Komplett salgsoppgave

Nedre Såtåsvei 3

4 900 000 kr
66 m²
4 soverom
Omradebilde
Omradebilde
Erik Rabstad
Presenteres av
Erik Rabstad
Ranvika
Ranvika i Tjodalyng. Fin hytte m/bl.a. 4 soverom beliggende i idyllisk område. Rett til bruk av sandstrand og båtplass nær hytta.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  4 900 000 kr
 • Omkostninger
  123 842 kr
 • Totalpris
  5 023 842 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1994
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  66 m²
 • Bruksareal
  70 m²
 • Tomteareal
  466,3 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje E

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Svært innholdsrik hytte oppført i 1994. God hyttestandard ! 4 soverom, oppgradert dusjbad, kjøkken, stue/spisestue m.m. Rommelig bod, stor terrasse som er delvis overbygget. Parkering til flere biler på eiendommen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Nedre Såtåsvei 3, 3280 TJODALYNG
Kommunenummer 3805, gårdsnummer 1106, bruksnummer 2, festenummer 19

Innhold

Totalt bruksareal: 70 kvm
Totalt primærrom: 66 kvm
P-rom:
Stor stue/spisestue med utgang stor veranda, kjøkken, dusjbad/wc, 4 soverom.
S-rom: Bod med adkomst fra terrasse.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 18.03.2022 utført av Thorbjørn Andersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av fritidsboligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i trekonstruksjoner på søyler av lettklinkerblokker fundamentert på fjell. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG 2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Utvendig > Nedløp og beslag - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Noe råte på kledningsbord ned mot vannbrett ved inngangsparti.
Vær og solutsatt kledning har sprekker og værslitasje ut over forventet tilstand.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Noe fuktskjolder i undertak og rundt gjennomføringer.
Utvendig > Vinduer
Det er avvik: Sol og værutsatte vinduer har noe sprekker og malingsflass. Enkelte løse glasslister med noe begynnende råte.
Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er 90 cm, noe som er lavere en dagens forskrift. Dagens forskrift er 1m.
Det måles noe skjevheter i konstruksjonen. Rekkverk har noe værslittasje og malingsflass.
Innvendig > Overflater
Det er avvik: Det er noe sverte rundt spikerslag og bjelker i tak i stue.
Noe skader på undergulv under VV bereder. Brune flekker er i følge selger søl av beis.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Stubbloftsplate og isolasjon har falt ned fra bjelkelag under kjøkken. Noe utettheter i plater ved gjennomføringer. Dette kan gi fare for mus og skadedyr i konstruksjonen. Dette punktet blir utbedret før visning.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik: Det ble på befaringen ikke registrert feierluke til pipen
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet har ikke fall til sluk.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å rengjøre. Sluk er plassert under dusjkabinett og ikke inspisert. Type og utførelse av membran er ikke kjent.
Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken.
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er en liten lekkasje fra ventil på toppen av VV bereder.
VV berederen er koblet til strøm vie stikkontakt. Dagens forskrift krever at VV bereder kobles direkte i koblingsbokser.
Noe skade på gulv under VV berederen.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Hytta holder god hyttestandard !
Hytta selges med inventar og utstyr utenom kunst, personlige ting og gaver.
Det er kun de hvitevarene som er listet opp som følger med. Disse hvitevarene følger med: Alle integrerte hvitevarer medfølger.
Det gjøres oppmerksom på at hvitevarene er kjøpt for noen år tilbake, og kjøper må forvente slitasje som følge alder og normal bruk.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Moderne peisovn i stue, ellers elektrisk oppvarming gjennom panelovner. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 25.08.1995.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: At mindre forhold ferdigstilles.
ALT A:
Selger opplyser at alle punkter er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
Det er uvisst om det er gjort endringer etter at midlertidig brukstillatelse ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3805/1106/2/19:
Dokumentnr: 4047 -
21.08.2003 - Dokumentnr: 5885 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 1
Gjelder fra 15.8.2003
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Tomteverdi kr 100.000,-
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Årlig festeavgift: 3800
Gjelder fra 1.6.2004
Forkjøpsrett for bortfester på like vilkår
Tomteverdi: kr 330.000,-.
05.01.1996 - Dokumentnr: 63 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:2
01.01.2018 - Dokumentnr: 109333 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2018 tidligere: Knr:0709 Gnr:1106 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
01.01.2020 - Dokumentnr: 1108873 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:0712 Gnr:1106 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
03.06.2004 - Dokumentnr: 4078 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:58
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:59
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:223
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:227
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:228
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:229
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:230
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:231
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1109 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
21.08.2003 - Dokumentnr: 5885 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 1
Gjelder fra 15.8.2003
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Tomteverdi kr 100.000,-
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Årlig festeavgift: 3800
Gjelder fra 1.6.2004
Forkjøpsrett for bortfester på like vilkår
Tomteverdi: kr 330.000,-.
05.01.1996 - Dokumentnr: 63 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:2
01.01.2018 - Dokumentnr: 109333 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0709 Gnr:1106 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
01.01.2020 - Dokumentnr: 1108873 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0712 Gnr:1106 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
03.06.2004 - Dokumentnr: 4078 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:58
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1106 Bnr:59
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:223
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:227
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:228
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:229
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:230
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:231
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1107 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:1109 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Grunneier har forkjøpsrett på ellers like vilkår. Grunneier har opplyst i mal datert 20.03.2022 at det IKKE vil være aktuelt å benytte forkjøpsretten.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Dette området mellom Ula og Kjerringvik har begrenset bebyggelse, flott sandstrand, svaberg og båtbrygge i umiddelbar nærhet, og er derfor et attraktivt sted å ha fritidseiendom. Flotte turområder til fots og på sykkel. Kort vei til både Larvik og Sandefjord.

