Prosjekt

Midtåsen 16

13 400 000 – 13 800 000 kr
164 m²
3 D illustrasjon fasader - kveldstid.
3 D illustrasjon fasader - kveldstid.
Eirik Norheim
Presenteres av
Eirik Norheim
Nordstrand
4-familievennlige og romslige (207 kvm. BRA) boliger - Høy standard - Terrasse - Kjeller m/egen inngang - Garasjeplass
 • Prisantydning
  13 400 000 – 13 800 000 kr
 • Omkostninger
  88 842 kr
 • Totalpris
  13 488 842 – 13 888 842 kr
 • Primærrom
  164 m²
 • Type
  Nybygg enebolig/rekkehus
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
P-Rom
Pris
164 m²13,4 MNOK
164 m²13,4 MNOK
164 m²13,7 MNOK
164 m²13,8 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Midtåsen 16 er et nytt prosjekt hvor det skal oppføres 4 arkitekttegnede familieboliger på en sentralt beliggende tomt i hjertet av Nordstrand. Boligene ligger i stille og fredelig villavei med en svært barnevennlig plassering. Trivelige Andersendammen og Nordstrand Skole i umiddelbar nærhet. Samtlige boliger har flotte terrasser og sjeldent store hageparseller. Boligene er tegnet av arkitekt Hal Arkitekter AS. Byggherre er Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS som er en solid aktør med mer enn 20 års erfaring i området. Ekte håndverk - vil sikre deg din nye drømmebolig! Bygget har et moderne arkitektonisk utrykk og vil holde en gjennomgående eksklusiv og tidløs stil utvendig som innvending. Utvendig er det valgt solide materialer med behov for mindre vedlikehold som bl.a. store vindusflater med aluminiumskledde rammer, rekkverk utvendig i stål/metall/glass samt Rukki tak. Boligene bygges iht. TEK 17 med fokus på energieffektivitet med bl.a. balansert varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg med ca. 80% gjenvinningseffekt av varmeforbruket som hjelper med å holde strømkostnadene lave. Boligene er svært arealeffektive og har en god planløsning. Alle farge- og materialvalg i boligene er satt sammen interiørdesigner så her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Skulle det allikevel være ønskelig med individuelle tilpasninger strekker vi oss langt for å få til dette - her ligger alt til rette for å skape et drømmehjem. Det legges også vekt på at utearealene skal opparbeides ferdig og av høy kvalitet. Det blir lagt ferdiggress i hagene, det etableres tuja hekk mellom boligene. Ved inngangspartiene vil det bli lagt belegningsstein arrondert med kantstein i granitt.
 • Moderne arkitektonisk utrykk.
 • Sjeldent gode planløsninger med hele 4 soverom.
 • Stor loftstue med utgang til terrasse på ca. 15 kvm.
 • Gjennomgående eksklusiv og tidløs stil - utvendig som innvending.
 • Farge og materialvalg sammensatt av interiørdesigner.
 • Materialvalg med begrenset fremtidig vedlikehold.
 • Kjøkken fra HTH til en verdi av kr. 180.000,-.
 • 28 downlights inkludert i leveransen.
 • Samtlige boliger har egen inngang til kjelleretasjen.
 • Garasjeplass i felles garasjeanlegg med 1. stk. el-bil lader pr. bolig. Kort oppsummert - sjeldent lekre boliger av høy kvalitet, utvendig som innvendig! Vi forventer oppstart i løpet av 4. kvartal 2021 med 12-14 mnd. byggetid. Kom innom vårt kontor i Ekebergveien 228 B (Inngang fra Sæter Torg), her har vi laget utstilling av parketten og flisene som vil bli levet i prosjektet. Vi synes dette prosjektet er «litt utenom det vanlige» i positiv forstand, så ta gjerne turen innom for en hyggelig prat rundt prosjektet. Skal du flytte på deg, så kjøp nytt! Trygghet: Når du kjøper din nye bolig følges bustadoppføringslova. Et meget forbrukervennlig lovverk som sikrer deg, i likhet med at den og stiller en del krav til utbygger. Loven regulerer bl.a. utbyggers krav til å stille garanti for feil og mangler i hele 5 år etter overtagelse. Omkostninger: Ved kjøp av ny bolig betales det kun dokumentavgift av tomteverdi og ikke den samlede kjøpesummen. Dette er ofte en besparelse i hundre tusen kroners "klassen". Teknisk verdi: Dagens nye boliger oppføres etter strenge tekniske krav til bl.a. isolasjon og energibesparende løsninger som bl.a. balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir lavere driftskostnader og et bedre inneklima. Nytt er nytt: I en ny bolig vil det være lenge før du må ta på deg «snekkerbuksa» for vedlikehold og oppgraderinger. Bruk fritiden på noe annet en kostbare vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider. Få det som du vil: Vi har alle forskjellige behov, kjøper du nytt har du og tid og muligheten til å tilpasse boligen til å bli ditt nye drømmehjem.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Midtåsen 16, 1166 OSLO
  Kommunenummer 301, gårdsnummer 182, bruksnummer 670, ideell andel 1/1

