inno-Hus.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 6 måneder etter byggestart. 

Forventet byggestart settes til senest 6 mnd. fra bekreftelse på salg.
Det må påregnes en byggetid på inntil fire uker fra oppstart frem til grunnarbeider er klare for betongleveranser.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forsinkelse iht. endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet: 
- Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i leveringsbeskrivelsen/deklarasjonen fordi det pr.dato gjenstår noe prosjektering og endelig offentlig godkjenning. Evt. endringer skal ikke i vesentlig grad endre husets verdi. 
- Det tar forbehold om justeringer i materialvalg uten at dette forringer kvaliteten. 
- Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamsjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessige feil, eller feil utførelse i byggeperioden.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør  mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvalg -og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR68.1968

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Da boligen ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.

Faste løpende kostnader som kjøper må påregne er: kommunale avgifter, forsikring av boligen, strøm og kabeltv/ internett osv.

Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for eneboliger ca. 20.000 kWh pr. år.

Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 3.500 pr. kvartal for en enebolig på
rundt 200 kvm. Kostnadene vil variere avhengig av vannforbruk etc.

Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 5.500 pr. år, men vil avhenge av hva
forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1.200.000,-, og dokumentavgift utgjør således kr 30.000,-.
Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
5) Total kjøpesum inkl. omkostninger: Kr 4.781.222,- 
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
0 m²4 750 000 kr

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Avhendingsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt, inntil selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart, mot et avbestillingsgebyr på kr. 100 000,- i henhold til lovens § 54. Etter at selger
har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: 1,5%
Oppgjørshonorar kr 4.000,- 
Grunnhonorar kr 12.500,-
Kontroll av hjemmelshaver og heftelser kr 1.250,-
Opplysninger fra Trondheim Kommune kr 3.500,-
3D kr 15.000,-
Tinglysningsgebyr for pantedokumenter kr 525,- 
Bestilt servitutt pr stk kr.172,- kr 344,-
SmartAnnonsepakke kr 13.750,-

Salgsdokumentasjon

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle de avtaler som er etablert. Det anbefales at Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Trondheim forestår videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende standardsatser. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 15.000,- til Selger for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger. Overdragelsen av Kjøpekontrakten skal godkjennes av Selger og kan bare avslås med saklig grunn. Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten, samt at det kan påløpe et gebyr for dette.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt, inntil selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart, mot et avbestillingsgebyr på kr. 100 000,- i henhold til lovens § 54. Etter at selger
har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det utarbeides ikke vedtekter.
minusVis mindre
Jan Vidar Lysbakken
Eiendomsmegler, MNEF

Jan Vidar Lysbakken

Telefon
Mobil 95269250

Lurer du på noe

Jan svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.