Adkomst

Kjør nedre vei fra Larvik mot Sandefjord, ta av Ulaveien til høyre i Klåstadkrysset. Følg veien mot Ula og ta til venstre inn Skisakerveien rett før store drivhus. Ta til venstre i Ranvikaveien og deretter umiddelbart til høyre i Sundbygrenda. Følg denne veien helt til Sundbygrenda møter Ranvikaveien. Følg Ranvikaveien til bom. Bommen åpnes av megler - ring 980 23 577 - Følg Ranvikaveien og hold venstre i bunnen av bakken. Etter 200 meter tar man av til venstre i Nedre Såtåsvei hvoretter hytta ligger umiddelbart på venstre hånd.
Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på 466,3 kvm. Årlig avgift utgjør for tiden kr. 5.622,- pr. år og betales forskuddsvis pr. 1.juni. Festeavgiften kan justeres hvert år etter økning av KPI. Denne festekontrakten er evigvarende og festeavgiften kan etter dagens lovverk ikke økes utover økning i konsumprisindeksen.
Tomten er luftig og solrik fra tidlig morgen, men det er begrenset kveldssol. Kun en kort spasertur unna ligger Ranvika med flott sandstrand og båtplass for mindre båt.
Tinglyst rett til bruk av båthavn (båtplass 44) molo og strand. Kun stranden er til benyttelse for almennheten.
Grunnleier har opplyst at man kan innløse tomta for kr. 850.000,- + omkostninger.

Parkering

Det er plass til flere biler på egen grunn. Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Det er tinglyst veirett fra kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via et privat VA-anlegg og private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan Hovland Søndre datert 10.12.2008 med tilhørende reguleringsbestemmelser.'
Denne reguleringsplanen er overstyrt av Kommuneplanens arealdel 2021-2033 datert 06.10.2021, fortsatt avsatt til fritidsbebyggelse, men også bevaring av landskap og vegetasjon.
Det er igangsatt bygging av hytte ovenfor og nord for eiendommen. Egen adkomst som ikke påvirker denne. Grunneier har også varslet bygging av hytte nedenfor og sør for gjeldende eiendom. Terrengforholdene gjør at utsyn og solforhold neppe forstyrres. Det er ikke mottatt nabovarsel for denne, kun muntlig info.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til å utgjøre kr 7.644,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Årlig festeavgift utgjør for tiden kr. 5.622,-.- I tillegg påløper kr. 2.500,- pr. til vedlikehold etc. av VA-anlegg. Denne summen betales direkte til grunneier som eier VA-anlegget.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 8000 kwh. pr. år. Hytta er i bruk hele året.
Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr 4.500,-.
Velavgift er ca. kr 2.000,- pr. år. Dette dekker bl.a. vedlikehold av bryggeanlegg, veier etc.
Boligen er tilknyttet Canal Digital som leverandør av kabel-tv og har avgift på ca. 350,- pr. mnd.
Tv-tuner/dekoder medfølger,
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 398.600,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.023.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 9.900,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Nora Hvistendahl

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2 % av salgssummen.
Tilrettelegging kr 6.250,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0044/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.2044

Dato

Sist oppdatert: 02. mai 2022 kl. 12:03

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.