  Konstruksjon

  Grunnmuren leveres som sprøytemur/isolerte betongvegger eller tilsvarende. Isolerte støpte kjellergulv. Eventuell grunnmursplast avsluttes ved terreng uten grunnmurslist. Gulv i kjeller leveres i betong, avrettet og isolert etter gjeldende forskrifter. Det leveres støpt vange ved inngang til kjelleretasjen der dette er tegnet inn på plantegningen/situasjonskartet. Vangen tilpasses terrenget. Utvendig trapp til kjeller leveres grovstøpt. Avretting av trinn for eventuell flislegging er kjøpers ansvar. Det leveres nødvendig rekkverk på trappevangen i stål/metall med glassfelter. Rekkverk på terrasse leveres i stål/metall med glassfelter. Der det er tegnet lyskasser leveres disse i treverk eller mur etter entreprenørens valg. Høyden på lyskassene tilpasses etter oppfylt terreng. Lyskassene sikres i henhold til gjeldende krav. Dekker mellom etasjene leveres som trebjelkelag. Fra innsiden og ut: Gipsplater, 48 mm. utvendig lekting, 50 mm mineralull, plasfolie, 198 mm. bindingsverk, 198 mm. mineralull, 9 mm. GU- gips, utlekting og utvendig kledning iht. fasadetegninger. Det vil bli levert utvendig kledning i tre fabrikkbeiset i fargen Røykgrå eller tilsvarende, noen felter er fabrikkbeiset i fargen Sotgrå. Der hvor det er krav til brann hindrene tiltak som brannvindu, brannmaling, osv. vil dette leveres iht. til gjeldende krav. Gulv på terrassene er å anse som utvendig konstruksjon og mindre vannansamlinger vil kunne oppstå på gulvoverflaten etter regnvær. På terrassene leveres terrassebord i impregnert treverk. Tak i trekonstruksjon tekket med takplater typen Planja Trend eller Rukki i fargen mørk grå/sort. Takrenner og nedløpsrør leveres i plastbelagt stål eller aluminium - i sort utførelse. Det monteres utkastere på alle nedløpsrør.

  Oppvarming

  Det vil bli levert varmekabler på bad og vaskerom i kjeller, i gang og WC i 1. etasje samt bad i 2. etasje. Det vil også bli levert lekker peisovn i stuen i 1. etasje. Det vil ikke bli levert oppvarming utover dette.
  Som nybygg blir det levert teknisk standard iht. TEK17, og derav følger balansert ventilasjon med varmegjenvinning

