Prosjekt

Brokke Alpint

2 990 000–4 760 000 kr
76,3–125 m²
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
Nyhet - flotte familiehytter!
Solrike hytter under oppføring sentralt rett ved langrennsløypen med gåavstand til skisenteret.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 990 000–4 760 000 kr
 • Omkostninger
  96 342 kr
 • Totalpris
  2 990 000–4 856 342 kr
 • Primærrom
  76,3–125 m²
 • Tomteareal
  4 818 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
76,3 m²2.etg2,99 MNOK
76,3 m²2.etg2,99 MNOK
76,3 m²2.etg3,09 MNOK
91,6 m²2.etg3,49 MNOK
125,4 m²2.etg4,76 MNOK
125,4 m²2.etg4,76 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Spennende NYHET!
Det er igangsatt bygging av et flott tomteområde som er planlagt med 16 hytter på felles tomt. I skrivende stund er bygging igangsatt av de hyttene som ligger nord vest på tomten. Innflytting av de første forventes til vinterferien 23. Nå selges hyttene som er nummererte fra og med 10 til 16. I løpet av september/oktober forventes hyttene merket seksjonsummer 1 til og med 9 og bli lagt ut for salg.
Eiendommen består av gnr 62 bnr 83. Eiendommen er seksjonert og består av i alt 16 fritidsseksjoner. Interessenter kan orientere seg ved at seksjonsnumrene og hyttetypen er påført ett av de vedlagte situasjonskartene.
Det foreligger en helhetlig plan for tomten og området med parkering, biloppstilling, gjesteparkering, og avsatt plass for snørydding.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Furestøyl, 4748 RYSSTAD
Kommunenummer 4221, gårdsnummer 62, bruksnummer 83, ideell andel 1/1

Fellesareal i bygg

Ingen fellesarealer i bygg i prosjektet

Boder

Sportsboder er vist på vedlagte tegninger.

Oppvarming

Elektrisk, det levers i tillegg vedovn i hyttene.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4221/62/83:
17.01.1985 - Dokumentnr: 100226 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:62 Bnr:21
Riktig dokumentnr 100225
01.01.2020 - Dokumentnr: 319683 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:83
21.01.1987 - Dokumentnr: 100291 - Elektriske kraftlinjer
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:21
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:469
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:63 Bnr:300
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:63 Bnr:338
Rett til oppføring av søppelbu
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 79,6 til 161,6 kvm
P-rom fra-til: 76,3 til 125,4 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
Alle inntegnet rom med unntak av bodarealer inngår i beregningen av P-rom. I vedlagte plantegninger er P-rom vist som egen visuell gjengivelse.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Solrik beliggenhet i et meget attraktivt område ved Brokke i Setesdal, ca. 570 meter over havet. Ca. 2 timers kjøring fra Sørlandskysten. Området byr på gode turmuligheter og fint turterreng året rundt. Skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet med oppkjørte skiløyper og urørt terreng. Alpinbakken på Brokke er blant Sørlandets flotteste med flere nedfarter og snowboard-park. I tillegg til preparerte løyper og muligheter for frikjøring, er det også et barnetrekk med løyper for de aller minste. Toppturer, merkede turløyper, sykkelstier, bade-, jakt- og fiskemuligheter på sommerstid. Klatremuligheter ved Løefjell og en Via ferrata i området. Det planlegges også ny asfaltert rulleskiløype.
Ta av riksveien mot Brokke. Kjør helt opp bakken. Følg veien rett frem over bakketopp. Hyttene kommer til syne på din høyre side. Se etter Krogsveen "til salgs" skilt. Før du kommer til skisenteret

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det er felles tomt Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
I tillegg til fritidsseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende sin eierbrøk. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Tomten blir opparbeidet i tråd med vedlagte byggebeskrivelse. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Garasje/parkering

Hyttene med seksjonsnummer 10 til 16 leveres med carport som vist på plantegningene. Hyttene merket med seksjonsnummer 1 til og med 9 er tilrettelagt for parkeringplass inn til hyttevegg som vist på vedlagte situasjonskart.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp fra privat aktør. Brokke Vatn og Avlaupsverk AS. Avkjøring fra Skuleskarvegen inn til privat vei.
Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Regulerings-og arealplaner

Regulert til fritidsbebyggelse. Planid 81 ikrafttredelse 20.12.2006. Reguleringsplan for Furestøyl, del av felt H7, Gnr 62 Bnr 80, 82 83 og del av Bnr 6

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke er bygd og det foreligger historiske tall på kommunale avgifter kan det forekomme avvik på følgende estimat:
Kom. Avgifter: 2139,- Kommunale avgifter inkluderer renovasjon. Brøyting for fellesveger kr 1.790,- pr. år, brøyting egen grunn kr 1.960,- og løypekjøring kr 1.000,-
Til sammen kr 6 889,- pr. år. I tillegg påløper avgift til Brokke vantn og avlaupsverk AS for vann og avløp. For 2019 var beløpet 6.012,- indeksreguleres årlig.
Forsikring anslås til ca 8 000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Det er innlagt fiber klar for påkobling. Kjøper må dekke påkoblingsavgift. Erfaringsvis er kostnadene for internett og tv kr 500,- månedlig.
Strømforbruk og kostnad er meget vansklig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 8 til 10 000 kwt. Prisene pr. kwt er i skrivende stund svært høye. Kjøper må selv gjøre sin vurdering av hva man antar normalkostanden vil ligge på over tid. Pt. har ikke myndighetene strømstøtte for fritidsboliger.
Kjøper må ta høyde for at sameiet kan innkreve et beløp månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig for å dekke de utgiftene som relaterer seg til felles drift og vedlikehold. Beløpet bør justeres etter fremforhandlet avtale. Spesielt tenkes her på snørydding, etterhvert et behov for påkjørsel av grus, stell av vegetasjon. Det er også planlagt en avfallsstasjon på tomten som søppeldunker skal stå i. Drift og vedlikehold av dette bygget er også et anliggende for sameiet.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

Kjøpers omkostninger fremkommer i vedlagte prisliste

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer:
Kjøpesummen med omkostninger innbetales innen to virkedager innen overtagelsen
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Brokke Alpint AS

Velforening

Pliktig medlemskap i velforening. Selger har valgt Løefjødd velforening. Velforeningen er godt etablert og det foreligger bl.a vedtekter for veier og friområder i Løefjell. Kjøper kan få kopi av dette ved henvendelse til megler.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Ferdigstillelse vil avhenge av kjøpstidspunkt og hvor langt utbyggingen har kommet. Ved kjøp av seksjon nr 10 til 16 kan overtagelse skje innen vinterferien 23. Byggetid forventes å være 6-8 mnd. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke tilstrekkelig antall av seksjonene er solgt etter evtentuelle krav fra selgers bank, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er seks måneder innen tilbud og akspet. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Salg av kontraktsposisjoner

Det gjøres spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved salg av kontraktsdisposisjon må det innhentes samtykke fra selger.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22381

Dato

Sist oppdatert: 13. januar 2023 kl. 09:36

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.