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Ved overtagelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
  Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommene overdras fri for pengeheftelser.
  Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
  Det er tinglyst følgende servitutter på sameiets eiendom.
  Dagboknr. 6342, tinglyst 16.08.1943:
  Eldre kjøpekontrakt. Parsellen må ikke utstykkes og kan kun benyttes som villatomt. Tillatelse til å koble seg på offentlig vann og kloakk.
  Dagboknr. 15080, tinglyst 17.11.1961:
  Midtåsen istandsettes og opparbeides med 6 meter kjørebane og 8 meter planeringsbredde. Dersom kommunen forlanger det, plikter eier av eiendommen å vederlagsfritt opparbeide vei opp til regulert bredde samt avstå nødvendig veigrunn. Gjerder skal settes opp etter områdets bestemmelser.
  Dagboknr. 8920, tinglyst 28.05.1970:
  I anledning deling i 2 parseller av eiendommen gnr. 182, bnr. 670, har den østre parsellen bruksrett til nødnvendig adkomst over den vestre parsellen frem til Midtåsen.
  Dagboknr. 18453, tinglyst 30.10.1970:
  Eldre skjøte. På eiendommen, som ikke kan oppstykkes, kan det kun oppføres en villa, som utelukkende kan benyttes til beboelse. Eiendommen har veirett over gnr. 182, bnr. 670 etter anvisning.
  Dagboknr. 18715, tinglyst 03.11.1970
  Eier av gnr. 182, bnr. 670 forplikter seg til å forbinde eiendommens overvannsavløp til offentlig overvannskloakk når som helst kommunen måtte forlange det og betale den fastsatte avgift.
  Dagboknr. 18717, tinglyst 03.11.1970:
  Eier av gnr. 182, bnr. 670 og 1020 gir eier av gnr. 182, bnr. 670 rett til å føre kloakkledning fra og vannledning til sin eiendom over nr. 16 (182/670) samt adgang til nødvendig reparasjon og ettersyn av ledningene samme sted når dette er påkrevd. For forvoldt skade og ulempe i den anledning kan det kreves erstatning etter skjønn.
  Dagboknr. 1041101, tinglyst 25.08.2021:
  Plikt til framtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo kommune.
  Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet, herunder blant annet opparbeidelse av vei. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

  Eventuell adgang til utleie

  Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
  Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

  Diverse

  Vi leverer:
  Kjøkken leveres fra kvalitetsleverandøren HTH innenfor en totalramme på kr. 180.000,- inkl. mva. og montering. I samarbeid med HTH vil kjøper kunne skreddersy sitt drømmekjøkken innenfor ovennevnte rammer. Det presiseres spesielt at plantegninger og tegninger i salgsoppgaven ikke gir et riktig bilde av kjøkkeninnredningen som leveres. Egen kjøkkentegning for omfang og eksakt leveranse vil bli utarbeidet senere i samarbeid med HTH. Hvitevarer leveres ikke.
  Badene levers med eksklusive fliser fra Modena.
  Rørleggerarbeider og baderomsinnredning samtlige boliger:
  Baderomsinnredning leveres fra Foss Bad type Form B60 med Air servant i hvit utførelse på baderom i kjeller. Innredning WC leveres fra Foss Bad type Form B40 med Air servant i hvit utførelse på WC i 1. etasje.
  Baderomsinnredning leveres fra Foss Bad type Form B60 med Air servant i hvit utførelse på bad i 2. etasje. Det leveres rundt speil Ø75 cm ned frostet kant på samtlige bad. Det leveres ikke lys på speil.
  Dusjvegger med herdet glass med sorte beslag og sprosser type Celeste Nero i størrelse 90x90 leveres på samtlige baderom. Det må påregnes at en av dørene er fast dør. Badekarløsninger
  kan leveres som tilvalg.
  På baderommene og WC leveres det servantbatterier type Celeste Stoke Servantbatteri i sort/krom utførelse.
  På baderommene leveres det dusjsett type Celeste Kinghorn dusjsett m/takdusj og dusjbatteri i sort utførelse.
  Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Toaletter leveres veggmonterte. Sisterne fra Gebrit. Toalett med sete fra IFØ. Betjeningspanel i hvit plast.
  På baderom i 2. etasje leveres det Celeste unico veggskål i matt sort. Sisterne fra Gebrit. Det leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på bad og vaskerom i kjelleren.
  På kjøkkenet leveres det kjøkkenbatteri type Grohe Minta kjøkkenarmatur m/c-tut i sort utførelse. I kjøkkenskap monteres vann og avløp for senere påkobling av oppvaskmaskin.
  Se vedlagte leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon.

  Energimerking

  Boligene bygges med energikarakter C, farge orange.
  Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

  Generell orientering om areal og innhold

  Arealer i samtlige boliger:
  Bruksareal: ca. 207 kvm.
  P-rom: ca. 164 kvm.
  Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
  Kjeller: Trappegang, bad, vaskerom.
  1. etasje: Entre, gang, WC, kjøkken, stue og spisestue.
  2. etasje: Gang, bad, 4 soverom.
  Loft: Stue.
  Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom:
  Kjeller:
  Bod 36 kvm. og bod 7,5 kvm.
  Boligens terrasse på ca. 15 kvm. kommer i tillegg for alle arealangivelser.
  Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Det tas forbehold om at det kan forekomme avvik fra plantegningenes arealmål. Husene vil fortløpende prosjekteres og prosjekteringen i forhold til veggtykkelser, isolering og tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til husenes energibehov, vil kunne påvirke romstørrelsene. Arealene vil allikevel gi en god indikasjon på rommenes størrelse, men er altså ikke absolutt korrekte og avvik kan forekomme. Kjøper kan ikke kreve kompensasjon/prisavslag for arealavvik som følge av ovennevnte.
  Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Meget attraktivt og populært beliggende på Midtåsen på Nordstrand. Eiendommen ligger stille og usjenert til, tilbaketrukket i stille og rolig villavei. Boligen er orientert mot syd med meget gode solforhold og flott utsyn. Kort gangavstand til Nordstrand skole, og Sæter handelssenter med et rikholdig og variert servicetilbud.
  Off. komm. med trikk (rute 18 og 19). Kort reisetid til Oslo sentrum.
  Turavstand til småbåthavn og lokale badeplasser ved øyene samt store friområder langs Ekebergskrenten og Ekebergsletta-/Brannfjell. Nærhet til Østmarka, med flotte tur og rekreasjons muligheter sommer som vinter.
  Trikk: Kun 5 minutters gange til Sæter holdeplass - rute 19 og 18(fra Sæter) til hhv. Majorstuen o/Briskeby og Rikshospitalet - begge via Oslo sentrum. Reisetid til Oslo Sentralbanestasjon ca. 20-22 min. fra Sæter.
  Buss: Holdeplass i Nordstrandveien med bussforbindelse til Oslo sentrum - ca. 6 min. gange.
  Nordstrand IF på 'Niffen' med håndballhall og fotballbane med kunstgress i umiddelbar nærhet. NIF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre.
  Nordstrand tennisklubb (NTK) med uteanlegg i Seterveien og tennishall ved Nordseter skole i Ekebergveien.
  Kort avstand til områdets lokale alpinbakke - Sloreåsen med tilknytning til Ljan IF/Ljan Alpint.
  Nærhet til flere fine badestrender langs Bunnefjorden fra lokale Nordstrand Bad til Hvervenbukta.
  KFUM - fotball med anlegg på Ekeberg.
  Bekkelaget sportsklubb(BSK) -håndball, fotball m.m. Anlegg på Sporstplassen samt Ekeberghallen.
  Lambertseter idrettsforening med flott friidrettsanlegg og fotballbaner på Lambertseter - svømmehall i tilknytning til Lambertseter skole samt lokal lysløype på Bergkrystallen.
  Treningsstudio: Evo på Sæter, Best Helse på Holtet og ELIXIA på Lambertseter senter.
  Kort sykkelvei til store friarealer på Ekebergsletta og Brannfjell.
  Litt historie:
  Området het opprinnelig Sæterstranda, mens dagens navn opprinnelig ble brukt om eiendommen Nordstranda, i dag Mosseveien 196 i krysset Mosseveien og Nordstrandsveien, nord for den eldre eiendommen Stranda ved Bunnefjorden. Da jernbanen fikk en stasjon her i 1884, fikk den navn etter den nærliggende eiendommen Nordstrand rett nedenfor. Etterhvert gikk dette over til å bli navnet for hele området og i 1906 ble dette offisielt navnet på sognet.
  Jernbanen gjorde området til et utfartssted og i gangavstand fra jernbanestasjonen åpnet Nordstrand bad rundt 1900. Området fikk pensjonater og teatre, samt villabebyggelse som spredte seg oppover åsen på tomter utskilt fra gårdene på Nordstrandshøgda som platået etterhvert ble hetende. Andre underområder som regnes til strøket er Sæter og Bråten.
  Området ble knyttet til til byen gjennom forstadsbanen Ekebergbanen som ble anlagt fram til Sæter i 1917 og videre til Ljabru i 1941. Dette la grunnlaget for videre boligbygging på de gamle jordbruksområdene og furuskogen som var her tidligere. (Kilde: WikipediA)

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur

  Tomten er en eiet av sameiet og på totalt ca. 1.395,6 kvm.
  Hver seksjon får vedtektsfestet bruksrett på tomt i naturlig tilknytning til boligene (se vedtekter med tilhørende utomhusplan, sistnevnte datert 01.08.21.)
  Det etableres ferdigplen for utearealene og det plantes hekk type Thuja smaragd 80 cm. høyde (mellom seksjonene). Det leveres platting i impregnert treverk i 5,6 meters bredde og 2,5 meter dybde. Det leveres belegningsstein på gangveiene inn til hver enkelt bolig type tromlet gråmix. Det som på situasjonskartet viser veiarealer og parkering leveres gruset. Det leveres også terrengsluk på tunet. (se også vedlagte plan for utomhusarbeidene, datert 01.08.2021).

  Garasje/parkering

  Det er iht. rammetillatelsen avsatt 8 plasser til parkering i prosjektet. Plassene består av 6 plasser i felles garasjeanlegg samt 2 plasser på terreng. Som en del av sameiets vedtekter er det laget en utomhusplan datert 01.08.2021, her er plassene på terreng vedtektsfestet til de enhetene som har parkering på terreng. Parkeringsplassene i garasjeanlegget er tinglyst som tilleggsdel til seksjonen.
  Av garasjeplanen/utomhusplanen
  fremkommer fordelingen som følger:
  HUS 1 – 1 parkeringsplass i felles garasje samt 1 parkeringsplass på terreng.
  HUS 2 – 2 parkeringsplasser i felles garasje.
  HUS 3 – 1 parkeringsplass i felles garasje samt 1 biloppstillingsplass på terreng.
  HUS 4 – 2 parkeringsplasser i felles garasje.
  Kjøper må være innforstått med at dersom offentlig myndighet krever at vedtektene og bruksmønsteret på parkeringsfordelingen på terreng må endres, kan man ikke under noen omstendighet kreve kompensasjon eller erstatning fra selger eller megler. Et slikt forhold vil ikke betraktes som en mangel i henhold til salgsoppgave og kjøpekontrakt. Se også pkt. vedtekter i salgsoppgaven samt vedlagte vedtekter. Gateparkering etter områdets bestemmelser.

  Vei, vann og avløp

  Offentlig. Fra det offentlige tilknytningspunktet er eierne selv ansvarlig for fremtidig drift og vedlikehold av private stikkledninger til boligen.
  Det tas forbehold om spesielle innrettinger (og plassering av disse), f.eks. nødvendige tekniske installasjoner, pumpekum, kummer, fordeling av ansvar for felles stikkledningsnett osv. Det tas også forbehold om plassering av evt. strømskap fra Hafslund. Dersom det innstalleres pumpekummer bør sameiet tegne serviceavtale med leverandøren.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-4220 datert 15.03.2006.
  Follobanen er regulert til å gå i fjellgrunnen under området. Konferer gjerne med megler.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Boligens kostnader

  Det foreligger ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-tv osv.). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
  Dersom sameiet vedtar månedlige felleskostnader, er denne kostnaden stipulert til ca. kr 2.500,- pr. måned (inkluderer da bl.a. kommunale avgifter, bygningsforsikring og kabel-tv). Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
  I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm, forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
  Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for eneboliger ca. 22.000 kWh. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
  Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 12.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger. Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 10.000,- pr. år pr. seksjon, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.
  Oslo kommune har innført eiendomsskatt fra og med 2016. Skattesatsen for 2021 er fastsatt til
  3 ‰ og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Ta kontakt med Eiendomsskattekontoret eller megler for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlag og eiendomsskatten.

  Formuesverdi

  Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
  Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
  Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
  Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten

  Eiendomsskatt

  Da boligen selges som bygg under oppføring er eiendomsskatten ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
  Skattesatsen i Oslo kommune er fastsatt til 3 promille for 2021 og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Ta kontakt med Skatteetaten for nærmere informasjon om beregning av boligverdi og eiendomsskatten.

  Omkostninger

  1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 3.500.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 87.500,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
  2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
  4) Prisliste:
  HUS 1
  kr. 13.700.000,- + omkostninger.
  HUS 2
  kr. 13.400.000,- + omkostninger.
  HUS 3
  kr. 13.400.000,- + omkostninger.
  HUS 4
  kr. 13.800.000,- + omkostninger.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Oslo Bygg og Eiendom og Eiendom AS

  Vedtekter/Husordensregler

  Det er utarbeidet vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse

  Det ble gitt rammetillatelse for prosjektet i 24.10.2018. Det forventes at Oslo kommune gir igangsettingstillatelse i løpet av 4. kvartal 2021.
  Byggestart antas å bli i løpet av 4. kvartal 2021, under forutsetning av at nødvendige offentlige godkjennelser foreligger og nødvendig salg er oppnådd.
  Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 4. kvartal 2022 / 1. kvartal 2023. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 2 ukers skriftlig varsel.
  Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
  Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

  Forbehold fra utbygger

  Prosjekter er pr. i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger om boligene og prosjektet er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og boligene, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.
  Selger har rett til, uten at kjøper kan kreve endring i pris, foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke foringer prosjektets eller leilighetenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad.
  Selger forbeholder seg også retten til bestemme endelig utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i og på bygningene. Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig fargevalg på hele prosjektet, utvendig som innvendig.
  Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligenes detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravike dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, med endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 3-D tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er av illustrativ karakter, for eksempel møblering, belysning, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer , materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. Utstyr/standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelsen.
  På de enkelte bolig- og møbleringsplanene er det vist forslag til plassering av møbler, utsyr og hvitevarer. Det samme gjelder garderobeinnredning i entreen og stiplende løsninger, bl. a. på baderommene. Forslagene er kun av illustrativ karakter.
  Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.
  Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet pr. i dag ikke er detaljprosjektert. Det vil også forekomme rørføringer og sjakter i leilighetene som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.
  Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
  Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran.
  Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter kontraktinngåelse. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å regulerer prisen på usolgte leiligheter.
  Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

  Salgsbetingelser og kjøpstilbud

  Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
  Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
  Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
  Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
  Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
  Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

  Organisasjonsform

  Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 4 seksjoner/eneboliger.
  Sameiebrøken vil utgjøre 1/4.
  Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.
  Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.
  Vi gjør oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.

  Tilvang og endringer

  Erfaringsmessig vet vi at enkelte kjøpere ønsker å sette sitt personlige preg på boligene. Prosjektet og dets priser er basert på at arbeidene gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilket tidsrom disse kan bestilles.
  Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg innenfor totalentreprenørens tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Oversikt over totalentreprenørens alternativer og hvilke kostnader som vil påløpe vil bli oversendt etter at arbeidene er igangsatt. Totalentreprenøren vil også beregne antall ekstra dager hvert enkelt tilvalg vil utvide byggetiden.
  Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer utover totalentreprenørens alternativer mot tillegg i pris. Endringer kan medføre at entreprenør eller arkitekt må vurdere ønskene, og hvor kjøper i så fall må dekke disse kostnadene. Kostnader forbundet med vurdering eller endringer av planløsning belastes med kr. 1.500,- inkl. mva. pr. time til dekning av arkitekt. Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører rammetillatelsen, fellesareal, annen bolig eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15% av avtalt kjøpesum. De vises for øvrig til bustadoppføringslova §9.
  Etter igangsetting vil ble det bli satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde de frister (valg/betaling) som settes av totalentreprenøren. Oversittes fristene har totalentreprenøren rett til å levere boligen i samsvar med leveransebeskrivelsen.
  Alle tilvalg og endringer avtales direkte mellom kjøper og totalentreprenøren i separat avtale. Tilvalg og endringer faktureres fra totalentreprenør og innbetales til meglers klientkonto ved bestilling/forfall.
  Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets standardprodukter, vil uttrekkssummen være entreprenørens kostpris (hensyntatt rabatter) og fratrukket 15% påslag. Som følge av entreprenørens rabatter og påslag kan uttrekkssummen være betydelig lavere enn veiledende butikkpris.
  Det kan ikke påregnes at totalentreprenøren vil påta seg å montere eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen hånd før overtagelse. Dersom kjøper trekker ut leveranser som er nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse, som for eksempel hele kjøkkenet. Må selger etablere en minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers regning.

  Hvitvaskingsreglene

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

  Lovanvendelse

  Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
  For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
  Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
  I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
  Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
  Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
  Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Opplysninger om oppdraget

  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR44.21211

  Dato

  Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 10:40
  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Interessert?

  Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
  Lurer du på noe?

  Lignende prosjekter

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.